9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Самостійна робота з теми "Вуглеводні" хімія 9 клас

Про матеріал
Матеріал містить 20 варіантів самостійної роботи з теми "Вуглеводні" 9 клас
Перегляд файлу

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-1

1.Які з наведених висловів характеризують переважну більшість органічних сполук:

 а)складаються з атомів Карбону та Гідрогену;

б)тугоплавкі;

в)мають молекулярні решітки;

2.  Укажіть загальну формулу гомологів метану:

         а) СnH2n+2                б) СnH2n-2     

         в ) СnH2n+1               г ) СnH2n  .

3.  Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену( Алкінів):

а) С3Н4 ;     б) С3Н8;      в) С5Н10;        г) С4Н8;

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 2Н2  +  О 2 

б) С Н4  +  Cl2

в) С2Н4   + Br2

г)  С2   Н2 +  Н2

 1. Обчисліть об`єм водяної пари, що виділиться при згоранні 4л етену? 
 2.   Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, відносна густина  парів якого за воднем  57.

 

 

 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-2

1.  Укажіть молекулярну формулу пропану:

          а) С3Н6;     б) С3Н8 ;       в) С2Н6;       г) СН4.

2.  Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену (Алкенів):

       а) СnH2n+2    б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1     г ) СnH2n .

3.  У молекулі ацетилену між атомами Карбону є:

         а) одинарний зв’язок ;                      б) подвійний зв’язок ;

         в) два подвійні зв’язки ;                   г) потрійний зв’язок.

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 2Н4 +  H 2 

б) С2 Н6  +  Cl2

в) С3Н8   + О2

г)  С Н2 = С Н2 +  Cl2

5. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 3л пропану?  

6.  Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню ряду етилену, відносна густина  парів якого за киснем 3,5.

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-3

1.Яку валентність має атом Карбону в органічних сполуках:


а)І

б)ІV

в)ІІ

г)ІІІ


2.  Гомологічний ряд алкенів має загальну формулу:

                        а) СnH2n+2                б) СnH2n-2     

                        в ) СnH2n+1             г ) СnH2n  .

3.  Укажіть речовину, що належить до насичених вуглеводнів (Алканів):

              а) С3Н4 ;      б) С3Н6;            в) С5Н12;        г) С4Н8;

 

4. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 4Н8  +  О 2 

б) С2 Н4  +  Cl2

в) С Н2  = С Н2   + H2

г)  С2   Н2 +  O2

 

 1. Обчисліть об`єм кисню, що витратиться на згорання 3л етену?  
 2. Визначте молекулярну формулу насиченого вуглеводню , відносна густина  парів якого за воднем 71.

 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-4

1.  Укажіть молекулярну формулу бутану:

          а) С4Н10;     б) С3Н8 ;       в) С2Н6;       г) С4Н8.

2.  Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену (Алкенів):

       а) СnH2n+2    б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1     г ) СnH2n .

 

3.  У молекулі етилену між атомами Карбону є:

         а) одинарний зв’язок ;                      б) подвійний зв’язок ;

         в) два подвійні зв’язки ;                   г) потрійний зв’язок.

 

4. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 2Н2  +  О 2 

б) С Н4  +  Br2

в) С Н2 = С Н2  + Cl2

г)  С2   Н2 +  Н2

 

 1. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 4л пропану?
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за повітрям дорівнює 0,55.

 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-5

1.  Укажіть молекулярну формулу етину:

          а) С3Н6;     б) С2Н2 ;      в) С2Н6;     г) СН4;    ґ)  С2Н4.

2.  Укажіть загальну формулу насичених вуглеводнів

       а) СnH2n-2        б) СnH2n+2    в ) СnH2n г ) СnH2n+1    .

3.  У молекулі етану між атомами Карбону є:

         а) два подвійні зв’язки ;                   б) подвійний зв’язок ;

         в) одинарний зв’язок ;                     г) потрійний зв’язок.

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 5Н12  +  О 2 

б) С Н4  +  Br 2

в) С2Н4   + Cl 2

г)  С2   Н2 +  Н2

 

 1. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 3л етену?
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 15.  

 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-6

13.  Укажіть речовину, що належить до насичених вуглеводнів (Алканів):

а) С3Н4 ;     б ) С3Н8;      в) С3Н6;        г) С4Н8;

2.  Яку валентність має атом Карбону в органічних сполуках:


                а)ІІІ                       в) ІV  

                б) ІІ                        г)V

3.  У молекулі етену між атомами Карбону є:

         а) два подвійні зв’язки ;                   б) подвійний зв’язок ;

         в) одинарний зв’язок ;                     г) потрійний зв’язок.

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 2Н4  +  Н 2 

б) С Н4  +  Cl2

в) С2Н2   + Br2

г)  С2   Н2 +  О 2

 

 1. Обчисліть об`єм водяної пари, що виділиться при згоранні 6л етину?   
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за повітрям дорівнює 0,55.

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-7

1.Які з наведених висловів характеризують переважну більшість органічних сполук:

 а)складаються з атомів Карбону та Гідрогену;

б)тугоплавкі;

в)мають молекулярні решітки;

2.  Укажіть загальну формулу гомологів Алканів:

         а) СnH2n+1               б) СnH2n-2     

         в ) СnH2n                  г )СnH2n+2               

3.  Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену( Алкенів):

а) С4Н6 ;    б) С3Н8;      в) С4Н10;        г) С4Н8;

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С2   Н2 +  Н2

б) С Н4  +  Cl2

в) С2Н4   + Br2

г)  С 2Н2  +  О 2 

 1. Обчисліть об`єм етану що згорів, якщо в результаті горіння виділилось 3л вуглекислого газу? 
 2.   Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за киснем дорівнює 1,81.

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-8

1.  Укажіть молекулярну формулу пентану:

          а) С5Н10;     б) С3Н8 ;       в) С3Н6;       г) С5Н12.

2.  Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену (Алкінів):

       а) СnH2n+2    б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1     г ) СnH2n .

3.  У молекулі етилену між атомами Карбону є:

         а) одинарний зв’язок ;                      б) подвійний зв’язок ;

         в) два подвійні зв’язки ;                   г) потрійний зв’язок.

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 3Н6  +  О 2 

б) С2 Н4  +  Cl2

в) С2Н6   + Br2

г)  С2   Н2 +  2Н2

 1. Обчисліть об`єм кисню, що витратився на згорання 3л пропану?  
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за киснем дорівнює 0,5.

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-9

1.Яку валентність має атом Карбону в органічних сполуках:


а)ІІІ

б)ІV

в)ІІ

г)V


2.  Гомологічний ряд алкінів має загальну формулу:

                        а) СnH2n+2                б) СnH2n-2     

                        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n  .

3.  Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів (Алкенів):

а) С3Н4 ;     б) С3Н8;      в) С5Н12;        г) С4Н8;

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С4Н10  +  О 2 

б) С Н4  +  Cl2

в) С2Н4   + O2

г)  С2   Н2 +  Н2

 1. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 5л гексану?
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 29. 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-10

1.  Укажіть молекулярну формулу етану:

          а) С3Н6;     б) С2Н2 ;      в) С2Н6;     г) СН4;    ґ)  С2Н4.

2.  Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етину (Алкінів)

       а) СnH2n-2        б) СnH2n+2    в ) СnH2n г ) СnH2n+1    .

3.  У молекулі етену між атомами Карбону є:

         а) два подвійні зв’язки ;                   б) подвійний зв’язок ;

         в) одинарний зв’язок ;                     г) потрійний зв’язок.

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С Н   СН +  Н2  

б) С2 Н6  +  Cl 2

в) С2Н4   + Cl 2

г)  С 4Н10  +  О 2

 

 1. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 2,5л етану?
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за повітрям дорівнює1,03.

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-11

1. Укажіть загальну формулу гомологів метану:

         а) СnH2n+2                б) СnH2n-2     

         в ) СnH2n+1               г ) СnH2n  .

2.  Які з наведених висловів характеризують переважну більшість органічних сполук:

 а)складаються з атомів Карбону та Гідрогену;

б)тугоплавкі;

в)мають молекулярні решітки

3.  Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену   (Алкінів):

а) С4Н6 ;    б) С3Н8;      в) С5Н10;        г) С4Н8;

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С2Н2  +  О 2 

б) С Н4  +  Cl2

в) С2Н4   + Br2

г)  С Н2    С Н2   +  Н2

 1. Обчисліть об`єм водяної пари, що виділиться при згоранні 4л гексану? 
 2.   Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню ряду етилену, відносна густина  парів якого за киснем 3,5.

 

 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-12

1.  Укажіть молекулярну формулу пентану:

          а) С3Н6;     б) С5Н8 ;      в) С2Н6;       г) С5Н12.

2.  Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену (Алкенів):

       а) СnH2n+2    б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1     г ) СnH2n .

3.  У молекулі ацетилену між атомами Карбону є:

         а) одинарний зв’язок ;                      б) подвійний зв’язок ;

         в) два подвійні зв’язки ;                   г) потрійний зв’язок.

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 2Н4 +  H 2 

б) С2 Н6  +  Cl2

в) С3Н8   + О2

г)  С Н2 = С Н2 +  Cl2

5. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 5л пропану?  

6.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, відносна густина  парів якого за воднем  57.

 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-13

1.Яку валентність має атом Карбону в органічних сполуках:


а)І

б)ІV

в)ІІ

г)ІІІ


2.  Гомологічний ряд алкенів має загальну формулу:

                        а) СnH2n+2                б) СnH2n-2     

                        в ) СnH2n+1             г ) СnH2n  .

3.  Укажіть речовину, що належить до насичених вуглеводнів (Алканів):

              а) С3Н4 ;      б) С3Н6;            в) С5Н12;        г) С4Н8;

 

4. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 4Н8  +  О 2 

б) С2 Н4  +  Cl2

в) С Н2  = С Н2   + H2

г)  С2   Н2 +  O2

 

 1. Обчисліть об`єм кисню, що витратиться на згорання 3л етену?  
 2. Визначте молекулярну формулу насиченого вуглеводню , відносна густина  парів якого за воднем 71.

 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-14

1.  Укажіть молекулярну формулу гексану:

          а) С7Н14;     б) С3Н8 ;       в) С6Н6;       г) С6Н14.

2.  Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену (Алкенів):

       а) СnH2n+2    б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1     г ) СnH2n .

3.  У молекулі етану між атомами Карбону є:

         а) одинарний зв’язок ;                      б) подвійний зв’язок ;

         в) два подвійні зв’язки ;                   г) потрійний зв’язок.

 

4. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 2Н4  +  О 2 

б) С Н4  +  Br2

в) С Н2 = С Н2  + Cl2

г)  С2   Н2 + 2 Н2

 

 1. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 14 л пропану?
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за киснем дорівнює 0,5.

 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-15

1.  Укажіть молекулярну формулу етину:

          а) С3Н6;     б) С2Н2 ;      в) С2Н6;     г) СН4;    ґ)  С2Н4.

2.  Укажіть загальну формулу насичених вуглеводнів

       а) СnH2n-2        б) СnH2n+2    в ) СnH2n г ) СnH2n+1    .

3.  У молекулі етену між атомами Карбону є:

         а) два подвійні зв’язки ;                   б) подвійний зв’язок ;

         в) одинарний зв’язок ;                     г) потрійний зв’язок.

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 5Н12  +  О 2 

б) С Н4  +  Br 2

в) С2Н4   + Н2

г)  С2Н2 + 2 Cl 2

 

 1. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 3л етену?
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 22.  

 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-16

1.  Укажіть речовину, що належить до насичених вуглеводнів (Алканів):

а) С6Н14 ;     б ) С7Н14;      в) С6Н12;        г) С4Н8;

2.  Яку валентність має атом Карбону в органічних сполуках:


                а)ІІІ                       в) ІV  

                б) ІІ                        г)V

3.  У молекулі етину між атомами Карбону є:

         а) два подвійні зв’язки ;                   б) подвійний зв’язок ;

         в) одинарний зв’язок ;                     г) потрійний зв’язок.

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 2Н4  +  Н 2 

б) С Н4  +  Cl2

в) СН2 СН2+ Br2

г)  С2   Н2 +  О 2

 

 1. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 16л етину?   
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за повітрям дорівнює 0,55.

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-17

1.Які з наведених висловів характеризують переважну більшість органічних сполук:

 а)складаються з атомів Карбону та Гідрогену;

б)тугоплавкі;

в)мають молекулярні решітки;

2.  Укажіть загальну формулу гомологів Алкенів:

         а) СnH2n+1               б) СnH2n-2     

         в ) СnH2n                  г )СnH2n+2               

3.  Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену( Алкінів):

а) С6Н12 ;     б) С6Н10;      в) С4Н10;        г) С4Н8;

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С2   Н2 +  Н2

б) С Н4  +  Cl2

в) С2Н4   + Br2

г)  С 2Н2  +  О 2 

 1. Обчисліть об`єм етану що згорів, якщо в результаті горіння виділилось 13л вуглекислого газу? 
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за повітрям дорівнює 2.

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-18

1.  Укажіть молекулярну формулу гептану:

          а) С6Н14;     б) С7Н16 ;       в) С3Н8;       г) С7Н14.

2.  Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену (Алкінів):

       а) СnH2n+2    б) СnH2n-2        в ) СnH2n+1     г ) СnH2n .

3.  У молекулі етану між атомами Карбону є:

         а) одинарний зв’язок ;                      б) подвійний зв’язок ;

         в) два подвійні зв’язки ;                   г) потрійний зв’язок.

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С 4Н10  +  О 2 

б) С2 Н4  +  Cl2

в) С2Н6   + Br2

г)  С2   Н2 +  2Н2

 1. Обчисліть об`єм кисню, що витратився на згорання 30 л пропану?  
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за киснем дорівнює 0,5.

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-19

1.Яку валентність має атом Карбону в органічних сполуках:


а)ІІІ

б)ІV

в)ІІ

г)V


2.  Гомологічний ряд алканів має загальну формулу:

                        а) СnH2n+2                б) СnH2n-2     

                        в ) СnH2n+1               г ) СnH2n  .

3.  Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів (Алкенів):

а) С3Н4 ;     б) С3Н8;      в) С4Н10;        г) С4Н8;

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С3Н4  +  О 2 

б) С Н4  +  Cl2

в) С2Н4   + O2

г)  С2   Н2 +  Н2

 1. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 12л гексану?
 2.  Визначити молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню класу Алкенів, густина пари якого за воднем дорівнює 28. 

 

 

9 клас

Самостійна робота  з теми  «Вуглеводні»

В-20

1.  Укажіть молекулярну формулу пропану:

          а) С3Н6;     б) С5Н12 ;     в) С3Н8;     г) С3Н4;    ґ)  С4Н10.

2.  Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етину (Алкінів)

       а) СnH2n-2        б) СnH2n+2    в ) СnH2n г ) СnH2n+1    .

3.  У молекулі етену між атомами Карбону є:

         а) два подвійні зв’язки ;                   б) подвійний зв’язок ;

         в) одинарний зв’язок ;                     г) потрійний зв’язок.

 

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) С Н   СН +  Н2  

б) С2 Н6  +  Cl 2

в) С2Н4   + Н2

г)  С 4Н10  +  О 2

 

 1. Обчисліть об`єм вуглекислого газу, що виділиться при згоранні 5л етану?
 2.  Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, густина пари якого за повітрям дорівнює 1,035.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ревенок Світлана Михайлівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Івко Леонід
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
11832
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку