Самостійна робота з теми «Відносна молекулярна маса речовини. Масові частки елементів. Фізичні й хімічні явища»

Про матеріал
Самостійна робота з теми «Відносна молекулярна маса речовини. Масовічастки елементів. Фізичні й хімічні явища» складається з 4 варіантів та містить завдання початкового,середнього,достатнього та творчого рівнів
Перегляд файлу

Самостійна робота

з теми «Відносна молекулярна маса речовини. Масові частки елементів.

Фізичні й хімічні явища»

Варіант І

 

Початковий  рівень (3 бали)

У тестових завданнях одна правильна відповідь

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) К, О, С;

Описание: Похожее изображениеб) S, Cu, Cl;

в) B, P, I;

г) Si, Ag, He.

2. Вкажіть елемент, що має найвищу валентність VI:

а) As;

б) O;

в) Mn;

г) S.

3. Вкажіть формулу вищого оксиду Мангану:

а) MnО;

б) MnO2;

в) MnO3;

г) Mn2O7.

Описание: Картинки по запросу нітроген 3 оксид4. Яка з нижченаведених сполук має у формулі таку саму кількість атомів, як і молекула N2O3 ?

а) CO2;

б) SO3;

в) HPO3;

г) P2O5.

5. Хімічним явищем є:

а) випаровування води з чайника під час кипіння;

б) виділення солі під час висихання мокрого взуття;

в) нагрівання повітря від гарячої батареї;

Описание: Картинки по запросу фізичні явища навколо насг) позеленіння мідних монет.

6. Фізичним явищем є:

а) утворення попелу з паперу;

б) зростання пиріжків на дріжджах;

в) горіння свічки;

г) притягання заліза магнітом.

 

Середній  рівень (3 бали)

7. Обчисліть відносні молекулярні маси й масові частки всіх елементів у сполуках:

P2O3 , НPO3 .

 

Достатній  рівень (3 бали)

8. Складіть формули двох речовин, якщо відомо, що молекула першої речовини містить 2 атоми Нітрогену, 1 атом Оксигену, а молекула другої — 2 атоми Нітрогену, 3 атоми Оксигену.

У якої речовини відносна молекулярна маса більше? У скільки разів?

 У якій сполуці масова частка Оксигену більша? У скільки разів?

 Визначте валентності Нітрогену в цих сполуках. Складіть формули ще двох сполук Нітрогену з Оксигеном, якщо відомо, що валентність Нітрогену в одній речовині дорівнює ІІ, а в другій — ІV.

 

Творчий  рівень (3 бали)

9. Складіть формулу сульфур оксиду SxOy , що є легкокиплячою рідиною, якщо маси елементів S і О відносяться як 2:3. Обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки елементів у сполуці. Визначте валентності елементів і запропонуйте структурну формулу сполуки.

Описание: Картинки по запросу оксиди сульфуру 

 

 

 

Варіант ІІ

 

Початковий рівень (3 бали)

У тестових завданнях одна правильна відповідь.

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

Описание: Картинки по запросу кристалічна граткаа) Na, О, Si;

б) S, Cа, N;

в) Be, O, I;

г) K, Ag, Cu.

2. Вкажіть елемент, що має найвищу валентність VII:

а) As;

б) He;

в) І;

г) S.

3. Вкажіть формулу вищого оксиду Брому:

а) Br2O3 ;

б) Br2O5 ;

в) Br2O7 ;

г) Br2O .

4. Яка з нижченаведених сполук має у формулі таку саму кількість атомів, як і молекула NO2?

а) N2;

б) H2CO3 ;

в) N2O ;

Описание: Картинки по запросу хімічні явищаг) PH3.

5. Фізичним явищем є:

а) видавлювання олії з насіння;

б) підсмажування м’яса;

в) горіння сірника;

г) гасіння соди оцтом.

 

 

6. Допоможіть учням молодших класів визначити хімічне явище:

Описание: Картинки по запросу малюнки хімічних явища) утворення льоду на калюжах;

б) плавлення свічки;

в) світіння електричної лампочки;

г) обвуглювання деревини.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Обчисліть відносні молекулярні маси й масові частки всіх елементів у сполуках: H3PO4 , P2O5 .

 

Достатній рівень (3 бали)

8. Складіть формули двох речовин, якщо відомо, що молекула першої речовини містить 2 атоми Брому, атом Оксигену, молекула другої — 2 атоми Брому, 3 атоми Оксигену.

У якої речовини відносна молекулярна маса більше? У скільки разів?

У якій сполуці масова частка Оксигену більша? У скільки разів?

Визначте   валентності   Брому в  цих  сполуках.  Складіть  формули  ще   двох сполук Брому з Оксигеном, якщо відомо, що валентність Брому в одній речовині дорівнює V, а в другій — VII.

 

Творчий рівень (3 бали)

Описание: Картинки по запросу оксиди нітрогену9. Складіть формулу нітроген оксиду NxOy , що є блакитною рідиною, якщо маси елементів N і О відносяться як 7:12. Обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки елементів у сполуці. Визначте валентності елементів і запропонуйте структурну формулу сполуки.

 

 

 

 

 

Варіант ІІІ

 

Початковий рівень (3 бали)

У тестових завданнях одна правильна відповідь.

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) Са, О, Н;

б) F, Zn, Cl;

в) C, S, Br;

г) K, Hg, He.

Описание: Картинки по запросу неметалічні елементи2. Вкажіть елемент, що має найвищу валентність V:

а) P;

б) O;

в) Mn;

г) S.

3. Вкажіть формулу вищого оксиду Хлору:

а) Cl2О;

б) Cl2O3;

в) Cl2O5;

г) Cl2O7.

4. Яка з нижченаведених сполук має у формулі таку саму кількість атомів, як і молекула N2O ?

а) CO2;

б) SO3;

Описание: Картинки по запросу явищав) HPO3;

г) P2O3.

5. Хімічним явищем є:

а) танення льоду;

б) виділення солі під час випарювання розчину;

в) підігрівання їжі;

г) почорніння срібних монет.

 

Описание: Похожее изображение6. Перелічуючи фізичні явища, учень назвав:

а) скисання молока;

б) горіння дров;

в) пожовтіння листя на дереві;

г) танення криги на річці.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Обчисліть відносні молекулярні маси й масові частки всіх елементів у сполуках: СО2 , Н2СО3.

 

Достатній рівень (3 бали)

8. Складіть формули двох речовин, якщо відомо, що молекула першої речовини містить 2 атоми Йоду, 1 атом Оксигену, а молекула другої — 2 атоми Йоду, 3 атоми Оксигену.

 У якої речовини відносна молекулярна маса більше? У скільки разів?

 У якій сполуці масова частка Оксигену більша? У скільки разів?

 Визначте  валентності  Йоду  в  цих  сполуках.  Складіть  формули  ще  двох     сполук       Йоду з Оксигеном, якщо відомо, що валентність Йоду в одній речовині дорівнює V, а в другій — VІІ.

 

Творчий рівень (3 бали)

Описание: Картинки по запросу оксиди сульфуру9. Складіть формулу сульфур оксиду SxOy , що є отруйним газом, якщо маси елементів S і О відносяться як 3:4. Обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки елементів у сполуці. Визначте валентності елементів і запропонуйте структурну формулу сполуки.

 

 

 

 

 

Варіант ІV

 

Початковий рівень (3 бали)

У тестових завданнях одна правильна відповідь.

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

Описание: Картинки по запросу металічні елементиа) Fe, C, S;

б) Si, Mg, N;

в) P, O, F;

г) K, Li, Cu.

2. Вкажіть елемент, що має найвищу валентність IV:

а) As;

б) Si;

в) І;

г) S.

3. Вкажіть формулу вищого оксиду Нітрогену:

а) N2O;

б) NO;

в) NO2;

г) N2O5 .

4. Яка з нижченаведених сполук має у формулі таку саму кількість атомів, як і молекула CH4?

а) P2O5;

б) HNO3;

Описание: Картинки по запросу явищав) NO ;

г) NH3.

5. Фізичним явищем є:

а) лудіння консервної бляшанки;

б) смаження картоплі;

в) горіння свічки;

г) бродіння виноградного соку.

 

Описание: Похожее изображение6. Допоможіть учням молодших класів визначити хімічне явище:

а) утворення інею на деревах;

б) появу крижаних візерунків на віконній шибці;

в) подрібнення цукру-піску на цукрову пудру;

г) утворення зеленого нальоту на мідному виробі.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Обчисліть відносні молекулярні маси й масові частки всіх елементів у сполуках: SO2, H2SO3.

 

Достатній рівень (3 бали)

8. Складіть формули двох речовин, якщо відомо, що молекула першої речовини містить 2 атоми Хлору, атом Оксигену, молекула другої — 2 атоми Хлору, 3 атоми Оксигену.

 У якої речовини відносна молекулярна маса більше? У скільки разів?

У якій сполуці масова частка Оксигену більша? У скільки разів?

 Визначте  валентності  Хлору  в  цих  сполуках.  Складіть  формули  ще  двох  сполук  Хлору з Оксигеном, якщо відомо, що валентність Хлору в одній речовині дорівнює V, а в другій — VII.

 

Творчий рівень (3 бали)

9. Складіть формулу нітроген оксиду Nx Oy , що є бурим отруйним газом, якщо маси елементів N і О відносяться як 7:16. Обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки елементів у сполуці. Визначте валентності елементів і запропонуйте структурну формулу сполуки.

Описание: Похожее изображение 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.КИСЕНЬ

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
12 травня 2020
Переглядів
1861
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку