Самостійна робота з української літератури в 10 класі. "М.Коцюбинський "Intermezzo"

Про матеріал
Самостійна робота з української літератури в 10 класі. "М.Коцюбинський "Intermezzo". Тести з однієї та кількома правильними відповідями.
Перегляд файлу

М.Коцюбинський  "Intermezzo" (10 клас)

1.Твір М.Коцюбинського "Intermezzo" за жанром є:

А) драматичним;  Б) епічним;   В) ліричним

2.Визначте художні засоби: "Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем. Тріпала крильми на місці напружено, часто і важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба ".

А)Гіпербола;    Б)Порівняння;   В)Метафора;

Г)Фразеологізм;   Ґ)Протиставлення;   Д)Епітет

3. За який твір М.Коцюбинському дали нове ім'я - Сонцепоклонник:

А) "Подарунок на іменини«;   Б) «Intermezzo»;

В)"Тіні забутих предків«;  Г)"Цвіт яблуні".

4. Як називається форма викладу, використана у наведеному фрагменті новели М.Коцюбинського "Intermezzo":"Поїзд летів, повніш людського гаму... одна знайома дама п'ятнадцять літ слабувала на серце... Трах - тарах-тах... Трах - тарах-тах... Дивізія наша стояла тоді... Трах - тарах-тах... Ви куди їдете?... Прошу білети... Трах -тарах-тах..."? 

А) Полілог.    Б) Потік свідомості.

В) Монолог.   Д) Діалог.

5.Які риси імпресіонізму проявляються в оповіданні М.Коцюбинського "Intermezzo"?

А)Другорядна роль сюжету.

Б)Точне дотримання місця, часу і дії зображуваних подій.

В)Яскрава оригінальна тропіка, ускладнене асоціювання.

Г)У зображенні героя віддається перевага відтворенню його мінливих душевних станів.

6. Де розгортаються події новели М.Коцюбинського "Intermezzo"?

А)На тлі лісових пейзажів.   Б)На міських вулицях.

В)На Кононівських полях.  Г)У душі ліричного героя.

7. Який тип організації усного мовлення використано у наведеному фрагменті новели М.Коцюбинського "Intermezzo": "Я утомився. Мене втомили люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, кричать, метушаться і смітять. Повідчиняти вікна! Провітрить оселю! Викинуть разом із сміттям і тих, що смітять. Нехай увійдуть у хату чистота і спокій. "?

А)Монолог.   Б)Діалог.   В)Полілог.   Г)Пряма мова.

8.Що означає метафора "залізна рука города " (за новелою М.Коцюбинського "Intermezzo")?

А)Цивілізацію, приречену на загибель.

Б)Залізні конструкції, що є основою будь-якого міста.

В)Холод і замкнутість у серцях мешканців міста.

Г)Неминучість екологічної катастрофи.

9. Які риси імпресіонізму проявлені в новелі М.Коцюбинського "Intermezzo"?

А) У зображенні пейзажу перевага віддається враженням ліричного героя,а не відомостям про реальний ландшафт.

Б) У портретних характеристиках дійових осіб домінують колористичні асоціації ліричного героя.

В) Розповідь тяжіє до типізації та узагальнення.

Г) Тяжіння до символізації подій та дійсності.

10. Що означає назва твору М.Коцюбинського "Intermezzo"?

А)Музичний твір, що звучить в антракті.    

Б)Ліричний твір.

В)Пауза або перерва.   

Г)Невеликий інструментальний твір довільної форми.

11. Як герой новели М.Коцюбинського "Intermezzo"відреагував на звістку про повішених («про ряд білих мішків»)? 

А)розлютився;   Б)вийшов з кімнати;   В)заїв стиглою сливою.

12. З чим М.Коцюбинський порівнює «теплий зцілющий напій», який дарує сонце ("Intermezzo")? 

А)з материнським молоком;   Б)з гарячою ранковою кавою; 

В)з поглядом коханої людини.

13. Кого мав на увазі ліричний герой, сказавши наприкінці твору «Ми таки стрілися» ("Intermezzo") ? 

А) людину;   Б) жайворонка;    В) сонце;  Г) місто.

14. Для якого жанру літератури характерні такі ознаки: напружений сюжет, несподіване закінчення, стислість, відображення внутрішніх почуттів людини, загострений конфлікт? 

А) оповідання;  Б) новели;   В) балади;   Г) повісті.

15. Чого найбільше  боявся герой, перебуваючи серед нив ("Intermezzo")? 

А)приїзду друзів;     Б) зустріч із звірами;

В)зустрічі з людським горем;    Д)залишитися самотнім.

16. Не є образами-персонажами новели М. Коцюбинського «Intermezzo»

А)Ниви у червні;    Б) Жайворонки;

В)Моя утома;   Г)Людська невдячність.

17.Яка проблема не порушується в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»?

А) Митця і мистецтва;    Б) людини і природи;

В) батьків і дітей;     Г) митця та суспільства

18. Визначте кульмінацію новели „Intermezzo”

А) Зустріч митця з селянином;

Б) Прочитана стаття з газети про те, що були засуджені до повішання люди;

В) Подорож ліричного героя кононівськими степами;

Г) Конфлікт „залізної руки міста” і ліричного героя, митця.

Д) Повернення додому.

19.Укажіть, про кого йдеться у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»:

А) про інтелігента, який відчуває тимчасову втому від напруженої просвітницької праці на ниві культурного розвою;

Б) про людину, яку втомило місто з усією складністю і багатогранністю його проблем і яка прагне заспокоєння, усамітнення в кононівських степах;

В) про громадського діяча, який хоч і відчуває втому, але постійно думає про різні політичні форми боротьби за соціальну справедливість;

Г) про митця, який відчуває емоційне виснаження після тривалої, але плідної праці.

20.Укажіть, який епізод у новелі М. Коцюбинського "Intermezzo" спонукав ліричного героя перервати відпочинок на лоні природи і повернутися до активної боротьби ("Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає ..."):

А) зустріч із селянином, розповідь якого боляче вразила митця;

Б) йому набридла самотність;

В) митець відчув потребу повернутися до праці;

Г) закінчувалася творча відпустка;

Д) не було цікавих співрозмовників.

21. Яку основу має новела «Intermezzo» М.Коцюбинського ?

А)Фольклорну  Б)Автобіографічну  В)Історичну  Г)Міфологічну

22. Як прийнято називати Михайла Коцюбинського?

А)Великий Каменяр; Б)Великий Квіткар;  В)Великий Сонцепоклонник

23.Про кого йде мова в наведеному фрагменті з новели М.Коцюбинського "Intermezzo": "Трепов! Оверко! Пава! Чотири пальці у рот - і дикий степовий свист. Біжать. Як троє білих ведмедів. Може, вони мене роздеруть, а може, приймуть запросини в поле."?

А)Про міських приятелів.    Б)Про селян. 

В)Про собак.      Г)Про образи зі сновидінь.

24. Для якого літературного напрямку кінця XIX- поч. XX століття характерний синтез світла, кольору, музики?

А)Романтизму. Б)Реалізм.   В)Експресіонізму.  Г)Імпресіонізму.


М.Коцюбинський  "Intermezzo" (10 клас)

1.Твір М.Коцюбинського "Intermezzo" за жанром є:

А) драматичним;  Б) епічним;   В) ліричним

2.Визначте художні засоби: "Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем. Тріпала крильми на місці напружено, часто і важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба ".

А) Гіпербола;    Б) Порівняння;   В) Метафора;

Г) Фразеологізм;   Ґ) Протиставлення;   Д) Епітет

3. За який твір М.Коцюбинському дали нове ім'я - Сонцепоклонник:

А) "Подарунок на іменини«;   Б)" Intermezzo«;

В)"Тіні забутих предків«;  Г)"Цвіт яблуні".

4. Як називається форма викладу, використана у наведеному фрагменті новели М.Коцюбинського "Intermezzo":"Поїзд летів, повніш людського гаму... одна знайома дама п'ятнадцять літ слабувала на серце... Трах - тарах-тах... Трах - тарах-тах... Дивізія наша стояла тоді... Трах - тарах-тах... Ви куди їдете?... Прошу білети... Трах -тарах-тах..."? 

А)Полілог.    Б)Потік свідомості.

В)Монолог.   Д) Діалог.

5.Які риси імпресіонізму проявляються в оповіданні М.Коцюбинського "Intermezzo"?

А)Другорядна роль сюжету.

Б)Точне дотримання місця, часу і дії зображуваних подій.

В)Яскрава оригінальна тропіка, ускладнене асоціювання.

Г)У зображенні героя віддається перевага відтворенню його мінливих душевних станів.

6. Де розгортаються події новели М.Коцюбинського "Intermezzo"?

А)На тлі лісових пейзажів.   Б)На міських вулицях.

В)На Кононівських полях.  Г)У душі ліричного героя.

7. Який тип організації усного мовлення використано у наведеному фрагменті новели М.Коцюбинського "Intermezzo": "Я утомився. Мене втомили люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, кричать, метушаться і смітять. Повідчиняти вікна! Провітрить оселю! Викинуть разом із сміттям і тих, що смітять. Нехай увійдуть у хату чистота і спокій. "?

А)Монолог.   Б)Діалог.   В)Полілог.   Г)Пряма мова.

8.Що означає метафора "залізна рука города " (за новелою М.Коцюбинського "Intermezzo")?

А)Цивілізацію, приречену на загибель.

Б)Залізні конструкції, що є основою будь-якого міста.

В)Холод і замкнутість у серцях мешканців міста.

Г)Неминучість екологічної катастрофи.

9. Які риси імпресіонізму проявлені в новелі М.Коцюбинського "Intermezzo"?

А) У зображенні пейзажу перевага віддається враженням ліричного героя, а не відомостям про реальний ландшафт.

Б) У портретних характеристиках дійових осіб домінують колористичні асоціації ліричного героя.

В) Розповідь тяжіє до типізації та узагальнення.

Г) Тяжіння до символізації подій та дійсності.

10. Що означає назва твору М.Коцюбинського "Intermezzo"?

А)Музичний твір, що звучить в антракті.

Б)Ліричний твір.

В)Пауза або перерва.   

Г)Невеликий інструментальний твір довільної форми.

11. Як герой новели М.Коцюбинського "Intermezzo"відреагував на звістку про повішених («про ряд білих мішків»)? 

А)розлютився;   Б)вийшов з кімнати;   В)заїв стиглою сливою.

12. З чим М.Коцюбинський порівнює «теплий зцілющий напій», який дарує сонце ("Intermezzo")? 

А)з материнським молоком;   Б)з гарячою ранковою кавою; 

В)з поглядом коханої людини.

13. Кого мав на увазі ліричний герой, сказавши наприкінці твору «Ми таки стрілися» ("Intermezzo") ? 

А) людину;   Б) жайворонка;    В) сонце;  Г) місто.

14. Для якого жанру літератури характерні такі ознаки: напружений сюжет, несподіване закінчення, стислість, відображення внутрішніх почуттів людини, загострений конфлікт? 

А) оповідання;  Б) новели;   В) балади;   Г) повісті.

15. Чого найбільше  боявся герой, перебуваючи серед нив ("Intermezzo")? 

А)приїзду друзів;     Б) зустріч із звірами;

В)зустрічі з людським горем;   Д)залишитися самотнім.

16. Не є образами-персонажами новели М. Коцюбинського «Intermezzo»

А)Ниви у червні;    Б) Жайворонки;

В)Моя утома;   Г)Людська невдячність.

17.Яка проблема не порушується в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»?

А) Митця і мистецтва;    Б) людини і природи;

В) батьків і дітей;    Г) митця та суспільства

18. Визначте кульмінацію новели „Intermezzo”

А) Зустріч митця з селянином;

Б) Прочитана стаття з газети про те, що були засуджені до повішання люди;

В) Подорож ліричного героя кононівськими степами;

Г) Конфлікт „залізної руки міста” і ліричного героя, митця.

Д) Повернення додому.

19.Укажіть, про кого йдеться у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»:

А) про інтелігента, який відчуває тимчасову втому від напруженої просвітницької праці на ниві культурного розвою;

Б) про людину, яку втомило місто з усією складністю і багатогранністю його проблем і яка прагне заспокоєння, усамітнення в кононівських степах;

В) про громадського діяча, який хоч і відчуває втому, але постійно думає про різні політичні форми боротьби за соціальну справедливість;

Г) про митця, який відчуває емоційне виснаження після тривалої, але плідної праці.

20.Укажіть, який епізод у новелі М. Коцюбинського "Intermezzo" спонукав ліричного героя перервати відпочинок на лоні природи і повернутися до активної боротьби ("Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає ..."):

А) зустріч із селянином, розповідь якого боляче вразила митця;

Б) йому набридла самотність;

В) митець відчув потребу повернутися до праці;

Г) закінчувалася творча відпустка;

Д) не було цікавих співрозмовників.

21. Яку основу має новела «Intermezzo» М.Коцюбинського ?

А)Фольклорну  Б)Автобіографічну  В)Історичну  Г)Міфологічну

22. Як прийнято називати Михайла Коцюбинського?

А)Великий Каменяр; Б)Великий Квіткар;  В)Великий Сонцепоклонник

23.Про кого йде мова в наведеному фрагменті з новели М.Коцюбинського "Intermezzo": "Трепов! Оверко! Пава! Чотири пальці у рот - і дикий степовий свист. Біжать. Як троє білих ведмедів. Може, вони мене роздеруть, а може, приймуть запросини в поле."?

А)Про міських приятелів.    Б)Про селян. 

В)Про собак.      Г)Про образи зі сновидінь.

24. Для якого літературного напрямку кінця XIX- поч. XX століття характерний синтез світла, кольору, музики?

А)Романтизму. Б)Реалізм.   В)Експресіонізму.  Г)Імпресіонізму.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гавриш Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
28 січня 2019
Переглядів
13602
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку