9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Синхронізоване календарно-тематичне планування з історії

Про матеріал

Одним з найважливіших завдань курсу є показати історію України в контексті всесвітньої історії. Розробники програми пропонують такий порядок синхронізації курсів історії України та всесвітньої історії в 9 класі: Історія України. Повторення. Вступ. — Всесвітня історія. Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн. — Всесвітня історія. Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об'єднання (1815–1870 рр.). — Історія України. Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. — Історія України. Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. — Історія України. Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. — Всесвітня історія. Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії. — Історія України. Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. — Історія України. Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. — Всесвітня історія. Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). — Історія України. Розділ 6. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації. —Всесвітня історія. Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). — Історія України. Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст. — Всесвітня історія. Узагальнення до курсу: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ ст.

Перегляд файлу

Історія України .Всесвітня історія  9 клас

Мета шкільної історичної освіти

Метою шкільної історичної освіти є: а) формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці; б) виховання засобами історії громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне почуття приналежності до власної країни та до її спільних історичних, політичних і культурних цінностей, а також на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві; в) прищеплення толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей.

Реалізація цієї мети здійснюється через розвиток основних складових історичної свідомості: а) накопичення знань про основні події, явища та процеси, їх давніші та сучасні інтерпретації; б) оволодіння способами розумових дій, необхідних для розуміння минулого, осягнення сучасного і прогнозування майбутнього, а саме: бачення зв’язку між історичними подіями та явищами (логічне мислення); уміння оцінювати їх під різними кутами зору (критичне мислення); знаходження нових аспектів змісту чи нових способів розв’язання проблем (творче мислення); співпереживання людям, що опинилися у вирі несприятливих історичних подій (емпатійне мислення).

Таблиця для синхронізації курсів історії України  та всесвітньої історії в 7–9 класах

 

Клас

Предмет

Розділ навчальної програми

7 клас

Всесвітня історія

Повторення. Вступ

Всесвітня історія

Розділ 1. Перші середньовічні держави

Історія України

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі-України

Всесвітня історія

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

Всесвітня історія

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в Х–ХV ст.

Історія України

Розділ 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст.

Історія України

Розділ 3. Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII ст.

Історія України

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

Всесвітня історія

Розділ 5. Країни Центральної та Східної Європи в Х–ХV ст.

Історія України

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

Всесвітня історія

Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

Всесвітня історія

Розділ 6. Середньовічний Схід

Історія України

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи Середніх віків

9 клас

Історія України

Повторення. Вступ.

Всесвітня історія

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

Всесвітня історія

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

Історія України

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії

Історія України

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Історія України.

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 6. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації

Всесвітня історія

Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Всесвітня історія

Узагальнення до курсу: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ ст.

Синхронізовані календарно-тематичні плани з історії за оновленими програмами,  9 клас, 2017/2018 н. р.

Історія України (52 години)                                                                                                                            Всесвітня історія  (35 годин)

Програма:

«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів 10-11 класів:   програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

Підручники : « Історія України». В.С. Власов. Видавництво «Література»,2017

« Всесвітня історія». П. Полянський. В-во « Грамота» , 2017 р.

Зведена таблиця розподілу навчального часу у 9 класі з історії України

Клас

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість узагальнених уроків, контролю і корекції.

Кількість тематичних

9

І

20

1,5

2

2

9

ІІ

32

1,5

3

3

Зведена таблиця розподілу навчального часу у 9 класі із всесвітньої  історії

Клас

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість узагальнених уроків, контролю і корекції.

Кількість тематичних

9

І

19

1

2

2

9

ІІ

16

1

2

2

 

І  семестр (01.09-26.12)

 

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

№ з/п

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

1

01.09

Повторення. Вступ. Сутність Нового часу. Новий час в історії України.  “Довге ” XIX століття.

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

 

 

 

1

06.09

Початок Французької революції кінця ХVІІІ ст.

 

 

 

2

06.09

Завершення Французької революції кінця ХVІІІ ст.

 

 

 

3

08.09

Консульство та імперія у Франції. Наполеон Бонапарт. Віденський конгрес. Священний союз

 

 

 

4

13.09

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати есе на тему «Права людини і громадянина в якобінській Франції», «Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона» та ін.;

на основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет діяча Французької революції (на вибір учителя)

 

 

 

5

15.09

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815 – 1870 рр.)

 

 

 

6

20.09

Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки

 

 

 

7

20.09

Практичне заняття.    Суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення

 

 

 

8

22.09

Велика Британія – майстерня світу

 

 

 

9

27.09

Франція у період Реставрації Бурбонів

 

 

 

10

29.09

Австрійська та Російська імперії

 

 

 

11

04.10

Революції  1848 – 1849 рр. в Західній та Центральній Європі

 

 

 

12

04.10

Німеччина та Італія

 

 

 

13

06.10

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня

 

 

 

14

11.10

Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово)

 

 

 

15

13.10

Практичне заняття.        На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет лідера національного руху (на вибір учителя)

 

 

 

16

18.10

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 1.    Українські землі у складі Російської  імперії наприкінці XVIІІ  - у   першій половині XIXст.

 

 

 

2

18.10

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій

 

 

 

3

20.10

Соціально-економічне становище. Села і міста

 

 

 

4

25.10

Початок індустріальної революції

 

 

 

5

27.10

Початок українського національного відродження

 

 

 

6

08.11

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території   України. Соціальні рухи 

 

 

 

7

08.11

  Кирило – Мефодіївське братство

 

 

 

8

10.11

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини;
 • проаналізувати (усно або письмово) літературні твори Тараса Шевченка в контексті розвитку українського національного руху;
 • укласти порівняльну таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів»

 

 

 

9

15.11

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 2.     Українські землі у складі Австрійської  імперії наприкінці  XVIІІ  - у   першій половині XIX ст.

 

 

 

10

17.11

Політика Австрійської імперії щодо українських територій

 

 

 

11

22.11

Початок українського національного відродження

 

 

 

12

22.11

Європейська революція 1848 – 1849 років в українських регіонах  Австрійської імперії

 

 

 

13

24.11

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністровая», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху;

-підготувати уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.

 

 

 

14

29.11

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 3.  Повсякденне життя та культура кінця  XVIІІ  -  першої половини  XIX ст.

 

 

 

15

01.12

Умови розвитку культури. Освіта. Наука.

 

 

 

16

06.12

Література. Мистецтво

 

 

 

17

06.12

Повсякденне життя мешканців України

 

 

 

18

08.12

Наш край в кінці XVІІІст. – першій половині XIX cтоліття

 

 

 

19

13.12

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати міні-проект про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.;
 • підготувати і здійснити віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.»;
 • підготувати план доповіді «Наш край в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.»

 

 

 

20

15.12

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX – на початку XX ст.

 

 

 

17

20.12

Основні тенденції суспільного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки. Формування індустріального суспільства

 

 

 

18

20.12

Франція

 

 

 

19

22.12

Німецька імперія

 ІІ  семестр (15.01-25.05)

 

 

 

20

 

Велика Британія

 

 

 

21

 

Економічне піднесення США

 

 

 

22

 

Російська імперія

 

 

 

23

 

Австро – Угорщина –дуалістична монархія

 

 

 

24

 

Доба Мейдзі в Японській імперії

 

 

 

25

 

Китай. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція

 

 

 

26

 

Спроби модернізації Османської імперії

 

 

 

27

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • укласти порівняльну таблицю реформаторських заходів, що їх здійснювали під впливом модернізаційних процесів у ХІХ і на початку ХХ ст. уряди Росії, Австро-Угорщини, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії (на вибір учителя);
 • підготувати пояснення, чому впродовж ХІХ ст. відбулася еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності;
 • на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж) про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки.

 

 

 

28

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині  XIX ст.

 

 

 

21

 

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська війна)

 

 

 

22

 

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870-х років

 

 

 

23

 

Модернізація промисловості й сільського господарства

 

 

 

24

 

Місто і село. Життя у пореформену добу. Родини українських підприємців

 

 

 

25

 

Український національний рух: громади, хлопомани

 

 

 

26

 

Валуєвський циркуляр і  Емський указ

 

 

 

27

 

Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців

 

 

 

28

 

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський

 

 

 

29

 

Зародження робітничого і соціал-демократичного руху

 

 

 

30

 

Наш край у другій половині  XIX ст.

 

 

 

31

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;
 • проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;

- підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні ХІХ ст.» та ін.

 

 

 

32

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 5.  Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині  XIX ст.

 

 

 

33

 

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів

 

 

 

34

 

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»)

 

 

 

35

 

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка

 

 

 

36

 

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко.  Утворення політичних партій

 

 

 

37

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя) на території України в ХІХ ст.;
 • скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

 

 

 

38

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.  Міжнародні відносини ( друга половина XIX – початок XX ст.)

 

 

 

29

 

Міжнародні відносини наприкінці XIX cтоліття

 

 

 

30

 

Україна в геополітичних планах Російської, Австро-Угорської, Німецької імперій на зламі XIXXX століть

Розділ 6.   Україна початку XX століття перед викликами модернізації

 

 

 

39

 

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація

 

 

 

40

 

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

 

 

 

41

 

Події російської революції 1905 – 1907 рр. в Україні

 

 

 

42

 

Наддніпрянська Україна в 1907 – 1914 рр. Столипінська аграрна реформа та її вплив на Україну

 

 

 

43

 

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях

 

 

 

44

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.;
 • спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією;
 • укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини/Галичини»;

-проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта»/«Сокіл»/«Січ» (на вибір учителя) та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.

 

 

 

45

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 5.   Розвиток культури і повсякденне життя ( кінець  XVIII – початок XX ст.)

 

 

 

31

 

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університети. Наукові й технічні досягнення

 

 

 

32

 

Масова культура. Зміни у вигляді міст і сіл. Індустріальні та традиційні суспільства

 

 

 

33

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»;

-зібрати й укласти в таблиці перелік фактів, які свідчать про зародження в ХІХ ст. масової культури / масового виробництва.

 

 

 

34

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

35

 

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX cтоліття

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на початку XX ст.

 

 

 

46

 

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців. Освіта. Наука.

 

 

 

47

 

Література. Мистецтво.

 

 

 

48

 

Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

 

 

 

49

 

Повсякденне життя.

 

 

 

50

 

Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

 

 

51

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • на основі аналізу доступних джерел укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на вибір учителя або учнів);
 • підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»;

-підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

 

52

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

Примітка.  Практичні заняття є обов’язковими. Практичні і творчі роботи виконуються за вибором як учителя, так і учнів. Вони можуть відбуватися у різних формах як на окремому етапі уроку, так і протягом всього уроку. Важливо, щоб учні залучалися до різноманітних видів діяльності ( Оновлені програми з історії)

 

 

 

 

 

Історія України .Всесвітня історія  9 клас

Мета шкільної історичної освіти

Метою шкільної історичної освіти є: а) формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці; б) виховання засобами історії громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне почуття приналежності до власної країни та до її спільних історичних, політичних і культурних цінностей, а також на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві; в) прищеплення толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей.

Реалізація цієї мети здійснюється через розвиток основних складових історичної свідомості: а) накопичення знань про основні події, явища та процеси, їх давніші та сучасні інтерпретації; б) оволодіння способами розумових дій, необхідних для розуміння минулого, осягнення сучасного і прогнозування майбутнього, а саме: бачення зв’язку між історичними подіями та явищами (логічне мислення); уміння оцінювати їх під різними кутами зору (критичне мислення); знаходження нових аспектів змісту чи нових способів розв’язання проблем (творче мислення); співпереживання людям, що опинилися у вирі несприятливих історичних подій (емпатійне мислення).

Таблиця для синхронізації курсів історії України  та всесвітньої історії в 7–9 класах

 

Клас

Предмет

Розділ навчальної програми

7 клас

Всесвітня історія

Повторення. Вступ

Всесвітня історія

Розділ 1. Перші середньовічні держави

Історія України

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі-України

Всесвітня історія

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

Всесвітня історія

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в Х–ХV ст.

Історія України

Розділ 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст.

Історія України

Розділ 3. Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII ст.

Історія України

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

Всесвітня історія

Розділ 5. Країни Центральної та Східної Європи в Х–ХV ст.

Історія України

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

Всесвітня історія

Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

Всесвітня історія

Розділ 6. Середньовічний Схід

Історія України

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи Середніх віків

9 клас

Історія України

Повторення. Вступ.

Всесвітня історія

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

Всесвітня історія

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

Історія України

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії

Історія України

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Історія України.

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 6. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації

Всесвітня історія

Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Всесвітня історія

Узагальнення до курсу: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ ст.

Синхронізовані календарно-тематичні плани з історії за оновленими програмами,  9 клас, 2017/2018 н. р.

Історія України (52 години)                                                                                                                            Всесвітня історія  (35 годин)

Програма:

«Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; для учнів 10-11 класів:   програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

Підручники : « Історія України». В.С. Власов. Видавництво «Література»,2017

« Всесвітня історія». П. Полянський. В-во « Грамота» , 2017 р.

Зведена таблиця розподілу навчального часу у 9 класі з історії України

Клас

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість узагальнених уроків, контролю і корекції.

Кількість тематичних

9

І

20

1,5

2

2

9

ІІ

32

1,5

3

3

Зведена таблиця розподілу навчального часу у 9 класі із всесвітньої  історії

Клас

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість узагальнених уроків, контролю і корекції.

Кількість тематичних

9

І

19

1

2

2

9

ІІ

16

1

2

2

 ІІ  семестр (15.01-25.05)

 

 

 

20

 

Велика Британія

 

 

 

21

 

Економічне піднесення США

 

 

 

22

 

Російська імперія

 

 

 

23

 

Австро – Угорщина –дуалістична монархія

 

 

 

24

 

Доба Мейдзі в Японській імперії

 

 

 

25

 

Китай. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція

 

 

 

26

 

Спроби модернізації Османської імперії

 

 

 

27

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • укласти порівняльну таблицю реформаторських заходів, що їх здійснювали під впливом модернізаційних процесів у ХІХ і на початку ХХ ст. уряди Росії, Австро-Угорщини, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії (на вибір учителя);
 • підготувати пояснення, чому впродовж ХІХ ст. відбулася еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності;
 • на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж) про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки.

 

 

 

28

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині  XIX ст.

 

 

 

21

 

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська війна)

 

 

 

22

 

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870-х років

 

 

 

23

 

Модернізація промисловості й сільського господарства

 

 

 

24

 

Місто і село. Життя у пореформену добу. Родини українських підприємців

 

 

 

25

 

Український національний рух: громади, хлопомани

 

 

 

26

 

Валуєвський циркуляр і  Емський указ

 

 

 

27

 

Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців

 

 

 

28

 

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський

 

 

 

29

 

Зародження робітничого і соціал-демократичного руху

 

 

 

30

 

 

Наш край у другій половині  XIX ст.

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;
 • проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме;

- підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні ХІХ ст.» та ін.

 

 

 

 

 

 

31

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 5.  Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині  XIX ст.

 

 

 

32

 

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів

 

 

 

33

 

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»)

 

 

 

34

 

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка

 

 

 

35

 

 

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко.  Утворення політичних партій

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя) на території України в ХІХ ст.;
 • скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

 

 

 

 

 

 

36

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 4.  Міжнародні відносини ( друга половина XIX – початок XX ст.)

 

 

 

29

 

Міжнародні відносини наприкінці XIX cтоліття

 

 

 

30

 

Україна в геополітичних планах Російської, Австро-Угорської, Німецької імперій на зламі XIXXX століть

Розділ 6.   Україна початку XX століття перед викликами модернізації

 

 

 

37

 

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація

 

 

 

38

 

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

 

 

 

39

 

Події російської революції 1905 – 1907 рр. в Україні

 

 

 

40

 

Наддніпрянська Україна в 1907 – 1914 рр. Столипінська аграрна реформа та її вплив на Україну

 

 

 

41

 

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях

 

 

 

42

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.;
 • укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини/Галичини»;

-проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта»/«Сокіл»/«Січ» (на вибір учителя) та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.

 

 

 

43

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

Розділ 5.   Розвиток культури і повсякденне життя ( кінець  XVIII – початок XX ст.)

 

 

 

31

 

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університети. Наукові й технічні досягнення. Масова культура. Зміни у вигляді міст і сіл. Індустріальні та традиційні суспільства

 

 

 

32

 

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»;

-зібрати й укласти в таблиці перелік фактів, які свідчать про зародження в ХІХ ст. масової культури / масового виробництва.

 

 

 

33

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

34

 

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX cтоліття

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на початку XX ст.

 

 

 

44

 

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців. Освіта. Наука.

 

 

 

45

 

Література. Мистецтво.

 

 

 

46

 

Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

 

 

 

47

 

Повсякденне життя.

 

 

 

48

 

Узагальнення . Тематичне оцінювання

 

 

 

49

 

Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Практичне заняття.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • на основі аналізу доступних джерел укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на вибір учителя або учнів);
 • підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»;

-підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
2.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
3.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Нешева Валентина Олександрівна
  Анна Миколаївна, та інші колеги, що працювали за синхронізованими планами, відпишіть, будь ласка, як ви впровадили таке викладання? Керівництво школи мені зауважує, що в навчальній програмі по 1 (до прикладу 7 клас) годині історії на тиждень, а отже щотижня має бути 1 година історії України та 1 година всесвітньої, тож, на їх думку, синхронізоване викладання неможливе. Буду вдячна за посилання на документи або контакти людей, до яких можна звернутися з цього питання
  Загальна:
  3.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  2.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
30 липня 2018
Переглядів
2246
Оцінка розробки
3.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку