Самостійна робота з теми ( ІСТОРІЯ УКРАЇНИ) 10 КЛАС

Про матеріал
Самостійна робота з теми ( ІСТОРІЯ УКРАЇНИ) 10 КЛАС І ВАРІАНТ Дата: ___________ Клас: _________ Прізвище, ім’я: ___________________________ 1. Які вимоги висували Українській Центральній Раді учасники ІІ Всеукраїнського військового з’їзду (червень 1917р.)?
Перегляд файлу

Самостійна робота з теми

 ( ІСТОРІЯ УКРАЇНИ)

І ВАРІАНТ

Дата: ___________  Клас: _________     Прізвище, ім’я: ___________________________   

1. Які вимоги висували Українській Центральній Раді учасники ІІ Всеукраїнського військового з’їзду (червень 1917р.)?

А розпочати організацію державних і військових структур

Б утворити Генеральний військовий комітет (який очолив Симон Петлюра)

В відрядити до Петербурга делегацію з метою домагатися  від Тимчасового уряду автономії

Г організувати відсіч військам генерала Л. Корнілова, який прагнув встановити диктатуру  в Росії

2. У яких твердженнях ідеться про Павла Скоропадського?

1 схилявся до зближення з більшовицькою Росією після поразки Німеччини в Першій світовій війні

2 у квітні 1918р. на Всеукраїнському хліборобському конгресі був проголошений гетьманом України

3 скасував закони й розпорядження Центральної Ради та Генерального секретаріату

4 здійснював заходи, спрямовані на зросійщення української освіти, науки, культури

5 організатор збройного виступу самостійників, які прагнули примусити Центральну Раду проголосити незалежність України

6 у листопаді 1918р. перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Вільгельмом ІІ.

3. У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру?

1 один із лідерів Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ), один із засновників Української Центральної Ради

2 очолював делегацію УНР у переговорах з Німеччиною та її союзниками в Брест-Литовську

3 мав титул головний  військовим отаманом УНР

4 обстоював «радянську платформу», виступаючи за союз із більшовицькою Росією проти Антанти

5 у лютому 1919 р. вийшов із УСДРП і став головою Директорії УНР

6 від листопада 1920р. керував роботою уряду УНР за кордоном, убитий радянським агентом у Парижі.

4. Що з переліченого стосується Директорії УНР?

1 проголошення гасла «єдиної та неподільної Росії»

2 скликання Трудового конгресу

3 проголошення Акта злуки УНР з ЗУНР

4 ліквідація органів місцевого самоврядування

5 війна з більшовицькою та білогвардійською Росією

6 жорсткі німецькі реквізиції.

5. Доповніть твердження

У Четвертому Універсалі Центральної Ради йшлося

1 потребу скликання Всенародних Українських Установчих зборів, основні вимоги УЦР до Тимчасового уряду

2 повноваження УЦР очолювати організацію державного ладу автономної України

3 перетворення ГС на РНМ, яка вповноважена продовжувати переговори з Центральними державами

4 розпуск постійної армії та створення народної міліції, відсіч більшовикам

5 проголошення самостійності та незалежності УНР як вільної суверенної держави українського народу

6 зобовязання УЦР подати Тимчасовому уряду на затвердження склад ГС як найвищого крайового органу управління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота з теми

 ( ІСТОРІЯ УКРАЇНИ)

ІІ ВАРІАНТ

Дата: ___________  Клас: _________     Прізвище, ім’я: ___________________________   

1. Які питання розглянув Український національний конгрес 6-8 квітня 1917р.?

 1 обрання нового складу Центральної Ради з метою перетворення її на загальноукраїнську організацію

2 утворення Генерального військового комітету, який очолив Симон Петлюра

3 обговорення різноманітних аспектів національно-територіальної автономії України

4 потреба українізації царської армії та формування 1-го українського полку ім. Б. Хмельницького

5 створення першого національного уряду - Генерального секретаріату

А 1,3         Б  1,5     В   2,4     Г   2,5

2. У яких твердженнях ідеться про Євгена Петрушевича?

1 організатор  і керівник Першолистопадового повстання 1918р. (Листопадового  зриву) у Львові

2 голова Центрального військового комітету у Львові, від листопада 1918р. командувач збройних сил ЗУНР

3 член Директорії УНР згідно з ухвалою Трудового конгресу України в Києві

4 перший голова Державного секретаріату, створеного Українською Національною Радою ЗУНР

5 голова Української Національної Ради, яка проголосила створення на українських землях Австро-Угорщини української держави

6 мав складні стосунки з головою Директорії УНР – Симоном Петлюрою.

3. Що було характерним для більшовицької політики воєнного комунізму, запровадженої у 1919р?

1 загальна трудова повинність

2 розвиток приватної торгівлі

3 продовольча розверстка

4 націоналізація промисловості

5 залучення західного капіталу

6 вільнонаймана праця.

4. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми характеристиками.

1 Павло Скоропадський

2 Євген Петрушевич

3 Михайло Грушевський

4 Кость Левицький

А Голова Головної Української Ради (ГУР), створеної 2 серпня 1914р. у Львові з представників українських партій Східної Галичини. Перший голова Державного секретаріату ЗУНР

Б Перший голова Генерального секретаріату Української Центральної Ради, у 1918-1919рр. – голова Директорії УНР, у 1919р. перейшов на націонал-комуністичні позиції. Емігрував до Франції.

В Голова Української Національної Ради, яка проголосила створення на українських землях Австро-Угорщини української держави.

Г За підтримки німецької влади (квітень 1918р.) здійснив державний переворот. Установив авторитарний режим. Сприяв розбудові української освіти, науки, культури.

Д Голова Української Центральної Ради, згодом в еміграції. Після  повернення в УСРР працював в системі УАН. Перебував під слідством ОДПУ як керівник організації «Український національний центр».

5. Доповніть твердження

У Третьому Універсалі Центральної Ради йшлося

1 уповноваження УЦР очолювати організацію державного ладу автономної України

2 зобовязання УЦР подати Тимчасовому уряду на затвердження склад ГС як найвищого крайового органу управління

3 наміри будувати федеративні відносини з іншими національно-державними утвореннями колишньої Росії

4 скасування поміщицької власності на землю, запровадження 8-годинного робочого дня

5 заклик до уряду та громадян УНР дати відсіч більшовикам, організацію народної міліції

6 проголошення Українську Народну Республіку.

 

 

 

docx
Додано
15 грудня 2019
Переглядів
2506
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку