Самостійна робота з української літератури "Леся Українка. "Давня казка"

Про матеріал
Запропонований матеріал учитель української літератури може використати для контролю знань із теми "Леся Українка. "Давня казка". Учням пропонуються різні типи завдань.
Перегляд файлу

 

8 клас         Самостійна робота            Література  

            Леся Українка, «Давня казка»

                           І варіант                                                                                             1. Чому Леся Українка назвала свій твір казкою? Які ознаки казки є у творі?                                   1

2. Визначити зав’язку в композиції твору.       0,5

3. Як ви вважаєте, чому поет уважав себе бага-тим? Свої міркування вмотивуйте, посилаючись на зміст твору.                                                       1

4. Хто сказав: «Що за дивна сила слова! Ворож-бит якийсь, та й годі!»? Поясніть, як ви розуміє-те ці слова.                                                             1

5. Як Бертольдові вдалося завоювати прихиль-ність коханої дівчини?                                          1

6. Обґрунтуйте, чому поет відмовився від вина-городи за послугу лицарю. Як це його характе-ризує?                                                                     1

7. Про що, на ваш погляд, міг думати поет, пере-буваючи на самоті? Наведіть переконливі об-ґрунтування.                                                          1

8. Яку другу послугу зробив лицареві поет своїми віршами? Де і коли це сталося?              1

9. Як змінився статус лицаря після завоювання міста?                                                                   0,5

10. Як і чому змінилося життя народу після повернення лицаря з війни?                                1

11. Яку пропозицію і чому зробив Бертольдо поетові, коли у графстві почались заворушення? Чому поет відмовився від цієї пропозиції?       1

12. Як ви розумієте слова поета: «Та й в темниці буду вільний – Маю думи-чарівниці, Що для них нема у світі Ні застави, ні границі»?          1

13. Що поетеса має на увазі під словами «правда нова» у рядку «скінчиться давня казка, а настане правда нова»?                                                       1

 

 

 

8 клас       Самостійна робота       Література  

         Леся Українка, «Давня казка» 

                            ІІ варіант

1. Чи вказано у творі, у якій країні відбува-ються події? Чому? Дайте поширену відпо-відь.                                                                 1

2. Докажіть, що твір «Давня казка» є пое- мою.                                                                1

3. Хто найчастіше приходив слухати пое- тові вірші-пісні? Чому?                              0,5

4. Порівняйте, як розуміють щастя поет і Бертольдо. Про що це свідчить?                  1

5. Яку першу послугу зробив лицареві по-ет? Чому саме до поета звернувся Бертоль-до зі своєю проблемою?                                1

6. Як звали обраницю лицаря? Що означала троянда, яку дівчина кинула Бертольдові? 1                     

7. Поміркуйте, чому поет вважав себе щас-ливим. Чи це було так насправді? Відповідь умотивуйте.                                                    1

8. Чому пісня, яку заспівали військові спів-ці, спонукала зневірених воїнів до боротьби і перемоги?                                                     1

9. Як віддячив Бертольдо поетові за допо-могу в поході?                                             0,5

10. Чому Бертольда обурила пісня, яку він почув одного разу під мурами замку?         1                            

11. Як ви розумієте слова поета: «поки я буду жити, Не подумаю довіку Зброї чесної зложити»? Про яку зброю він говорить?     1                                 

12. Визначити розв’язку твору. Чому вона є саме такою?                                                    1

13. Що поетеса має на увазі під словами «давня казка» у рядку «скінчиться давня казка, а настане правда нова»?                     1

                                        

 

docx
Додано
29 грудня 2019
Переглядів
41
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку