Система вправ з фразеологізмами

Про матеріал

Формуючи комунікативну компетентність молодших школярів, учителі початкових класів постійно працюють над розвитком їхнього мовлення, а саме над збагаченням словникового запасу. Шляхів збагачення лексики існує багато, один із них — ознайомлення з фразеологізмами. Адже саме вони своєю неповторністю, влучністю роблять нашу мову яскравою, багатою, виразною та образною. Це і прислів'я, й приказки, і крилаті висловлювання видатних людей, вислови античного та біблійного походження, народні вирази. На жаль, у нинішніх підручниках дуже мало матеріалу із цієї теми.

Детальніше зупинимось на фразеологічних виразах. Частотність вправ, орієнтованих на роботу з ними, по класах дуже мала:

Перегляд файлу

Система вправ із фразеологізмами як дієвий засіб розвитку пізнавального інтересу до вивчення рідної мови та формування комунікативних умінь молодших школярів

Формуючи комунікативну компетентність молодших школярів, учителі початкових класів постійно працюють над розвитком їхнього мовлення, а саме над збагаченням словникового запасу. Шляхів збагачення лексики існує багато, один із них — ознайомлення з фразеологізмами. Адже саме вони своєю неповторністю, влучністю роблять нашу мову яскравою, багатою, виразною та образною. Це і прислів'я, й приказки, і крилаті висловлювання видатних людей, вислови античного та біблійного походження, народні вирази. На жаль, у нинішніх підручниках дуже мало матеріалу із цієї теми.

 Детальніше зупинимось  на фразеологічних виразах. Частотність вправ, орієнтованих на роботу з ними, по класах дуже мала:

2-й клас:

(і ч.) - вправи № 73,268;

(II ч.) - вправи № 34,182.

3-й клас:

(І ч.) — вправи № 144,145;

(II ч.) — вправа № 197.

4-й клас:

(II ч.) — вправа №176.

З огляду на це постійно шукаю ефективні прийоми роботи над фразеологічними виразами.

Хочу запропонувати вашій увазі, шановні колеги, дидактичний матеріал, який можна використати для закріплення основних правил правопису в початковій школі, а також у виховній роботі та на уроках розвитку зв'язного мовлення.

Орієнтовний перелік тем, в рамках яких можуть бути використані пропоновані матеріали

1. Ненаголошені голосні Е, И в коренях слів.

2. Ненаголошені Е, И в особових закінченнях дієслів.

3. Вживання м'якого знаку.

4. Дзвінкі і глухі приголосні.

5. Подвоєння букв.

6. Вживання апострофа.

7. Не з дієсловами.

8. Вимова і написання префіксів.

9. И, І після шиплячих.

Роботу з фразеологічними зворотами можна також поєднувати із вправами на засвоєння написання словникових слів.

Використання дібраного матеріалу сприятиме не тільки закріпленню знань молодших школярів з мови, а й збагаченню їхнього словника фразеологічними зворотами. До кожної теми складено довідку, в якій розкривається значення певних сталих виразів. Її теж можна творчо використовувати. Ми подаємо вирази і їх тлумачення поруч. Учитель може записати значення фразеологізмів уроздріб і запропонувати учням виконати завдання такого типу:

 віднайти серед поданих тлумачень відповідне даному фразеологізму;

 замінити вираз одним словом;

 поєднати вислів і його тлумачення;

 вказати синонімічні вислови і т. п.

Ненаголошені голосні Е, И в коренях слів

Довідка

В..сить на носі

Дуже скоро має статися

І носом не пов...де

Нічого не робить, залишається бездіяльним

В..рне носа

Виявляє неповагу, погорду, байдужість, зневажливо, з презирством ста­виться до когось

Л..шитися з носом

Зазнати невдачі

С.-діти, склавши руки

Нічого не робити

П..кти раків

Червоніти

Бер..гти як зіницю ока

Пильно оберігати, старанно доглядати, охороняти

Л..ХЄ око

Про недоброзичливу, заздрісну людину

Д..витися правді у вічі

Тверезо оцінювати справжній стан речей

Щ..зати з очей

Зникати із чийогось поля зору

Пл.хти павутину

Підступом, жорстокістю, хитрістю примушувати підкорятися своєму впливові

Пл..вти проти  Т..ЧІЇ

Діяти самостійно, всупереч усталеним поглядам, зразкам і традиціям

Пов..ртатися спиною

Виявляти невдоволення, зневагу, байдужість, поривати стосунки

За д..ревами лісу не бачити

Проявляючи увагу до дрібниць, забувати про головне, основне

На серці миші шкр..буть

Про поганий, тривожний настрій

Вуха д..ре

Звучить грубо, різко, неприємно для слуху

Душа у п'яти вт..кла

Раптовий напад страху, сильний переляк

Під л..жачий камінь вода не Т..ЧЄ

Якщо нічого не робити, то справа не посунеться. Говориться тоді, коли хтось бездіяльний

Л..тіти стрімголов

Дуже швидко

Ст..р..гтися як вогню

Відчувати великий страх, остерігатися

Багато води ут..кло

Минуло багато часу

 

Завдання

 1. Спишіть. Поясніть, чому ту, а не іншу букву вста­вили замість крапок. Букви, які вставили замість кра­пок, позначте як орфограми.
 2. Зробіть звуковий запис виділених слів. Визначте в них кількість звуків і букв.
 3. Прочитайте вирази. Як ви їх розумієте? Розка­жіть, як передається вимова ненаголошених звуків е, и.
 4. Спишіть, добираючи до кожного слова з кон­трольною орфограмою спільнокореневі або форму з ненаголошеним звуком е чи и. Позначте наголос.
 5. Спишіть. Охарактеризуйте вимову й написання слів з ненаголошеними голосними е, и.
 6. Випишіть слова з ненаголошеними голосними, що перевіряються наголосом.
 7. Прочитайте. Окремо запишіть слова:
 • з е, и, що перевіряються наголосом;
 • з е, що чергується з і.
 1. Доберіть із довідки пояснення до кожного фра­зеологічного виразу.
 2. Знайдіть серед поданих фразеологізмів пару си­нонімічних.

 

Ненаголошені Е, И в особових закінченнях дієслів

 Довідка

Пальчики оближ..ш

Про щось дуже смачне, привабливе, приємне

Близько лікоть, та (не)вкус..ш

Здається, легко щось зробити, але немає можливості це здій­снити

Очей (не)відірв..ш

Про щось надзвичайно гарне, привабливе

До чужого рота (не)пристав..ш ворота

Не можна всіх змусити мовчати. Говориться тоді, коли про кого- небудь ходить погана слава

Поволі їд..ш — далі заїд..ш

Без зайвого поспіху в чому-небудь швидше досягнеш бажаних результатів

Нічого (н е)пороб..ш

Про неможливість вчинити так, як хочеш, необхідність прими­ритися 3 тим, що є

3 ним каші (не)звар..ш

Про неможливість порозумітися, домовитися з ким-небудь

 

Завдання

1.  Перепишіть, визначте час, число, особу дієслів.

2.  Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть орфограму — написання не з дієсловами.

3.  Перепишіть, вставляючи на місці крапок потрібні букви. Виділіть орфограму — букви е, є, и, їв написанні особових закінчень дієслів. Визначте дієвідміну.

4.  Випишіть у дві колонки окремо дієслова І і II дієвідмін. Закінчення виділіть. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. (У І стовпчику з них має скластися початок прислів'я «(Біда) біду бачить по сліду». У II стовпчику — початок прислів'я «(Кров) — не водиця, проливати не годиться».)

5.  Розберіть підкреслені дієслова як частину мови.

6.  Випишіть окремо дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Якого часу не мають дієслова, що означають завершену дію?

7.  Дієслова вкусиш, відірвеш поставте в усіх особових формах. Закінчення виділіть.

Вживання м'якого знаку

Довідка

До С..МОГО поту

Працювати до крайньої втоми

Крокодилові СЛ..ЗИ

Удаване нещире співчуття хитрої, підступної людини

Ложка д..гтю (у бочці меду)

Те, що псує якусь справу, вигляд чого-небудь і т. ін.

На вс..му готовому

На повному забезпеченні

Не с.годні — завтра

Дуже скоро, найближчим часом

Видно птаха по пол..ту

Людина розкривається у своїй поведінці, вчинках, конкретних ділах

Порожн.. в серці

Про стан душевної спустошеності, байдужості до всього навко­лишнього

Ні в каз..ці сказати, ні пером описати

Про найвищий ступінь прояву певної якості, властивості

А скрин..ка просто відчинялась

Якась справа, що здавалася складною і незрозумілою, насправді дуже проста

Серце не привертаєт..ся

Хтось не відчуває потягу, симпатії, любові до когось

Аж пір'я летит..

Дуже сильно комусь дістається

Близ..ко лікоть, та не вкусиш

Здається, що легко зробити якусь річ, домогтися чогось, але не­має можливості це здійснити

КІН..ЦІ (з КІН..ЦЯМИ) не СХОДЯТ..СЯ

Важко справитись із труднощами, нестатками, не йде діло на лад

Завдання

 1.               Прочитайте вислови. Як ви розумієте кожен з них? Знайдіть пояснення у довідці.
 2.               Спишіть, позначаючи орфограму — м'який знак. Поясніть його написання.
 3.               Спишіть, додаючи, де треба, м'який знак і позна­чаючи орфограму. Поясніть свій вибір.

4. Випишіть слова з м'яким знаком і поясніть правила його вживання в кожному випадку. Позначте    орфограму — м'який знак.

5. Випишіть слова, в яких м'який знак не вживається. Обґрунтуйте.

6. У виділених словах назвіть звуки і букви. Визначте їх кількість.

Дзвінкі і глухі  приголосні

Довідка

Ні в ка..ці сказати, ні пером описати

Про найвищий ступінь прояву певної якості, властивості

Ва..кий на руку

Про людину, удар якої дуже сильний, відчутний

Баба з воза — кобилі ле..ше

Якщо хтось піде або відмовиться від чого-небудь, то тим, хто за­лишився, від цього буде тільки краще

Виве..ти на своїх плечах

Самому витримати весь тягар виконання якоїсь справи, роботи

До кінчиків ні..тів

Про володіння якими-небудь властивостями, якістю повною мірою

Дорога ло..ка до обіду

По-справжньому цінне, приємне те, що було зроблено, одержа­но вчасно, в потрібний момент

Заборонена гру..ка соло..ка

Усе заборонене приваблює людей

Як оселе..ців у бочці

Дуже багато; про велику кількість людей у якому-небудь при­міщенні

Здибатися на ву..ькій сте..ці

Вступати в непримиренні, такі, що виключають одна одну та мож­ливість спільної діяльності, суперечності, розходження з ким-небудь

Знищити в заро..ку

Покінчити із чимось на самому початку, не даючи йому можли­вості розвинутися

Знімати стру..ку

Вичитувати, лаяти, сварити

На шви..ку руку

Швидко, поквапом

Кі..ці смі..ки, а ми..ці слі..ки

Те, що для сильного розвага, для слабкого — завжди страждання

Ле..ка рука

Комусь що-небудь легко вдається

Не з боя..ких

Про сміливу людину

Показувати кі..ті

Виявляти свою злостиву, лиху вдачу, справжні наміри, готовність до нападу, відсічі

Попускати ві..ки

Послаблювати керівництво, контроль, нагляд

Потрапляти на зу..ки

Стати об'єктом лихослів'я, пліток, насмішок

По своєму лі..ку простягай ні..ки

Живи відповідно до своїх статків, прибутків, можливостей

Лі..ти в голову

Настирливо з'являтися в свідомості

 

           Завдання

1. Спишіть. Підкресліть букви, що позначають парні дзвінкі й глухі приголосні звуки.

2. Вставте замість крапок пропущені букви. Виконайте звуко-буквений аналіз виділених слів.

3. Випишіть слова, добираючи до них перевірні.

Подвоєння букв

Довідка

Воло..я стає дибки (дубала)

Стає дуже страшно

Водою не розі..єш

Про міцну дружбу

Підводне камі..я

Непередбачена, несподівана перешкода, прихована небезпека

Дорого ві..ати своє жи..я

Запекло, до останньої можливості захищатися

Геркулес на роздорі..і

Про людину, в якої виникла трудність при виборі між двома рішеннями

Грати жи..ям і смер..ю

Ризикувати собою, нехтувати смертю

Знати в обли..я

Узнавати за зовнішнім виглядом

Друге диха..я

Приплив нових сил, енергії, бадьорості в стані втоми

Молодий та ра..ій

Той, хто рано проявив себе у чомусь

Слухняне знаря..я

Той, хто виконує чужу волю

 

Завдання

1. Знайдіть і випишіть слова з подвоєними буквами на позначення подовжених м'яких приголосних. Поясніть написання.

2. Знайдіть і випишіть слова з подвоєними буквами на позначення збігу однакових приголосних звуків. Обґрунтуйте написання.

3. Спишіть. Позначте орфограму і поясніть написання.

4. Випишіть слова, вставляючи пропущені букви. Позначте орфограми, обґрунтуйте написання.

5. Визначте будову виділених слів.

6. Поясніть значення фразеологізмів, користуючись довідкою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вживання апострофа

Довідка

Ні риба, ні м..ясо

Про безвольну, безхарактерну людину, яка не має яскравих індивідуаль­них рис

Зуби з..їсти (на чомусь)

Мати великий досвід, знання у певній галузі

Накивати п..ятами

Швидко піти геть, утекти

З..явитися на горизонті

Стати відомим, помітним де-небудь (у певному середовищі, серед певно­го кола людей і т. ін.)

Вуха в..януть

Неприємно, гидко слухати що-небудь

Головою стіни не проб..єш

Не можна протистояти силі, владі, нічого не досягнеш за несприятливих умов, доводиться примиритися з обставинами

На козі не об..їдеш

Не проведеш, не перехитруєш, не одуриш

Пред..явити рахунок

Заявляти про свої претензії, вимоги

Вийти з довір..я

Перестати користуватися чиєюсь довірою

Роз..ятрювати рану

Торкатися в розмові того, що завдає душевного болю, моральних страж­дань

Св..та правда

Істина, що не підлягає сумніву

Завдання

1. Спишіть, позначте орфограму — апостроф. З'ясуйте написання. У виділених словах вкажіть кількість букв і звуків.

2. Прочитайте вислови. Як ви їх розумієте? Звіртесь із поясненнями у довідці. Випишіть слова з орфограмою «апостроф». Поясніть їх написання.

3. Запишіть фразеологізми, ставлячи, де слід, апостроф.

4. Випишіть слова у дві колонки:

 з апострофом у коренях слів;

 з апострофом після префіксів.

      5.Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

Не з дієсловами

Довідка

Мухи (не)зачепить

Про лагідну людину

На слизькому (не)спіткнутися

Показати себе з кращого боку, не осоромитися

(Не)бачити далі свого носа

Бути обмеженим, своєкорисливим, не помічати загального чи часткового

(Не)вірити своїм очам (вухам)

Дивуватися, побачивши або почувши щось

Правда у воді (не)тоне, у вогні (не) горить

Говориться тоді, коли, бачачи несправедливість, вірять, що спра­ведливість переможе

Серце (не)прихиляється

Хтось не відчуває потягу, симпатії, любові до когось

За комір (не)капає

Немає чого поспішати, немає недогоди, неприємностей

Зірок із неба (не)хапає

Про звичайну, пересічну людину, яка має посередні здібності

Дарованому коневі в зуби (не)за- глядають

Не годиться виражати невдоволення з приводу подарованої речі, такої, що дісталася даром

Диму без вогню (не)буває

На все є свої причини

Рука (не)здіймається

Не вистачає, немає сил, бажання що-небудь зробити

Руки (не)доходять (до чогось)

За клопотами немає можливості зробити щось

Руки (не)відваляться

Нічого не трапиться з ким-небудь від того, що він виконає якусь роботу

Каші маслом (не)зіпсуєш

Необхідне, корисне ніколи не шкодить і у великій кількості; до­брого не буває надміру

Комар носа (не)підточить

Не буде до чого причепитися, прискіпатися

Завдання

 1.       Спишіть, розкриваючи дужки, поясніть зміст, ко­ристуючись довідкою.
 2.       Випишіть із фразеологізмів дієслова з часткою не.
 3.       Прочитайте фразеологізми, випишіть дієслова з не, введіть їх у речення.
 4.       Визначте час, число, особу дієслів, дієвідміну.
 5.       Випишіть речення з дієсловами в неозначеній фор­мі. Чи має неозначена форма час, число, особу?     Зробіть розбір дієслова в неозначеній формі за будовою.
 1.       Спишіть. Виділіть орфограму -ться у дієсловах. Як вимовляється буквосполучення тьсяі
 2.       Випишіть дієслова у дві колонки: ті, що означа­ють завершену й незавершену дію.
 3.       Розподіліть дієслова за дієвідмінами.
 4.       Поставте дієслова зіпсуєш, бачити в усіх особо­вих формах. Закінчення виділіть.
 5.   Розберіть дієслово підточить як частину мови.

Пр..кусити язика

Замовкнути

Будувати на..хмарні замки

Фантазувати, плекати химерні, нездійсненні, відірвані від життя пла­ни, надії

На пр..великий подив

Несподівано

П..р..вершити сподівання

Виявитися кращим від наміченого, очікуваного, передбачуваного

Ві..крите питання

Нерозв'язане питання

Геркулес на ро( з, с)доріж жі

Про людину, в якої виникає трудність при виборі між двома рішен­нями

Впадати в ро(з, с)пач

Піддаватись почуттю сильного душевного болю, безнадії

Дороги ро(з, с)ходяться

Припиняється зв'язок, спілкування через розбіжність поглядів, ін­тересів, способів життя

Сидіти, (з, с)клавши руки

Нічого не робити

Ро(з, с)пустити язика

Не стримуватися в розмові, говорити багато зайвого

(3, фелитися під ноги

Принижено просити кого-небудь про що-небудь

Комар носа не пі.лгочить

Не буде до чого причепитися, прискіпатися

Пі..кладати дров до вогню

Підсилювати, розпалювати які-небудь почуття, переживання

Сльозами горя не (з, с)долати

Говориться тому, хто чимось дуже засмучений, прикро вражений

Ро(з, с)сипатися бісером

Старанно догоджати кому-небудь, підлещуватись

Серце не пр..хиляється

Хтось не відчуває потягу, симпатії, любові до кого-небудь

Серце (з, с)тискається

Охоплюють хвилювання, почуття тривоги, страху

(3, с)казано як зав'язано

Слово не розходиться з ділом

(3, с)какати по верхах

Розповідати, міркувати про щось поверхово, не ґрунтовно

(3, с)виватися в'юном

Підлещуючись, підлабузнюючись, догоджати кому-небудь

Бучу (з, с)колотити

Підняти крик, лемент, сварку, колотнечу

Ніде голову пр..хилити

Не мати прихистку, підтримки, бути безпритульним

П..р.ливати з пустого в порожнє

Займатися непотрібною, марною справою; багато говорити

Пі..сипати жару

Посилювати дію кого-небудь, чого-небудь; надихати, спонукати до чогось

Пі..кладати свиню

Завдавати комусь прикрощів, підступно діяти проти когось

 

Завдання

 1.       Перепишіть, вставляючи пропущені букви у пре­фіксах. Поясніть їх написання.
 2.       Випишіть окремо слова з префіксами. Позначте і обґрунтуйте орфограми.
 3.       Розподіліть слова з префіксами на групи за орфо­грамами:
 •        префікси пере, пре, при;
 •        префікси роз;
 •        префікси з, с;
 •        правопис префіксів з буквою д в кінці.
 1.       Випишіть слова з префіксами. Поясніть їх напи­сання. Зробіть розбір цих слів за будовою.

 

И, І після шиплячих

Довідка

Біда навч..ть корж., з маком їсти

Бідність, необхідність навчать бути винахідливим, працьовитим

Зач..пати за ж..ве

Сильно хвилювати, турбувати, справляти сильне враження

Вибивати дурощ.. з голови

Змушувати позбутися примх, вередів, нерозумних, безглуздих учинків, думок

Повертатися або зі щ..том або на щ..ті

Або перемогти, або загинути

Бути насторож..

Бути уважним, пильним

Впиватися оч..ма

Не відводячи погляду, дивитися на кого-небудь

Позичати оч.. у Сірка

Соромитись свого вчинку, почуватися через це незручно

 

Завдання

1. Перепишіть, вставляючи пропущені букви.

2. Випишіть слова парами: зі вставленими буквами и, і після однакових шиплячих.

3. Запишіть слова зі вставленими буквами у дві колонки:

 з буквою и;

 з буквою і.

4.    Розберіть підкреслені слова за будовою.

5.     Зробіть фонетичний розбір слів їсти, щиті.

 

Список використаної літератури

1. Баклицький І. Формування пізнавальних інтересів школярів як психологічна проблема // Людина, становлення, розвиток. Філософські пошуки. – Львів – Одеса, 1997.

2. Батюк Н.О. Фразеологічний словник. — К.: Радянська школа, 1966.— 235 с.

3. Бистрова О.А. Теоретичні основи навчання фразеології у національній школі. – М.: Педагогіка, 1985. – 136с.

4. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Навчально – методичний посібник для вчителів початкових класів. – К.: І – т змісту і методів навчання, 1997. – 90с.

5. Коваль А.П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. — К., 1975. - 335 с.

6. Коптілов В.В. У світі крилатих слів. — К., 1976. — 200 с.

7. Лобчук О. Робота з фразеологізмами на уроках української мови // Початкова школа.- 2006.- №4.- С. 10-12.

8. Лунько Н. Вживання фразеологізмів в усному і писемному мовленні школярів // Початкова школа.- 2006.- №2.- С. 13-14.

9. Ляхова Т. Фразеологічний матеріал в початковій школі // Початкова школа.- 1997.- №4.- С. 28-31.

10. Медведев Ф.П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо?— Харків: Вища школа, 1982.—232с.

11. Мельничайко В.Я. Ознайомлення учнів з фразеологізмами // Початкова школа.- 1974.- №5.- С. 41-45.

12.Одинцова Г.С. Цікаве мовознавство для молодших школярів. – К.: Наш час, 2006. – 123с.

13.http://www.getzilla.net/files/3879048/robota_z_frazeologizmami.ppsx.html

docx
До підручника
Українська мова 4 клас (Криган С. Г.)
Додано
4 травня 2018
Переглядів
2360
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку