Система уроків із зарубіжної літератури в 9 класі за повістю М. В.Гоголя «Шинель»

Про матеріал

Система уроків містить матеріал про петербурзький період життя та творчості письменника, аналіз повісті з використанням кінофільмів про М. Гоголя. Використано авторський вірш.

Перегляд файлу

 

 

                          Система уроків

із зарубіжної літератури в 9 класі за повістю М.В.Гоголя «Шинель»

 

 

Олексієнко Жанни Михайлівни,

вчителя Гамаліївської ЗОШ І-ІІ ступенів

Лохвицького району

Полтавської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 1: Гоголь – російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.

  Мета: розширити уявлення про життєвий та творчий шлях письменника, визначити вплив української культури на розвиток його творчості; розвивати вміння учнів самостійно добирати інформацію, аналізувати її, робити висновки; виховувати патріотичні почуття, любов до літератури.

  Обладнання: портрет Гоголя, підручник із зарубіжної літератури, фрагмент з фільму Н.Іванченко, Д.Старикова «Дороги Гоголя».

Хід уроку:

...Гоголь хоч і митець чужої мови,

але по духу й природі рідний нам...

Панас Мирний

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Ходить гарбуз по городу,

Питається свого роду:

«Чи ще живі, чи здорові

Всі родичі гарбузові?»

Саме так цей великий письменник звертався до присутніх, коли, запрошений в гості до котрогось із відомих людей, хотів дізнатись, чи є тут його земляки. Можливо, ви здогадались, про кого йдеться, і зможете назвати його ім’я.

Якщо ні, то додам ще, що, хоча його і вважають російським письменником (оскільки свої твори писав цією мовою), але народився він і виріс в Україні, писав про українців, і саме завдяки його творчості весь світ дізнався про життя та побут нашого народу. Так, це наш земляк, великий український та російський письменник М.В.Гоголь.

Демонстрація портрета Гоголя.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Вікторина:

 -  Пригадайте, з якими творами Гоголя ви вже ознайомлювалися в попередніх класах? 

 - Що об’єднує ці твори?Чому? (Зображення життя українців)

 - Який збірник його прославив? («Вечори на хуторі біля Диканьки»)

 - Назвіть повісті, що увійшли до нього.

 - Чим ці твори здалися незвичайними для читача?

- Які ще збірники повістей Гоголя вам відомі?

2. Учитель: Саме твори, в яких відображено дух українського народу, козацтва, зробили ім’я Гоголя відомим усьому світу. Рідна земля, її душа завжди надихали письменника.

ІІІ. Робота над темою уроку.

 1. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

Пригадати основні етапи життєвого та творчого шляху Гоголя, докладніше ознайомитись із петербурзьким періодом життя письменника, впливом української культури на формування його творчості нам допоможуть дослідники - учасники  проекту «Наш Гоголь».

 1. Виступ учасників проекту:

1)Біограф (розповідає про основні етапи біографії письменника)

2)Бібліограф (про творчу спадщину Гоголя)

3) Дослідник творчості письменника(про його петербурзький період життя)

   В Петербурзі перед Гоголем відкрилась нова сфера життя з її гострими колізіями. В листі до матері він писав: «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал». Гоголь побачив в Петербурзі суворі обставини життя «маленьких», простих людей. Захисту і допомоги їм чекати нема звідки. Всі негаразди існування «маленької» людини Гоголь відчув на власному досвіді. «Заботы и вечные беспокойства, - писав він у квітні 1830 року,  -  тягчат меня всеми неразлучными с ними неприятностями. Я не понимаю, как я до сих пор  с ума не сошёл. После бесконечных исканий мне удалось, наконец , сыскать место, очень однако незавидное». Пізніше одному зі свої кореспондентів Гоголь писав: «Я терпел в жизни строгую нужду, не был богат и не имел никаких связей, но умел гордо презирать одно и не искать другого». Гоголь сподівається на літературний труд, святе мистецтво. Ще в Ніжині він написав романтичну поему «Ганц Кюхельгартен».  В 1829 році Гоголь публікує своє творіння окремим виданням під псевдонімом «В.Алов». Критики відгукнулись про поему негативно і автор, відібравши у книготоргівців усі екземпляри твору, знищує їх всі до одного. В похмурому казенному Петербурзі Гоголю згадувалася рідна сонячна Україна. Так виникає задум  «Вечорів» - книги, в якій втілилась вся його мрія  про красиве, вільне життя людини. Критики високо оцінили її. Особливо дорогим автору був відгук Пушкіна. Взагалі, Пушкін відіграв важливу роль в творчому житті Гоголя (підказав ідею написання «Ревізора» та «Мертвих душ»). Микола Васильович вважав його другом, зразком для наслідування. Друзями для нього стали також Дельвіг, Жуковський, Плетньов. Слава прийшла  до Гоголя, він та його творіння захоплювали і читачів, і критиків, і відомих письменників. Про подальший розвиток подій пропоную дізнатись з уривку фільму  режисера Н.Іванченко «Дороги Гоголя», створеного на обласній кіностудії «Лтава».

4) Демонстрація уривка з фільму (від слів «Гоголю було лише 23 роки, але він уже знав, що таке слава...» до слів «До неї увійшли повісті «Тарас Бульба», «Повість про те, як посварились Іван Іванович з Іваном Никифоровичем», «Вій» і «Старосвітські поміщики»).

3. Робота в групах.

 Завдання: відновити в пам’яті уривок, який ви щойно проглянули, і скласти до нього по 5 запитань від команди (два ряди – дві команди), на які потім треба буде відповісти команді суперниці. Питання не дублювати. На роздуми - п’ять хвилин.

ІV. Рефлексія.

 1. Бесіда за запитаннями:
 • Яка культура вплинула на розвиток  творчості Гоголя? (українська).
 • Яким було життя письменника в Петербурзі? (Злидні, безробіття).
 • Як називався перший твір Гоголя і як сприйняли його критики? («Ганц Кюхельгартен», негативно).
 • Який псевдонім мав письменник? (В.Алов)
 • Хто з російських письменників зустрів появу «Вечорів» з великим захопленням?(Пушкін).
 1. Робота з епіграфом.

- Як ви розумієте слова епіграфа?

3. Повідомлення представника дослідницької групи

  Панас Мирний у листі до М.Коцюбинського від 25 грудня 1909 року зупинився, зокрема, на ставленні Гоголя до української та російської літератур, маючи при цьому намір видати збірник на спомин Гоголя від українців. Він пише: «Чутка доходила, що кияни були взагалі проти такого великого художника слова, але чужого нашій мові слова». При цьому Панас Мирний подає такі докази: «Це правда, але й не зовсім суща правда: Гоголь хоч і митець чужої мови, але по духу й природі рідний нам, його навіть невмирущі типи з «Мертвих душ» - це зразки з наших панів, а не з кацапських. Відомо, наприклад, що Плюшкін і Іудушка Щедріна – це люди з одного поля; отже, Плюшкін зовсім наш, а Іудушка – з кацапського краю. Що не кажіть, а Гоголь душею і натурою наш. Через це слід би нам його шанувати». Будемо ж і ми шанувати нашого славного земляка. А найбільша шана – це знання його біографії, його творів.

 V. Домашнє завдання: опрацювати статті підручника, присвячені життєвому і творчому шляху Гоголя; прочитати повість «Шинель»; індивідуальне завдання – підготувати розповідь про історію написання повісті.

 

Урок№2: Гуманізм письменника у зображенні  трагічної долі «маленької» людини.

Мета:схарактеризувати Гоголя як особистість різнобічну, ознайомити школярів з історією написання повісті «Шинель», дати визначення поняття «маленька» людина; розкрити гуманізм письменника у зображенні її долі; розвивати вміння учнів виділяти головне у творі, давати власну оцінку зображеному.

Обладнання:текст повісті Гоголя «Шинель», портрет Гоголя, фрагменти з фільмів Н.Іванченко та Д.Старикова «Дороги Гоголя» та Л.Парфьонова «Птица-Гоголь», схема «Внутрішній та зовнішній світи Башмачкіна».

Хід уроку.

І.Актуалізація опорних знань. Поетична хвилинка

Учитель:

Він так любив квітучу Полтавщину,

Що марив нею навіть в чужині:

Спів соловя, в траві густій стежину,

Сільських садків цвітіння навесні

Він ніс в своїй душі крізь сміх Росії,

Крізь італійську спеку, древній Рим,

Крізь всі дороги і шляхи тяжкії,

Бо дух землі був нерозлучний з ним.

Для росіян лишився «Николаем»,

Для італійців – «Gogol Nicolo»,

Для українців він Микола Гоголь,

Полтавцям став навіки земляком.

                                              Ж. Олексієнко

2. Творче завдання «Асоціації».

Пригадайте сторінки життя та творчості Гоголя, схарактеризуйте його одним словом або фразою і впишіть на паперовий «промінець». Із «промінців» таким чином утвориться «зірка Гоголя», яка сіятиме ще протягом трьох уроків. Вона водночас буде символом таланту письменника і символом Різдва, яке він так любив. Слова-характеристики не повторювати.

Учні отримують «промінці», по черзі називають слова чи фрази, що пишуть,і прикріплюють до дошки навколо портрета Гоголя.

(орієнтовні слова: українець, полтавець, дворянин, актор, художник, сатирик, поет, В.Алов, чиновник, викладач історії, прозаїк, прихильник творчості  Пушкіна, романтик, реаліст, драматург, художник характерів, майстер слова, патріот, християнин).

 

Кожного уроку, дізнавшись щось нове, учні доповнюють «зірку» новими «промінцями».

ІІ. Робота над темою уроку.

 1.Оголошення теми, мети уроку.

Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з творчістю Гоголя, зокрема з історією написання повісті «Шинель» та її змістом, визначимо позицію автора та дамо власну оцінку зображеним подіям . Повертаючись до хронології творчості Гоголя, нагадаю, що в 1831 – 1832 роках написана Гоголем збірка повістей «Вечори», а в 1835  - «Миргород». Наступна збірка мала назву «Арабески»...

 Перегляньте фрагмент з фільму «Дороги Гоголя» і підготуйте запитання до побаченого.

2.Перегляд фрагмента (від слів «Хто знає, коли Гоголю вперше прийшла думка назвати свою збірку «Арабески»... до слів «...а неймовірна фантастика відступає перед суворою правдою життя»).

3.Прийом «Ланцюжок» (підготовлені запитання учні по черзі ставлять одне одному, дають відповіді). Орієнтовні запитання до уривку:

 - Що таке арабески?

 - Що це слово означає у Гоголя?

 - Які твори увійшли до збірки?

 - Яку збірку називають «петербурзькими повістями»?

 - Яким у них постає Петербург?

4.Бесіда за змістом повісті:

    - У яку атмосферу Петербурга потрапляє читач повісті «Шинель»?

 • Яким ми бачимо головного героя повісті? Зачитайте його портрет.
 • Про що свідчить його зовнішність? (Непомітний)
 • Як його звати? Розкажіть історію отримання цього імені.
 • Що означає  ім’я героя? (Сумирний, син сумирного)
 • Що спонукало Гоголя написати про Башмачкіна?(Анекдот)

5.Розповідь учня про історію написання твору.

Одного разу в присутності Гоголя хтось розповів анекдот про бідного чиновника, котрий мав велику пристрасть до полювання. Багато років він збирав гроші на нову рушницю і , нарешті, накопичив 200 рублів. Купивши дорогу рушницю, він виїхав на полювання у Фінській затоці.

Рушниця лежала на краю човна і раптом впала у воду. Усі спроби відшукати її були марними. Повернувшись додому, чиновник від горя захворів і невдовзі помер. Усі, хто чув цей анекдот, дуже сміялися. І тільки Гоголь не сміявся, а глибоко замислився. Анекдот став першим поштовхом до написання повісті «Шинель». Цей твір, хоча й називається «Шинель», зовсім не про шинель, а про те, що життя маленької людини порожнє, безрадісне і безнадійне.

6.Бесіда:

 - Яким було життя Акакія Акакійовича?

 - Як би ви назвали його, зважаючи на рід діяльності і ставлення до своєї роботи? (Людина–ксерокс)

 - Що наповнювало внутрішній світ Башмачкіна?

 - Яким було його зовнішнє оточення?

Колективне створення схеми «Внутрішній та зовнішній світи Башмачкіна»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чи є у творі персонаж, який, на  вашу думку, є виразником                                                авторського ставлення до героя? (Молодий чиновник)

 •                       Як він ставився до Акакія Акакійовича? Як про це сказано у повісті?
 • Чи мав Башмачкін мету в житті, мрію?(ні)
 • Коли вона у нього з’явилася та у зв’язку з чим? (Стало холодно в старій шинелі)
 • Про що він почав мріяти, чи можна його прагнення назвати високими? (Про шинель; убоге життя – убогі мрії)
 • Скільки коштувала шинель? (150-200 рублів, можна домовитись за 80)
 • Чи були такі гроші в Башмачкіна? (Лише 40)
 • На які жертви він пішов заради здійснення мрії?
 • Як вплинуло на героя прагнення пошити шинель?
 •  Яким був для нього день в обнові?
 • Як поводився Акакій Акакійович на вечорі в помічника столоначальника? (не знав, куди подіти руки;нудьгував;навіть два бокали шампанського не дали забути, що час іти додому)
 • Про що це свідчить? (Таке життя для нього нове, незрозуміле; він не вміє відпочивати так, як інші).
 • Що трапилося того вечора? (Вкрали шинель)
 • Як до цього поставилися чиновники, будочник? (З байдужістю – будочник; з насмішкою та співчуттям – чиновники в департаменті)
 • Які зміни сталися з Башмачкіним?
 • Кого з персонажів твору, вивченого в попередніх класах, нагадує «значна особа», до якої звернувся за допомогою Акакій Акакійович? Чим саме? (Очумєлова і Тонкого з оповідань Чехова своїм чиношануванням)
 •  Як вплинула розмова з генералом на Акакія Акакійовича? (Захворів і помер)
 • Що спричинило смерть Башмачкіна? (Образа, втрата сенсу існування)
 • Які епізоди життя йому примарилися? Що об’єднувало їх? (Шинель)
 • Який спадок залишив Акакій Акакійович?
 • Як поставився автор до смерті персонажа? Зачитати.
 • Як відреагували на сумну подію в департаменті? (Взяли на місце Башмачкіна нового чиновника)
 • Чи відрізнявся він від Башмачкіна? (Вищий на зріст і ставив букви «похиліше»)
 • Яка подія після смерті Акакія Акакійовича збурила нудне життя Петербурга? (Поява привида, що здирає з перехожих шинелі)
 • Що заспокоїло привида? (Шинель, знята з генерала)

7. Демонстрація фрагмента з фільму Л.Парфьонова «Птица-Гоголь» (Від слів «Калинкин мост через Фонтанку...» до «Написанная за десять лет до смерти, «Шинель» останется его последним законченным произведением,

дошедшим до потомков»)

8.Бесіда за фрагментом фільму.

-  Яким ми бачимо Акакія Акакійовича в цьому епізоді? (Рішучим, грізним, він прагне помсти).

- Як ви думаєте, що його змінило? (Смерть, він вже нікого не боїться)

- Яке, на ваш погляд, ставлення автора до живого Башмачкіна і його привида? (Живому співчуває; як і привид персонажа, прагне справедливості).

 - Чому привид знімає шинель з усіх, «не разбирая чина и звания»? (Це помста за байдужість: ніхто не заступився за нього, не допоміг)

- Чи вплинула якось ця історія на генерала? Зачитати.

Висновок: в повісті «Шинель» Гоголь вперше зобразив персонажа приниженого, ніким не захищеного – «маленьку людину» з її убогим  життям, нікчемними мріями і незначними радощами.

9. Словникова робота.

«Маленька людина» в літературі – визначення різних героїв, яких об’єднує те, що вони посідають найнижчі місця у соціальній ієрархії. Ця обставина визначає їхню психологію та громадську поведінку(приниженість, поєднана з відчуттям несправедливості, ураженої гордості).

   Ф.М.Достоєвський, який завжди селитиметься в Петербурзі у тих місцях, де жив Гоголь, скаже свою знамениту фразу: «Усі ми вийшли з гоголівської «Шинелі», маючи на увазі, що гірка і пронизлива тема «маленької людини» стала найтрагічнішою темою російської літератури. Вона звучить і досі. А Башмачкін так і залишився великим шедевром і великою таємницею російської словесності. Про нього напевно відомо лише одне: він – маленький. Не добрий, не злий, не благородний – просто маленький. Але його треба пожаліти і полюбити, бо він – «брат твій», як навчає автор.  У цьому було велике художнє відкриття Гоголя: він говорив про любов не до позитивного персонажа(позитивного любити завжди легко), а до людини взагалі.

 ІІІ. Домашнє завдання: дібрати цитатний матеріал до образу Акакія Акакійовича; довідковому бюро – з‘ясувати лексичне значення слова «шинель»; індивідуальне завдання двом учням –підготувати інсценізацію «Акакій Акакійович і «значна особа».

 

Урок№ 3: Образ Акакія Акакійовича в повісті Гоголя «Шинель».

Мета: аналізувати образ Акакія Акакійовича, визначити роль шинелі в його житті, розкрити вплив інших персонажів на долю головного героя; розвивати творче і асоціативне мислення учнів, вміння порівнювати образи персонажів, давати власну характеристику головному герою; виховувати почуття гуманізму, несприйняття культу речей.

Обладнання: текст повісті Гоголя «Шинель», портрет Гоголя, роздатковий матеріал, фото шинелі, що демонструвалося на Київському ГогольFestі - 2008, ілюстрація Ю.Ігнатьєва «Акакій Акакійович в новій шинелі», фрагмент з фільму Л.Парфьонова «Птица-Гоголь», ілюстрація роботи переможця Міжнародної виставки «Карлюка-2009» Омара Заваллоса.

Хід уроку

Усі ми вийшли з гоголівської «Шинелі».

Ф.Достоєвський

І.  Актуалізація опорних знань.

Творча робота «Асоціації» (продовження розпочатого на попередньому уроці).

 Якщо ви дізнались щось нове про письменника, його творчість, доповніть утворену на попередньому уроці зірку новими промінцями (нові слова: гуманіст, психолог, майстер деталі, творець образу « маленької людини»).

ІІ. Робота над темою уроку.

1.Оголошення теми, мети, епіграфа уроку

   Сьогодні на уроці ми проаналізуємо Акакія Акакійовича;розкриємо роль шинелі в його житті, чим вона була для нього, а також спробуємо визначити вплив інших персонажів на долю головного героя. Епіграфом до уроку будуть відомі вже вам слова Ф. Достоєвського.

2.Проблемне питання

Прошу протягом уроку знайти відповідь на таке питання: чи справді ми вишли з «шинелі», чи, може, й досі в ній переховуємось?

  До нього ми ще повернемось наприкінці уроку.

3.Бесіда.

- Образ Башмачкіна – сталий, показаний в розвитку чи змінюється? (змінюється).

- Хто з персонажів впливає на нього, призводить до таких змін? (Петрович і генерал).

- Хто такий Петрович? (кравець, колишній кріпак)

- Що вам відомо про його зовнішність? (Він рябий, мав криве око;великий палець на нозі зі знівеченим нігтем).

 - Які звички він мав? (Пиячив – скидав ціну;був тверезим – піднімав).

- Як вплинув Петрович на Акакія Акакійовича? (Змусив пошити нову шинель).

- До чого це призвело? (Жорсткої економії; появи мети в житті).

- Образ Петровича пов’язаний з позитивними чи негативними змінами в житті Акакія Акакійовича? (Позитивними).

Вчитель: З одного боку, Петрович підштовхнув Башмачкіна до позитивних змін в його житті, а з іншого – він ніби лукавий, що спокушає праведника, показує йому інше життя, врешті-решт, призводить до загибелі.

- Який чин має «значна особа», до якої звернувся Башмачкін за допомогою? (Генерал).

- Які вимоги були у нього до підлеглих?

- Його головне правило у житті? («строгость, строгость и – строгость»).

- Що говорить автор про його внутрішній світ? (У душі був добрий, порядний і  навіть розумний, але боявся втратити свою «значущість»).

- Чи можна його назвати щасливим? (Ні, він  раб свого чину, суспільної думки, власного матеріального становища)

- З якими змінами в житті Башмачкіна пов’язана зустріч з генералом? (Негативними – втрата шинелі).

4. Рольова гра «Акакій Акакійович і «значна особа».

 - Що генерал  вчинив з Акакієм Акакійовичем?

- Чи вважав він в душі свій вчинок правильним? (Ні, навіть шкодував, відчував докори сумління).

- Як ви гадаєте, Башмачкін і генерал – абсолютно різні  чи мають щось спільне? Що в них спільного і чим вони різняться?

5. Колективне складання порівняльної таблиці.

 

Башмачкін

Генерал

   Спільне

Обидва слабкі і грішні;ідуть на вечірку – кожен в своє товариство;випивають по дві склянки шампанського;обидва стають від того веселими;обидва, хоч і по-різному, звертають увагу на жінок;нарешті, обидва втрачають свої шинелі, переживаючи одвічне людське почуття – страх.

 

Різне

1)Щасливий своїм життям

1)Нещасливий

2)Беззахисний

2)Захищений

3)Бідний

3)Багатий

4) Нерозумний

4)Розумний

5)Шинель для нього - дорогоцінність

5)Шинель для нього – просто одяг, дрібниця

Висновок:

  Таблиця свідчить, що персонажі – звичайні люди зі своїми недоліками. Якою б не була людина – багатою чи бідною, розумною чи не дуже, вона – «брат твій». Можливо, саме в цьому і полягає місія Акакія Акакійовича: нагадати людям, що вони усі – брати. А головна відмінність в тому, що генерал все життя нещасливий, а Башмачкін стає таким лише після втрати нової шинелі.

6. Робота в групах (2 ряди – 2 групи).

 

Завдання:використовуючи цитати, дібрані вдома, першій групі схарактеризувати образ Башмачкіна до появи нової шинелі; другій – його образ з її появою. Кожна група отримує план і працює над завданням 3 хвилини.

 

 

План

1.Зовнішність.                                                                                                                                                                                                                                         2.Поведінка.

3.Ставлення оточення до персонажа.

4.Ставлення Башмачкіна до навколишнього світу.                                                                                                                                           5.Скласти сенкан(1 гр.-«Акакій Акакійович у старій шинелі»;2 гр.-«Акакій Акакійович у новій шинелі»).

7.Відповіді учнів за планом.

 

                                            Орієнтовний вигляд сенканів:

Акакій Акакійович в старій шинелі              Акакій Акакійович в новій шинелі

1.Башмачкін                                                        1.Башмачкін

2.Сумирний, старанний.                                  2.Жвавий, впевнений.

3.Переписує, терпить, животіє.                      3.Усміхається, спілкується, живе.

4.Маленька людина з убогим внутріш-       4.Щаслива людина, що цікавиться

 нім світом.                                                            світом навколо себе.

5.Ксерокс.                                                             5.Життєлюб.

 

8.Демонстрація фрагмента з фільму Л.Парфьонова «Птица-Гоголь»(від слів «Это повесть об убожестве...» до «Ну вот, тут и живу») та ілюстрації Ю.Ігнатьєва «Акакій Акакійович у новій шинелі».

Висновок: Петрович і генерал – лише другорядні чинники змін, що сталися з Башмачкіним. Головний чинник – шинель.

- То що ж таке ця шинель, навколо якої розвиваються всі події повісті?

Значення цього слова пояснить довідкове бюро.

9.Довідкове бюро.

Толковый словарь русского языка: «Шинель – форменное пальто особого покроя, со складкой на спине и хлястиком – узкая полоса ткани, пришитая или пристегнутая сзади для стягивания шинели».

 

10.Гронування.

Демонстрація зображення 2-метрової шинелі з київського ГогольFestа – 2008.

- Чим для Акакія Акакійовича була шинель?

(Відповіді вчитель записує на дошці під зображенням шинелі; учні пишуть в зошиті: мрія, мета, предмет гордості, радість, світло серед темряви, дорогоцінність, прихисток, впевненість, єдина близька істота, друг, подруга, самоствердження, благополуччя, символ високого положення в суспільстві, ідол, приналежність світу ситих і забезпечених людей, «світлий гість», «частинка його єства», фатальна пристрасть).

Вчитель: Отже, для Башмачкіна шинель була річчю надзвичайно важливою. Можливо,навіть занадто важливою? Як часто в своєму житті ми великого значення  надаємо нашим речам або тим, які  хочемо придбати. Всі думки, всі вчинки підпорядковуються одному прагненню: отримати її, бажану річ. І тоді вона ніби виростає, збільшується, поглинає всі наші поривання...

 • Чи не те саме трапилося й з Акакієм Акакійовичем? Чим в такому разі  шинель є для нього?(Господарем, що позбавляє людину особистості; хижаком, що «поглинає» свою жертву).

 

11.Робота з епіграфом (відповідь на проблемне запитання).

- Враховуючи попередню бесіду, дайте відповідь на запитання: чи справді людство вийшло з гоголівської «Шинелі», чи й досі в ній перебуває? Відповідь обгрунтуйте.

( Повість Гоголя ніби застерігає: будь-яка людина може опинитися на  місці Акакія Акакійовича, якщо всі свої інтереси і прагнення зосереджуватиме на отриманні якоїсь речі, не зможе жити без неї. Жертвою шинелі можемо назвати також і генерала, адже він сам помістив себе у певні рамки, за які не міг вийти, бо втратить свою «значущість», тобто теж ховався у «шинелі».

  Певною мірою й сам Гоголь ховався у власну «шинель»: для Миколи Васильовича була дуже важливою суспільна думка про нього та про його твори. Часто позиція письменника у житті не збігалася із загальноприйнятою,тому він був трішки замкнутим, «схованим в шинель». Ось яким його зобразив карикатурист із Перу, володар Гран-прі Міжнародної виставки «Карлюка – 2009» Омар Заваллос Демонстрація карикатури.

 

ІІІ. Підбиття підсумків уроку,

Прийом «Мікрофон»: Дайте свою характеристику головному персонажу повісті одним словом чи фразою, починаючи зі слів «Акакій Акакійович – це...»

 

ІV.Домашнє завдання: підготуватись до написання тесту; повторити визначення понять «романтизм», «реалізм», знайти відповідні елементи у повісті; індивідуально – скласти сенкан «Башмачкін-привид».

 

Урок№ 4: Поєднання у творі елементів романтизму і реалізму.

Мета: перевірити знання учнів з даної теми; порівнювати образи «маленьких людей» - Акакія Акакійовича й Максима Максимовича; вчити знаходити елементи романтизму й реалізму, визначати роль фантастики; розвивати вміння порівняльного аналізу, критичного мислення;розкрити вплив петербурзьких повістей на розвиток російської літератури та вплив творчості Гоголя на світове мистецтво; виховувати любов до людини та мистецтва.

Обладнання: текст повісті Гоголя «Шинель», портрет Гоголя, роздатковий матеріал, тестове завдання, фрагмент з фільму Л.Парфьонова «Птица-Гоголь».

 

Хід уроку.

 

... с этих пор совершенно

прекратилось появление

чиновника-мертвеца: видно,

генеральская шинель пришлась

ему совершенно по плечам...

 М.Гоголь.

І. Актуалізація опорних знань.

 1. Тестова робота.

1. М.В. Гоголь –

 а) російський письменник;

 б)український письменник;

 в) російський і український письменник.

2. Збірка повістей, яка принесла славу Гоголю, має назву:

  а) «Вечори на хуторі біля Диканьки»;

  б) «Арабески»;

  в) «Миргород».

 3 .Сюжет «Ревізора» та «Мертвих душ» Гоголю підказав:

 а) Жуковський; б)  Пушкін; в) Крилов.

4. Країна, яку Гоголь назвав «батьківщиною своєї душі»:

а) Росія; б)Україна; в) Італія.

5. Повість «Шинель» входить до циклу

 а) повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки»;

 б)повістей «Миргород»;

в) петербурзьких повістей.

6. Улюблена справа Башмачкіна:

  а)пришивати гудзики до шинелі;

  б)переписувати ділові папери;

в)ремонтувати взуття.

7.Образом-символом його безпросвітного життя є:

а) стара шинель;

б) потерті чоботи;

в) драний капелюх.

8. Щоб стати іншою людиною, Акакію Акакійовичу потрібно було:

 а) пошити нову шинель;

 б) полагодити чоботи

 в) купити новий капелюх

9. В перший же вечір обновку Башмачкіна:

 а)порвали;

 б) поміняли;

в) вкрали.

10. Привид, що блукав Петербургом, зник після того як:

  а) знайшов свою шинель;

  б)зідрав шинель з плечей генерала;

  в) помстився викрадачу.

11. Образ Акакія Акакійовича – це образ :

  а)месника;

 б ) «маленької людини»;

 в)нікчемної істоти.

 12. Гоголь хоче донести до читача думку, що:

  а) будь-який злочин мусить бути покараний;

  б) кожна людина повинна прагнути досягти своєї мети;

  в) якою б слабкою не була людина, вона не заслуговує знущання й презирства.

2. Бесіда:

- Що означає поняття «маленька людина»?

- Образ якого ще персонажа із вивченого вами раніше твору відповідає цьому визначенню? (Максима Максимовича М.Лермонтова).

 - Що спільного в образах Максима Максимовича і Акакія Акакійовича? Чим відрізняються?

3. Колективне складання порівняльної таблиці.

 

 

Максим Максимович

Акакій Акакійович

   Спільне

Мають схожість в іменах: повторення батькового імені; самозречене виконання службових обов’язків; відсутність особистого життя, сім’ї; відсутність повноти життя; заховані почуття; покірність, вразливість; викликають співчуття у читача.

Різне

Романтик, військовий, служить Вітчизні, має чин капітана, хоробрий , відкритий, товариський, цінує загальнолюдські ідеали, гарний оповідач, прагне змін в житті.

Занурений у власний світ, чиновник, служить департаменту, не має звання, сумирний, боязкий, замкнутий, самотній; ідеал – літери; згодом – шинель;мовлення бідне, примітивне; не прагне змін в житті.

Висновок: « маленька людина» в образі Башмачкіна більше принижена, обмежена і незахищена, ніж Максим Максимович з «Героя нашого часу» М.Лермонтова. Акакій Акакійович змінюється двічі: з появою нової шинелі та після смерті. Як його змінила шинель, вже  відомо, а як смерть –  дізнаємось.

4.Читання учнем сенкана «Башмачкін-привид».

 1. Привид.
 2. Розгніваний, рішучий.
 3. Жахає, грабує, прагне помсти.
 4. Дух, який намагається відновити справедливість.
 5. Месник.

Висновок:  смерть звільнила Акакія Акакійовича від покірності, зробила вільним.

 • Події, пов’язані з появою привида Акакія Акакійовича, ви віднесете до реалістичних чи романтичних елементів твору? (Романтичних)
 •  Чому саме до романтичних?(Фантастика, містика, тема помсти – елементи романтизму в російській літературі 30-50-х років XIX ст.)

ІІ. Робота над темою уроку.

1.Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

Отже, сьогодні ми розглянемо, як поєднуються в повісті «Шинель» романтичні і реалістичні елементи: спробуємо зрозуміти, чому, з якою метою автор використав у творі елементи фантастики.

2.Бесіда за запитаннями:

-     Розкрийте зміст поняття «романтизм»? Які його особливості? Назвіть романтичні елементи в повісті «Шинель» (Поява привида у фіналі твору)

-    Що таке реалізм? В чому його особливість? Назвіть реалістичні елементи у творі. (Опис служби героя; приготування до пошиття шинелі;візит до генерала)

-    Яких елементів у повісті більше і чому? (Реалістичних: автор прагне розкрити болючу проблему людства, показавши звичайну людину в звичайних обставинах).

 • Чому в фіналі повісті автор звертається до фантастики? Відповідь аргументуйте уривком із повіті. ( Бо в реальному світі Башмачкін не зміг захистити свої права; таку можливість він здобув лише в потойбічному, романтичному світі).
 • Які почуття у вас викликав цей епізод? (Сміх).
 •  Чому саме сміх? ( Розвеселило своєрідне мовлення Башмачкіна: «А! Так ось ти, нарешті! Нарешті я тебе ...теє...спіймав за комір...»)
 • Які ще епізоди повісті викликають сміх? (Поява персонажа на світ та отримання ним імені; розповідь про «значну особу» та його правила поведінки; наказ спіймати мертвяка «живого або мертвого»).
 • Як називається вид комічного, який автор тут використав? (Іронія).
 • Як ви гадаєте, з якою метою? (Щоб показати абсурдність зображуваного)
 1. Робота з епіграфом:

В абсурдному світі – світі, де цінують чин, а не людину, переймаються своєю «значущістю», а не справедливістю, - цілком логічним буде саме такий фантастичний фінал. (Читання епіграфа).Тільки так могла восторжествувати справедливість у світі, який забув, що всі люди – брати, і кожен з нас приходить у  цей світ, щоб виконати  свою певну місію. Простягти руку бідному і зневаженому, обняти його як брата і допомогти знову відчути себе людиною – найвищий подвиг, на думку Гоголя.

Під впливом його петербурзьких повістей з’являються такі твори Некрасова, як «Про погоду», «Пісня про вільну людину»; Салтикова –Щедріна – «Заплутана справа»;Достоєвського – «Бідні люди», «Записки із мертвого дому», «Принижені й скривджені»; Гаршина – «Художники»; Чехова – «Три роки» та інші.

      Микола Васильович перший побачив «маленьких людей», перший  показав їх в російській літературі і перший підняв голос на їхній захист.

ІІІ. Рефлексія.

1.Завершення творчої роботи «Асоціації».

У нас уже яскраво сіяє «зірка Гоголя» безліччю промінців. Якщо ви хочете поповнити її новими промінцями – будь-ласка,а якщо ні – запишіть всі слова-характеристики про Гоголя до себе в зошит.

2.Прийом «Мікрофон»:

Завершіть фразу, що починається словами: «Уроки за повістю Гоголя «Шинель» навчили мене...»

Твори Гоголя й досі користуються популярністю.Вони актуальні не тільки в Україні та Росії, а й далеко за межами.

3.Перегляд фрагмента з фільму Л.Парфьонова «Птица-Гоголь» (від слів «Так и осталось: официальный Гоголь...» до «Куда ж несёшься ты, птица-Гоголь? Дай ответ! Не даёт ответа...»)

IV. Домашнє завдання: підготуватись до підсумкової контрольної роботи.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Герасимчук Василь
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Лисенко Віта
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Helpers Govard
  Such a good publication! I read and read, and I do not understand anything! Cool, it's so nice to write that I'll download it again - publish it yet! Very interesting!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
10372
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку