Сімейне підприємницво

Про матеріал
Види сімейної підприємницької діяльності Особливості господарювання та отримання доходів сімей у міській і сільській місцевості. Основні поняття: підприємницька діяльність, бізнес, сімейний бізнес, домашній бізнес, фермерство. Потрібний час: 2 уроки.
Перегляд файлу

І. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК

Підприємець – революціонер в економіці.

Прибуток для нього – лише символ успіху.

Головне – вступити на незвіданий шлях там,

де закінчується звичний порядок.

Йожеф Шумпетер

1. Види сімейної підприємницької діяльності

Сімейний бізнес – це ініціативна самостійна діяльність, спрямована на отримання прибутку, заснована на оптимальному використанні сімейного капіталу. Сімейний капітал тут представлено і як фізичний, і як соціальний, інтелектуальний, фінансовий капітали членів сім’ї. Домогосподарства, зазвичай, як форма організації сімейного бізнесу використовують підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Такі підприємства називаються індивідуальними. Основними плюсами сімейного підприємства є:

 • простота реєстрації (не потрібно установчого договору);
 • невеликі витрати при реєстрації (вони обмежуються реєстраційним збором і збором за постановку на облік);
 • простота оподаткування; простота бухгалтерського обліку; незалежність бізнесмена, самостійність несення витрат; немає потреби відкривати розрахунковий рахунок і виготовляти друк;
 • весь прибуток перебуває в розпорядженні самого підприємця.

Основним мінусом є те, що підприємець несе відповідальність за боргами свого підприємства всім своїм особистим майном.

Для сімейного бізнесу типові такі моделі:

1) чоловік – керівник, дружина – бухгалтер або начальник під розділу. Типова форма бізнесу, яка забезпечує максимальний контроль за діяль ністю фірми;

2) дружина – керівник, чоловік – виконавчий директор. Ця ситуація характерна для фірм у сфері туризму і торгівлі, здебільшого дружини займають вищу посаду, але тут спостерігається явне суперництво за владу, і навіть за явного лідерства дружини формальним керівником виступає чоловік;

3) дружина – керівник, чоловік – працівник. Ситуація, типова для Заходу, в Україні – це кафе і ремонт взуття;

4) батько (мати) – керівник, донька чи син – бухгалтер. Такий розподіл типовий для сфери освіти, юридичних послуг. Особливість у тому, що батько (мати) як глава сім’ї виступає також і гарантом зайнятості дітей, несучи при цьому повну відповідальність за їхню роботу.

Домашній бізнес – окремий випадок в організації сімейного бізнесу, коли використовується потенціал домашнього господарства. Домашні господарства і сім’я протягом століть залишаються точкою відліку в історичній еволюції господарств різного типу в економіці ринкового суспільства.

Технологія організації підприємства сімейного бізнесу заснована на необхідності здійснення певних дій. Усе починається з детального аналізу можливостей і бажань членів сім’ї. Потім здійснюється вибір виду діяльності. Наступним кроком стає розроблення бізнес-плану. Це керівництво до дії, яке буде постійно моделюватися. Але в ньому вже фіксуються відповіді на економічні питання: який капітал буде вкладений, що, скільки, за якою ціною проводитимуть і продаватимуть і т. д. При обговоренні бізнес-плану виникають десятки детальних питань, а їх змінять проблеми і питання перших тижнів заняття бізнесом. Стабільним буде питання про те, чи хоче сім’я продовжувати або розширювати свій бізнес. Для сім’ї організація своєї справи – позитивний потенціал, оскільки зміцнює її не тільки як соціально-психологічний, але і як економічний союз.

2. Особливості господарювання та отримання доходів сімей у міській і сільській місцевості

У сучасній науковій літературі домо-господарства класифікують за низкою демо графічних, територіальних, економічних і соціальних ознак.Важливим чинником, який диференціює домашні господарства, є їхній розмір. Домашнє господарство, членами якого є одна шлюбна пара  (чи один із батьків) з неодруженими дітьми (або без них), можна вважати простим домогосподарством.Складне сімейне господарство складається з кількох кровно споріднених простих сімей, кожна з яких може бути повною чи неповною і включати інших родичів. Перехідним типом між простими і складними господарствами є розширені домашні господарства. Вони складаються з однієї подружньої пари і окремих близьких або далеких родичів. Такий тип господарства потрібний переважно для виконання і значних за обсягом аграрних робіт, коли одній сім’ї не під силу здійснювати певні види господарської діяльності. Іншим важливим чинником, який диференціює домашні госпо дарства, є тип і характер населеного пункту, в якому проживає сім’я (велике місто, містечко, село). За цим принципом домогосподарства прийнято поділяти на сільські і міські.32% населення України проживає в сільській місцевості. У сільському господарстві працює 18% усього зайнятого населення – як офіційно, так і неофіційно, у тому числі у власному господарстві (власні розрахунки на основі офіційних даних за 2008 рік). Проте підсобне господарство має значно більша частка населення. За даними обстеження умов життя домогосподарств (ОУЖД-2008), 57% населення мають землю у власності чи користуванні. Домогосподарства, що мають земельні ділянки, практично порівну розподілені між сільською місцевістю і містами (відповідно, 54 і 46%). Для цілей призначення соціальної допомоги оцінюються доходи домогосподарств від земельних ділянок, наданих для ведення особистого селянського господарства, площа яких перевищує 0,06 га. Дані ОУЖД свідчать, що у 75% домогосподарств, що мають у власності чи користуванні земельні ділянки, їхня площа перевищує 0,06 га. Загалом, близько 43% домогосподарств країни мають у власності чи користуванні земельні ділянки з такою площею.Близько 8% ВВП України виробляється в сільському господарстві. На господарства населення припадає понад половина загального обсягу сільськогосподарського виробництва, хоча протягом останніх років їхня роль поступово послаблюється. Окрім того, в останні роки чисті доходи господарств населення, господарств від сільськогосподарської діяльності становили тільки 5,4% сукупного наявного доходу домогосподарств. За останніми даними, дохід від власне сільськогосподарської діяльності становить приблизно 18% у сукупному доході власників підсобних господарств. Аналіз даних показує, що домогосподарства займаються сільськогосподарським виробництвом переважно для задоволення власних потреб, а їхня сільськогосподарська активність концентрується навколо вирощування овочів та картоплі, а також худоби і птиці (якщо така взагалі є) здебільшого для власного використання. Відповідно до офіційних нормативів чистого доходу з 1 га для Харківської області за 2008 рік, використання, наприклад, 0,5 га землі осо бистого селянського господарства жителями міської місцевості давало власникам цієї землі дохід у розмірі 55 грн на місяць, що становило 3,3% від середньої заробітної плати в Харківській області (виходячи з припущення про те, що сім’я складається з однієї особи). У світі вже давно зрозуміли роль і значення сім’ї в сільському господарстві: із понад 570 мільйонів ферм понад 500 мільйонів належать саме сім’ям. На сімейні ферми припадає не менш як 56% виробленої сільгосппродукції. Такі господарства обробляють значну частку сільгоспземель у світі: 83% – у Північній і Центральній Америці, 68% – у Європі, 85% – в Азії, 62% – в Африці. І тільки в Південній Америці ця частка становить 18%. Чи не тому цю частину світу називають зосередженням усіляких протиріч у всіх сферах життя суспільства? Сімейні фермерські господарства досягають високого рівня продуктив ності на оброблюваній ними землі. Наприклад, за інформацією FAO, у Бразилії сімейні фермерські господарства обробляють менше ніж 25% усіх сільськогосподарських земель, але до того ж виробляють близько 40% основних сільгоспкультур. У США сімейні фермерські господарства обробляють 78% сільгоспугідь країни, виробляючи 84% усієї сільгосппродукції на суму 230 млрд доларів. Фермерство – нова для сучасного періоду форма господарювання на землях сільськогосподарського призначення. Фермерське господарство – особливий вид підприємницької діяльності громадян України, що полягає у виробництві, переробці та реалізації сільськогосподарської продукції з метою одержання прибутку. Виникнення фермерських господарств в Україні пов’язане з реформуванням аграрних відносин і здійсненням ринкових економічних перетворень. У фермерському господарстві основним видом компен сації найманим працівникам є грошова компенсація, яку можуть виплачувати у формі заробітної плати, виплат на відпустку і роботу понад норму, а також бонусів. Крім цього, фермери часто надають найманим працівникам компенсації у формі додаткових пільг, таких як використання засобів виробництва в господарстві, надання сільськогосподарської продукції в рахунок заробітної плати, надання житла, продуктів харчування, робочого одягу, оплата навчання, виплати у страхові й пенсійні фонди. Грошова компенсація становить основну частину компенсації найманим працівникам. Вона також є об’єктом для нарахувань на заробітну Сімейне підприємництво плату до пенсійного і централізованих фондів соціального страхування. Відповідальність за ці нарахування несе фермер. У фермерських господарствах західних країн, зокрема США, на вартість виданої в рахунок оплати праці сільськогосподарської продукції не нараховуються виплати із соціального страхування і пенсійного забезпечення. Затрати праці фермера, членів його сім’ї та постійних працівників є  фіксованими, однак вони також можуть бути використані не повною мірою. У цьому разі оплата такої праці здійснюється за фактично відпрацьований час. І якщо продуктивність праці зазначених працівників зростає, то це не збільшує виробничих витрат, адже вони теж є постійними. У системі менеджменту фермерського господарства оплата праці фермера і членів його сім’ї посідає особливе місце. Визначальною при цьому є форма власності на засоби виробництва. У зв’язку з тим, що фермер є водночас і власником, і менеджером, і працівником, виникають і відповідні види виробничих витрат. З власністю пов’язана неоплачена праця фермера і членів його сім’ї, а з менеджментом – 3/4 оплата управлінської діяльності. Крім того, існують і готівкові витрати на оплату праці фермера і членів його сім’ї.Для української економіки розвиток сімейного бізнесу набуває виняткового значення. Саме ефективне підприємництво, що ґрунтується на приват ній власності, є важливим джерелом економічного зростання. Сприяти цьому покликане конституційне закріплення підприємництва. «Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом», – зазначено у статті 42 Конституції України.

Висновки

 • Підприємництво – це ініціативна, самостійна діяль ність, здійсню вана на власний ризик, під власну відповідаль ність, спрямована на інновації та отримання прибутку, заснована на оптимальному використанні сімейного капіталу. Сімейний капітал представлений і як фізичний, і як соціальний, інтелектуальний, фінансовий капітали членів сім’ї.
 • Фермерське господарство – особливий вид підприємницької діяльності громадян України, що полягає у виробництві, переробці та реалізації сільськогосподарської продукції з метою одержання прибутку. Виникнення фермерських господарств в Україні пов’язане з реформуванням аграрних відносин і здійсненням ринкових економічних перетворень.
 • Досвід розвинених країн переконує в доцільності розвитку малого сімейного бізнесу в Україні. Держави, які активно сприяють підприємництву, зростають і процвітають, а ті, що стримують його розвиток, – перебувають у стагнаційному стані. У нашій державі сімейне господарювання не набуло бажаних масштабів розвитку через те, що їхня діяльність стримується певними чинниками: економічною кризою, нестабільністю податкової системи, низьким рівнем соціального захисту населення тощо.
Перегляд файлу

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Проект «Перспективні напрями сімейного бізнесу»

Завдання

1. Об’єднайтесь у групи.

2.  Завдання для груп:

 • Придумай назву підприємства сімейного бізнесу.
 • Розподіли посадові обов’язки: директор, бухгалтер, працівник, маркетолог та ін. (одна людина може суміщати кілька посад)
 • Опиши основні напрями діяльності вашої фірми.
 • Що ти вироблятимеш – товари чи послуги?
 • Намалюй свою продукцію у графічному редакторі PAINT.
 • Разом з групою підготуй рекламу своєї продукції. Виготовлена реклама може бути представлена у формі презентації
 • Кожна група презентує свій продукт.

3. Обговори результати роботи всіх груп, вислухай думки вчителя, інших учнів класу щодо вашої діяльності.

4. Продовжи речення «Для того, щоби створити сімейне підприєм ство,

Треба

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сімейне підпиємництво

Номер слайду 2

Прочитай жарт– Куме, де ти працюєш? – Ніде.– А що робиш? – Нічого. – Ой, то це ж найкраще заняття!– Звичайно, але ж і конкуренція велика!Чому, коли йдеться про робот,у згадують і конкуренцію? В якій сфері діяльності найбільше проявляється конкурентна боротьба?

Номер слайду 3

Завдання для обговорення. Мати власну справу набагато важче, ніж бути найманим працівником. Чому, на твою думку, люди займаються підприємницькою діяльністю? Обговоріть мотиви підприємницької діяльності. Більше заробляти, щоб жити краще;Реалізувати себе, показати, який я є;Бути незалежним ... Продовжи цей перелік.

Номер слайду 4

Історія успіху одного сімейного бізнесу. Хто придумав Nutella і Kinder Surprise, або Як італійський підприємець Мікеле Ферреро вивів на ринок десятки видів солодощів, щоб догодити уявній жінці. Мікеле Ферреро – найбагатший італієць зі статком у 26,5 мільярда доларів, який придумав пасту Nutella, шоколадні яйця Kinder і цукерки Raffaello. Подібно Віллі Вонка з книги «Чарлі і шоколадна фабрика», він не давав інтерв’ю, з’являвся на публіці тільки в темних окулярах і багато працював у лабораторії, винаходячи нові види солодощів. Журнал The Village дізнався, як він добився успіху.

Номер слайду 5

Мікеле Ферреро народився у квітні 1925 року в передмісті П’ємонта. Його освіта обмежилась католицької школою. Навіть розбагатівши, він не став отримувати диплом MBA, і до кінця життя говорив на місцевому діалекті. Під час війни його батьки відкрили магазин солодощів у містечку Альба. І вже 1946 року родина Ферреро продала 300 кілограмів пасти, а через рік – уже десять тонн. У той же рік батько сімейства П’єтро помер, і сімейний бізнес продовжив його брат Джованні, а після його смерті (1957 рік) за справу взявся син засновника компанії Мікеле Еудженіо Ферреро. Молодий керівник компанії особливу увагу став приділяти випуску нових продуктів. Найбільше його турбувало те, чи сподобається новинка Валерії. Так він називав такий собі збірний образ італійської домогосподарки, яка йде в магазин і вирішує, купувати товар чи ні. Він постійно задавався питаннями: чого хоче ця жінка? Як вона живе? Чим любить побалувати себе? Що купує дітям?Спочатку він запропонував цій пані шоколадні цукерки Mon Chеri з вишнею і лікером усередині. Потім Мікеле подумав: чому шоколадні яйця їдять тільки на Великдень? Він також знав, що мами хочуть, щоб діти пили більше молока, а діти постійно просять шоколадку. Так з’явилося яйце Kinder: шоколадне зовні, молочно-біле всередині, у кожному можна знайти іграшку і зібрати колекцію. А 1964 року Мікеле став працювати над удосконаленням сімейного рецепту горіхової пасти. Він змінив склад і дав їй більш звучну назву – Nutella. За рік людство намазує на хліб близько 370 тисяч тонн Nutella, а Ferrero є головним покупцем лісових горіхів у світі, на його частку припадає 25% закупівель. Рецепт пасти компанія охороняє так само ретельно, як Coca-Cola – склад свого напою.

Номер слайду 6

У 1990-х Мікеле відійшов від справ і передав управління компанією синам – П’єтро і Джованні. Під його керівництвом компанія стала найбільшим виробником кондитерських виробів із представництвами у 53-х країнах – 20 фабриками, 34 тисячами працівників і річним виторгом у 8 мільярдів євро. Ферреро говорив, що його секрет успіху – думати не так, як інші, і не засмучувати Валерію.

Номер слайду 7

Дайте відповіді на запитання. Якою була підприємницька ідея родини? Що було важливим для розвитку бізнесу? А на твою думку, у чому полягає секрет успіху родинної справи? Які б риси характеру Мікеле Ферреро ти відзначив?

Номер слайду 8

Тест : Який я підприємець?Запиши варіант, який тобі підходить.1. Ініціативність: а) завжди чекаю чужих вказівок; б) виконую необхідний обсяг робіт без чиїхось вказівок; в) кмітливий, проявляю ініціативу; г) завжди шукаю додаткові завдання.2. Відносини з оточенням: а) некомунікабельний, сварливий; б) іноді зі мною важко; в) ввічливий, приємний у поводженні; г) доброзичливий, відкритий для спілкування.3. Лідерство: а) часто підкоряюсь вказівкам інших людей; б) веду за собою; в) умію віддавати тлумачні розпорядження; г) вселяю впевненість і довіру.4. Відповідальність: а) намагаюсь ухилитися від будь-яких доручень; б) погоджуюся виконувати доручення, але неохоче; в) легко погоджуюся на всі доручення; г) прагну найкращого виконання доручень.

Номер слайду 9

5. Організаторські здібності: а) не вмію організовувати справи; б) організовую, але результат досягається не завжди; в) здатний організувати справу; г) завжди вдається організувати задумане.6. Рішучість: а) боязкий, сумніваюся в собі; б) швидкий, але часто допускаю помилки; в) обережний, обачний; г) швидкий, чіткий і точний.7. Наполегливість: а) відразу кидаю те, що не виходить; б) роблю кілька спроб досягти мети; в) роблю постійне зусилля; г) цілеспрямований, мене неможливо збити з толку. Оцінка результатів: А – 1 бал, Б – 2 бали, В – 3 бали, Г – 4 бали. Склади. Якщо сума буде25–28 балів – у тебе відмінний потенціал для володіння власною справою; 21–24 – дуже хороший; 17–20 – хороший; 13–16 – середній; 12 і нижче – поганий. Навіть якщо результат тесту негативний, не впадай у відчай. По-перше, ти ще молодий і багато чого можеш у собі змінити, виховати, розвинути.

Номер слайду 10

Практичне завдання. Придумай назву підприємства сімейного бізнесу. Опиши основні напрями діяльності вашої фірми. Що ти вироблятимеш – товари чи послуги?Намалюй у PAINT свій товар, та підготуй рекламу свого товару. Продовжи речення «Для того, щоби створити сімейне підприєм ство, треба…

Перегляд файлу

СІМЕЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

1.  Види сімейної підприємницької діяльності

2.  Особливості господарювання та отримання доходів сімей у міській і сільській місцевості.

Мета уроку:

 • дізнатися про підприємницьку діяльність і підприємців;
 • характеризувати основні види сімейної підприємницької діяльності;
 • визначати роль підприємницької діяльності для добробуту родини і країни.

Основні поняття: підприємницька діяльність, бізнес, сімейний бізнес, домашній бізнес, фермерство.

Потрібний час: 2 уроки.

І. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК
ІІ. МЕТОДИЧНИЙ БЛОК

Актуалізація знань, мотивація

Виконайте завдання 1 (усно).

      Прочитайте жарт.

– Куме, де ти працюєш?

– Ніде.

– А що робиш?

– Нічого.

– Ой, то це ж найкраще заняття!

– Звичайно, але ж і конкуренція велика!

Чому, коли йдеться про роботу, згадують і конкуренцію? Конкуренція

– економічне змагання виробників однакових видів продукції на ринку за

залучення більшої кількості покупців та одержання прибутку.

В якій сфері діяльності найбільше проявляється конкурентна боротьба?

Найбільше конкурентна боротьба проявляється у сфері підприємництва.

Навчання

Виконайте завдання 2 (усно) у робочому зошиті учня.

Мати власну справу набагато важче, ніж бути найманим праців-

ником. Чому, на вашу думку, люди займаються підприємницькою діяль-

ністю?

 • Обговоріть мотиви підприємницької діяльності.
 • Більше заробляти, щоб жити краще;
 • Реалізувати себе, показати, який я є;
 • Бути незалежним ...
 • Продовжіть цей перелік.

Завдання 3 (усно). Прочитайте історію успіху сімейного бізнесу.

Хто придумав Nutella і Kinder Surprise, або Як італійський

підприємець Мікеле Ферреро вивів на ринок десятки видів солодощів,

щоб догодити уявній жінці

Мікеле Ферреро – найбагатший іта лієць зі статком у 26,5 мільярда

доларів, який придумав пасту Nutella, шоко ладні яйця Kinder і цукерки

Raffaello. Подібно Віллі Вонка з книги «Чарлі і шоколадна фабрика», він

не давав інтерв’ю, з’являвся на публіці

тільки в темних окулярах і багато

працював у лабораторії, винаходячи

нові види солодощів. Журнал The

Village дізнався, як він добився успіху.

Мікеле Ферреро народився у квітні

1925 року в передмісті П’ємонта. Його

освіта обмежилась католицької шко-

лою. Навіть розбагатівши, він не став

отримувати диплом MBA, і до кінця життя говорив на місцевому діалекті.

Під час війни його батьки відкрили магазин солодощів у містечку

Альба. І вже 1946 року родина Ферреро продала 300 кілограмів пасти, а

через рік – уже десять тонн.

У той же рік батько сімейства П’єтро помер, і сімейний бізнес про-

довжив його брат Джованні, а після його смерті (1957 рік) за справу взявся

син засновника компанії Мікеле Еудженіо Ферреро. Молодий керівник

компанії особливу увагу став приділяти випуску нових продуктів. Най-

більше його турбувало те, чи сподобається новинка Валерії. Так він називав

такий собі збірний образ італійської домогосподарки, яка

йде в магазин і вирішує, купувати товар чи ні. Він постійно

задавався питаннями: чого хоче ця жінка? Як вона живе?

Чим любить побалувати себе? Що купує дітям?

Спочатку він запропонував цій пані шоколадні цукер-

ки Mon Chйri з вишнею і лікером усередині. Потім Мікеле

подумав: чому шоколадні яйця їдять тільки на Великдень?

Він також знав, що мами хочуть, щоб діти пили більше

молока, а діти постійно просять шоколадку. Так з’явилося

яйце Kinder: шоколадне зовні, молочно-біле всередині, у кожному можна

знайти іграшку і зібрати колекцію. А 1964 року Мікеле став працювати над

удосконаленням сімейного рецепту горіхової пасти. Він змінив склад і дав

їй більш звучну назву – Nutella. За рік людство намазує на хліб близько 370

тисяч тонн Nutella, а Ferrero є головним покупцем лісових горіхів у світі,

на його частку припадає 25% закупівель. Рецепт пасти компанія охороняє

так само ретельно, як Coca-Cola – склад свого напою.

У 1990-х Мікеле відійшов від справ і передав управ ління компанією

синам – П’єтро і Джованні. Під його керів ництвом компанія стала най-

більшим виробником конди терських виробів із представництвами у 53-х

країнах – 20 фабриками, 34 тисячами працівників і річним виторгом у

8 мільярдів євро. Ферреро говорив, що його секрет успіху – думати не так,

як інші, і не засмучувати Валерію.

Дайте відповіді на запитання:

 •  Якою була підприємницька ідея родини? Відкриття магазину

солодощів.

 • Що було важливим для розвитку бізнесу? Дослідження потреб

покупців.

 • А на вашу думку, у чому полягає секрет успіху родинної справи?
 • Бізнесмен чітко увляв, чого бажають покупці (уявна Валері).
 • Які б риси характеру Мікеле Ферреро ви відзначили? Наполег-

ливість, чуйність, ризик, працелюбність.

Завдання 4.  Пройдіть тест для оцінки власних підприємницьких здібностей.

Виберіть один варіант відповіді – відзначайте тільки ті риси, що відповідають вашому характеру.

1. Ініціативність:

  а) завжди чекаю чужих вказівок;

  б) виконую необхідний обсяг робіт без чиїхось вказівок;

  в) кмітливий, проявляю ініціативу;

  г) завжди шукаю додаткові завдання.

2. Відносини з оточенням:

  а) некомунікабельний, сварливий;

  б) іноді зі мною важко;

  в) ввічливий, приємний у поводженні;

  г) доброзичливий, відкритий для спілкування.

3. Лідерство:

  а) часто підкоряюсь вказівкам інших людей;

  б) веду за собою;

  в) умію віддавати тлумачні розпорядження;

  г) вселяю впевненість і довіру.

4. Відповідальність:

  а) намагаюсь ухилитися від будь-яких доручень;

  б) погоджуюся виконувати доручення, але неохоче;

  в) легко погоджуюся на всі доручення;

  г) прагну найкращого виконання доручень.

5. Організаторські здібності:

  а) не вмію організовувати справи;

  б) організовую, але результат досягається не завжди;

  в) здатний організувати справу;

  г) завжди вдається організувати задумане.

6. Рішучість:

  а) боязкий, сумніваюся в собі;

  б) швидкий, але часто допускаю помилки;

  в) обережний, обачний;

  г) швидкий, чіткий і точний.

7. Наполегливість:

  а) відразу кидаю те, що не виходить;

  б) роблю кілька спроб досягти мети;

  в) роблю постійне зусилля;

  г) цілеспрямований, мене неможливо збити з толку.

Оцінка результатів: А – 1 бал, Б – 2 бали, В – 3 бали, Г – 4 бали.

Складіть. Якщо сума буде 25–28 балів – у вас відмінний потенціал для во-

лодіння власною справою; 21–24 – дуже хороший; 17–20 – хороший; 13–16 – середній; 12 і нижче – поганий.

Навіть якщо результат тесту негативний, не впадайте у відчай. По-перше,

ви поки ще молоді і багато чого можете в собі змінити, виховати, розвинути.

ЦЕ ЦІКАВО!

Сьогодні в Ізраїлі фермер годує 95 осіб, у США – 75 осіб, в Україні близько 15.

Творче завдання 5.

 • У чому полягає специфіка аграрного бізнесу? В основі агробізнесу

– безпосереднє використання потенціалу і ресурсів живої природи з її

законами й умовами.

 • Чому аграрний бізнес важливий для розвитку нашої держави? Агробіз-

нес виконує важливу роль в українській економіці: насичує ринки сіль-

ськогосподарською продукцією і розв’язує проблему зайнятості на селі.

 • Запропонуйте власну бізнес-ідею для створення сімейного бізнесу в

аграрній сфері. Вироблення органічної продукції для спеціальних крам-

ниць і ресторанів.

Рефлексія

Назвіть вигоди для родини і суспільства від створення сімейного

підприємництва:

 • Забезпечує родину прибутками і їжею;
 • Зв’язок родина – господарство;
 • Надає основні трудові ресурси;
 • Місце навчання й успадкування знань;
 • Забезпечує зв’язок між минулим, теперішнім і майбутнім;
 • Активний учасник сільської економіки;
 • Береже місцеву культуру;
 • Є частиною середовища і селянської громади;
 • Контролює власні основні ресурси.

Домашнє завдання

Знайдіть інформацію про розвиток сімейного бізнесу в Україні та світі. Підготуйтесь до практичної роботи.

 

zip
Додано
1 квітня 2019
Переглядів
239
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку