Синхронізоване календарно - тематичне планування з історії України, всесвітньої історії 7 - 9 класи 2018/2019 н.р.

Про матеріал

Колендарно - тематичне планування з історії України, всесвітньої історії для 7 - 9 класі врозроблено за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів

«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

Перегляд файлу

Синхронізовані календарно-тематичні плани з історії за оновленими програмами,  7 клас

                        Історія України (35 годин)                                                                                                                            Всесвітня історія  (35 годин)

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

 

 

 

1

04/09

Повторення. Велике переселення народів. Розселення слов’ян.

 

 

 

2

05/09

Вступ. Робота з форзацами, змістом, структурою підручника. Знайомство з літературою та Інтернет – ресурсами. Практичне заняття 1 Початок роботи над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці  “Європа в добу Середньовіччя/ за зразком/

 

 

 

Розділ 1.    Перші середньовічні держави

 

 

 

3

11/09

Утворення варварських королівств. Франкська держава.

 

 

 

4

12/09

Імперія франків. Карл Великий.

 

 

 

5

18/09

Візантійська імперія.

 

 

 

6

19/09

Арабський світ: релігія, завоювання, культура.

 

 

 

7

25/09

Практичне заняття 2

внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Велике переселення народів, Франкське королівство, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати

 

 

 

8

26/09

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 1.   Виникнення та становлення Русі – України

 

 

 

1

02/10

Розселення східнослов’янських племен на території України. Господарство та суспільство слов’ян

 

 

 

2

03/10

Утворення Русі – України

 

 

 

3

09/10

Київські князі (Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав)

 

 

 

4

10/10

Практичне заняття 1  Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Київської держави (Русі-України), правління перших князів (Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава), їхні походи/реформи;

 

 

 

5

17/10

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 2.  Середньовічний світ Західної Європи

 

 

 

9

23/10

Зв'язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація

 

 

 

10

24/10

Середньовічне європейське суспільство

 

 

 

11

06/11

Середньовічне місто. Повсякденне життя

 

 

 

12

07/11

 Практичне заняття

  Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

зіставити (на основі витягів з доступних джерел) правове становище різних груп середньовічного населення Західної Європи.

 

 

 

13

13/11

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в X – XV століттях

 

 

 

14

14/11

Скандинавія в добу Середньовіччя

 

 

 

15

20/11

Хрестові походи

 

 

 

16

21/11

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій

 

 

 

17

27/11

Реконкіста. Утворення королівства Іспанія

 

 

 

18

28/11

Франція в XI – XV століттях. Столітня війна. Жанна д’Арк

 

 

 

19

04/12

Англія  в XI – XV століттях. “ Велика хартія вольностей”. Війна троянд

 

 

 

20

05/12

Священна Римська імперія

 

 

 

21

11/12

Італійські торговельні республіки ( Генуя, Венеція)

 

 

 

22

12/12

Практичне заняття 3

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про походи вікінгів, нормандське завоювання Англії, Хрестові походи, Реконкісту, утворення королівства Іспанія, Столітню війну, утворення Священної Римської імперії, перше скликання англійського парламенту і Генеральних штатів у Франції, інші ;

встановити (на основі витягів з тексту документа) цінність «Великої хартії вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської правової культури.

 

 

 

23

18/12

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

24

19/12

Семестрова контрольна робота

6

25/12

 Семестрова контрольна робота

 

 

 

Розділ 2. Київська держава (Русь – Україна) наприкінці  X -  у першій половині  XI ст.

 

 

 

7

26/12

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства

 

 

 

8

15/01

Київська держава ( Русь – Україна) за Ярослава Мудрого. “Руська правда”

 

 

 

9

16/01

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя

 

 

 

10

22/02

Культура. Писемність. Освіта. Мистецтво

 

 

 

11

23/01

Практичне заняття 2

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого, хрещення Русі, утворення Київської митрополії, розгром Ярославом Мудрим печенігів під Києвом, кодифікацію руського звичаєвого права, інші;

охарактеризувати – на основі витягів з відомих правових пам’яток доби («Руська правда» Ярослава Мудрого, «Правда Ярославичів», «Статут» Володимира Мономаха) – правове становище різних верств населення Русі-України;

 

 

 

12

29/01

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 3.   Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII століть

 

 

 

13

30/01

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів

 

 

 

14

05/02

Правління  Володимира Мономаха

 

 

 

15

06/02

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства (оглядово).  Галицьке та Волинське князівства (оглядово). Кочові народи степів України X – XIII ст.  Крим у складі Візантійської імперії (оглядово)

 

 

 

16

12/02

Культура Русі – України в другій половині XI – першій половині XIII століть

 

 

 

17

13/02

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Любецький з’їзд князів, правління спадкоємців Ярослава Мудрого (Володимира Мономаха та ін.), першу писемну згадку назви «Україна», зведення Успенського собору Києво-Печерської лаври, інші (на розсуд учителя);

позначити на контурній карті й надписати території князівств часів роздробленості Київської держави (Русі-України) та половецькі землі;

визначити (за «Повчанням дітям», «Словом о полку Ігоревім» та іншими доступними джерелами) характерні для Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла, Ігоря Святославовича (на вибір учня) вчинки і риси характеру, а також ставлення до цього князя його сучасників; висловити та обґрунтувати власну думку про цього князя.

 

 

 

18

19/02

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 4.   Королівство Руське (Галицько – Волинська держава)

 

 

 

19

20/02

Утворення  Галицько – Волинської держави

 

 

 

20

26/02

Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)

 

 

 

21

27/02

Король Данило – будівничий Галицько – Волинської держави

 

 

 

22

05/03

Галицько – Волинська держава за наступників Данила Романовича та її розпад

 

 

 

23

06/03

Культура Галицько – Волинської держави XIII – першої половини XIV ст.

 

 

 

24

12/03

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про об’єднання Волинського і Галицького князівства в єдину державу, битву на р. Калці, вторгнення монголів на Русь, оборону Києва від монголів, коронування Данила Романовича, інші (на розсуд учителя);

позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського, напрямки монгольських походів на Русь у 1239–1242 рр.;

виявити (за доступними візуальними і текстовими джерелами) свідчення впливу західноєвропейських культур на повсякденне життя і розвиток мистецтв у Королівстві Руському;

підготувати та представити історичний портрет короля Данила / іншого князя з династії Романовичів (на вибір учня).

 

 

 

25

13/03

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Країни Центральної та Східної Європи в X – XV ст.

 

 

 

24

16/03

Чернечі лицарські ордени ( Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда ( Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ.   Угорське королівство за Іштвана І.  Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

 

 

 

25

 

19/03

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV –  на початку XVI століть

 

 

 

26

20/03

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії

 

 

 

27

26/03

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Новгородської боярської республіки, Великого Московського князівства, Грюнвальдську битву, падіння Константинополя і гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;

позначити на контурній карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн, напрямки завойовницьких походів турків-османів;

виявити в пам’ятках культури народів Центрально-Східної Європи прояви візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

 

 

 

 

28

27/03

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 5.     Руські удільні князівства у складі сусідніх держав.   Кримське ханство

 

 

 

26

10/04

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав

 

 

 

27

12/04

Кревська унія 1385 року і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки

 

 

 

28

16/04

Держава Феодоро в Криму (оглядово). Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура

 

 

 

29

17/04

Суспільне і церковне життя на теренах України в XIV – XV століттях

 

 

 

30

23/04

Пам’ятки середньовічної культури  XIV – XV століть. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич

 

 

 

31

24/04

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав, Кревську унію, існування князівства Феодоро, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії, інші (на розсуд учителя);

позначити на контурній карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав, територію Кримського ханства, місця подій, що визначили інкорпорацію князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав;

зіставити організацію суспільства (соціальну стратифікацію) і влади (державний устрій) у руських удільних князівствах, Кримському ханстві, Великому князівстві Литовському та Королівстві Польському в XV ст.;

порівняти (за відомостями з наданих учителем джерел) правовий статус і повсякденне життя на теренах України в XІV–XV ст. представників різних станів, верств і етносів;

укласти історичний портрет Костянтина Острозького. 

 

 

 

32

26/04

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.    Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

 

 

 

29

03/05

Церковний розкол 1054 року. Католицька церква в XI – XV століттях.  Середньовічні єресі і боротьба з ними

 

 

 

30

05/05

Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування

 

 

 

31

07/05

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм

 

 

 

32

08/05

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про розкол християнської церкви, час поширення романського і готичного мистецьких стилів, винайдення книгодрукування; раннє Відродження;

позначити на контурній карті та надписати університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження, межі поширення впливу католицької і православної церков;

створити повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі»;

описати (на основі доступних джерел) повсякденне життя середньовічного студента/учня;

підготувати ілюстровану уявну екскурсію «Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи».

 

 

 

  Розділ 6.    Середньовічний Схід ( оглядово)

 

 

 

33

15/05

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Індія,  Японія в середні віки (оглядово)

 

 

 

34

16/05

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

провести уявну екскурсію до середньовічних пам’яток культури Китаю та Індії;

підготувати індивідуальний або колективний проект (вікторину, квест та ін.) про культурні досягнення середньовічного Сходу, які мали вплив на формування європейського культурного простору.

 

 

 

35

22/05

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Узагальнення до курсу.   Історія України в контексті епохи середніх віків

 

 

 

33

23/05

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Внесок Русі – України у формування європейської цивілізації

 

 

 

34

29/05

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» сформулювати висновок про місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

 

 

 

35

30/05

Узагальнення.  Річне оцінювання

 

 

 

 

 Примітка.  Практичні заняття є обов’язковими. Практичні і творчі роботи виконуються за вибором як учителя, так і учнів. Вони можуть відбуватися у різних формах як на окремому етапі уроку, так і протягом всього уроку. Важливо, щоб учні залучалися до різноманітних видів діяльності ( Оновлені програми з історії

 

 

 

 

 

 

 

Синхронізовані календарно-тематичні плани з історії за оновленими програмами,  8 клас

                        Історія України (52 години)                                                                       Всесвітня історія  (35 годин)

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

 

 

 

1

04/09

Повторення. Середні віки в історії Європи та України.

Вступ. Поняття і періодизація Нового часу (Модерної доби). Ранній Новий час (Ранньомодерна доба): початок культурної та політичної переваги християнського Заходу. Особливості Ранньомодерної доби в історії України.

 

 

 

 

 

 

2

06/09

Практичне заняття 1Початок роботи над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці  “Європа в Ранньомодерну добу ” / за зразком/

 

 

 

Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

 

 

 

 

 

 

3

07/09

Великі географічні відкриття XV – XVI століть Конкіста – завоювання Нового світу

 

 

 

4

11/09

Мануфактурне виробництво і наймана праця

 

 

 

5

13/09

Повсякденне життя населення Західної Європи

 

 

 

6

14/09

Практичне заняття 2

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Великі географічні відкриття, подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана;
 • підготувати і представити групове повідомлення (презентацію) на тему «Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»

 

 

 

7

18/09

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

 

 

 

8

20/09

Гуманізм. Високе Відродження

 

 

 

9

21/09

Реформація в Німеччині. Мартін Лютер

 

 

 

10

25/09

Поширення Реформації. Контрреформація в Європі

 

 

 

11

27/09

Культура бароко. Народження нової європейської науки

 

 

 

12

28/09

Практичне заняття 3

 • вирізнити гуманістичні ідеї у витягах з літературних творів епохи Відродження (Францеско Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо Макіавелі, інших) і мистецьких шедеврах Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера, інших), вибір обґрунтувати;

 

 

 

13

02/10

Узагальнення . Тематичний контроль

 

 

 

Розділ 3. Держави Західної Європи в XVI – XVII століттях

 

 

 

14

04/10

Становлення абсолютної монархії у Франції

 

 

 

15

05/10

Завершення формування абсолютної монархії у Франції

 

 

 

16

09/10

Володіння Габсбургів. Карл V

 

 

 

17

11/10

Національно-визвольна війна в Нідерландах

 

 

 

18

12/10

Королівська реформація в Англії. Єлизавета І

 

 

 

19

16/10

Англійська революція. Олівер Кромвель

 

 

 

20

18/10

Річ Посполита. Шляхетська демократія

 

 

 

21

19/10

Тридцятилітня війна

 

 

 

22

23/10

Практичне заняття 4

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Реформацію, утворення Речі Посполитої, Тридцятилітню війну, національно-визвольну війну в Нідерландах, Англійську революцію, інше;
 • укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст.

 

 

 

23

25/10 

Узагальнення . Тематичний контроль

Розділ 1.    Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI -  перша половина XVII ст.)

 

 

 

1

26/10

Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVI ст.. Люблінська унія 1569 року та її вплив на українське суспільство

 

 

 

2

0611

Соціальна структура суспільства. Литовські статути.  Економічне життя села і міста

 

 

 

3

08/11

Практичне заняття 1

 • внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Литовські статути, Люблінську унію, Пересопницьке Євангеліє, вихід друком перших книжок, заснування Острозької академії, Львівської братської школи, Київської (Києво-Могилянської) колегії, інше;

описати (усно або письмово) повсякденне життя представників основних верств українського суспільства XVІ – першої половини XVІІ ст.;

 

 

 

4

09/11

Криза православної церкви в XVI столітті.

Церковні собори у Бересті 1596 року. Утворення греко-католицької церкви  

 

 

 

5

13/11

Культурно-освітнє життя та книгодрукування

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво

 

 

 

6

15/11

Узагальнення . Тематичний контроль

 

 

 

Розділ 2.  Становлення козацтва (XVI -  перша половина XVII ст.)

 

 

 

7

16/11

Походження українського козацтва. Перші Січі. Дмитро Вишневецький.

 

 

 

8

20/11

Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану.

 

 

 

9

22/11

Запорозька Січ – козацька республіка

 

 

 

9

23/11

Козацькі повстання кінця XVІ століття.

 

 

 

10

27/11

Походи козаків першої чверті XVІІ століття. Петро Конашевич Сагайдачний

 

 

 

11

29/11

Військо Запорозьке і Хотинська війна

 

 

 

12

30/11

Козацько-селянські повстання  20 – 30-х років XVІІ ст.

 

 

 

13

04/12

Наш край у період становлення козацтва

 

 

 

14

06/12

Практичне заняття 2

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про формування козацького стану: утворення козацьких Січей, укладання козацького реєстру, походи козаків у Кримське ханство, Османську імперію, Московське царство, Хотинську війну, козацько-селянські повстання, видання «Ординації Війська Запорозького», інше;

 • описати (на основі джерел) повсякденне життя представників різних станів українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі.

 

 

 

15

07/12

Узагальнення . Тематичний контроль

 

 

 

Розділ 3.  Національно-визвольна війна українського народу середини XVІІ ст.

 

 

 

16

11/12

Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Події 1648 1649 років

 

 

 

17

13/12

Події 1650 – 1651 років. Іван Богун

 

 

 

18

14/12

Воєнно-політичні події 1651 – 1653 років

 

 

 

19

18/12

Українська козацька держава – Військо Запорозьке

 

 

 

20

20/12

Українсько-московський договір 1654 року. Воєнно-політичні події 1654 – 1655 років

 

 

 

21

21/12

Наш край у роки Національно-визвольної  війни українського народу середини XVІІ ст.

 

 

 

22

25/12

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про битви і походи Національно-визвольної війни, рішення про політичні союзи та угоди Війська Запорозького з іншими державами, інше;
 • відобразити на контурній карті перебіг Національно-визвольної війни, зміни територіальних меж Української козацької держави – Війська Запорозького;
 • розробити порівняльну характеристику особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького, Адама Кисіля та ін. (на вибір учня, вибір обґрунтувати).

 

 

 

23

27/12

Узагальнення . Семестрова контрольна робота

 

 

 

 

 

 

24

28/12

Семестрова контрольна робота

 

 

 

Розділ 4. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVІІ – XVІІІ ст. 

 

 

 

25

 

Османська імперія. Народи Південно-Східної Європи під владою турків – османів. Кримське ханство.

 

 

 

25

 

Московське царство. Іван IV Грозний

Правління династії Романових. Петро І

 

 

 

26

 

Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій

 

 

 

27

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про османську експансію в Центральній та Східній Європі, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і Відня 1683 р.), шведську експансію в Центральній Європі, російську експансію у Східній Європі, проголошення Росії імперією, інше;
 • позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Османської імперії, Речі Посполитої і Російської держави (Московського царства, Російської імперії) в XVI–XVIIІ ст.;

обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.

 

 

 

28

 

 • Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVІІ –  на початку XVІІІ століть

 

 

 

24

 

 Козацька Україна наприкінці 50-х років XVІІ –  на початку XVІІІ століть

 

 

 

25

 

Гетьманщина в роки правління Івана Виговського

 

 

 

26

 

Розкол Гетьманської держави

 

 

 

27

 

Спроби об’єднання  Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Петро Дорошенко

 

 

 

28

 

Правобережна Україна в останній чверті XVII століття

 

 

 

29

 

Заселення і розвиток Слобідської України

 

 

 

30

 

Запорозьке козацтво. Іван Сірко

 

 

 

31

 

Гетьманщина в часи Івана Мазепи

 

 

 

32

 

Пилип Орлик і його Конституція

 

 

 

33

 

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

 

 

 

34

 

Культурне життя українських земель наприкінці 50-х років XVІІ –  на початку XVІІІ століть

 

 

 

35

 

Церковне життя. Освіта.

 

 

 

36

 

Архітектура. Образотворче мистецтво

 

 

 

37

 

Наш край наприкінці 50-х років XVІІ –  на початку XVІІІ століть

 

 

 

38

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про період Руїни, Гадяцьку угоду, Андрусівський договір, Бахчисарайський договір, «Вічний мир», повстання під проводом Семена Палія, зруйнування Батурина і Чортомлицької Січі, Полтавську битву, ухвалення Конституції Пилипа Орлика, інше (на розсуд учителя);
 • позначити на контурній карті об’єкти, що відображають боротьбу за утвердження козацького устрою і державного суверенітету на теренах України в другій половині ХVII – на початку ХVIIІ ст.;

проаналізувати зміст «гетьманських (договірних) статей» (на вибір учителя), Гадяцької угоди, Конституції Пилипа Орлика; визначити на цій основі устрій української гетьманської держави, порядок її взаємин з Московською державою (Річчю Посполитою / Шведською імперією) та поміркувати, якою мірою кожен з цих документів гарантував права і вольності правлячого стану, суверенітет Козацької держави.

 

 

 

39

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Епоха Просвітництва

 

 

 

29

 

Вплив промислової революції на життя населення. Просвітництво. Енциклопедисти. Масони   

 

 

 

30 

 

Освічений абсолютизм

 

 

 

31

 

Міжнародні відносини

 

 

 

32

 

Колонії Великої Британії в Північній Америці. Війна за незалежність. Утворення США. Конституція США

 

 

 

33

 

Практичне заняття.

 Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про початок промислової революції, хронологічні межі доби Просвітництва та війни за незалежність США, ухвалення Декларації незалежності та Конституції США, інше;
 • позначити на контурній карті нові держави (зокрема США) й територіальні надбання/втрати Великої Британії, Пруссії, Австрійської монархії, Російської імперії в другій половині ХVІІІ ст.;
 • проаналізувати повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст., виявити зміни, які стали наслідком промислової революції / поширення ідей Просвітництва;

проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів і встановити, які ідеї епохи Просвітництва в ній відображено.

 

 

 

34

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 5. Українські землі в 20 – 90-х роках  ХVІІІ ст.

 

 

 

40

 

Імперський наступ на автономію Гетьманщини

 

 

 

41

 

Нова Січ. Кирило Розумовський

 

 

 

42

 

Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні

 

 

 

43

 

Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України

 

 

 

44

 

Наш край у 20 – 90-х роках  ХVІІІ століття

 

 

 

45

 

Правобережна Україна та західноукраїнські землі

 

 

 

46

 

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода

 

 

 

47

 

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика

 

 

 

48

 

Практичне заняття.

Завдання для практичних робіт:

 • внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про остаточну ліквідацію гетьманства й Запорозької Січі, Кримського ханства, поділи Речі Посполитої, закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України, Коліївщину, рух опришків, відновлення діяльності Львівського університету, інше (на розсуд учителя);
 • позначити на контурній карті регіони, що в ХVІІІ ст. зберігали ознаки української державності (територію Гетьманщини, Нової Січі, Слобідської України), землі України, які потрапили до складу Російської імперії та Австрійської монархії внаслідок російсько-турецьких воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації Кримського ханства;
 • визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави;

здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

 

 

 

49

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

35

 

Узагальнення річне оцінювання

Узагальнення до курсу.   Історія України в контексті епохи раннього нового часу

50

 

Внесок України у формування європейської цивілізації

 

 

 

51

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

 

 

 

52

 

Узагальнення . Річне оцінювання

 

 

 

 

Примітка.  Практичні заняття є обов’язковими. Практичні і творчі роботи виконуються за вибором як учителя, так і учнів. Вони можуть відбуватися у різних формах як на окремому етапі уроку, так і протягом всього уроку. Важливо, щоб учні залучалися до різноманітних видів діяльності ( Оновлені програми з історії)

 

 

 

 

 

Історія України .Всесвітня історія  9 клас

Мета шкільної історичної освіти

Метою шкільної історичної освіти є: а) формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці; б) виховання засобами історії громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне почуття приналежності до власної країни та до її спільних історичних, політичних і культурних цінностей, а також на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві; в) прищеплення толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей.

Реалізація цієї мети здійснюється через розвиток основних складових історичної свідомості: а) накопичення знань про основні події, явища та процеси, їх давніші та сучасні інтерпретації; б) оволодіння способами розумових дій, необхідних для розуміння минулого, осягнення сучасного і прогнозування майбутнього, а саме: бачення зв’язку між історичними подіями та явищами (логічне мислення); уміння оцінювати їх під різними кутами зору (критичне мислення); знаходження нових аспектів змісту чи нових способів розв’язання проблем (творче мислення); співпереживання людям, що опинилися у вирі несприятливих історичних подій (емпатійне мислення).

Таблиця для синхронізації курсів історії України  та всесвітньої історії в 7–9 класах

 

Клас

Предмет

Розділ навчальної програми

7 клас

Всесвітня історія

Повторення. Вступ

Всесвітня історія

Розділ 1. Перші середньовічні держави

Історія України

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі-України

Всесвітня історія

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

Всесвітня історія

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в Х–ХV ст.

Історія України

Розділ 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст.

Історія України

Розділ 3. Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII ст.

Історія України

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

Всесвітня історія

Розділ 5. Країни Центральної та Східної Європи в Х–ХV ст.

Історія України

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

Всесвітня історія

Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

Всесвітня історія

Розділ 6. Середньовічний Схід

Історія України

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи Середніх віків

9 клас

Історія України

Повторення. Вступ.

Всесвітня історія

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

Всесвітня історія

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

Історія України

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії

Історія України

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Історія України.

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 6. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації

Всесвітня історія

Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Всесвітня історія

Узагальнення до курсу: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синхронізовані календарно-тематичні плани з історії за оновленими програмами,  9 клас, 2018/2019 н. р.

Історія України (52 години)                                                                                                         Всесвітня історія  (35 годин)

Програма:

«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів 10-11 класів:   програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

Підручники : « Історія України». В.С. Власов. Видавництво «Література»,2017

« Всесвітня історія». П. Полянський. В-во « Грамота» , 2017 р.

Зведена таблиця розподілу навчального часу у 9 класі з історії України

Клас

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість узагальнених уроків, контролю і корекції.

Кількість практичних занять

9

І

15

1,5

2

2

9

ІІ

37

1,5

5

5

Зведена таблиця розподілу навчального часу у 9 класі із всесвітньої  історії

Клас

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість узагальнених уроків, контролю і корекції.

Кількість практичних занять

9

І

17

1

1

3

9

ІІ

18

1

3

2

 

І  семестр (01.09-30.12)

 

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

1

04/09

Повторення. Вступ. Сутність Нового часу. Новий час в історії України.  “Довге ” XIX століття.

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

 

 

 

1

05/09

Початок Французької революції кінця ХVІІІ ст.

 

 

 

2

11/09

Завершення Французької революції кінця ХVІІІ ст.

 

 

 

3

12/09

Консульство та імперія у Франції. Наполеон Бонапарт. Віденський конгрес. Священний союз

 

 

 

4

18/09

Практичне заняття 1

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати есе на тему «Права людини і громадянина в якобінській Франції», «Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона» та ін.;

на основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет діяча Французької революції (на вибір учителя)

 

 

 

5

19/09

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815 – 1870 рр.)

 

 

 

6

25/09

Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки

 

 

 

7

26/09

Практичне заняття 2  Суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення

 

 

 

8

02/10

Велика Британія – майстерня світу

 

 

 

9

03/10

Франція у період Реставрації Бурбонів

 

 

 

10

09/10

Австрійська та Російська імперії

 

 

 

11

10/10

Революції  1848 – 1849 рр. в Західній та Центральній Європі

 

 

 

12

16/10

Німеччина та Італія

 

 

 

13

17/10

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня

 

 

 

14

23/10

Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово)

 

 

 

15

24/10

Практичне заняття 3       На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет лідера національного руху (на вибір учителя)

 

 

 

16

06/11

Узагальнення.   Тематичний контроль

Розділ 1.    Українські землі у складі Російської  імперії наприкінці XVIІІ  - у   першій половині XIXст.

 

 

 

2

07/11

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій

 

 

 

3

13/11

Соціально-економічне становище. Села і міста

 

 

 

4

14/11

Початок індустріальної революції

 

 

 

5

20/11

Початок українського національного відродження

 

 

 

6

21/11

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території   України. Соціальні рухи 

 

 

 

7

27/11

  Кирило – Мефодіївське братство

 

 

 

8

28/11

Практичне заняття 1

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини;
 • проаналізувати (усно або письмово) літературні твори Тараса Шевченка в контексті розвитку українського національного руху;
 • укласти порівняльну таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів»

 

 

 

9

04/12

Узагальнення . Тематичний контроль

 

 

 

Розділ 2.     Українські землі у складі Австрійської  імперії наприкінці  XVIІІ  - у   першій половині XIX ст.

 

 

 

10

05/12

Політика Австрійської імперії щодо українських територій

 

 

 

11

11/12

Початок українського національного відродження

Європейська революція 1848 – 1849 років в українських регіонах  Австрійської імперії

 

 

 

 

 

 

17

12/12

Семестрова контрольна робота

12

18/12

Практичне заняття 2

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністровая», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху;

-підготувати уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.

 

 

 

13

19/12

Семестрова контрольна робота

 

 

 

Розділ 3.  Повсякденне життя та культура кінця  XVIІІ  -  першої половини  XIX ст.

 

 

 

14

25/12

Умови розвитку культури. Освіта. Наука.

 

 

 

15

26/12

Література. Мистецтво

 

 

 

ІІ семестр (13.01 – 31.05)

16

 

Повсякденне життя мешканців України

 

 

 

17

 

Наш край в кінці XVІІІст. – першій половині XIX cтоліття

 

 

 

18

 

Практичне заняття 3

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати міні-проект про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.;
 • підготувати і здійснити віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.»;
 • підготувати план доповіді «Наш край в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.»

 

 

 

19

 

Узагальнення . Тематичний контроль

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX – на початку XX ст.

 

 

 

17

 

Основні тенденції суспільного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки. Формування індустріального суспільства

 

 

 

18

 

Франція

 

 

 

19

 

Німецька імперія

 

 

 

20

 

Велика Британія

 

 

 

21

 

Економічне піднесення США

 

 

 

22

 

Російська імперія

 

 

 

23

 

Австро – Угорщина –дуалістична монархія

 

 

 

24

 

“Доба Мейдзі” в Японській імперії

 

 

 

25

 

Китай. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція

 

 

 

26

 

Спроби модернізації Османської імперії

 

 

 

27

 

Практичне заняття 4

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • укласти порівняльну таблицю реформаторських заходів, що їх здійснювали під впливом модернізаційних процесів у ХІХ і на початку ХХ ст. уряди Росії, Австро-Угорщини, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії (на вибір учителя);
 • підготувати пояснення, чому впродовж ХІХ ст. відбулася еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності;
 • на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж) про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки.

 

 

 

28

 

Узагальнення. Тематичний контроль

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині  XIX ст.

 

 

 

20

 

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська війна)

 

 

 

21

 

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870-х років

 

 

 

22

 

Модернізація промисловості й сільського господарства

 

 

 

23

 

Місто і село. Життя у пореформену добу. Родини українських підприємців

 

 

 

24

 

Український національний рух: громади, хлопомани

 

 

 

25

 

Валуєвський циркуляр і  Емський указ

 

 

 

26

 

Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців

 

 

 

27

 

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський

 

 

 

28

 

Зародження робітничого і соціал-демократичного руху

 

 

 

29

 

Наш край у другій половині  XIX ст.

 

 

 

30

 

Практичне заняття 4

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;
 • проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;

- підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні ХІХ ст.» та ін.

 

 

 

31

 

Узагальнення . Тематичний контроль

 

 

 

Розділ 5.  Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині  XIX ст.

 

 

 

32

 

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів

 

 

 

33

 

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»)

 

 

 

34

 

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка

 

 

 

35

 

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко.  Утворення політичних партій

 

 

 

36

 

Практичне заняття 5

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя) на території України в ХІХ ст.;
 • скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

 

 

 

37

 

Узагальнення . Тематичний контроль.

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.  Міжнародні відносини ( друга половина XIX – початок XX ст.)

 

 

 

29

 

Міжнародні відносини наприкінці XIX cтоліття

 

 

 

30

 

Україна в геополітичних планах Російської, Австро-Угорської, Німецької імперій на зламі XIX – XX століть

Розділ 6.   Україна початку XX століття перед викликами модернізації

 

 

 

38

 

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація

 

 

 

39

 

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

 

 

 

40

 

Події російської революції 1905 – 1907 рр. в Україні

 

 

 

41

 

Наддніпрянська Україна в 1907 – 1914 рр.

 

 

 

42

 

Столипінська аграрна реформа та її вплив на Україну

 

 

 

43

 

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях

 

 

 

44

 

Практичне заняття 6

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.;
 • спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією;
 • укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини/Галичини»;

-проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта»/«Сокіл»/«Січ» (на вибір учителя) та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.

 

 

 

45

 

Узагальнення . Тематичний контроль.

 

 

 

 

 

 

Розділ 5.   Розвиток культури і повсякденне життя ( кінець  XVIII – початок XX ст.)

 

 

 

31

 

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університети. Наукові й технічні досягнення Масова культура. Зміни у вигляді міст і сіл. Індустріальні та традиційні суспільства

 

 

 

32

 

Практичне заняття 5

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»;

-зібрати й укласти в таблиці перелік фактів, які свідчать про зародження в ХІХ ст. масової культури / масового виробництва.

 

 

 

33

 

Узагальнення . Тематичний контроль.

 

 

 

34

 

Підсумкова контрольна робота

 

 

 

35

 

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на початку XX ст.

 

 

 

46

 

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців. Освіта. Наука. Література. Мистецтво.

 

 

 

47

 

Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

 

 

 

48

 

Повсякденне життя.

 

 

 

49

 

Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

 

 

50

 

Практичне заняття 7

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • на основі аналізу доступних джерел укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на вибір учителя або учнів);
 • підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»;

-підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

 

51

 

Підсумкова контрольна  робота

 

 

 

52

 

Узагальнення . Тематичний контроль

 

 

 

 

Примітка.  Практичні заняття є обов’язковими. Практичні і творчі роботи виконуються за вибором як учителя, так і учнів. Вони можуть відбуватися у різних формах як на окремому етапі уроку, так і протягом всього уроку. Важливо, щоб учні залучалися до різноманітних видів діяльності ( Оновлені програми з історії)

 

 

 

 

 

Історія України .Всесвітня історія  9 клас

Мета шкільної історичної освіти

Метою шкільної історичної освіти є: а) формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці; б) виховання засобами історії громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне почуття приналежності до власної країни та до її спільних історичних, політичних і культурних цінностей, а також на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві; в) прищеплення толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей.

Реалізація цієї мети здійснюється через розвиток основних складових історичної свідомості: а) накопичення знань про основні події, явища та процеси, їх давніші та сучасні інтерпретації; б) оволодіння способами розумових дій, необхідних для розуміння минулого, осягнення сучасного і прогнозування майбутнього, а саме: бачення зв’язку між історичними подіями та явищами (логічне мислення); уміння оцінювати їх під різними кутами зору (критичне мислення); знаходження нових аспектів змісту чи нових способів розв’язання проблем (творче мислення); співпереживання людям, що опинилися у вирі несприятливих історичних подій (емпатійне мислення).

Таблиця для синхронізації курсів історії України  та всесвітньої історії в 7–9 класах

 

Клас

Предмет

Розділ навчальної програми

7 клас

Всесвітня історія

Повторення. Вступ

Всесвітня історія

Розділ 1. Перші середньовічні держави

Історія України

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі-України

Всесвітня історія

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

Всесвітня історія

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в Х–ХV ст.

Історія України

Розділ 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст.

Історія України

Розділ 3. Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII ст.

Історія України

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

Всесвітня історія

Розділ 5. Країни Центральної та Східної Європи в Х–ХV ст.

Історія України

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

Всесвітня історія

Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

Всесвітня історія

Розділ 6. Середньовічний Схід

Історія України

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи Середніх віків

9 клас

Історія України

Повторення. Вступ.

Всесвітня історія

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

Всесвітня історія

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

Історія України

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії

Історія України

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Історія України.

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 6. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації

Всесвітня історія

Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Всесвітня історія

Узагальнення до курсу: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ ст.

Синхронізовані календарно-тематичні плани з історії за оновленими програмами,  9 клас, 2017/2018 н. р.

Історія України (52 години)                                                                                                                            Всесвітня історія  (35 годин)

Програма:

«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів 10-11 класів:   програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

Підручники : « Історія України». В.С. Власов. Видавництво «Література»,2017

« Всесвітня історія». П. Полянський. В-во « Грамота» , 2017 р.

Зведена таблиця розподілу навчального часу у 9 класі з історії України

Клас

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість узагальнених уроків, контролю і корекції.

Кількість тематичних

9

І

20

1,5

2

2

9

ІІ

32

1,5

3

3

Зведена таблиця розподілу навчального часу у 9 класі із всесвітньої  історії

Клас

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість узагальнених уроків, контролю і корекції.

Кількість тематичних

9

І

19

1

2

2

9

ІІ

16

1

2

2

 ІІ  семестр (15.01-25.05)

 

 

 

20

 

Велика Британія

 

 

 

21

 

Економічне піднесення США

 

 

 

22

 

Російська імперія

 

 

 

23

 

Австро – Угорщина –дуалістична монархія

 

 

 

24

 

“Доба Мейдзі” в Японській імперії

 

 

 

25

 

Китай. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція

 

 

 

26

 

Спроби модернізації Османської імперії

 

 

 

27

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • укласти порівняльну таблицю реформаторських заходів, що їх здійснювали під впливом модернізаційних процесів у ХІХ і на початку ХХ ст. уряди Росії, Австро-Угорщини, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії (на вибір учителя);
 • підготувати пояснення, чому впродовж ХІХ ст. відбулася еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності;
 • на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж) про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки.

 

 

 

28

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині  XIX ст.

 

 

 

21

 

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська війна)

 

 

 

22

 

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870-х років

 

 

 

23

 

Модернізація промисловості й сільського господарства

 

 

 

24

 

Місто і село. Життя у пореформену добу. Родини українських підприємців

 

 

 

25

 

Український національний рух: громади, хлопомани

 

 

 

26

 

Валуєвський циркуляр і  Емський указ

 

 

 

27

 

Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців

 

 

 

28

 

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський

 

 

 

29

 

Зародження робітничого і соціал-демократичного руху

 

 

 

30

 

 

Наш край у другій половині  XIX ст.

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;
 • проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;

- підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні ХІХ ст.» та ін.

 

 

 

 

 

 

31

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 5.  Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині  XIX ст.

 

 

 

32

 

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів

 

 

 

33

 

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»)

 

 

 

34

 

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка

 

 

 

35

 

 

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко.  Утворення політичних партій

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя) на території України в ХІХ ст.;
 • скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

 

 

 

 

 

 

36

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.  Міжнародні відносини ( друга половина XIX – початок XX ст.)

 

 

 

29

 

Міжнародні відносини наприкінці XIX cтоліття

 

 

 

30

 

Україна в геополітичних планах Російської, Австро-Угорської, Німецької імперій на зламі XIX – XX століть

Розділ 6.   Україна початку XX століття перед викликами модернізації

 

 

 

37

 

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація

 

 

 

38

 

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

 

 

 

39

 

Події російської революції 1905 – 1907 рр. в Україні

 

 

 

40

 

Наддніпрянська Україна в 1907 – 1914 рр. Столипінська аграрна реформа та її вплив на Україну

 

 

 

41

 

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях

 

 

 

42

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.;
 • укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини/Галичини»;

-проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта»/«Сокіл»/«Січ» (на вибір учителя) та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.

 

 

 

43

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 5.   Розвиток культури і повсякденне життя ( кінець  XVIII – початок XX ст.)

 

 

 

31

 

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університети. Наукові й технічні досягнення. Масова культура. Зміни у вигляді міст і сіл. Індустріальні та традиційні суспільства

 

 

 

32

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»;

-зібрати й укласти в таблиці перелік фактів, які свідчать про зародження в ХІХ ст. масової культури / масового виробництва.

 

 

 

33

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

34

 

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX cтоліття

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на початку XX ст.

 

 

 

44

 

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців. Освіта. Наука.

 

 

 

45

 

Література. Мистецтво.

 

 

 

46

 

Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

 

 

 

47

 

Повсякденне життя.

 

 

 

48

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

49

 

Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • на основі аналізу доступних джерел укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на вибір учителя або учнів);
 • підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»;

-підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 жовтня 2018
Переглядів
2262
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку