Синхронізоване календарно-тематичне планування. Історія 8 клас (підручник Історія України Гупан Н. М., Смагін І. І. 2016 р.; Всесвітня історія Д’ячков С.В.,Литовченко С.Д. 2016 р.)

Про матеріал
Синхронізоване календарно-тематичне планування. Історія 8 клас (підручник Історія України Гупан Н. М., Смагін І. І. 2016 р.; Всесвітня історія Д’ячков С.В.,Литовченко С.Д. 2016 р.)
Перегляд файлу

Синхронізовані календарно-тематичні плани з історії за оновленими програмами,  8 клас

                        Історія України (52 години)                                                                                                                            Всесвітня історія  (35 годин)

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

 

 

 

1

 

 

 

Повторення.Вступ.

 

 

 

Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

 

 

 

2

 

Великі географічні відкриття XVXVI століть

 

 

 

3

 

Конкіста – завоювання Нового світу

 

 

 

4

 

Мануфактурне виробництво і наймана праця

 

 

 

5

 

Повсякденне життя населення Західної Європи

 

 

 

6

 

Практичне робота №1

«Наслідки великих географічних відкриттів для історії людства»

 

 

 

7

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання №1

 

 

 

Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

 

 

 

8

 

Реформація в Німеччині. Мартін Лютер

 

 

 

9

 

Поширення Реформації. Контрреформація в Європі

 

 

 

10

 

Гуманізм. Високе Відродження

 

 

 

11

 

Практична робота №2

«Гуманістичні ідеї у творчості Еразма Ротрдамського»

 

 

 

12

 

Культура бароко. Народження нової європейської науки

 

 

 

13

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання № 2

 

 

 

Розділ 3. Держави Західної Європи в XVI – XVII століттях

 

 

 

14

 

Становлення абсолютної монархії у Франції

 

 

 

15

 

Завершення формування абсолютної монархії у Франції

 

 

 

16

 

Володіння Габсбургів. Карл V. Національно-визвольна війна в Нідерландах

 

 

 

17

 

Королівська реформація в Англії. Єлизавета І

 

 

 

18

 

Англійська революція. Олівер Кромвель

 

 

 

19

 

Тридцятилітня війна

 

 

 

20

 

Практична робота № 3

«Історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст.»

 

 

 

21

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання № 3

Розділ 1.    Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI -  перша половина XVII ст.)

 

 

 

1

 

Політичне становище та соціальна структура населення у першій половині XVІ ст.

 

 

 

2

 

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

 

 

 

3

 

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українське суспільство.

 

 

 

4

 

Церковне життя та братський рух

 

 

 

5

 

Культурно-освітнє життя. Книговидання. Полемічна література.

 

 

 

6

 

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ – першої половини XVІІ ст.

 

 

 

7

 

Берестейська церковна унія 1596 року

 

 

 

8

 

Церковне та освітнє життя

 

 

 

9

 

Практична робота № 1

«Повсякденне життя представників основних верств українського суспільства XVІ – першої половини XVІІ ст.»

 

 

 

10

 

Узагальнення .

 

 

 

11

 

Тематичний контроль № 1

 

 

 

Розділ 2.  Становлення козацтва (XVI -  перша половина XVII ст.)

 

 

 

12

 

Кримське ханство

 

 

 

13

 

Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Перші Січі.

 

 

 

14

 

Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

 

 

 

15

 

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст.

 

 

 

16

 

Петро Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна.

 

 

 

17

 

Практична робота №2

«Військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі»

 

 

 

18

 

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

 

 

 

19

 

Розвиток освіти та культури у XVII ст.

 

 

 

20

 

Узагальнення .

 

 

 

21

 

Тематичний контроль №2

 

 

 

Розділ 3.  Національно-визвольна війна українського народу середини XVІІ ст.

 

 

 

22

 

Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648-1649 рр.

 

 

 

23

 

Утворення Української козацької держави - Гетьманщини

 

 

 

24

 

Практична робота №3

«Богдан Хмельницький як політик і особистість»

 

 

 

25

 

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651-1653 рр.

 

 

 

26

 

Українсько-московський договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни 1654 – 1657 рр.

 

 

 

27

 

Узагальнення .

 

 

 

28

 

Тематичний контроль № 3

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVІІ – XVІІІ ст. 

 

 

 

22

 

Османська імперія. Народи Південно-Східної Європи під владою турків – османів. Кримське ханство.

 

 

 

23

 

Річ Посполита. Шляхетська демократія

 

 

 

24

 

Московське царство. Іван IV Грозний

 

 

 

25

 

Правління династії Романових. Петро І

 

 

 

26

 

Практична робота № 4

«Суперечливий характер реформ Петра І»

 

 

 

27

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання № 4

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVІІ  на початку XVІІІ століть

 

 

 

29

 

Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського

 

 

 

30

 

Поділ Гетьманщини

 

 

 

31

 

Лівобережна та Правобережна Гетьманщини наприкінці 60-х на початку 70-х рр. XVII ст.

 

 

 

32

 

Правобережна Україна в останній чверті XVII ст.

 

 

 

33

 

Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ

 

 

 

34

 

Практична робота № 4

Аналіз змісту  «гетьманських (договірних) статей» (на вибір вчителя)

 

 

 

35

 

Гетьманщина за правління Івана Мазепи

 

 

 

36

 

Козацька Україна після Полтавської битви

 

 

 

37

 

Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.

 

 

 

38

 

Узагальнення .

 

 

 

39

 

Тематичний контроль № 4

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Епоха Просвітництва

 

 

 

28

 

Початок промислового перевороту. Просвітництво

 

 

 

29

 

Освічений абсолютизм. Міжнародні відносини

 

 

 

30

 

Російська імперія за часів Катерини ІІ

 

 

 

31

 

Колонії Великої Британії в Північній Америці. Війна за незалежність.

 

 

 

32

 

Практична робота № 5

 «Аналіз Декларації незалежності Сполучених Штатів»

 

 

 

Розділ 6. Східний світ у ХVІ – ХVІІІ ст. (оглядово)

 

 

 

33

 

Держави Східного світу (Персія, Індія, Китай, Японія)

 

 

 

34

 

Культура Східного світу

 

 

 

35

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання № 5

Розділ 5. Українські землі в 20 – 90-х роках  ХVІІІ ст.

 

 

 

40

 

Гетьманщина у 20-40-х рр. XVIII ст.

 

 

 

41

 

Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині XVIII ст.

 

 

 

42

 

Південна Україна

 

 

 

43

 

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина

 

 

 

44

 

Західно-українські землі. Рух опришків.

 

 

 

45

 

Розвиток освіти, науки та музичної культури

 

 

 

46

 

Архітектура та образотворче мистецтво

 

 

 

47

 

Практична робота №5

«Козацькі літописи XVII -XVIII ст. як історичні джерела»

 

 

 

48

 

Історія рідного краю

 

 

 

49

 

Узагальнення .

 

 

 

50

 

Тематичний контроль №5

 

 

 

Узагальнення до курсу.   Історія України в контексті епохи раннього нового часу

51

 

Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

 

 

 

52

 

Внесок України у формування європейської цивілізації. Місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

 

 

 

 

 

docx
Додано
21 серпня 2020
Переглядів
1982
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку