10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Сценарій свята" День подяки"

Про матеріал
Даний сценарій містить багато цікавої та корисної інфомації для проведення позакласного заходу, присвяченого Дню подяки.
Перегляд файлу

1:

 

Сценарій Дня Подяки

 

 

 Мета:

Створення умов для розвитку соціокультурної компетенції, для формування в учнів інтересу до культури і традицій країн мови, що вивчається.

 Завдання:

Пізнавальний аспект:

формувати вміння говорити англійською мовою, читати вірші, співати пісні;

Розвиваючий аспект:

розвивати самостійність;

розширювати і поглиблювати культурологічні знання;

підвищувати загальну культуру спілкування;

Виховний аспект:

виховувати в учнів відповідальність за доручену справу;

вміння і бажання працювати в групі;

повага до культури іншого народу.

 Обладнання: Магнітофон, на дошці - намальована на ватмані індичка (для гри «Pin the feathers on the Turkey»); емблемки для команд: «Індіанці» і «Пілігрими», картинки із зображенням овочів і фруктів; плакати з висловлюваннями: "Thanksgiving - the religious and social festival that converts every family mansion into a Family Meeting House. "і" Americans would no sooner change the menu for Thanksgiving dinner than paint The White House beige. " презентація Power Point.

 

 

 

 

 

 

(A Song “Happy Thanksgiving”)

 

 

Teacher:

Dear Ladies and Gentlemen!

We are happy to see you at our party. Today we are going to speak about Thanksgiving Day. You know, that it  is a very famous and popular holiday in the USA. We’ll do it in such a way: first, we’ll say a word or two about the history of this colourful holiday and then will play a little.

 

Pupil 1:

All things bright and beautiful,
All creatures great and small
All things wise and wonderful:
The Lord God made them all.

 

Pupil 2:

Each little flower that opens,
Each little bird that sings,
God made their glowing colours,
And made their tiny wings.

 

Pupil 3:

T – for time to be together,
Turkey, talk and tender weather.
H – for harvest stored away,
home and heart, and holiday.
A – for autumn's frosty art
and abundance in the heart.

 

Pupil 4:

N – neighbours, and November,
nice things, new things to remember
K – for kitchen, kettles, croon,
kith and kin expected soon.
S – for sizzles, sights and sounds,
and something special that abounds.

 

Together:

That spells THANKS – for joy in living
and a jolly good Thanksgiving!

 

 

 

Pupil 5:

Welcome to our Thanksgiving party! To begin with we would like to tell you the history of this kind holiday- Thanksgiving Day.

 

Interpreter: Ми раді вітати вас на нашому святі, присвяченому Дню подяки і хотіли б розповісти вам історію його виникнення.  

Author: In 1620 on the 22nd of December a ship named the Mayflower brought 102 Englishmen to the rocky coast of what is now Massachusetts, 1 of the 50 states of the USA.

 

I:  22 грудня 1620 року  корабль під назвою «Травнева квітка» привіз 102 англійців до скелястого берегу теперішнього  Массачусетса, 1 из 50ти штатів США.

 

A: The ship’s passengers were Puritans – members of a religion sect which was unpopular in Britain because they wanted to reform the church of England.

 

I: Пасажирами  корабля були Пуританці- члени релігійної секти, яка була заборонена у Британії, тому що її метою була реформа англійської церкви. ( На сцену виходять представники команди пілігримів).

Pilgrim1: We are Puritans.

 

Pilgrim2: We became ‘Pilgrims’ because we were traveling in search of religious freedom. We came to America to practice our religion freely.

І: Ми стали пілігримами, тому що подорожували у пошуках вільного віросповідання. Ми прибули до Америки, щоб мати змогу вільно молитися.

 

A: The people living in America were Native Americans or American Indians.

 

I: Люди, які населяли Америку були Корінними Американцями або Американськими Індіанцями. (вихід представників команди індіанців).

 

A: When the Pilgrims landed they founded the colony called Plymouth.

 

I: Коли Пілігрими зійшли на берег, вони заснували колонію під назвою Плімут.

 

А: They had only the belongings that they had brought on the small ship!

 The winter was so cold! They were starving and nearly half of them died…

 

І: Із речей у них було лише те, що вони змогли взяти із собою на корабель. Зима була дуже холодною і майже половина з них померла тієї зими.

 

A: They became good friends with Indians and lived with them in peace.

 

I: Але вони здружилися з індіанцями і жили з ними мирно.

 

А: They  helped the Pilgrims. They  showed them how to hunt, to fish and plant crops.

 

І:Вони допомогли пілігримам, навчивши їх полювати, рибалити та вирощувати зернові на нових для пілігримів землях.

 

A: Thanks to the help of Indians, the Plymouth settlers had a good harvest the next fall.

 

I: Завдяки допомозі індіанців поселенці Плімута зібрали хороший врожай наступної осені.

 

A: In October 1621 they had 3-day feast of deer, fish and wild turkey and invited Indians to it.

 

I: В жовтні 1621 року вони організували 3денне  свято з олениною, рибою і дикою індичкою та запросили індіанців на нього.

 

 

A: Pilgrims thanked God for his blessings.

 

I: Пілігрими дякували Богу за його благословіння.

 

A: The 1st Thanksgiving Day was a great success!

 

I: 1ий День Подяки мав великий успіх.

 

A: President Abraham Lincoln established Thanksgiving as an official national holiday.

 

I: Президент Авраам Линкольн зробив День Подяки офіційним національним святом.

 

A: Now every year on the 4 th Thursday of November American families and friends gather, have a feast and give thanks.

 

I:Тепер щороку в 4ий четвер листопада американські сім’ї та  друзі збираються за  столом і промовляють слова подяки .

 

 

 

TASK I

 

Teacher: Thank you very much for the interesting facts about this kind and light holiday. Now we are going to have some activities connected with the facts you have just heard. The first task for our teams will be “ Test your knowledge of Thanksgiving!”

 

INSTRUCTIONS: It's easy. Just read each question and choose the right answer. You get one point for each correct answer. Try to get at least 7 points. To find the answers, just recollect The Thanksgiving Story you have just heard. Good luck!

 1. Who were the Pilgrims?
  1. Puritans searching religious freedom
  2. Prisoners searching freedom
  3. Indians
  4. Englishmen exploring new lands

 

 1. The newcomers founded the colony called
  1. Massachusetts 
  2. Plymouth 
  3. Mayflower
  4. New England 

 

 1. How did Indians help the settlers?
  1. they brought them food
  2. they taught them to hunt, to fish and to plant crops
  3. they invited them to celebrate Thanksgiving Day
  4. they taught them to build houses

 

  4) What year did the Pilgrims have their first Thanksgiving Feast?

 

a) 1619

b) 1620

c) 1621

d) 1935

 

      5) What food was probably NOT on the Pilgrims' Thanksgiving menu?

a) Biscuits

b) Corn

c) Fish

d) Dried Fruit

 

6) Which President established Thanksgiving as an official national holiday?

           a) Washington

             b) Jefferson

             c) Lincoln

             d) Nixon

7) On Thanksgiving Day people nowadays  give thanks to

              a) their President for his wisdom

              b) God for His blessing

              c) parents and friends for all they have done

              d) Pilgrims and Indians for this holiday

 

 

TASK II

 

  Teacher: You know that every people has its traditions, they may be similar or quite strange for us. But such a tradition we also have. It concerns sending postcards with greetings and wishes. The task is to sort out those which are connected with Thanksgiving Day.

(Команди вибирають побажання до Дня Подяки серед тих, які присвячені іншим святам).

 

 

 

Ring out the old, ring in the new,

Ring, happy bells, across the snow:

The year is going, let him go;

Ring out the false, ring in the true.

 

 

 

Then sing, young hearts that are full of cheer,

With never a thought of sorrow;

The old goes out, but the glad young year

Comes merrily in tomorrow.

                                                            ( New Year)

 

 

 

Because today's so special

it really wouldn't do,

to send one simple birthday wish

to last the whole year through...

So this wishes happy moments,

a day when dreams come true,

and a year that's filled with all the things

that mean the most to you.

                                                       ( Birthday)

 

 

 

 

 

There is magic all around us,

You can feel it in the air,

For the lovely signs of springtime

are unfolding everywhere.

It's a time of fulfilled promise,

It's a time of hope and cheer,

Joyful time of resurrection

Blessed Easter time.

                                                      ( Easter)

 

 

 

My love is like a cabbage:

Devided into two.

The leaves I give to others,

The heart I give to You!

                                                     ( St. Valentine)

 

 

THANKSGIVING WISHES

 

May you have more reasons to be thankful, each and every year.

 

May the angels protect you

 May the sadness forget you

May happiness be around you

 May God bless you

Wish you a very Happy Thanksgiving

 

 

May your hearts and home be full of divine blessings on this Thanksgiving!

 

 

TASK III

 

 

Teacher: Thanks a lot! You have managed to do everything and I think you deserve some fun. This action-game is called “ Pin the feathers on the turkey ”. But before doing it let’s listen to the poem devoted to the turkey the main symbol of Thanksgiving.

 

This plump turkey spread his tail like a fan.

This plump turkey away he ran.

This plump turkey flew up in a tree.

This plump turkey gobbled at me.

This plump turkey said, “I’ll leave right away,

So the cook can’t find me on Thanksgiving Day.”

 

 

 

Now I’ll tie a kerchief round your eyes and you will have to pin the feathers on the turkey with blind eyes. ( На плакаті намальована індичка без хвоста, учні мають приколоти їй хвіст із зав’язаними очима ).

 

 

 

 

Teacher: Traditions define a holiday and make it special. In any generation they form a link with the past and comprise a heritage for the future generations. Thanksgiving gives an opportunity to feel this continuous contact of generations The tradition of celebrating Thanksgiving Day is deeply rooted in American history.  And symbols of this holiday are just the same.

 

 

Pupil: Традиції визначють свято і роблять його особливим. В будь-якому поколінні вони утворюють зв'язок з минулим і включають в себе спадщину для майбутніх поколінь. День подяки дає можливість відчути цей безперервний контакт поколінь, традиції святкування Дня подяки мають глибокі корені в історії Америки. А символи цього свята такі ж як і були сотні років тому.

 

 

 

 

TASK IV

 

Teacher: Our next activity is devoted to the symbols of Thanksgiving. Your task is to fill in the gaps in the small texts with the words given below:

 

 

………. – a small group of people who came to America many years ago for religious freedom.

 

 

                                                                     (THE PILGRIMS)    

 

 

It is thought that ………… was eaten by people thousands of years ago. However, Pilgrim women were the first mothers to serve ……….. for breakfast with sugar and cream. Pilgrims learnt lots of ways of using ………… from the native Indians.

 

 

                                                                    (POPCORN )

 

 

Though the wild ………… may not be the most handsome bird of the woods, it’s one of the most interesting and impressive, sharing in the historical and traditional limelight of the harvest season. It was domesticated by the Indians of Mexico.

 

                                                                 (TURKEY)

 

 

 

……….came through the normal trade roots from Central and South America. It  was used by the North American Indians centuries before Columbus reached the West Indies. It was boiled, baked in ashes, used in bread, and dried. Today …….. pie is a part of most traditional Thanksgiving dinners.                                                             

                                                                (PUMPKIN )

 

 

 

 

.............. – is the most popular game on this day. For many schools the Thanksgiving Day game is the most important one of the year. Usually there are several ……….. matches to watch on TV.

 

                                                              (FOOTBALL)

 

Words: (FOOTBALL( 2 times), POPCORN (3 times), PUMPKIN ( 2 times), THE PILGRIMS, TURKEY ) .

 

 

 

Teacher: We have done a lot of work and I think it’s high time to serve the table. We have already learnt the symbols of Thanksgiving and are going to cope with Thanksgiving Menu.

 

 

TASK V


The task is to choose the dishes for the traditional Thanksgiving Dinner from the given list:


-bacon

-roast turkey

-cornflakes

-chicken

-fish

-pancakes

- cranberry jelly

-biscuits

- potatoes

-sausage

-pumpkin pie

- corn

-apple cider

-ice-cream

- nuts

-cutlet

 

 

 

The key:

 

 

. Thanksgiving Menu:

-Roast turkey

- cranberry jelly

- potatoes

-pumpkin pie

- corn

-apple cider

-ice-cream

- nuts


 

        Teacher: Let’s memorize these words repeating them all together:

 

-Roast turkey                    -Печеня з індички

- cranberry jelly                - Кисіль із журавлини

- potatoes                          - Картопля

-pumpkin pie                    -Гарбузовий пиріг               

- corn                               - Кукурудза

-apple cider                     - Яблучний сидр

-ice-cream                       -Морозиво   

- nuts                               - Горіхи

 

 

TASK VI

 

 

 

Teacher: So you know now about the history, the symbols and the traditional menu of Thanksgiving

Day. You deserve some rest. The activity is called “ Guessing Fun”. Take a thing out of the basket and guess its name.( По одному представнику від команд із зав’язаними очима беруть із корзини фрукти і овочі і називають їх).

 

 

 

 

Teacher: Thank you very much for your activity. We have done everything planned for today except one thing. We haven’t spoken about one more symbol of Thanksgiving-Horn of Plenty. 

THE HORN OF PLENTY (THE CORNUCOPIA) – is a familiar Thanksgiving symbol of earth’s bounty, and reminds us how much of our food comes from the earth.

 

Pupil: Ріг достатку - це  символ подяки щедрості землі, і нагадує нам про те, як багато  нашої їжі родить земля

 

Teacher: We are also thankful to our nearest and dearest for many things. Let’s make a Horn of Plenty.

Pupil: Ми також вдячні нашим рідним і близьким за багато речей. Давайте створимо свій символічний Ріг Достатку.

 

 

Everybody takes a shirt of paper and writes own thanks. Then all volunteers read aloud their notes and put them down into the Horn of Plenty. Examples of thanks:

 

 

. We Are Thankful for Many Things

I thank Jesus for living and dying for me.

I am thankful to be able to do the thing I always wanted to do.

I am thankful for a good place to live and for plenty good food to eat. It makes me grow strong so I can have lots of fun. And that's what I like — fun.

Thank you for the music, and songs I am singing.

 I am thankful for people who love me and help me.

 I really feel thankful for all the good things in life.

 I am thankful for my sister and my brother.

  My MP3player is on the top of things to be thankful for.

 

I am thankful for so many blessings in my life.

 

 My heart is filled with gratitude to my teachers.

 

 Thanks for the flowers blooming and birds singing with good cheer.

 

 I know that beauty of the world is a gift from God to help us live.

 

 I am thankful for the pretty clothes I wear.

 

 I have much to be thankful for.

 

 

 

 

A THANKSGIVING  PRAYER       

Dear Lord, on this Thanksgiving Day

 With grateful hearts we bow and pray

For blessings given from our birth

 Exceeding way beyond our worth

 For friends who've proven to be true;

 For pets, which count as friendships too;

 For home and country,

 Health and love

All sent to us from Heaven above.

 Lord, please continue to be near

And guide us through another year.

By Carol Neumann Jersey City, New Jersey

 

Господи, в цей День подяки

                                                                       Ми схиляємось з прихильністю

                                                              У серці та молимося:

                                                              За всі ті милості, які дано нам з народження,

                                                              За справжніх друзів,

                                                               І щоб у житті було все погоджено.

                                                               За домашніх тварин,

                                                               За сімю і за рідну країну,

                                            За здоров’я, любов,

 І до рідної хати стежину.

 За все, що нам зверху дано,

 Ми молимось справжньо і щиро.

                                                                           (Авторський переклад Паливоди Єлизавети, 11-Б клас,2010р)

The teacher thanks all pupils who have taken part in the festival and reads aloud his ( her) note.

 

                                  The conclusion

It is good to pause one day each year to take an account of yourself and your surroundings. Thanksgiving gives an opportunity to feel this continuous contact of generations. Thanksgiving is a time for sharing. It is better to give than to receive. Let us appreciate everything we are given!  Let us love our parents, relatives, teachers and friends!  Let us say thanks for everything!

       All together: THANKS!

 

 

 

KEYS

 TASK I    1)A     2)B   3)B    4)C    5A    6)C    7)C

 

 

TASK II     3,    6,  8

 

TASK IV

 1. THE PILGRIMS
 2. POPCORN
 3. TURKEY
 4. PUMPKIN
 5. FOOTBALL

 

TASK V

Thanksgiving Menu:

-Roast turkey

- cranberry jelly

- potatoes

-pumpkin pie

- corn

-apple cider

-ice-cream

- nuts

 

 

 

                                            USED LITERATURE:

 

doc
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
1984
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку