5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Соціальний паспорт класу

Про матеріал
Даний матеріал містить схему створення соціального паспорту класу. Враховані усі зміни та методичні вимоги.
Перегляд файлу

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

_____ класу  ________________________________________

(назва закладу освіти)

 

1-й сем., 2-й сем. (підкреслити)

2019 - 2020 навчального року

Класний керівник:   ____________________________

 

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

здобувача освіти

Дата

народження

Домашня

адреса/телефон

Прізвище, ім'я, по батькові

батьків

Ознаки сім’ї (особи)*

Дата

відвідування

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 


(Відвідує і заповнює класний керівник)

___________________

* Ознаки сім’ї (особи) (відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України  від 09.07.2014  № 450  «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 04 вересня 2014 р. за № 1076/25853):

1) одинока мати (батько);

2) діти, розлучені із сім’єю, які не є громадянами України і заявили про намір звернутися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем;

3) сім’я трудових мігрантів;

4) неповнолітні батьки;

5) біженці або сім’я вимушених переселенців;

6) постраждалі від природних, техногенних катастроф;

7) один з батьків (особа) є громадянином іншої держави;

8) місцезнаходження одного з батьків невідоме;

9) інваліди та діти-інваліди;

10) сім’я, де є недієздатні особи/недієздатна особа;

11) сім’я усиновлювачів;  

12) сім’я (особа) опікунів/піклувальників; 

13) батьки, які перебувають у процесі розлучення;

14) засуджені до покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

15) особи, які повернулися з місць позбавлення волі;

16) особи, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення;

17) особи, які постраждали від насильства в сім’ї;

18) діти, які постраждали від жорстокого поводження та насильства;

19) особи, які постраждали від торгівлі людьми;

20) особа, яка виявила намір відмовитися від новонародженої дитини;

21) сім’ї, де батьки зловживають наркотичними засобами і психотропними речовинами;

22)  інше (дописати).

 

Гендерна характеристика класу:

 хлопці – _______

 дівчата  – ________

 

Стан здоров’я здобувача освіти:

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

здобувача освіти

Група здоров'я

Тимчасові

розлади

здоров’я

Хронічні

соматичні

хвороби

Психо-соматичні

захворювання

Інвалідність

Примітка

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 


(Заповнює медпрацівник)

 

Позашкільна діяльність  здобувача освіти:

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

здобувача освіти

Музична

школа

Спортивна

секція

Гурток,

клуб тощо

Інше

Не відвідує

ЗПО

Примітка

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 


(Заповнює класний керівник)

 

Соціальна поведінка здобувача освіти :

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

здобувача освіти

Скоїв(ла)

правопорушення

На

обліку в ювенальній превенції

Адиктивна

поведінка

Систематично

порушує

дисципліну

Конфлікти

з вчителями,

учнями

 1.               

 

 

 

 

 

 

 1.               

 

 

 

 

 

 

 1.               

 

 

 

 

 

 

 1.               

 

 

 

 

 

 

 1.               

 

 

 

 

 

 

 1.               

 

 

 

 

 

 

 1.               

 

 

 

 

 

 

 1.               

 

 

 

 

 

 

 1.               

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

(Заповнює класний керівник)

 

Інформація про соціальне середовище розвитку здобувача освіти:

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

здобувача освіти

Повна

сім’я

Неповна

сім’я

Батьки, інші законні представники

Мало-

забезпечена

сім’я

Багато-

дітна

сім’я

Інше

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.              

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 1.          

 

 

 

 

 

 

 

 

(Заповнює класний керівник)

 

docx
Додано
20 жовтня 2019
Переглядів
403
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку