4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Шоу-гра з Конституційного права України

Про матеріал

Мета:

Ø перевірити навички учнів, застосовувати набуті знання у незвичайних ситуаціях;

Ø розвивати соціальні і громадянські компетентності;

Ø виховувати повагу до законів та Конституції України, цілес­прямованість, упевненість в собі.

Всі запитання для гри складаються на основі статей Конституції України. Правила гри побудовані на основі телевізійного проекту «Перший мільйон» та адаптовані до можливостей навчального закладу.

Перегляд файлу

9 клас.  Основи правознавства                   …………………………………………                                            

 

Шоу-гра з Конституційного права України


Мета:

  • перевірити навички учнів, застосовувати набуті знання у незвичайних ситуаціях;
  • розвивати соціальні і громадянські компетентності;
  • виховувати повагу до законів та Конституції України, цілес­прямованість, упевненість в собі.

Обладнання: картки з запитаннями і варіан­тами відповідей до них; табло «Три підказки» (де з до­помогою 3-х смужок паперу відмічаються використані підказки); телефон; картки з літерами «А», «В», «С», «Д» для допомоги залу; табло, де за кожну кількість очок вказується сума виграшу; номери та візитки учасників; призи для переможців.

Методичні рекомендації.

1. Провести серед старшокласників відбіркові  ігри.

2. Залучити працівників закладу, батьків, учнів, які «вболіватимуть» за учасників.

3. Підготувати виступи груп підтримки для музичних пауз.

4. Організувати групу учнів, які будуть підраховувати. результати «Допомоги залу» та визначати переможця відбіркового туру.

5. Занести у «пам’ять» телефону відповідні номери для «Допомоги друга». 

 

Х І Д   Г Р И.

 

Учитель: Добрий день, шановні учасники, гості та вболівальники!

Ми починаємо шоу-гру «Перший мільйон» або «Як отримати «12» балів» з «Основ правознавства»».

Умови ви знаєте: якщо ви отримаєте 1 неспалиму су­му в 1000 очок, то це буде 4 бала, якщо заробите 32000 очок, то будете мати 7 балів, а щоб отримати найвищу оцінку в 12 балів, яку в історії ліцею майже ще ніхто не мав, потрібно стати мільйонером, тобто заробити 1 млн. очок.

Гості шоу-гри мають право додати учаснику, відповіді якого їм більше сподобалися, ще 2 бали. Для цього вони повинні вказати на спеціальних картках код або номер того учасника, чия відповідь їм найбільше сподобалась. Зро­бити це треба за 5-7 хвилин до кінця гри.

А зараз я з задоволенням представляю вам учасників цієї гри.

І я оголошую І-й відбірковий тур. Послухайте завдання:

? Цицерон  говорив: «Щоб стати абсолютно вільними, ми повинні стати рабами...». Рабами кого або чого ми повинні стати?

а) держави

б) Президента                

в) Закону

г) прокурора

? Добре, якби ці слова стали Гаслом діяльності нашої держави, але якщо це на сьогодні не відбудеться, нехай вони стануть епіграфом нашої гри.                 

(Комісія: правильну відповідь дали... учасників, але першим був номер ...)  

Учитель: Отже, Першим учасником гри стає... (назвати прізви­ще учня).

Мої вітання…Це вже перший крок до перемоги. Ще раз нагадую умови:

Ви маєте три «неспалимі» цифри:

1 тис. очок або 4 бали;

32 тис. очок або 7 балів;            

1 млн. очок  або 12 балів.

Ви. також маєте три підказки:

1) 50х50;

2) допомога залу;

3) дзвінок другу.

Учитель: Також ви маєте право припинити гру у будь-який момент, поки не дали свій варіант відповіді. Зрозуміло? Врахуйте, що блок питань вимагає трішки знань та наявності «почуття гумору».

Учитель: Перший відбірковий тур: розігрується ……. очок.

1. Згідно зі ст. 20 Конституції України столицею нашої держави є:

а) Львів;

б) Глухів;

в) Київ;                     

г) Харків;                                

2. Автором музики до гімну України «Ще не вмерла України» є:                                             

   а) М. Вербицький;

   б) І. Крутий;

   в) П. Чубинський;

   г) М. Лисенко.

3. Який документ підтверджує, що Ви громадянин України:

а) диплом про базову вищу освіту;                       

б) атестат;

в) паспорт;

г) військовий квиток.

4. Яка мова є державною в Україні:

а) російська;

б) українська;

в) білоруська;

г) кримсько-татарська.

5. Згідно ст. 2 Конституції Україна є:      

а) федерацією;

б) конфедерацією;

в) унітарною державою;

г) імперією.

 6. Із наведеного переліку державних утворень, що існували на території України, назви ті, що мали хоча б проект Конституції:

а) Гетьманщина;

б) Запорозька Січ;

в) УНР 1917 – 1918-х років;

г) Українська держава часів правління гетьмана Скоропадського.

 7. Яким нормативним актом керувалася Верховна Рада, приймаючи Конституцію України:

а) Декларацією про Державний Суверенітет;

б) Актом проголошення незалежності України;

в) Декларацією прав людини і громадянина;

г) Правильно все вищевикладене,

8. Відповідно до ст. 5 Конституції єдиним джерелом влади в Україні є:

а) народ;

б) Президент;

в) Верховна Рада;

г) Кабінет Міністрів.

9. В якому випадку Президент може бути усунений з поста в порядку Імпічменту:

а) у разі досягнення ним 75-річного віку;

б) у разі хвороби;

в) у вчинення ним державної зради або іншого злочину;

г) за рішенням більшості депутатів ВРУ.

10. Як називається церемонія вступу на пост керівника держави;

а) інавгурація;

б) конформація;

в) коронація;

г) імпічмент.

11. Чи має право громадянин звертатися по захист своїх прав до міжнародних судових органів:

а) мас право звертатися у будь-яких випадках;

б) мас право лише після використання всіх національних засобів правового захисту;

в) Конституцією не визначено;

г) не має такого права взагалі.

 12. Згідно ст. 75 Конституції «єдиним органом законодавчої влади в Україні є….»:

а) сенат;

б) сейм;

в) парламент;

г) державна дума.

13. Якому поняттю підходить дане визначення: «Пра­во глави держави не рахуватися з законом, прийнятим парламентом, який не вступив в силу»:

а) вето:

б) табу;

в) регламент;

г) традиція.

14. Згідно ст. 70  «Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення….:                       

а) двадцяти років;

б) двадцяти одного року;

в) сімнадцяти років;

г) вісімнадцяти років.

15. Згідно ст. 55. «Права і свободи людини і громадянина захищаються …………..»:     

а) прокурором; 

б) депутатом;

в) Президентом;

г) судом.

Учитель: Оголошую ІІ-й відбірковий тур для тих, хто в майбут­ньому мріє висунути свою кандидатуру на пост Прези­дента.                                  

Відповідно до ст. 103. «Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на…..»:            

а) десять років;

б) чотири роки;

в) п'ять років;

г) шість років.

 Учитель: Мої поздоровлення. Це вже перша заявка на пост Президента.       

А зараз перше запитання.

1. Відповідно до ст. 102 «Президент України є гарантом…...»:

а) державного суверенітету;

б) територіальної цілісності України;

в) додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина;

г) вірні всі варіанти відповіді.

2. Кандидат у Прези­денти має досягти …….:

а) 25-ти років;

б) 35-ти років;  

в) 45-ти років;

г) Конституцією не визначено.

 Зараз за вас будуть голосувати 300 виборців, якщо ви дасте правильну відповідь на наступне запитання.

3. Президентом України може бути обраний тільки:

а) громадянин України;

б) іноземець;          

в) особа без громадянства;

г) вірні всі варіанти відповіді.

4. Яким повинен бути мінімальний строк постійного проживання на території України кандидата в Президенти України:

 а) 15;

 б) 25;

 в) 35;

 г) 10 років.

І ви отримаєте першу «неспалиму» суму, якщо:

5. Відповідно до ст. 103 «Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж …..»:

а) чотири строки підряд;

б) один строк;

в) три строки підряд;

г) два строки підряд.               

6. Назвіть птаха, який пов’язаний з державною символікою України:

а) сокіл;

б) орел;

в) ворон;

г) голуб.

Ще крок і отримаєте …… тисячі очок, якщо відповідь бу­де правильною.

7. З якого моменту новообраний Президент України вступає на пост:

а) з моменту опублікування офіційного оголошення результатів виборів;

б) з моменту обрання;

в) з моменту прийняття присяги;

г) коли з поста піде попередній Президент.

8. Де приносить присягу новообраний Президент Ук­раїни:

а) у Конституційному Суді;

б) у Верховній Раді на урочистому засіданні;

в) на Майдані Незалежності;

г) на головній площі Харкова.

9. На вірність кому приносить присягу новообраний Президент України:

а) Україні;

б) Верховній Раді;

в) Конституційному Суду ;

г) українському народу.

10. Приведення Президента до присяги здійснює:

 а) Голова Верховної Ради;

 б) Голова Конституційного Суду.

 в) Прем’єр-міністр України;

 г) Голова Верховного Суду України……

 

Всі запитання для гри складаються на основі статей Конституції України. Правила гри побудовані на основі телевізійного проекту «Перший мільйон» та адаптовані до можливостей навчального закладу.

 

doc
Додано
22 листопада 2018
Переглядів
443
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку