Соціально-економічне становище та соціальні рухи в Західноукраїнських землях в кінці 18 століття на початку 19 століття

Про матеріал
Мета уроку: навчити учнів визначати стан господарства і характер економічних відносин, визначати причини розгортання селянського руху; розвивати вміння й навички складати розгорнутий план питання, складати тематичні таблиці; робити повідомлення; виховувати почуття гордості , цікавості до історичного минулого народу, прагнення пізнати нове про український народ.
Перегляд файлу

Урок історії України.   9 клас

Тема. Соціально-економічне становище та соціальні рухи в

  Західноукраїнських землях в кінці 18 ст. на початку 19 ст.

Мета уроку: навчити учнів визначати стан господарства і характер економічних  відносин, визначати  причини розгортання селянського руху; розвивати вміння й навички складати  розгорнутий  план  питання, складати тематичні таблиці; робити повідомлення; виховувати почуття гордості , цікавості до історичного минулого народу, прагнення пізнати нове про український народ.

Основні терміни і поняття: економічні відносини, сільське господарство, промисловість, торгівля, селянські виступи, опришки

Обладнання: підручник карта,  ілюстрації підручника,  окремо готується презентація слайд шоу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

 

Структура уроку

 

І.Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Стан господарства і характер економічних відносин.

а) Промислове виробництво.

б) Стан сільського господарства.

в) Торгівля.

2. Селянські виступи в Галичині, на Буковині та Закарпатті. Рух опришків

ІV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

V  .Підсумок уроку

VІ.  Домашнє завдання

 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Розповідь вчителя : На попередньому уроці ми розпочали з вами вивчати тему Західноукраїнські землі у складі Австро – Угорщині на  початку 19 ст. Це мальовничий край по якому протікає з півночі на південь річка Вісла і Збруч, Дністер. В цій частині країни знаходиться мальовничі куточки нашої країни. Це здравниця нашої Україниа і також   культурний центр.

Сьогодні на уроці   з’ясуємо яким було становище західноукраїнських земель на поч. 19 ст. які входили до складу  Австро  – Угорської імперії

 

 1.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ ЗНАН Ь   І   ВМІНЬ УЧНІВ  .

«Термінологічна розминка» Поясніть поняття : «адміністративно-територіальний устрій», «жупа», «дистрикт», «етнічний склад», інтеграція.

 «Бліц опитування» - вчитель починає речення а учні його продовжують:

1.  з історією якої держави пов’язані імена Марії Терези і Йосипа ІІ… (Австрійська імперія)

2.адміністративна одиниця Закарпаття називалася … (жупи)

3.Як називалася адміністративна одиниця галицької  землі (Королівство Галіції та Лодомерії)

4.Яка подія відбулася в 1867 р…. (Буковину визнано коронним краєм Австрії з подвійними адміністративними органами)

6. Реформи Марії Терези і Йосипа ІІ мали на меті…(поліпшити матеріальний стан і покращити рівень освіти підлеглих)

Робота біля дошки : . «Асоціювання»  Учитель на дошці записує ключове слово або словосполучення, що асоціюється із запропонованим. Один учень  біля дошки  встановлює  ієрархію можливих зв'язків з запропонованим словам

1) Марія Тереза і Йосип ІІ –

 Приблизна відповідь учнів : (проведення Реформи ,   Австрійська королева і її син;   1781 –

1782 – скасування кріпосного права -

1774 – 1776 - релігійна реформа, спрямована на зрівняння у правах релігійні конфесії краю., -

1781 – освітня реформа – освіта носила  світський характер ... )

 

irjkf 200Робота з картою

 1. Назвати і показати укр. землі які входили на поч. 19 ст.до складу іноземних держав.     (Східна Галичина, Буковина і Закарпаття)
 2. назвати адміністративні одиниці укр. земель  та їх центри які увійшли до складу Австро – Угорщини.:

Запитання вчителя : А які зараз стосунки між Україною і Угорською державою ?

Заслухавши відповіді учнів вчитель узагальнює:

Заходи з інтеграції Західної України до складу Австрійської імперії, який здійснював імперський уряд, призвели до збереження а подекуди  посилення національного і соціального  гніту.

Ряд реформ  Марією Терезою і її сином Йосипом ІІ мали прогресивне значення і були схвально сприйнятті населенням Західної Укр. . Проте наступними австрійськими правителями всі ці нововведення були зведені нанівець.

Оцінювання учнів :  сьогоднішнє наше оцінювання буде проходить в нестандартній формі : за відповіді ви будете отримувати фішки різних кольорів, які символізують різні бали .

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Західноукраїнські землі Східна Галичина, Буковина і Закарпаття , напр. 18 – перш. пол.19 ст. перебували у складі Австрійської імперії , яка на поч. 19 ст. знову зміцнила владу феодалів , уряд виступав проти будь – яких поступок у національному питанні. Не австрійці фактично стали людьми «другого сорту».

Вкрай важким залишалося й економічне становище західноукраїнських земель.

Які в економічному відношенні значно відставали від території України, що входила до складу Російської імперії. Промислових підприємств було мало, їхня продукція складала лише 7,5 % вартості всієї промисловості продукції Австрійської імперії .

 Переважна більшість укр. населення була зайнята у сільському господарстві. Основні види господарств – це розвиток скотарства, землеробства, виноградства і садівницто.

Українці займали найнижчі щаблі  у суспільній  піраміді . Української шляхти у краї не існувало, укр. інтелігенція була малочислена , тому  укр. управляли іноземці :

в Галичині – польська шляхта, у Буковині – румунські бояри, в Закарпатті – угорські пани.

На  західноукр. землях  швидко формуються торгівельні центри.  Форма торгівлі, як і в Наддніпрянській Україні , були – ярмарки, базари, ринки.

Австрійська влада вводила багатоденну панщину , нові податки і повинності .Протест українського населення знайшов вираження в боротьбі опришків.

Запитання вчителя :  Пригадайте визначення терміна опришки (це повстанці проти панського гніту в Буковині, Галичини та Закарпаття в 16 – 19 ст.)

На західноукраїнських землях діяли численні загони опришків на чолі з Лук’яном  Кобилицею , Іваном   Галіцію , Михайлом Штолюком. та інших.

 

На сьогоднішній урок ви повинні були підготуватися до роботи в групах. Кожна група отримала завдання. Назва груп відповідає  видам професій , які зараз в нашому суспільстві є актуальними. Хтось може в майбутньому і обере одну із цих професій.

Протягом уроку ви повинні заповнити таблицю «Загальний стан розвитку господарства на Західноукраїнських землях у складі Австро – Угорської імперії ».

Вчитель : І у мене питання до першої групи - економістів , яким був загальний темп економічного розвитку західноукр. земель.

Зверніть увагу на екран :

На цьому слайді ви бачити як розвивалася промисловість в 19 ст, механізація в промисловості не застосовувалася, все було перекладено  на людські руки і гужовий транспорт.

 •    Коней розводили, як робочу худобу.

Висновок вчителя : Основна форма промислового виробництво залишалося – мануфактура

Вчитель: А тепер визначте загальний темп розвитку с/ г

Зверніть увагу на екран:

 •    на першому і другому фото , ви бачити будову та розташування селянських будинків на Західноукраїнських землях 19 ст.
 •    На цьому фрагменті ви бачите хатній побут селян.
 •    На цьому фрагменті ви бачите сільське подвір’я,  яке відображає реальне життя селян в 19 ст.

На наступному слайді представлені фрагменти господарської діяльності західноукраїнських селян.

здавна увага приділялася розведенню волів, оскільки до др. пол.. 19 ст. їх

 •    На цьому фрагменті ви бачите хатній побут селян.
 •    На цьому фрагменті ви бачите сільське подвір’я,  яке відображає реальне життя селян в 19 ст.

Вчитель : Яку інформацію ви здобули з історичного джерела?

 •    Висновки вчителя :
 •    Колонізаторська політика австрійського уряду , яка не створювала умов для розвитку місцевої промисловості, значно уповільнювала економічний розвиток на західноукраїнських земель
 •    Кінець XVІІІ ст. позначилося у Галичині поверненням панівних позицій шляхти: було відновлене панщину, зростали селянські повинності . Основні види господарства : скотарство, землеробство, садівництво, виноградство.

Вчитель : Супервайзери – охарактеризуйте розвиток торгівлі.

Зверніть увагу на екран

цей слайд характеризує розвиток торгівля.

 •    Переодічно  в краї влаштовувалися в установлених місцях торги, ярмарки, базари, що були улюбленою подією в одноманітному житті селян. В такий день навіть до церкви ходили менше.

Розповідь вчителя : В західноукраїнському регіоні швидко формуються торговельні центри – Львів, Чернівці, Тернопіль , Броди.

Торговельні  зв’язки набували міжнародного характеру.

Учні  розповідають про створення діаграми.

Вчитель : Журналісти – які основні причини невдоволення селян ви визначили.

 •    Чи можете ви підтвердити фактами повне безправ’я і беззахисність селян ? Випустили газету.

Зверніть увагу на екран

На цьому слайді ми бачимо , як селяни об’єднувалися у військові загони і виступали проти панів.

Цей слайд відображає  виступи селян які прокотилися в західноукраїн. землях в перш. пол.. 19 ст.

Висновок вчителя : Численні утиски , імперській гніт на західноукраїнських землях викликав опір українців, які розгорнули боротьбу за збереження своєї самобутності, за свої національні  права, за право користуватися рідною мовою

ІV. Закріплення нових знань.

Що нового ви дізналися на уроці ? (метод Мікрофон).

Учні висловлюють власну думку по черзі використовують  метод «Мікрофон»

V. Підсумок уроку :

Економічна відсталість краю, не розвиненість аграрного сектору, посилення  кріпосницької системи   привело до посилення соціальної напруженості у суспільстві

 Яке почалося виражатися селянськими протестами, які набували різних форм : від письмових скарг на своїх поміщиків до втеч і збройної боротьби .

В майбутньому перед вами повстане питання , яку ж обрати професію, то я думаю ви згадаєте тоді наш сьогоднішній урок , на якому ви вже познайомилися з деякими видами професії.

Оцінювання учнів .

VІ. Д / З

1)опр. Параграф 15, відп. на запит. 1 – 3 усно.

2) підготувати повідомлення на тему : «Історичне значення діяльності М. Шашкевича»

 

 

 

docx
Додано
15 лютого
Переглядів
250
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку