Сценарій педради "Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій як чинника соціалізації та адаптації учнів

Про матеріал

Розробка сценарію педради-презентації педагогічних інновацій для розвитку творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій, які допоможуть підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати.

Перегляд файлу

Педагогічна рада з теми:

 «Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій як чинника соціалізації та адаптації учнів у  сучасному суспільстві ».

Мета:

 • Обгрунтувати актуальність застосування ІКТ у навчально-виховному процесі школи.
 • Презентувати досвід роботи педагогів школи з апробації оптимальних шляхів застосування комп’ютерних технологій з метою створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу.
 • Виявити взаємозв’зок між рівнем застосування вчителем комп’ютерно-орієнтованих технологій та результативністю навчання учнів.
 • Сформувати індивідуальну педагогічну траєкторію кожного учителя щодо оптимізації запровадження інформаційних технологій з метою розвитку творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів.

Форма проведення : педрада – презентація педагогічних інновацій

Час і місце проведення: ________ 2017 р. Шкільний методичний кабінет.

Порядок денний:

       І. Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій.                                                                                                                Заступник директора з НВР

        ІІ. Обговорення проблеми (виступи з досвіду роботи).

 • Мультимедійні програмні засоби на уроках
 • Офісні програмні продукти як продуктивний напрямок підготовки навчально-методичного матеріалу             
 • Електронні підручники та посібники, системи дистанційного навчання

ІІІ. Вільний мікрофон (доповнення, оцінка суджень, зауваження та пропозиції).

V. Прийняття рішень педради.

VІ. Підсумок педагогічної ради.

Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій.                                                                 Виступ заступника директора з НВР

Сучасне інформаційне суспільство має такі особливості:

 · обсяг знань, що породжується у світі, подвоюється кожні два-три роки;

 · щодня у світі публікується 7000 наукових і технічних статей;

 · обсяг інформації, що пересилається через штучні супутники Землі протягом двох тижнів, достатній для заповнення 19 млн. томів;

· у індустріально розвинутих країнах учні під час навчання в середній школі одержують більше інформації, ніж їхні бабусі й дідусі за все життя;

· у наступні три десятиліття відбудеться стільки ж змін, скільки їх було за останні триста десятиріч.

 Тому від освіти вимагається не лише нових умінь і знань для учнів, але й урахування цих особливостей. Потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. Наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для випускника школи. Молода людина, яка не володіє сучасними ІКТ, яка не ознайомилася з технологіями Інтернет у ЗНЗ, буде неминуче відкинута за межі сучасного інформаційного суспільства.

Робота педагогічного колективу школи  у цьому навчальному році також спрямована на вирішення такого питання  «Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій». Це питання - актуальне, тому що сьогодні в традиційну схему «вчитель – учень – підручник» введена нова ланка – комп'ютер. Відомо, що більшість людей запам'ятовує 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- та відеоінформації підвищує запам'ятовування до 40-50%. Це є мотивацією для використанні ІКТ  в навчально – виховному процесі.

За останнє десятиріччя вітчизняна наука і шкільна практика інтенсивно досліджують проблему технологізації освітнього процесу. Цю проблему вивчали А. Алексюк, В. Бондар, О. Пєхота, О. Савченко, П. Сікорський та інші науковці. Важливе місце серед інноваційних технологій навчання займають інформаційно-комунікаційні технології, які ще називають комп’ютерними (Ю. Жук, А. Букач), комп’ютерно-орієнтованими (М. Жалдан, В. Лапінський), новими інформаційними (І. Пришляк, Л. Русіна), медіа-технологіями (І. Радченко).

 На сьогоднішній день з __ педагогів гімназії  ____ (___%) пройшли курси за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього», усі (_____%) отримали сертифікати за програмою курсів з основ  інформаційно-комунікаційних технологій та з курсу цифрових технологій.

Але залишається відкритим питання: «Як же найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій для розвитку творчого потенціалу та життєвих компетентностей учнів?».

Проведено анкетування учителів з метою вивчення запитів учителів щодо оволодіння навичками роботи та застосування ІКТ в професійній діяльності. В опитуванні взяли участь _____ педагогів. Аналіз анкетних даних показав:

 1. Усі ___ педагогів вдома мають комп’ютер
 2.                   Програми, з якими уміють працювати учителі:Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Publisher), ABBYY Fine Reader, Paint, Movie Maker, Map Info. Scratch, Photoshop, Tux Paint.
 3. З якими програмами хотіли б навчитися працювати?:, Fotoshop, 3Dmax, Nero, XilisoftVideo, VideoConverterUltimate, AdobePhotoshop, MyTest, VirtualDub Microsoft Excel, програми для відео монтажу, скрайбінг, програми для графічного дизайну.
 4. Чи застосовували ПК у навчально – виховному процесі школи у 2015-2016 навчальному році?____+++___
 5. Якщо застосовували, то де і коли?___
 6. При підготовці до уроків,позакласних та виховних заходів,семінарів; для самоосвіти;
 7. Якими електронними посібниками з вашого предмету забезпечена школа? Електронні журнали, підручники, посібники, відео уроки .
 8. Які електронні посібники використовували у НВП?

Конструктор уроків

 1. Що плануєте зробити для покращення умінь використовувати комп’ютер у навчально –виховному процесі школи?

- опанувати навичками роботи в Інтернеті,

- спілкуватися з людьми, які мають більше досвіду в даному напрямку,

- підвищувати власну комп’ютерну грамотність,

- створити каталог відеороликів  та систематизувати презентації,

- придбати електронні посібники,

- частіше і ефективніше застосовувати ІКТ-технології на уроках,

- робота з програмами обробки відео для створення навчальних відео сюжетів, програм по створенню інтерактивного тестування з предмету

9. Яка ваша електронна адреса?_+__

10. Які сайти та портали ви знаєте, де можете виставляти свої роботи:

Блог,  Учительський журнал, Методичний портал, Методична скарбничка, Сайт гімназії, Перші вершини школяра,Видавнича група «Основа», Розкажіть онуку, Osvita.ua, videourok.net,yaklas.com.ua. методична скарбниця

11.Чи маєте власні доробки на сайтах та порталах? Якщо маєте, то де і які?++90%

12. Що б ви хотіли дізнатися про використання ІКТ в навчально – виховному процесі?

- технологія створення тестів,

- технологія власного сайту,

- технологія створення анімаційних фільмів, робота з програмою обробки відео,

- способи та методи  дистанційного навчання, проведення вебінарів.

13. Що, на Вашу думку, заважає активному застосуванню педагогами школи  ІКТ у навчально-виховному процесі?

- застаріла техніка,

- відсутність стаціонарного обладнання в кабінетах,

- відсутність спеціально обладнаного кабінету (мультимедійного класу),

- недостатнє володіння педагогами новими програмами,

- недостатня забезпеченість електронними посібниками,; відповідне програмне забезпечення; відсутність доступу до Інтернету; відсутність вільного часу; відсутність належної матеріальної бази;зайнятість обов’язками класного керівника (інколи); відсутність обладнання класної кімнати технікою.

Усі перелічені перешкоди на шляху застосування ІКТ, звичайно,  мають місце, але вже доведено часом, якщо людина сама не прагне долати перешкоди, то вони самі собою зненацька не зникають. Тому не варто сподіватися, що життя буде створювати усі умови для  так званої «безпроблемної» роботи, коли усі проблемні питання кимось будуть вирішуватися. І не треба забувати, що одним із головних критеріїв вибору навчального закладу батьками є компетентний педагог, що не тільки володіє питаннями педагогіки та психології, а втілює в свою практичну діяльність прогресивні технології, в тому числі й ІКТ-технології.

Володіння  учителем комп’ютерною грамотністю – веління часу. Адже відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників зі змінами  і доповненнями  (наказ МОН №1473 від 20.12.2011року) присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання учителями інформаційно - комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально – виховному процесі. Переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність вчителя використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс набуває особливого значення.

Загальномасштабному формуванню та розвитку ІКТ-компетентності учнів сприяє сучасна техніка.. Педагоги нашого колективу усвідомлюють це, і використовують в своїй діяльності або шкільний, або власний ноутбук.

Що ж таке ІКТ та електронні освітні ресурси?  

За визначенням науковця А. Дзюбенко інформаційні комунікаційні технології навчання  це - сукупність програмних, технічних, комп’ютерних і комунікаційних засобів, а також способів та новаторських методів їхнього застосування для забезпечення високої ефективності й інформатизації освітнього процесу.  Творчою групою під час підготовки до педради була створена схема «Використання комп’ютерів в навчальній діяльності», яка яскраво демонструє, на яких етапах уроку, в якій формі можна застосовувати ПК.

Комп'ютеру належить чільне місце серед сучасних інформаційних засобів навчання. Перелік професій, пов'язаних з використанням комп'ютерів, дедалі ширшає. Тому вміти працювати з ними повинен кожний, і школа не може стояти осторонь цієї справи. Враховуючи потребу в підготовці учнів до життя та діяльності в умовах комп'ютеризації виробничих і управлінських процесів, школа має забезпечити їх комп'ютерну готовність, тобто не лише ознайомити з основними сферами застосування комп'ютерів, їх роллю в розвитку суспільства, знанням будови, принципу їх роботи, з поняттям про алгоритми і алгоритмічну мову, уміння будувати алгоритми для вирішення завдань, а й навчити користуватися комп'ютерними редакторами, складати програми на одній із мов програмування. За допомогою комп'ютера як засобу навчання можна реалізувати програмоване і проблемне навчання. Комп'ютер учитель використовує для навчального моделювання науково-технічних об'єктів і процесів. Використання комп'ютера в процесі навчання сприяє також:

 •  підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змаганню учнів з машиною та самих із собою, прагненню отримати вищу оцінку;
 • індивідуалізації навчання — кожен працює в режимі, який його задовольняє; розширенню інформаційного і тестового «репертуарів», доступу учнів до «банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обсязі;
 • об'єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

Інформаційно-комунікаційні технології спрямовані на те, щоб дати якомога більше інформації за допомогою цифрових навчальних засобів.

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу навчання).

1.Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності, її аналізу та оцінювання.

Учителі школи можуть використовувати інформаційні ресурси Інтернет за наступними напрямками:

• Самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України й інших країн, а також обмін своїм досвідом з  колегами.

 •Підготовка конспектів і дидактичних матеріалів. Підготовка атестаційних матеріалів.

 •Залучення учнів до позакласної роботи при підготовці рефератів, доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих завдань з метою розвитку їх творчих здібностей та життєвих компетентностей.

•Використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі з документами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними інтерактивними моделями тощо.

• Тестування знань учнів з певних розділів курсу. 

 • Робота з журналами на порталі «Мої знання».

У будь-якому варіанті доступ в Інтернет для вчителя підвищує і рівень підготовки самого вчителя, і рівень проведення занять, і якість знань учнів. При цьому інтерес більшості учнів до комп'ютера й Інтернету підвищує мотивацію навчання.

2.Мультимедійні програмні засоби дозволяють учителю поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної інформації дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу. Мультимедійні програмні засоби використовуються вчителями для імітації складних реальних процесів, ситуацій, візуалізації абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення процесів, демонстрації фрагментів передач, фільмів, віртуальних екскурсій тощо. Використовують вчителі і готові мультимедійні засоби, а також створюють власні додатки до уроків.

3. Офісні програмні продукти (текстові та графічні редактори, програми підготовки презентацій, електронні таблиці тощо (тобто те, що входить в пакет програм комп'ютера) вчителі використовують для підготовки навчально-методичного матеріалу (шаблонів, діаграм, таблиць, презентацій) та для подання учнями результатів виконання завдань в електронній формі(моніторинг досягнень у навчанні, пропусків, читацької активності тощо).

4.Електронні підручники та посібники, системи дистанційного навчання є корисними для організації дистанційної форми навчання та електронної методичної підтримки навчання у класі.                                                                                                  Наявність мультимедійного проектора  розширює можливості впровадження ІКТ як у навчально-виховному процесі, так і в організації методичної роботи вчителів.  Аналіз використання ІКТ учителями нашої школи показав, що учителі широко використовують компютерні технології наступним чином:

 • виготовлення роздаткового матеріалу;
 • оформлення кабінетів;
 • оформлення шкільної документації;
 • використання сценаріїв і розробок, надрукованих в інтернет – виданнях;
 • підтримка звязку з організаторами конкурсів;
 •       електронний документообіг;
 •       проведення уроків інформатики;

у застосуванні ІКТ існують як переваги, так і недоліки, які можна сформулювати таким чином:

Переваги використання ІКТ:

 • Індивідуалізація навчання;
 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
 • Зростання обсягу виконаних на уроці завдань;
 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності;
 • Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним;
 • Допомагає вчителям краще оцінити здібності і знання дитини;
 • Дозволяє вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу

Недоліки та проблеми застосування ІКТ:

 • Відсутність комп'ютера в домашньому користуванні в частини учнів,
 • У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;
 • Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;
 • Відсутність контакту з учителем інформатики;
 • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;
 • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;
 • Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.

Аналізуючи урочну та позаурочну діяльність педагогів, адміністрація дійшла висновку, що найбільш продуктивно ІКТ використовуються саме в позаурочній діяльності, адже для її організації вчителями школи застосовуються наступні технології:

 1. мультимедіа технології:
 • презентація-виступ - для супроводу виступу, містить ілюстрації, основні тези (PowerPoint);
 • презентація-підсумок (PowerPoint, Word) - на слайді виводиться підсумкова таблиця участі в змаганнях, заходах тощо.
 1. комп'ютерні технології:
 • стінні газети - інформаційний матеріал (Word, Publisher);
 • буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher);
 • брошура - збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word);
 • плакат, заголовки - текстове оформлення стендів, приміщень (Word);
 • листівка - оригінально оформлене привітання (Word, Publisher);
 • анкета - документ для збору статистичних даних (Excel).

Готуючись до педради, я намагалась створити модель використання ІКТ в різних умовах, яка, я сподіваюсь, буде постійно оновлюватися та розширюватись.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок про роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі:

• інформаційно-комунікаційні технології формують вміння працювати з інформацією, розвивають комунікативні здібності, тобто виховують особистість «інформаційного суспільства», поліпшується якість навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації, причому комп'ютер виступає в ролі засобу, а не суб'єкта навчальної діяльності, він помічник педагогу, а не його заміна.

 • За рахунок використання комп'ютерних технологій на уроках надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок - підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.

• Все це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей школярів. У психологічних дослідженнях зазначається, що інформаційно-комунікаційні технології впливають на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, що комп'ютерна візуалізація навчальної інформації має суттєвий вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Можна довго дискутувати з приводу ефективності використання інформаційно – комунікативних технологій на уроці та як вони впливають на розвиток творчих здібностей та життєвої компетентності учнів, але не використовувати їх не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. Я думаю, що після сьогоднішньої педагогічної ради у вас, шановні колеги, з’явиться велике бажання  підвищувати свою методичну майстерність  щодо використання ІКТ у навчально – виховному процесі і ви будете широко використовувати їх на своїх уроках як засіб розвитку творчих здібностей та життєвої компетентності учнів.              

Рішення педради:

 1.                   Поширювати досвід роботи педагогічного колективу з застосування ІКТ-технологій шляхом публікацій в фахових виданнях та на освітніх порталах, організації та участі у проведенні майстер-класів, семінарів-практикумів, методичних тижнів, науково-практичних конференцій тощо.

                  Заступник директора з НВР , керівники шмо

 1.     З метою формування єдиного інформаційного середовища школи та реалізації регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти»:

2.1.  Взяти участь у міському етапі конкурсу на кращі цифрові освітні ресурси                                                                                                                                                                                                                                          Вчителі

2.2. Створити сайти шмо, власні логи та брати участь у міському конкурсі сайтів методичних об’єднань та педагогів

                                                               Керівники, вчителі

3. Досвід роботи з даної проблеми узагальнити у формі брошур та представити під час виставки педагогічної творчості.                                                                                                 

                  Заступник директора з НВР 

4.  Узагальнити і підготувати до публікації результати, отримані під час підготовки і проведення педагогічної ради.

                                                   Заступник директора з НВР

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Томченко Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. антоненко наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
4305
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку