Семестрова контрольна робота з української літератури у 10 класі за І семестр

Про матеріал

Семестрова контрольна робота з української літератури у 10 класі за перший семестр розрахована на виконання протягом уроку і містить запитання і завдання, що стосуються тем, вивчених у І семестрі.

Перегляд файлу

Семестрова контрольна робота № 1 з української літератури у 10 класі

(Творчість І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, І. Карпенка-Карого, М. Старицького,

І. Франка, Б.  Грінченка)

Питання 1-12 – по 0, 25 бала

1. Що є предметом зображення в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?

а) трагічні події українського села, пов’язані з підготовкою до реформи 1861р.;

б) традиційний патріархальний устрій українського села;

в) сім’я як середовище безперервних конфліктів, зумовлених надто великою кількістю людей;

г) розшарування селянства, розпад патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин, темрява і неуцтво, індивідуалізм.

2. Які події у сюжеті повісті «Кайдашева сім’я» є головним композиційним елементом?

а) три найбільші сварки-бійки, кожна з яких має свою зав’язку і розв’язку;

б) одруження Карпа та прихід до Кайдашевої хати Мотрі;

в) кульмінаційна сварка через грушу на городі як розв’язка твору;

г) зображення Марусі Кайдашихи.

3. Визначте головну проблему роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

а) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;

б) конфлікт між багатими і бідними як головний у ХІХ ст.;

в) конфлікт «пропащої сили» з патріархальним середовищем пореформеного села;

г) конфлікт батьків і дітей.

4. З’ясуйте, у чому виявилось новаторство роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

а) у створенні першого зразка соціально-психологічного роману, у якому розкрито соціальну дійсність в усіх її суперечностях та впливовості на формування характеру особистості;

б) у створенні багатогранного, динамічного образу селянина-борця, формування якого спричинене розоренням селянства;

в) у всебічному показі життя українського пореформеного села;

г) у показі причин розшарування селянства, розпаду патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин.

5. Виберіть поняття, яке випадає з логічного ряду:

а) драма;

б) комедія;

в) бурлеск;

г) трагікомедія.

6. Твір «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого за жанром:

а) гумористична п’єса;

б) побутова повість;

в) трагікомедія;

г) драма.

7. Головна ідея повісті М.Старицького «Облога Буші»…

а) звеличення вірності у коханні Орисі та Антося Корецького;

б) самопожертва в ім’я суспільних ідеалів;

в) осуд манкуртства в особі Антося Корецького;

г) гідність людини визначає не приналежність до привілейованого соціального стану, а чесна трудова діяльність, простота й щирість у взаєминах з людьми.

8. Кому належав замок «Орлине гніздо» (М.Старицький «Облога Буші»)?

а) коронному гетьману Стефану Потоцькому;

б) нащадку вельможного польського роду Корецьких Антосю;

в) польному гетьману Лянцкоронському;

г) воєводі Чарнецькому.

9. Головними героями  твору І. Я. Франка «Украдене щастя» є…

а) Анна, Михайло Гурман, Микола Задорожний;

б) Анна, Михайло Горбань, Матвій Задорожний;

в) Анна, Микола Герман, Михайло Задорожний.

г) Анна, її брати, Микола Задорожній, Михайло Гурман.

10. Сойчине крило із однойменної новели І. Я. Франка є символом…

а) любові й вірності подружнього життя;

б) родинної зради;

в) втраченого кохання;

г) символ самої героїні, символ волі, свободи.

11. Розкриття душевної драми «маленької людини» − основний мотив у творчості…

а) М. Старицького;

б) Б. Грінченка;

в) П. Мирного;

г) І. Нечуя-Левицького.

12. Докія з оповідання Б. Грінченка «Каторжна» загинула…

а) через власну необережність;

б) від опіків;

в) втопилася;

г) отруїлася.

Напишіть закінчення речення. По 0,5 бала

1. Наведена цитата: «От мука мені з цим каторжним …! І вигнав би, жаль, − давно служить, і привик до нього так, що як не бачу довго, аж скучно» стосується…

2. «Сімейний побут українського народу з його великим потягом до особистої незалежності та самостійності в сім’ї часто призводить до крайнього індивідуалізму, а часто й до лайки, змагань і колотнечі», – сказано про тему твору…

3. Іван Карпенко-Карий прибрав собі псевдонім на честь…

4. Збірка І. Франка  «Зів’яле листя» має підзаголовок…

Напишіть визначення, назвіть твори. 1 бал.

1. Драма – це…

Завдання на встановлення відповідності. По 1, 5 бала.

1. Встановити відповідність між творами та їхніми героями.

Назва творів

А «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Б  «Каторжна» Б. Грінченка

В  «Облога Буші» М. Старицького

Г  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Ґ  «Украдене щастя» І. Франка

Д «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Герої

1  Ничипір Вареник

2  Націєвський

3 Завісний

4 Наталка

5 Лаврін

6 Докія

7 Михайло

2. Встановити відповідність між творами та їхніми жанрами.

Назви творів

А «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Б «Каторжна» Б. Грінченка

В «Облога Буші» М.Старицького

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Ґ  «Украдене щастя» І. Франка

Д «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Жанри

1 Соціально-психологічний роман

2 Соціально-побутова повість

3 Драма

4 Новела

5 Трагікомедія

6 Оповідання

7 Історична повість

Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань (на вибір) (3 б.)

1. До якого жанру належить твір І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля»? Відповідь аргументуйте.

2. Доведіть або спростуйте тезу: «Вибираючи в екстремальній ситуації між добром і злом, любов’ю і помстою, головна героїня оповідання Б. Грінченка «Каторжна» Докія керувалася добром і любов’ю, на їх вівтар вона поклала власне життя».

3. Як ви гадаєте, хто переможець боротьби, зображеної у повісті «Облога Буші» М.Старицького? Обґрунтуйте свою думку.

4. Чи міг герой твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» жити інакше? Відповідь аргументуйте.

5. Іван Франко назвав свій твір «Украдене щастя». То, як ви гадаєте, у кого з героїв його (щастя) украли і хто? Відповідь аргументуйте.

6. Чому тема «батьки і діти», порушена І. Нечуєм-Левицьким у повісті «Кайдашева сім’я»,  є актуальною?

 

 

docx
Додано
27 квітня 2018
Переглядів
1598
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку