29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Шпаргалка- допомагатор "Наголоси"

Про матеріал
Складні випадки наголошення з QR -кодом , де міститься посилання на відео-урок про наголоси в українській мові. Можна використовувати із 5 класу для тренування і накопичення знань
Перегляд файлу кАмбала                      нестИ

Запам'ятай                     відвезтИ                                                                каталОг                        ніздрЯ         відвестИ                                експЕрт агронОмія             квартАл                       новИй          

вІдгомін                                 єретИк алфАвІт          кИшка обіцЯнка  

віднестИ                               жалюзІ

Аркушик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 кіломЕтр                      обрАння

вІдомість  (список) завдАння        асиметрІя                                     кінч                                      Ити                       обрУч

                                                                                     відОмість (популярність)           завезтИ            кОлесо                     одинАдцять   багаторазОвий вІрші                                         завестИ   безпринцИпний          кОлія                     одноразОвий  

віршовИй                                 завждИ                      бЕшкет                       корИсний                                               ознАка  

вітчИм завчасУ блАговіст      кОсий                           Олень

гальмО                                      зАгадка близькИй                                               котрИй                         оптОвий  

гАльма заіржАвіти  болотИстий                                          крОїти                         осетЕр  

глядАч                                   закінчИти борОдавка                                             кропивА                      отАман

горошИна зАкладка  босОніж    кулінАрія                      Оцет

граблІ                                     зАкрутка  боЯзнь                                                    кУрятина                     павИч   

гуртОжиток                             залишИти бурштинОвий                                     лАте                           партЕр  

данИна                                   замІжня бюлетЕнь                                                  листопАд                 пЕкарський

дАно                                       занестИ  вАги            літОпис перевезтИ     

джерелО                                 зАпонка вантажІвка                                              лЮстро                    перевестИ

дИвлячись                               заробІток  веснЯнИй                                            мАбуть                        перЕкис        

децимЕтр                               зАставка вИгода (користь)                            магістЕрський перелЯк    

дЕщиця                         застОпорити                                          


вигОда(зручність)                                                  мАркетинг перенестИ   де-Юре зАстібка                                    мерЕжа                     перЕпад  видАння  

дрОва                                     зібрАння         металУргія                   перЕпис визвОльний  дичАвіти                                 здАлека                         мілімЕтр         вимОга  діалОг                 зобразИти       навчАння           вИпадок дубовИй                                    зОзла                                    нанестИ  вирАзний              добУток                                     зрАння                                             напІй              вИсіти       довезтИ                                      зрУчний нАскрізний          вИтрата  довІдник                                    звИсока                                                  нАчинка   вишИваний  

                                                                                           дОгмат                                     зубожІння                                                                                                                                                   ненАвидіти     

дОнька                                    індУстрія                              ненАвисний                                                 дочкА  

pdf
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
23 серпня 2019
Переглядів
378
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку