Урок "Складні речення з різними видами зв’язку (сполучниковим та безсполучниковим, сурядним та підрядним)"

Про матеріал
Формування стійкої мотивації до вивчення української мови і літератури як скарбниці духовних цінностей української культури – шлях до соціалізації учнів.
Перегляд файлу

 

Урок української мови

 

Формування стійкої мотивації до вивчення української мови і літератури

як скарбниці духовних цінностей української культури –  шлях до соціалізації учнів.

 

Тема:  Складні речення з різними видами звязку (сполучниковим та безсполучниковим, сурядним та підрядним)

Мета:

 - сформувати в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку;

 - навчити дев’ятикласників визначати основні ознаки складних синтаксичних

   конструкцій і  їх структуру;

- розвивати вміння визначати вид складних речень з різними видами зв’язку,

  відрізняти їх від інших видів складних речень і простих ускладнених речень, 

  складати лінійні й рівневі схеми;

- формувати творчі вміння відновлювати складні синтаксичні конструкції

    відповідно до комунікативного завдання;

  - за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти

 осмисленню учнями краси художнього слова, популяризувати творчість    Т.Шевченка, М.Коцюбинського.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції). 

Обладнання: опорні таблиці, мультимедійна дошка для демонстрації завдань та ключів до них, тестові завдання, картки з текстами, підручники.

Хід уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку           

ІІІ. Мотивація:

  • Зараз ви стоїте на порозі школи. Сьогодні ви – школярі, а завтра вирушите в

     самостійне життя. На вас чекає серйозне випробування – складання ДПА, а

     саме: написання диктанту, де ви зможете показати свою мовну

     компетентність. Отже:

 - Ви хочете показати високій рівень знань на іспиті?

 - Ви прагнете реалізуватися у житті?

 - Ви бажаєте бути грамотними людьми та досконало володіти мовою?

   А досягти  цього вам допоможе сьогоднішній урок.

ІV. Актуалізація знань учнів (мотивація  - «мозкова атака», вправа з пропуском, підготовка до ДПА, ЗНО).

1. Орфографічна розминка: вставити пропущені букви в словах,  пояснити орфограми. Виїз..ний, тиж..невий, солов..ї, пір..їна, під..зичний, Лук..ян, миш..як, цв..ях, мавп..ячий, св..ято, торф..яний, арф..яр, пр..тихий, пр..степовий, ..подобатися, долон..ці, промін..чик, циган..с..кий, сіл..с..кий.

(Перевірити за відповідями на мультимедійній дошці,

з’ясувати спірні питання)

2. Тести (мотивація – вправа з ключем, підготовка до ЗНО):

1. Складним називається речення, яке складається з:

а) двох і більше простих речень, об'єднаних в одне ціле за змістом, інтонацією та за допомогою сполучників або без них;
б) двох і більше простих речень, одне з яких обов'язково двоскладне, а інші - односкладні;
в) двох і більше простих речень, що часто не пов'язані за змістом та інтонаційно.

2 .Складні речення утворюються:

а) лише з двоскладних речень, рівноправних між собою;
б) лише з односкладних речень, залежних одне від одного;
в) з двоскладних чи односкладних простих речень, кожне з яких має свою граматичну основу.

Начало формыКонец формыЗ. Кілька частин, що входять до складного речення, можуть поєднуватися:

а) сурядним, підрядним, сполучниковим і безсполучниковим зв'язком;
б) лише сурядним і підрядним сполучниковим зв'язком;
в) лише сурядним, сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.

Начало формы4. Речення  Над світом стояла така тиша, що чути було, як плакала надламана гілка:

а) складносурядне;
б) складнопідрядне;
в) безсполучникове;
г) складнопідрядне з кількома підрядними;
д) складне речення з різними видами зв'язку.

Начало формы5. У реченні  Я вірю добро і краса житимуть вічно... потрібно поставити такий розділовий                                  знак:

а) кому;
б) крапку з комою;
в) двокрапку;
г) тире.

Начало формы6. Які види складного речення відображено на лінійних схемах?
 
1. [ ], але [ ], ( ).
2. [ ], ( ), і [ ].
3. [ ], [ ], і [ ].
4. [ ], і [ ]: [ ], [ ]. 

а) складнопідрядні з кількома підрядними;
б) складносурядні;
в) безсполучникові;
г) складні речення з різними видами зв'язку.

   (Ключ: 1а, 2в, 3а, 4г, 5в, 6г)

 

Учитель:

 - Начало формыЯкі види речень є для вас невідомими? Так. Це речення з різними видами зв'язку. Запам'ятайте, що крім безсполучникових, складносурядних і складнопідрядних речень, в літературі широко вживаються речення з різними видами зв'язку, а саме:

  • складні речення:  - зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком,  
  •                               -  із сурядним і підрядним зв'язком.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми.

   1. Творче спостереження з елементами аналізу (мотивація – здивування: самонавчання? прийом: від практики до теорії).

Прочитатитекст. Списати.  Виділити частини складних речень, підкресливши граматичні основи. Визначити  засоби зв’язку (інтонація, сполучники, сполучні слова).

   Сіре небо кошлатилося брудними отарами, блищала дорога, а над річкою і над калюжами підіймався серпанок. Тхнуло мокрими парканами, які простягалися з одного боку їхнього завулку і з другого у глибину того туманцю, і там пропадали, ніби туман їх поїдав. Пахло ще травою й мокрим листям; брудні хмари хиталися й вигинались, погойдуючи вкритими вологим болотом спинами (В. Шевчук).

   Довести, що в перших двох складних реченнях наявні різні види зв’язку.

   Пояснити вживання крапки з комою в останньому реченні (мотивація – стимуляція самостійного мислення,  підготовка до ДПА, ЗНО).

  Установити відповідність між схемами і вжитими в тексті складними реченнями.

       1. [ ] , (які) , і [ ], (ніби).

       2. [ ] ; [ ].

       3. [ ] , [ ] , а [ ].

 

  2. Дослідження-аналіз (мотивація – ситуація новизни, ключ, підготовка до ЗНО)

       Записати складні синтаксичні конструкції. Виділити засоби зв’язку в них.

       Указати на тип конструкції:
       а) з безсполучниковим і сурядним зв’язком;
       б) з безсполучниковим і підрядним зв’язком;
       в) з сурядним і підрядним зв’язком.

       1. Тільки цвіркун цвіркоче в житі, шелестить сухий колос (?) та інколи запідпадьомкає перепелиця.

       2. Якось обернулася Харитя назад, щоб покласти нажату жменьку, глянула навкруги — і страх обхопив її.

       3. Босі ноженята ступали по втоптаній стежці, над головою, межи колосками, синіло небо, а з обох боків, як стіни, стояло жито й шелестіло вусатим колоссям.

       4. Харитя почула, що її маленьке серце заболіло, наче хто здавив його в жмені; сльози затремтіли на її довгих віях.

       5. Торік Харитя була ще маленька, маленькими рученятами вона не могла вдержати серпа,  а тепер вже виросла, набралася сили, і руки побільшали.

       6. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг.

       7. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер… (З тв. М. Коцюбинського).

                (Ключ: А — 1, 3, 5. Б — 4, 7. В — 2, 6).

       Пояснити відсутність коми перед сполучником і в першому реченні (мотивація   стимуляція самостійного мислення, підготовка до ДПА, ЗНО).

       Визначити складне речення, у якому одна з частин є умовно односкладним реченням, з’ясувати його вид.

3. Вибіркова робота

Дослідити структуру речень. З’ясувати, які з них НЕ є складними реченнями з різними видами зв’язку (мотивація – уникнення шаблонності, підготовка до ЗНО).

1. Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелиться килим ясно-зеленого вівса, далі, наче риза рути, темніє просо.

2. Харитя поглядала в той куток, де лежав серп, і думала свою думу.

3. Василько вйокнув на коні, і вони побігли підтюпцем, наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними.

4. Василько їхав лісом, коні глибоко поринали в сніг і ледве-ледве переступали з ноги на ногу.

5. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом, а Василькові згадалася тепла, ясна (?) батькова хата.

6. Хо сидить на росяній траві, а стара пам’ять його підсовує йому образи, де свіжими, яскравими фарбами малюються події духу людського.

7. Василько глянув навкруги: здорові дуби стояли в лісі, мов страховища, і звідусюди простягали до нього цупкі чорні гілки (З тв. М. Коцюбинського).

Ключ. Не є складними реченнями з різними видами зв’язку 1, 2, 4, 7.

Виписати складні синтаксичні конструкції. Визначити їх вид. Накреслити схеми.

Схарактеризувати речення, що не є складними синтаксичними конструкціями. Визначити, які з них є простими ускладненими реченнями, а які — складними. Пояснити відсутність коми у 5 реченні.

4. Дослідження-аналіз із усним обґрунтуванням.

Дослідити синтаксичну організацію поетичних рядків. Визначити складне речення, у якому наявні всі типи зв’язку: безсполучниковий, сурядний і підрядний.

       1. Вітер на травах квітне,
           і хвиля у берег б’є,
           бо в серці моєму рідне
           було і сьогодні є…

       2. Шкільне минуле в пам’яті озвалось:
           писав я «мати» в зошиті, й мені
           таким широким слово це здавалось,
           що думав я — воно у множині.

       3. Людське життя не заміліє,
           Зробіть лиш те, що попрошу:
           Усі, хто про безсмертя мріє,
           Хай схиляться до споришу.

       4. Проспівали півні опівнічні,
           І село потонуло у сні,
           Тільки ніч, безовидна, як вічність,
           Не дає забутися мені.

Визначити вид складних синтаксичних конструкцій. Установити відповідність між складними реченнями і їх схемами.

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd

       Ключ: 1 — б; 2 — а; 3 — г; 4 — в.

       Визначити, до якої частини мови належать виділені слова. Указати спосіб його творення.

5. Дослідження-відновлення (робота в парах) (мотивація – «займи позицію!», стимуляція самостійного мислення, формування уміння працювати в команді).

Відновити й записати складні речення з сурядним і підрядним зв’язком, уставляючи потрібні сполучники і сполучні слова.

Схарактеризувати засоби зв’язку.

1. Під променями сонця танула крига, … річки весело грали, … малі діти гомоніли, тулилися до більших рік і плинули все далі до моря.

2. … гілки покидає останній листочок, верба шукає забуття й покори в холодах, у снігах, … ці речі для життя неприйнятні.

3. Обережно ступаю по шерхкій гамі кольорів, … по своїх літає, … серцю хочеться знати, … кольором воно колись упаде до цієї рідної землі.

4. Повертало на обід, … здавалося, … день ще й не починався.

5. На вогонь можна дивитися нескінченно й щоразу бачити в ньому щось нове, … потім настає мить, … вже ні про що не думаєш.

Накреслити схеми відновлених синтаксичних конструкцій. Визначити вид складних речень з різними видами зв’язку.

6. Робота з підручником (опрацювання теоретичного матеріалу теми).

 7. Тренувальні вправи (самостійно!) (мотивація: ситуація біфуркації – момента остаточного безповоротного прийняття рішення, стимуляція самостійного мислення, підготовка до ЗНО ).

  1. Складне речення із сурядним і безсполучниковим зв’язком:

Ще треті півні не співали,

Ніхто ніде не гомонів,

Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів.    «Причинна» Т.Г.Шевченко.

       (Оцінити відповідь)

2) Складне речення із підрядним і безсполучниковим зв’язком.

 Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько. «Катерина» Т.Г.Шевченко.

       (Оцінити відповідь)

  1. Складне речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком.

Кличе мати вечеряти,

А донька не чує;

Де жартує з москаликом,

Там і заночує.    «Катерина» Т.Г.Шевченко.

       (Оцінити відповідь)

Списати речення, побудувати схеми, охарактеризувати речення, виконати синтаксичний розбір речень (за поданим зразком!)

Зразок: Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове з різними видами зв'язку: сурядним і підрядним (3 прості речення). Схема: [ ], й [ ], (якому).

8. Творча робота (в групах) (мотивація пошуки істини в разі виникнення протиріч,  виявлення творчих здібностей, підготовка до ЗНО).

Складіть речення за даними схемами

1. [ ], і [ ], (через що).

2. [ ], але [ ], (якого).

9. Згадайте! Запам’ятайте (повторення)!

У складних реченнях із сурядним і підрядним зв'язком поряд можуть стояти сполучники сурядності й підрядності, кома між ними ставиться лише тоді, коли після підрядного речення немає другої частини парного сполучника (то, так) або сполучника «але».

                                  (приклади речень на мультимедійній дошці)

Наприклад: Закінчили обмолот пшениці, і, поки тік готували до обмолоту жита, Левко був вільний (О. Десняк).
Але: Свій голос є у кожної струни, та струни всі - симфонія єдина, і як дзвенять у злагоді вони, то може все і зробить все людина (М.Рильський).
Наприклад: 3 того вечора я часто приходив до дядька Себастіяна, і, коли він мав час, ми разом читали якусь книгу, газету чи гомоніли про всяку всячину.

VІ. Підсумки уроку (оцінювання).

VІІ. Домашнє завдання:

Списати речення, знайти і виправити орфографічні помилки, поставити розділові знаки в складних реченнях при збігу сполучників, відповідь обґрунтувати (мотивація – «бракує знань!», прийом навмисних помилок, підготовка до ДПА, ЗНО).

1. Мати брала пучками за кіньчик ягоду  нисла до уст і коли росдушувала чирешню  то в кутиках уст спалахував сік (Є. Гуцало).
2. Шерхіт очеретів сповнював душу і коли Яким зрізав ножем очеретину він став    заспокійливим гулом (В. Шевчук).

 

 

doc
До підручника
Українська мова для ЗНЗ з поглибленим вивченням філології 9 клас (Караман С. О., Горошкіна О. М., Караман О. В., Попова Л. О.)
Додано
27 серпня
Переглядів
217
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку