4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Самостійна робота з української літератури в 11класі. "М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «Я (РОМАНТИКА)»"

Про матеріал

Самостійна робота (11 клас)

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «Я (РОМАНТИКА)»

Варіант 1

1. Народився М. Хвильовий 19 грудня 1893 року...

А На Миколаївщині.Б Харківщині.

В Сумщині.Г Черкащині.

2. Першими поетичними збірками М. Хвильового вважаються...

А «Молодість» і «Досвітні симфонії».

Б «Старі поезії» і «Камо грядеши».

В «Осінь» і «Сині етюди».

Г «Думки проти течії» і «Апологети писаризму».

3. За світовідчуттям М. Хвильовий був...

А Неокласиком.Б Імпресіоністом.

В Футуристом.Г Романтиком.

4. Літературну діяльність М. Хвильового можна співвіднести з творчістю...

А Панаса Мирного.Б М. Коцюбинського.

В В. Стефаника.Г П. Тичини.

5. Переслідування М. Хвильового і його прибічників відбулося через:

А Звинувачення у прагненні відокремити українську культуру від російської, протиставити два народи один одному.

Б Розповсюдження листівок, де зазначалася критика полі­тики Сталіна.

В Намагання зрадити ідеям комунізму.

Г Те, що вони виступали проти колективізації на селі.

6. Батько М. Хвильового прищепив синові любов...

А До ковальської справи.

Б Української музики і живопису.

В Фольклористики та етнографії.

Г Надбань світової культури.

7. Мати героя твору «Я (Романтика)» М. Хвильового є прообразом...

А Краси природи.

Б Надзвичайної Марії.

В Дівочої краси і вірності.

Г Усього знедоленого і пригнобленого.

8. Герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового вважає себе не тіль­ки чекістом, але й:

А Мудрим керівником.

Б Відповідальним і вимогливим службовцем.

В Людиною.

Г Романтиком.

9. Трибунал (М. Хвильовий «Я (Романтика)») було названо чорним через його...

А Страшні, хибні справи.

Б Темний одяг військових.

В Таємничу діяльність.

Г Антиполітичну спрямованість.

10. Кого не розстрілювали чекісти (М. Хвильовий «Я (Романти­ка)»)?

А Двох теософів.Б Крамаря ікс.

В Черниць.Г Революціонера-зрадника.

11. Про кого Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)») зазначив: «Це сто­рожі моєї душі» ?

А Про доктора Тагабата і Андрія.

Б Дегенерата і доктора Тагабата.

В Версальця і чекіста.

Г Й. Сталіна і його прибічників.

12. Скільки смертей «на совісті» Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?

А Цього не можна вирахувати.

Б Тьма.

В Шість мільйонів.

Г Мільярд.

Самостійна робота (11 клас)

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «Я (РОМАНТИКА)»

Варіант 2

1. Микола Григорович учився в Охтирській гімназії, але атестата не одержав через:

А Погіршений стан здоров'я (тривалу хворобу).

Б Систематичні пропуски занять без поважних причин.

В Ведення пропаганди серед селянства, бунтарську вдачу.

Г Власне небажання продовжувати навчання.

2. Яке питання порушив М. Хвильовий під час дискусії, намагаючись повернути рідну літературу на самостійний шлях розвитку?

А «Європа чи просвіта?».

Б «Реалізм чи романтизм?».

В «Об'єктивізм чи суб'єктивізм?».

Г «Правда чи брехня?»

3. За своїми політичними переконаннями М. Хвильовий...

А Шовініст.Б Соціаліст.

В Буржуазний націоналіст.Г Український комуніст.

4. Писати художні твори М. Хвильовий розпочав...

А 3 1921 року.Б 1917 року.

В 1919 року.Г 1925 року.

5. «Основоположником справжньої нової української прози» на­звав М. Хвильового....

А Є. Плужник.Б О. Білецький.

В О. Гончар.Г Д. Павличко.

6. Новела «Я (Романтика)» М. Хвильового передала його...

А Роздуми над вчинками і поведінкою більшовиків.

Б Міщансько-обивательські погляди.

В Слабкість перед такими як доктор Тагабат.

Г Тривогу, сумління, роздвоєність душі.

7. Штаб чекістів (М. Хвильовий «Я (Романтика)») був розташова­ний...

А У старій школі.

Б Зруйнованій ворогом лікарні.

В Будинку розстріляного шляхтича.

Г Приміщенні редакції газети «Більшовик».

8. Твір «Я (Романтика)» М. Хвильовий присвятив...

А Усім чекістам.

Б Матерям військових.

В Цвітові яблуні.

Г Усім тим, хто мріяв про щасливе майбутнє.

9. Назвіть героя твору за поданою портретною характеристикою: «Низький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс».

А Андрій.Б Доктор Тагабат.

В Версалець.Г Дегенерат.

10. Як поставився Я, герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового, до того, що йому необхідно було розстріляти свою матір?

А Він зберіг їй життя.

Б Замінив розстріл на довічне ув'язнення.

В Посприяв тому, щоб вона емігрувала за кордон.

Г Виконав цей вирок особисто.

11. У чому полягає трагізм Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?

А У зрадництві комуні.

Б Непорозумінні з доктором Тагабатом і Андрієм.

В Його безвихідному становищі, у якому він опинився.

Г Власній деградації.

12. М. Хвильовий — організатор найпотужнішої літературної структури...

А ВАПЛІТЕ.Б ВУСПП.

В МАРС.Г АСПИС.


Самостійна робота (11 клас)

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «Я (РОМАНТИКА)»

Варіант 1

1. Народився М. Хвильовий 19 грудня 1893 року...

А На Миколаївщині.Б Харківщині.

В Сумщині.Г Черкащині.

2. Першими поетичними збірками М. Хвильового вважаються...

А «Молодість» і «Досвітні симфонії».

Б «Старі поезії» і «Камо грядеши».

В «Осінь» і «Сині етюди».

Г «Думки проти течії» і «Апологети писаризму».

3. За світовідчуттям М. Хвильовий був...

А Неокласиком.Б Імпресіоністом.

В Футуристом.Г Романтиком.

4. Літературну діяльність М. Хвильового можна співвіднести з творчістю...

А Панаса Мирного.Б М. Коцюбинського.

В В. Стефаника.Г П. Тичини.

5. Переслідування М. Хвильового і його прибічників відбулося через:

А Звинувачення у прагненні відокремити українську культуру від російської, протиставити два народи один одному.

Б Розповсюдження листівок, де зазначалася критика полі­тики Сталіна.

В Намагання зрадити ідеям комунізму.

Г Те, що вони виступали проти колективізації на селі.

6. Батько М. Хвильового прищепив синові любов...

А До ковальської справи.

Б Української музики і живопису.

В Фольклористики та етнографії.

Г Надбань світової культури.

7. Мати героя твору «Я (Романтика)» М. Хвильового є прообразом...

А Краси природи.

Б Надзвичайної Марії.

В Дівочої краси і вірності.

Г Усього знедоленого і пригнобленого.

8. Герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового вважає себе не тіль­ки чекістом, але й:

А Мудрим керівником.

Б Відповідальним і вимогливим службовцем.

В Людиною.

Г Романтиком.

9. Трибунал (М. Хвильовий «Я (Романтика)») було названо чорним через його...

А Страшні, хибні справи.

Б Темний одяг військових.

В Таємничу діяльність.

Г Антиполітичну спрямованість.

10. Кого не розстрілювали чекісти (М. Хвильовий «Я (Романти­ка)»)?

А Двох теософів.Б Крамаря ікс.

В Черниць.Г Революціонера-зрадника.

11. Про кого Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)») зазначив: «Це сто­рожі моєї душі» ?

А Про доктора Тагабата і Андрія.

Б Дегенерата і доктора Тагабата.

В Версальця і чекіста.

Г Й. Сталіна і його прибічників.

12. Скільки смертей «на совісті» Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?

А Цього не можна вирахувати.

Б Тьма.

В Шість мільйонів.

Г Мільярд.

Самостійна робота (11 клас)

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «Я (РОМАНТИКА)»

Варіант 2

1. Микола Григорович учився в Охтирській гімназії, але атестата не одержав через:

А Погіршений стан здоров'я (тривалу хворобу).

Б Систематичні пропуски занять без поважних причин.

В Ведення пропаганди серед селянства, бунтарську вдачу.

Г Власне небажання продовжувати навчання.

2. Яке питання порушив М. Хвильовий під час дискусії, намагаючись повернути рідну літературу на самостійний шлях розвитку?

А «Європа чи просвіта?».

Б «Реалізм чи романтизм?».

В «Об'єктивізм чи суб'єктивізм?».

Г «Правда чи брехня?»

3. За своїми політичними переконаннями М. Хвильовий...

А Шовініст.Б Соціаліст.

В Буржуазний націоналіст.Г Український комуніст.

4. Писати художні твори М. Хвильовий розпочав...

А 3 1921 року.Б 1917 року.

В 1919 року.Г 1925 року.

5. «Основоположником справжньої нової української прози» на­звав М. Хвильового....

А Є. Плужник.Б О. Білецький.

В О. Гончар.Г Д. Павличко.

6. Новела «Я (Романтика)» М. Хвильового передала його...

А Роздуми над вчинками і поведінкою більшовиків.

Б Міщансько-обивательські погляди.

В Слабкість перед такими як доктор Тагабат.

Г Тривогу, сумління, роздвоєність душі.

7. Штаб чекістів (М. Хвильовий «Я (Романтика)») був розташова­ний...

А У старій школі.

Б Зруйнованій ворогом лікарні.

В Будинку розстріляного шляхтича.

Г Приміщенні редакції газети «Більшовик».

8. Твір «Я (Романтика)» М. Хвильовий присвятив...

А Усім чекістам.

Б Матерям військових.

В Цвітові яблуні.

Г Усім тим, хто мріяв про щасливе майбутнє.

9. Назвіть героя твору за поданою портретною характеристикою: «Низький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс».

А Андрій.Б Доктор Тагабат.

В Версалець.Г Дегенерат.

10. Як поставився Я, герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового, до того, що йому необхідно було розстріляти свою матір?

А Він зберіг їй життя.

Б Замінив розстріл на довічне ув'язнення.

В Посприяв тому, щоб вона емігрувала за кордон.

Г Виконав цей вирок особисто.

11. У чому полягає трагізм Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?

А У зрадництві комуні.

Б Непорозумінні з доктором Тагабатом і Андрієм.

В Його безвихідному становищі, у якому він опинився.

Г Власній деградації.

12. М. Хвильовий — організатор найпотужнішої літературної структури...

А ВАПЛІТЕ.Б ВУСПП.

В МАРС.Г АСПИС.

Перегляд файлу

Самостійна робота (11 клас)

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «Я (РОМАНТИКА)»

Варіант 1

1. Народився М. Хвильовий 19 грудня 1893 року...

А На Миколаївщині.   Б Харківщині.

В Сумщині.     Г Черкащині.

 2. Першими поетичними збірками М. Хвильового вважаються...

А «Молодість» і «Досвітні симфонії».

Б «Старі поезії» і «Камо грядеши».

В «Осінь» і «Сині етюди».

Г «Думки проти течії» і «Апологети писаризму».

 3. За світовідчуттям М. Хвильовий був...

А Неокласиком.    Б Імпресіоністом.

В Футуристом.    Г Романтиком.

 4. Літературну діяльність М. Хвильового можна співвіднести з творчістю...

А Панаса Мирного.   Б М. Коцюбинського.

В В. Стефаника.    Г П. Тичини.

 5. Переслідування М. Хвильового і його прибічників відбулося через:

А Звинувачення у прагненні відокремити українську культуру від російської, протиставити два народи один одному.

Б Розповсюдження листівок, де зазначалася критика полі­тики Сталіна.

В Намагання зрадити ідеям комунізму.

Г Те, що вони виступали проти колективізації на селі.

6. Батько М. Хвильового прищепив синові любов...

А До ковальської справи.

Б Української музики і живопису.

В Фольклористики та етнографії.

Г Надбань світової культури.

 7. Мати героя твору «Я (Романтика)» М. Хвильового є прообразом...

А Краси природи.

Б Надзвичайної Марії.

В Дівочої краси і вірності.

Г Усього знедоленого і пригнобленого.

 8. Герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового вважає себе не тіль­ки чекістом, але й:

А Мудрим керівником.

Б Відповідальним і вимогливим службовцем.

В Людиною.

Г Романтиком.

 9. Трибунал (М. Хвильовий «Я (Романтика)») було названо чорним через його...

А Страшні, хибні справи.

Б Темний одяг військових.

В Таємничу діяльність.

Г Антиполітичну спрямованість.

 10. Кого не розстрілювали чекісти (М. Хвильовий «Я (Романти­ка)»)?

А Двох теософів.    Б Крамаря ікс.

В Черниць.     Г Революціонера-зрадника.

 11. Про кого Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)») зазначив: «Це сто­рожі моєї душі» ?

А Про доктора Тагабата і Андрія.

Б Дегенерата і доктора Тагабата.

В Версальця і чекіста.

Г Й. Сталіна і його прибічників.

 12. Скільки смертей «на совісті» Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?

А Цього не можна вирахувати.

Б Тьма.

В Шість мільйонів.

Г Мільярд.

Самостійна робота (11 клас)

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «Я (РОМАНТИКА)»

Варіант 2

1. Микола Григорович учився в Охтирській гімназії, але атестата не одержав через:

А Погіршений стан здоров’я (тривалу хворобу).

Б Систематичні пропуски занять без поважних причин.

В Ведення пропаганди серед селянства, бунтарську вдачу.

Г Власне небажання продовжувати навчання.

 2. Яке питання порушив М. Хвильовий під час дискусії, намагаючись повернути рідну літературу на самостійний шлях розвитку?

А «Європа чи просвіта?».

Б «Реалізм чи романтизм?».

В «Об’єктивізм чи суб’єктивізм?».

Г «Правда чи брехня?»

 3. За своїми політичними переконаннями М. Хвильовий...

А Шовініст.      Б Соціаліст.

В Буржуазний націоналіст.   Г Український комуніст.

 4. Писати художні твори М. Хвильовий розпочав...

А 3 1921 року.     Б 1917 року.

В 1919 року.      Г 1925 року.

 5. «Основоположником справжньої нової української прози» на­звав М. Хвильового....

А Є. Плужник.     Б О. Білецький.

В О. Гончар.      Г Д. Павличко.

 6. Новела «Я (Романтика)» М. Хвильового передала його...

А Роздуми над вчинками і поведінкою більшовиків.

Б Міщансько-обивательські погляди.

В Слабкість перед такими як доктор Тагабат.

Г Тривогу, сумління, роздвоєність душі.

 7. Штаб чекістів (М. Хвильовий «Я (Романтика)») був розташова­ний...

А У старій школі.

Б Зруйнованій ворогом лікарні.

В Будинку розстріляного шляхтича.

Г Приміщенні редакції газети «Більшовик».

 8. Твір «Я (Романтика)» М. Хвильовий присвятив...

А Усім чекістам.

Б Матерям військових.

В Цвітові яблуні.

Г Усім тим, хто мріяв про щасливе майбутнє.

 9. Назвіть героя твору за поданою портретною характеристикою: «Низький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс».

А Андрій.     Б Доктор Тагабат.

В Версалець.    Г Дегенерат.

 10. Як поставився Я, герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового, до того, що йому необхідно було розстріляти свою матір?

А Він зберіг їй життя.

Б Замінив розстріл на довічне ув’язнення.

В Посприяв тому, щоб вона емігрувала за кордон.

Г Виконав цей вирок особисто.

 11. У чому полягає трагізм Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?

А У зрадництві комуні.

Б Непорозумінні з доктором Тагабатом і Андрієм.

В Його безвихідному становищі, у якому він опинився.

Г Власній деградації.

 12. М. Хвильовий — організатор найпотужнішої літературної структури...

А ВАПЛІТЕ.     Б ВУСПП.

В МАРС.     Г АСПИС.


Самостійна робота (11 клас)

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «Я (РОМАНТИКА)»

Варіант 1

1. Народився М. Хвильовий 19 грудня 1893 року...

А На Миколаївщині.   Б Харківщині.

В Сумщині.     Г Черкащині.

 2. Першими поетичними збірками М. Хвильового вважаються...

А «Молодість» і «Досвітні симфонії».

Б «Старі поезії» і «Камо грядеши».

В «Осінь» і «Сині етюди».

Г «Думки проти течії» і «Апологети писаризму».

 3. За світовідчуттям М. Хвильовий був...

А Неокласиком.    Б Імпресіоністом.

В Футуристом.    Г Романтиком.

 4. Літературну діяльність М. Хвильового можна співвіднести з творчістю...

А Панаса Мирного.   Б М. Коцюбинського.

В В. Стефаника.    Г П. Тичини.

 5. Переслідування М. Хвильового і його прибічників відбулося через:

А Звинувачення у прагненні відокремити українську культуру від російської, протиставити два народи один одному.

Б Розповсюдження листівок, де зазначалася критика полі­тики Сталіна.

В Намагання зрадити ідеям комунізму.

Г Те, що вони виступали проти колективізації на селі.

6. Батько М. Хвильового прищепив синові любов...

А До ковальської справи.

Б Української музики і живопису.

В Фольклористики та етнографії.

Г Надбань світової культури.

 7. Мати героя твору «Я (Романтика)» М. Хвильового є прообразом...

А Краси природи.

Б Надзвичайної Марії.

В Дівочої краси і вірності.

Г Усього знедоленого і пригнобленого.

 8. Герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового вважає себе не тіль­ки чекістом, але й:

А Мудрим керівником.

Б Відповідальним і вимогливим службовцем.

В Людиною.

Г Романтиком.

 9. Трибунал (М. Хвильовий «Я (Романтика)») було названо чорним через його...

А Страшні, хибні справи.

Б Темний одяг військових.

В Таємничу діяльність.

Г Антиполітичну спрямованість.

 10. Кого не розстрілювали чекісти (М. Хвильовий «Я (Романти­ка)»)?

А Двох теософів.    Б Крамаря ікс.

В Черниць.     Г Революціонера-зрадника.

 11. Про кого Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)») зазначив: «Це сто­рожі моєї душі» ?

А Про доктора Тагабата і Андрія.

Б Дегенерата і доктора Тагабата.

В Версальця і чекіста.

Г Й. Сталіна і його прибічників.

 12. Скільки смертей «на совісті» Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?

А Цього не можна вирахувати.

Б Тьма.

В Шість мільйонів.

Г Мільярд.

Самостійна робота (11 клас)

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «Я (РОМАНТИКА)»

Варіант 2

1. Микола Григорович учився в Охтирській гімназії, але атестата не одержав через:

А Погіршений стан здоров’я (тривалу хворобу).

Б Систематичні пропуски занять без поважних причин.

В Ведення пропаганди серед селянства, бунтарську вдачу.

Г Власне небажання продовжувати навчання.

 2. Яке питання порушив М. Хвильовий під час дискусії, намагаючись повернути рідну літературу на самостійний шлях розвитку?

А «Європа чи просвіта?».

Б «Реалізм чи романтизм?».

В «Об’єктивізм чи суб’єктивізм?».

Г «Правда чи брехня?»

 3. За своїми політичними переконаннями М. Хвильовий...

А Шовініст.      Б Соціаліст.

В Буржуазний націоналіст.   Г Український комуніст.

 4. Писати художні твори М. Хвильовий розпочав...

А 3 1921 року.     Б 1917 року.

В 1919 року.      Г 1925 року.

 5. «Основоположником справжньої нової української прози» на­звав М. Хвильового....

А Є. Плужник.     Б О. Білецький.

В О. Гончар.      Г Д. Павличко.

 6. Новела «Я (Романтика)» М. Хвильового передала його...

А Роздуми над вчинками і поведінкою більшовиків.

Б Міщансько-обивательські погляди.

В Слабкість перед такими як доктор Тагабат.

Г Тривогу, сумління, роздвоєність душі.

 7. Штаб чекістів (М. Хвильовий «Я (Романтика)») був розташова­ний...

А У старій школі.

Б Зруйнованій ворогом лікарні.

В Будинку розстріляного шляхтича.

Г Приміщенні редакції газети «Більшовик».

 8. Твір «Я (Романтика)» М. Хвильовий присвятив...

А Усім чекістам.

Б Матерям військових.

В Цвітові яблуні.

Г Усім тим, хто мріяв про щасливе майбутнє.

 9. Назвіть героя твору за поданою портретною характеристикою: «Низький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс».

А Андрій.     Б Доктор Тагабат.

В Версалець.    Г Дегенерат.

 10. Як поставився Я, герой твору «Я (Романтика)» М. Хвильового, до того, що йому необхідно було розстріляти свою матір?

А Він зберіг їй життя.

Б Замінив розстріл на довічне ув’язнення.

В Посприяв тому, щоб вона емігрувала за кордон.

Г Виконав цей вирок особисто.

 11. У чому полягає трагізм Я (М. Хвильовий «Я (Романтика)»)?

А У зрадництві комуні.

Б Непорозумінні з доктором Тагабатом і Андрієм.

В Його безвихідному становищі, у якому він опинився.

Г Власній деградації.

 12. М. Хвильовий — організатор найпотужнішої літературної структури...

А ВАПЛІТЕ.     Б ВУСПП.

В МАРС.     Г АСПИС.

doc
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
20 грудня 2018
Переглядів
4526
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку