11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

спортивно масова робота

Про матеріал
У виданні детально розглянуті форми позакласних занять по залученню школярів до занять оздоровчою фізичною культурою, спортом і туризмом. Окремі розділи містять розробки сценаріїв свят, проведення змагань в позаурочний час. У додатках наведено протоколи з видів спорту, системи розіграшу для проведення змагань та положення з спортивно-масових заходів, які потрібно проводити в загальноосвітніх закладах.
Перегляд файлу

Схвалено Вченою радою Інституту післядипломної

педагогічної освіти  Чернівецької області

Протокол № 3/76 від 19.06.2013р.

 

 

 

 

   Укладачі:

 Гринюк В. І., вчитель вищої категорії  Мамаївского  ЗНЗ I-III ст. №1

 

 Гаврищук В. О., вчитель першої категорії, Мамаївского ЗНЗ I-III ст. №1

 

 Гавлюк В. В., методист НМЦ Виховної роботи Інституту післядипломної 

 педагогічної освіти  Чернівецької області

 

   Рецензенти:

 Жукотинський К.К., начальник  обласного управління  Комітету фізичного   

 виховання та  спорту МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент  

                                                   

 Бирка М.Ф., Доцент кафедри педагогіки психології та теорії управління Інституту 

 післядипломної  педагогічної освіти  Чернівецької області, кандидат педагогічних 

 наук                                                    

 

 

 

 

 

    Відповідальний за випуск :

  Білянін Г.І., директор Інституту післядипломної  педагогічної освіти    

  Чернівецької  області,  кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

У виданні детально розглянуті форми позакласних занять по залученню школярів до занять оздоровчою фізичною культурою, спортом і туризмом. Окремі розділи містять розробки сценаріїв свят, проведення змагань в позаурочний час. У додатках наведено протоколи з видів спорту, системи розіграшу для проведення змагань та положення з спортивно-масових заходів, які потрібно проводити в загальноосвітніх закладах.

Для вчителів загальноосвітніх шкіл.

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………………

Розділ 1. Фізичне виховання…………………………………………

1. Значення і місце фізичної культури  в системі загальної освіти………………………………

2. Форми позакласних занять………………………………

3.Фізкультурно-оздоровча робота в режимі шкільного дня……………………………………………

4.Основні задачі фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів…………………………………….

Розділ 2. Організаційні форми виховної роботи…………………….

1. Поняття позакласної та позашкільної роботи……….

2.Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи……………………………………….

3. Рухливі ігри в педагогічній практиці………………..

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР

1. Рекомендації  по організації і проведенню  свят та конкурсів ……

2.Орієнтовні положення деяких спортивних свят та конкурсів…………………………

Розділ 4. Протоколи з видів спорту………………………..

Висновки……………………………………………………………….

Список використаної літератури…………………………………….

 

 

 

 

 

 

                                                     Вступ.

На даний час навчання в школі, виконання домашньої роботи збільшують навантаження на організм дитини, діти зовсім мало бувають на повітрі, а вихідні дні проводять біля телевізора, або грають у малорухливі “сидячі” і комп’ютерні ігри. Діти менше рухаються, більше сидять, внаслідок чого виникає дефіцит м’язової діяльності, і збільшуються статичні напруги. Діти, що додатково займаються музикою, живописом, вільний час яких скорочено, а статичний компонент збільшений, мають більш низький рівень рухової активності. Крім того, виникає необхідність засвоєння і переробки інформації, а отже, і напруга зорового апарата (читання, лист, малювання). Недостатня рухова активність школярів у повсякденному житті несприятливо позначаються на стані їхнього здоров’я.

Великі розумові і статистичні навантаження в школі, відсутність додаткової рухової активності, малорухомий спосіб життя, нераціональне харчування, приводять до того, що в більшості школярів погіршується зір, діяльність серцево-судинної і дихальної системи, порушується обмін речовин, зменшується опірність організму до різних захворювань, що приводить до погіршення стану їхнього здоров’я.

У сучасних умовах важливим завданням родини і школи в роботі зміцнення здоров’я дітей є прищеплювання учням стійкого інтересу до занять фізичними вправами в школі і дома. У зв’язку з цим необхідно використовувати усі форми фізичного виховання в школі, а також самостійні заняття фізичними вправами вдома з метою підвищення рухової активності, зміцнення здоров’я, поліпшення фізичної підготовленості підлітків.

У зміцненні здоров’я населення, гармонійному розвитку особистості, в підготовці молоді до праці і захисту Батьківщини зростає значення фізичної  культури та спорту.

У процесі фізичного виховання школярів вирішуються різноманітні питання: виховуються морально – вольові якості особистості; виробляється необхідність в повсякденних заняттях фізичними вправами; формуються життєвоважливі рухові дії та вміння виконувати їх в різноманітних умовах; розвиваються рухові якості, необхідні в праці та захисті Батьківщини. Але через недостачу часу, який  по плану відводиться на фізичне виховання, вирішити ці питання тільки зусиллями школи неможливо. Організовані форми фізичного виховання, передбачені шкільним планом, складають в середньому 32% добової необхідності підлітка, а спонтанні побутові рухи -18% - 20%. Тому використання тільки різних форм фізичного виховання в режимі дня, в позакласний та вільний час може заповнити недостачу рухової активності підлітків.

Для забезпечення рухової активності школярам необхідні додаткові заняття фізичними вправами. Виниклий дефіцит руху може бути ліквідований заняттями у шкільних спортивних гуртках і секціях, а також в ДЮСШ, спортивних товариствах, на дитячих туристичних станціях, тощо.

Підвищити рівень рухової активності підліткам допоможуть самостійні заняття фізичними вправами в позашкільний час: виконання ранкової гігієнічної гімнастики, заняття бігом, ходьбою на лижах, катання на ковзанах, велосипеді, та ін. Звідси визначається одна з основних задач педагогів, батьків -  залучити підлітка до регулярного заняття фізичною культурою і спортом.

Велику роль в позашкільному фізичному вихованні школярів відіграють заняття фізичною культурою та спортом у різних гуртках, секціях, спортивних клубах. До фізичного виховання підлітка треба підходити творчо, враховуючи індивідуальність кожного. За останні роки було зроблено немало для вдосконалення системи позакласних занять школярів оздоровчою фізичною культурою, спортом і туризмом.             

Розділ 1. Фізичне виховання.

1. 1. Значення і місце фізичної культури в системі загальної освіти.

На відміну від навчальних дисциплін, які представляють такі області загальної освіти як математика, гуманітарні науки, мистецтво, технологія та ін., фізична культура пройшла досить довгий і важкий шлях проникнення в структуру змісту загальної освіти на правах самостійного навчального предмету.

Фізична культура почала складатися на окремому рівні економічного та суспільного розвитку в епоху верхнього палеоліту, тобто близько 50 тисяч років назад.

Становлення фізичної культури в змісті освіти на правах однієї із одиниць його структури вимагало багатовікових зусиль мислителів-гуманістів, педагогів і ентузіастів фізичної культури епохи Відродження, соціалістів-утопістів, російських соціал-демократів та інших представників прогресивної педагогічної думки.

В 50-60-і роки предмет “Фізична культура” трансформувався в системо утворюючу  форму організації фізичного виховання в закладах загальної освіти та об’єднав навкруг себе позапредметні  (позакласні) форми організаційних занять фізичними вправами: фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня (гімнастика до занять, фізкультурні хвилинки і паузи на уроках, ігри і фізкультурні забави на перервах), позакласна і позашкільна спортивно-масова робота.

До того часу, як дитина зможе скористатися формальним навчанням, і зможе бути наполегливою, жартівливою, цікавою і передбачуваною, віна має навчитися досягати мети і програвати. Їй необхідно отримувати задоволення від фізичної та розумової праці.

Сучасні діти мало рухаються, менше, ніж раніше грають в рухомі ігри з-за прив’язаності до телевізору і комп’ютерним іграм. Зменшується і кількість відкритих місць для ігор. Батьки і педагоги все більше і більше занепокоєні тим, як, де і коли можна надати дітям можливість активно і творчо пограти. А щоб підтримати інтерес дітей до таких ігор, вони повинні іх взнати, і завдання педагога допомогти їм в цьому.

Компонентом всебічного гармонійного розвитку особистості є фізичне виховання.

Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я та загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь.

Фізичному розвитку школярів сприяють різноманітні форми позаурочної фізкультурно-спортивної діяльності. Найпоширеніші з них:

 •               гімнастика до уроків, мета якої – організація учнів на початку навчального дня, запобігання викривленню постави, підвищення працездатності учнів упродовж дня, загартування організму. Для її проведення потрібне місце. Слід також прагнути, щоб гімнастику робили всі учні;

фізкультурні хвилинки і паузи для зняття втоми. Для виконання вправ  учні виходять із-за парт, ослаблюють комірці та ременці. Вправи проводять в 1—8 класах на кожному уроці після 20-30-хвилинної роботи протягом 2,5—3 хв. Діти виконують 3—4 вправи з 6—8-разовим повторенням. Фізкультурні паузи практикують також у групах продовженого дня і вдома з учнями середніх і старших класів протягом 10-15 хв. кожні 50—60 хв. навчальної праці. На таких “хвилинках” доцільно опрацьовувати домашні завдання з фізичної культури;

 •               позаурочні заняття (гуртки та секції), завдання яких – створення умов для прищеплення учням звички до систематичних занять, сприяння запровадженню фізичної культури в побут. На позаурочних заняттях закріплюються й удосконалюються здобуті на уроках знання, практичні вміння та навички. Характерною рисою позаурочних форм занять є їх добровільність;
 •               година здоровя, яку в багатьох школах проводять щодня після 2-го або 3-го уроку і яка триває 45 хв. Час для неї звільняють за рахунок великої перерви та скорочення всіх уроків на 5 хв. Вправи виконують переважно на свіжому повітрі (учні займаються в спортивній формі). Вчителі можуть виконувати вправи разом з учнями, або з окремою групою;
 •               масові змагання, спортивні свята передбачають чітку організацію, дотримання певних ритуалів. Усе це забезпечує комплексне розвязання завдань виховання школярів: фізичного, морального, естетичного та ін.

1. 3. Фізкультурно – оздоровча робота в режимі шкільного дня.

Гімнастика до занять.

В режим шкільного дня входить гімнастика до уроків. Вона сприяє вихованню в учнів звички до регулярних фізичних вправ, формуванню навиків правильного їх виконання, а також здійснення ряду оздоровчих завдань, до яких відносяться: активізація обмінних процесів, зміцнення м’язів, покращення самопочуття і настрою, підвищення працездатності школярів на уроках.

Для виховання навиків гігієни і фізичної культури вона менше ефективна, ніж ранкова гігієнічна гімнастика: виконується в шкільній формі, після ранкової гімнастики і водних процедур, після сніданку і прогулянки по дорозі до школи, не індивідуально, часто в тісних і погано провітрених приміщеннях. Тому основна мета гімнастики перед уроками в школі – співпрацювати з організаціями школярів до початку першого уроку.  

Дехто вважає організацію гімнастики перед заняттями надто складною. Водночас досвід багатьох шкіл свідчить, що труднощів можна уникнути за дотримання необхідних організаційних і методичних умов. До цих умов належать:

 •               чітке і реальне визначення завдань гімнастики та глибоке розуміння її значення педагогами;
 •               особиста зацікавленість кожного учня в “зарядці ”, розуміння ним різниці між ранковою гімнастикою і гімнастикою перед заняттями;
 •               погодження з батьками необхідності більш раннього приходу дітей до школи;
 •               уміння всіх педагогів школи виконувати цю гімнастику, а також керувати її виконанням;
 •               підготовка активу учнів і місць занять на повітрі й у приміщенні.

Така гімнастика має на меті: організацію учнів на початку навчального дня, попередження викривлень постави, підвищення працездатності учнів на перших уроках, загартування організму.

Передусім необхідно визначити місця кожному класу й окремому учневі на спортивному майданчику й у приміщенні на випадок несприятливої погоди, підготувати відповідальних педагогів та інструкторів—старшокласників, скласти комплекси, вивчити вправи на уроках.

Для кожного класу складають свій комплекс вправ, але їхня кількість у різних комплексах, число повторень і характер однакові.

Проведення гімнастики на відкритому повітрі загарттовує організм і підвищує опір його до простудних захворювань.

Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи.

Завдання цих двох форм однакові:

 •               повернути втомленій дитині працездатність, увагу;
 •               зняти мязове і розумове напруження;
 •               попередити порушення постави.

Організація фізкультурних хвилинок передбачає підготовку приміщення й учнів, які для виконання вправ виходять з-за парт, послаблюють комірці, ремені. Фізкультхвилинки проводяться в IVIII класах на кожному уроці за перших ознак втоми.

Організовуючи фізкультурні хвилинки, дуже важливо дотримуватися певних методичних умов,а саме: належної їх тривалості (2,5-3 хв), включення 3-4 вправ з 6-8-разовим повторенням кожної. Окремі вправи для рук, для відчуття постави можуть виконуватися за партою. Крім загальнорозвиваючих вправ, виконують біг на місці, стрибки, рухливі ігри.

Фізкультурні паузи ( фізкультпаузи ).

Фізкультпауза – невеликий комплекс фізичних вправ, проводиться під час уроку із загальноосвітніх предметів.

Години здоровя.

Години здоров’я проводяться щоденно після 2—3 уроку і тривають 45 хв, для чого спеціально вивільняється час, як звичайно, за рахунок великої перерви та скорочення всіх уроків на 5 хв. можуть проводитись і в інший час або через день. Проте в будь-якому випадку проведення годин здоров’я повинно визначатися розкладом занять.

Засобом є матеріал навчальної програми кожного класу. При цьому перевага надається вправам та іграм, які найбільше цікавлять учнів. Наприклад старшокласники більше люблять народні ігри, кидки м’яча в баскетбольний кошик, гандбольні ворота, удари по футбольних воротах, вправи з гантелями та іншими вантажами, кроси; молодші школярі – ігри та розваги просто неба (наприклад, взимку – спорудження снігових фортець, сніговиків, кидання сніжків, спуск із гірок на санках, хокей ).

Зміст і характер годин здоров’я можуть визначатися поточними завданнями, що розв’язуються школою на кожному конкретному етапі (участь у районних змаганнях, спартакіада “Старти надій”, підготовка масових виступів школярів, участь у святах тощо).

У сучасної молоді набули популярності різні системи єдиноборств, як українські, коріння яких сягає козацької доби, так і східні. Вони сприяють загартуванню юнаків, виховують спритність, витривалість

1. 4. Основні задачі фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів.

 1.               Зміцнення здоров’я, ліквідація недоліків статури, підвищення функціональних можливостей організму.
 2.               Розвиток рухових якостей: швидкості, гнучкості, сили, витривалості, швидкісно-силових і координаційних.
 3.               Виховання ініціативності, самостійності, формування адекватної оцінки власних фізичних можливостей.
 4.               Виховання звичок здорового способу життя, звички до самостійних занять фізичними вправами й обраними видами спорту у вільний час, організація активного відпочинку і дозвілля.

Педагогічний контроль у школі висуває високі вимоги до викладачів  фізичного виховання. Безпосередня педагогічна діяльність жадає від викладача не тільки глибокого знання свого предмета, але і визначеної системи, послідовності дій.

Головною особливістю викладачів фізичного виховання є специфіка праці. Об’єктом діяльності педагога служить особистість студента.

Педагогічна діяльність викладача складається з визначених елементів, що спільно утворюють своєрідну психологічну структуру. І безперечно, при цьому кожен школяр повинний:

 •               систематично відвідувати навчальні заняття по фізичному вихованню  у дні і годин, передбачені навчальним розкладом;
 •               проходити медичне обстеження у встановлений термін, здійснювати самоконтроль за станом здоров’я і фізичного розвитку, спортивної підготовленості;
 •               активно опановувати знання по основах теорії і методики фізичного виховання, використовуючи відповідну літературу;
 •               дотримувати раціональний режим навчання, відпочинку і харчування;
 •               самостійно виконувати фізичні вправи, регулярно займатися ранковою і виробничою гімнастикою, спортом і туризмом, дотримувати необхідний тижневий руховий режим, використовуючи консультації викладача;
 •               активно брати участь у масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних  заходах у навчальній групі і на міжшкільному рівні.

Успіх викладання залежить і від того, яким буде контакт між викладачами і школярами.

У роботі зі школярами викладач повинний уміти чітко і грамотно висловлювати свої думки, уважно спостерігати за класом, почувати його і знаходити з ним спільну мову, правильно використовувати наочні прилади й ілюструвати матеріал. Для успішної роботи кожен педагог повинний:

 •               досконально знати матеріал дисципліни в обсязі програмних вимог, а також основні положення педагогіки і психології  школи;
 •               володіти методикою підготовки і проведення відповідних видів практичних занять;
 •               чітко, ясно і грамотно висловлювати свої думки;
 •               мати уявлення про зміст і обсяг матеріалу, який викладається по суміжних дисциплінах, і про місце фізичної культури в загальній системі підготовки фахівця;
 •               вести наукову працю і володіти сумою практичних навичок, необхідних фахівцю для ведення навчальної дисципліни;
 •               знати сучасний рівень науки і поточну літературу в обсязі практичних занять;
 •               представляти загальний розвиток і тенденції у фізкультурі і спорті;
 •               проводити консультації в межах курсу практичних занять.

Метою фізичного виховання у школі є формування  фізичної культури школяра, невід’ємного компонента загальної культури майбутнього фахівця, здатного реалізувати її в навчальній, соціально-професійній діяльності й у родині.

Курс фізичної культури  передбачає рішення наступних задач:

 •               включення школяра в реальну фізкультурно-спортивну практику по творчому освоєнню фізичної культури, її активного використання у всебічному розвитку особистості;
 •               сприяння різнобічному розвитку організму, збереженню і зміцненню здоров’я, підвищенню рівня товариськості, фізичної підготовленості, розвитку професійно-важливих фізичних якостей і психомоторних здібностей майбутніх фахівців;
 •               оволодіння системно упорядкованим комплексом знань, що охоплюють філософську, соціальну, природо наукову і психолого-педагогічну тематику.
 •               формування потреби школярів у фізичному самовдосконаленні і підтримці високого рівня здоров’я через свідоме використання всіх організаційно-методичних форм занять фізкультурно-спортивною діяльністю;
 •               формування навичок самостійної організації дозвілля з використанням засобів фізкультури і спорту;
 •               оволодіння основами сімейного фізичного виховання, побутової фізкультури.

Фізичне виховання у  навчальних закладах проводиться протягом усього періоду  навчання і здійснюється в наступних формах:

Навчальні заняття:

 •               обов’язкові заняття (практичні, теоретичні, консультації), що передбачаються в навчальних планах по всіх спеціальностях в обсязі трьох годин у тиждень і включаються в навчальний розклад протягом усього періоду навчання понад установлений педагогічний обсяг навчального навантаження;
 •               консультативно-методичні заняття, спрямовані на створення для школярів методичної і практичної допомоги в організації і проведенні  самостійних занять фізкультурою;
 •               індивідуальні заняття для школярів, що мають слабку фізпідготовку чи відстають в оволодінні навчальним матеріалом, що організуються за особливим розкладом  протягом навчального року, канікул.

 Позашкільні заняття:

 •               фізичні вправи в режимі навчального дня (малі форми самостійних занять у виді комплексів “хвилина бадьорості ” і подібних);
 •               заняття в секціях, неформальних групах і клубах по фізичних інтересах;
 •               масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи. 

Комплексне використання усіх форм фізичного виховання повинне забезпечити включення фізкультури в спосіб життя школярів, досягнення оптимального рівня фізичної активності.

Для оцінки фізичного стану організму людини і його фізичної підготовленості використовують антропометричні індекси, вправи-тести і т.д.

Фізкультурно-художні свята.

Для фахівця фізкультурно-художнє свято – це комплексний захід, який включає в себе не тільки спортивні (змагання, показові виступи, конкурси, вікторини, ігри, лотереї та ін.), а й художні, мистецькі фрагменти.

Свята проводяться для відзначення видатних подій, знаменних історичних дат у житті людей.

Свято не має чітко визначеної форми, вона може змінюватися залежно від бажань учасників, самодіяльність яких не тільки реґламентуюється, а й заохочується. Водночас, свято має певні обряди, які дають йому стабільності. Тому кожне свято повинно мати свою, характерну обрядову структуру, яка надає йому оригінальності та неповторності.

Обряди – це соціальне явище, що являє собою комплекс символічних, традиційно закріплених умовних дій, спрямованих на оформлення певних подій у житті людей, держави, приурочених окремим етапам трудової діяльності та відзначенню певних календарних дат.

 Слово “обряд” означає “приводити в належний вигляд (обряджати), впорядковувати, прикрашати”.

Мета обряду – за допомогою символів і символічних дій висловити, передати, закріпити традиційні для суспільства (соціальної групи) ідеї, ідеали, норми, цінності, зразки життєдіяльності, викликати в його учасників адекватні почуття, настрої, переживання.

До активної участі у святі залучаються всі учні, педагоги, батьки, громадські організації. При цьому активна участь у спортивних заходах не виключає участі в інших фраґментах свята, а заохочується його організаторами.

Спортивно-художні вечори.

Спортивно-художні вечори можуть присвячуватися різним подіям у житті колективу фізичної культури. Це може бути, наприклад, “Вечір спортивної слави ” , присвячений підбиттю підсумків фізкультурної і спортивної роботи школи за рік. Вечори можуть присвячуватися високим досягненням команди або окремих спортсменів школи, проводитися за типом спортивно-художніх КВК, “нумо, хлопці ” , “нумо, дівчата ” тощо. У будь-яких випадках вони є ефективною формою реалізації ідеї синтезу спорту і мистецтва, спробою об’єднати спортивні заходи з художніми.

Завдання вечора – заохочення фізкультурників і спортсменів школи, пропаганда їхніх досягнень і розумного способу життя та залучення до систематичних занять фізичною культурою нових поколінь школярів.

Випуск стінної газети – загальношкільної, класної, предметного гуртка, сатиричної та інших. Така діяльність сприяє розвитку спостережливості, вміння аналізувати, визначати власну позицію щодо фактів і явищ життя.

 

 Розділ 2. Організаційні форми виховної роботи.           

2. 1.Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи.

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у поза навчальний  час. Таку роботу називають позакласною та позашкільною.

Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позакласна робота проводиться в поза навчальний     час у вигляді занять з гімнастики, легкої атлетики, лижної підготовки та туризму, в секціях, гуртках.

Позакласна робота є добровільною, тому не повинна включати в себе обов'язкових видів змагань, обов'язкових звітових  показників і документів. Навчальні плани позакласних занять також мають не примусовий, а рекомендований характер. Позакласні заняття повинні розвивати навики самостійної роботи школярів.

        Позашкільна робота­ – освітньо-виховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.

Завдання позакласної та позашкільної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення умінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання..

     Завдання фізичного виховання:

 1. Виховання здорової зміни, бажання спілкуватися про своє здоров’я,    

постійно займатися  фізичною культурою і спортом.

 1. Підготовка до захисту Батьківщини, оволодіння для цього прикладними 

видами спорту.

        3. Підготовка до фізичної праці, виховання працездатності. 

       Позакласна і позашкільна робота будується на розглянутих раніше   

       принципах виховання, проте вона має і свої специфічні принципи:

Добровільний характер участі в ній – учні можуть обирати профіль занять 

за інтересами.

Спорт – це специфічна діяльність, спрямована на досягнення високих показників у будь-якому виді фізичних вправ. До занять спортом молодші школярі залучаються в секції з таких видів спорту, як плавання, художня і спортивна гимнастика, настільний теніс, фігурне катанная на ковзанах та інші.

Форми організації фізичного виховання школярів становлять певну систему, яка охоплює: уроки фізичної культури; фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня (гімнастика перед початком занять, фізкультурні хвилини під час уроків, ігри та фізичні вправи на перервах і в режимі подовженого дня); позакласна фізкультурно-масова робота (заняття в гуртках фізичної культури і спортивних секціях, спортивні змагання); позашкільна спортивно-масова робота (за місцем проживання учнів, заняття в дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих туристських станціях, спортивних товариствах, самодіяльні заняття школярів фізичними вправами в сім”ї, на пришкільних і дворових майданчиках, стадіонах, у парках).

 

 

2. 2. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи.

Форми організації виховання поділяють на масові, групові    (гурткові ), індивідуальні.

Мета і завдання самостійних занять:

Залучення школярів до фізичної культури важливий доданок у формуванні здорового способу життя. Поряд із широким розвитком і подальшим удосконалюванням організованих форм занять фізичною культурою, що вирішує значення мають самостійні заняття фізичними вправами. Сучасні складні умови життя диктують більш високі вимоги до біологічних і соціальних можливостей людини. Всебічний розвиток фізичних здібностей людей за допомогою організованої рухової активності (фізичного тренування) допомагає зосередити усі внутрішні ресурси організму на досягненні поставленої мети, підвищує працездатність, зміцнює здоров'я.

Систематичне, відповідне статі, віку і стану здоров'я використання фізичних навантажень — один з обов'язкових факторів здорового режиму життя. Фізичні навантаження являють собою сполучення різноманітних рухових дій, виконуваних у повсякденному житті, а також організованих чи самостійних занять фізичною культурою і спортом, об'єднаних терміном “рухова активність. У великої кількості людей, що займаються розумовою діяльністю, спостерігається обмеження рухової активності.

Численні дані науки і практики свідчать про те, що реальне впровадження серед школярів самостійних занять фізичними вправами недостатньо.  Існують об'єктивні і суб'єктивні фактори, що визначають потреби, інтереси і мотиви включення школярів в активну фізкультурно-спортивну діяльність. До об'єктивних факторів відносяться: стан матеріальної спортивної бази, спрямованість навчального процесу по фізичній культурі і зміст занять, рівень вимог навчальної програми, особистість викладача, стан здоров'я дітей, що займаються, частота проведення занять, їхня тривалість.

Якщо мотиви, що спонукають до самостійних занять, сформувалися, то визначається мета занять, нею може бути: активний відпочинок, зміцнення здоров'я, підвищення рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості, виконання різних тестів, досягнення спортивних результатів.

                     Форми і зміст самостійних занять:

Після визначення мети підбираються напрямок використання засобів фізичної культури, а також форми самостійних занять фізичними вправами.

 

Існує три форми самостійних занять:

1. Ранкова гігієнічна гімнастика включається в розпорядок дня в ранковий час після пробудження від сну. Основні напрямки реформи школи передбачають підвищення уваги до питань гігієни, навчанню школярів слідкувати за станом свого здоров'я. Ранкова гімнастика повністю виховує навики гігієни і фізичної культури. Її виконують в спортивному костюмі, до сніданку, в теплу пору року по можливості на свіжому повітрі (на подвір'ї біля хати),  в холодну – в провітреній кімнаті, завершують водними процедурами: душем, обливанням, або обтиранням.

Під час перерв між уроками треба надавати дітям можливість для активного відпочинку, щоб в теплий період року вони могли виходити в двір школи, а в холодний період року пограти в завчасно провітреному приміщенні. Грають діти самостійно, невеликими групами. Масові ігри і змагання проводити не слід.

Ніякими зусиллями неможливо досягнути стовідсоткового охоплення школярів заняттями в спортивних секціях і спортивних школах, адже багато хто з них бере участь в інших шкільних гуртках, навчаються в музичних школах, на курсах. І тільки, якщо кожний захоче знайти і знайде час, щоб самостійно займатися фізичними вправами, мета досягнення масовості у фізичній культурі школярів буде вирішена.

Вправи протягом дня виконуються в перервах між навчальними чи самостійними заняттями. Такі вправи попереджають наступаюче стомлення, сприяють підтримці високої працездатності протягом тривалого часу.

Фізичні вправи потрібно проводити в добре провітрених приміщеннях. Дуже корисно виконувати вправи на відкритому повітрі.

Самостійні тренувальні заняття можна проводити  індивідуально, чи в групі з 3-5 чоловік і більше. Групове тренування більш ефективне, чим індивідуальне. Займатися рекомендується 2-7 разів у тиждень по 1-1,5 год. Займатися менше 2 разів у тиждень недоцільно, тому, що це не сприяє    підвищенню рівня тренованості організму. Кращий час для тренувань — друга половина дня, через 2-3 год. після обіду. Тренувальні заняття повинні носити комплексний характер, тобто сприяти розвитку всієї безлічі фізичних якостей, а також зміцнювати здоров'я і підвищувати загальну працездатність організму.

Ходьба і біг. Найбільш доступними і корисними засобами фізичного тренування є ходьба і біг на відкритому повітрі в умовах лісопарку.

Біг найбільш ефективний засіб зміцнення здоров'я і підвищення рівня фізичної тренованості, а так само зміцнення серцево-судинної системи.

Ходьба і біг на лижах. Індивідуальні самостійні заняття можна проводити на  стадіонах, чи у парках у зоні населених пунктів.

Атлетична гімнастика — це система фізичних вправ, що розвивають силу, у сполученні з різнобічною фізичною підготовкою. Заняття атлетичною гімнастикою сприяють розвитку сили, витривалості, спритності, формують гармонічну статуру.

Розвиток сили забезпечується виконанням наступних спеціальних силових вправ:

 • вправи з гантелями: нахили, повороти, кругові рухи тулубом, віджимання, присідання і т. д.
 •  вправи з гирями: піднімання до плеча, на    груди, однієї і двома руками, поштовх і жим однієї і двох гирь, 1   ривок, кидання гирі на дальність;
 • вправи з металевим ціпком: ривок різним хватом, жим коштуючи, сидячи, від грудей, через голову, згинання і розгинання рук у ліктьових суглобах;
 • вправи зі штангою (маса підбирається індивідуально): підйом штанги до грудей, на груди, з підсіданням і без підсідання.
 • різні вправи на тренажерах і блокових пристроях.

        Заняття на тренажерах. Тренажери застосовуються як доповнення до традиційних занять фізичними вправами і спортом, роблять їх більш емоційними і різноманітними. Вони використовуються як засіб профілактики гіпокінезії і гіподинамії, вибірково впливають на різні частини тіла, м'язові групи, дихальну і серцево-судинну системи, зміцнюють і сприяють їх розвитку, є гарним засобом відновлення після стомлення.

Важливо привчати школярів до самостійних занять, починаючи з раннього віку, щоб вони вже вміли виконувати вправи не тільки повторюючи за викладачем, а й самостійно засвоювати різні рухові дії, самостійно тренуватися, загартовувати свій організм. Необхідні  для цього знання і навики вчитель надає в процесі уроків фізичної культури.             

 Займаючись самостійно фізичною культурою необхідно дотримуватись  наступних правил:

       1. Заняття повинні носити оздоровчу, розвиваючу і виховну спрямованість.

       2. У процесі занять необхідно здійснювати самоконтроль і лікарський контроль над станом свого організму, своєї фізичної підготовленості і строго дотримуватись правил безпеки під час занять фізичною культурою і спортом.

        Самоконтроль під час самостійних занять фізичними вправами.

         Самоконтроль – це систематичні самостійні спостереження школяра, який займається фізичними вправами і спортом, за змінами свого здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості. При самостійних заняттях оздоровчим бігом, вправами з обтяженням, атлетичною гімнастикою, самоконтроль необхідний. Як показники самоконтролю використовуються суб'єктивні й об'єктивні ознаки функціонального стану організму під впливом фізичних навантажень. Такі показники самоконтролю як самопочуття, настрій, неприємні відчуття, апетит, відносяться до суб'єктивних, а частота серцевих скорочень (ЧСС), маса тіла, довжина тіла, функція кишково-шлункового тракту, потовиділення, життєва ємність легень (Ж.Е.Л.), сила м'язів, динаміка розвитку рухових якостей, спортивні результати – до суб'єктивного. Контролювати стан свого організму можна по зовнішніх і внутрішніх ознаках. До зовнішніх ознак відносяться виділення поту, зміна кольору шкіри, порушення координації і ритму подиху. Якщо навантаження дуже велике, то спостерігається рясне потовиділення, надмірне почервоніння тіла, посиніння шкіри навколо губ, з'являється віддишка, порушується координація рухів.

Крім самоконтролю передбачається і контроль з боку батьків, обов`язок яких активізувати спосіб життя своїх дітей, зробити його більш динамічним, використовуючи щоденні самостійні заняття фізичними вправами. Батьки повинні стежити за тим, щоб щодня виконували домашні завдання по фізичній культурі, у потрібному обсязі і з достатньою інтенсивністю.

Правила проведення самостійних занять фізичними вправами

       1. Перш ніж почати самостійні заняття фізичними вправами, з'ясуєте стан свого здоров'я, фізичного розвитку і визначите рівень фізичної підготовленості.

        2. Тренування обов'язково починайте з розминки, а по завершенні використовуйте процедури, що відновлюють (масаж, теплий душ, ванна, сауна).

        3. Пам’ятайте, що ефективність тренування буде найбільш високою, якщо ви будете використовувати фізичні вправи разом із процедурами, що гартують, дотримувати гігієнічні умови, режим для правильного харчування.

        4. Намагайтеся дотримувати фізіологічні принципи тренування: поступове збільшення навантаження вправ, обсягу й інтенсивності фізичних  навантажень, правильне чергування навантажень і відпочинку між вправами, з урахуванням вашої тренованості і адекватності навантаження.

       5. Пам’ятайте, що результати тренувань залежать від їхньої регулярності, тому, що великі перерви (4 – 5 днів і більше) між заняттями  знижують ефект попередніх занять.

        6. Не прагніть  досягнути високих результатів за короткий термін. Поспіх може привести до перенавантаження організму і перевтоми.

        7. Фізичні навантаження повинні відповідати вашим можливостям, тому їхню складність підвищуйте поступово, контролюючи реакцію організму на них.

       8. Складаючи план тренування, включайте вправи для розвитку всіх рухових якостей (швидкості, сили, гнучкості, витривалості, швидкісно-силових і координаційних якостей). Це дозволяє вам досягти успіхів в обраному виді спорту.

       9. Якщо ви відчули втому, то на наступних тренуваннях навантаження потрібно зменшити.

       10. Якщо ви відчули нездужання, або якісь відхилення в стані здоров'я, перевтому припиніть тренування, порадьтеся з учителем фізичної культури або лікарем.

       11. Намагайтеся проводити тренування на свіжому повітрі, залучайте до тренувань своїх товаришів, членів родини, родичів, братів і сестер.                           

Щоденник самоконтролю служить для обліку самостійних занять фізкультурою і спортом, а також реєстрації антропометричних змін, показників, функціональних проб і контрольних іспитів фізичної підготовленості, контролю виконання тижневого рухового режиму.

Регулярне ведення щоденника дає можливість визначити ефективність занять, засоби і методи, оптимальне планування величини й інтенсивності фізичного навантаження і відпочинку в окремому занятті.

У щоденнику також варто відзначати випадки порушення режиму і те, як вони відбиваються на заняттях і загальній працездатності. До об'єктивних показників самоконтролю відносяться: спостереження за частотою серцевих скорочень (пульсом), артеріальним тиском, подихом, життєвою ємністю легень, вагою, м'язовою силою, спортивними результатами.

Ефективність масових, групових та індивідуальних форм виховання зростає за умови, що вони приведені у певну систему, пов’язані між собою і доповнюють одна одну.

 2. 3. Рухливі ігри в педагогічній практиці.

В педагогічній практиці, соціальному житті і буденності існують дві основні форми організації рухливих ігор: класна і позакласна.

Рухливі ігри, які відносяться до позакласної форми занять, залучають велику роль організаторів, вожаків із гурту самих дітей; вони організовуються, як правило, епізодично, склад учасників може змінюватися, а ігри варьируются по змісту і об’єму ігрового матеріалу. Діти із задоволенням беруть участь у хороводах, танцях. Вони проводяться на відкритих територіях, чи в закритому приміщенні в супроводі музики і співів.

Для того, щоб залучити до позакласної роботи велику кількість школярів, використовуються різноманітні форми організацій і проведень занять з дітьми з урахуванням їх віку, стану здоров'я та фізичної підготовки. Основними формами є такі як: “години  Ігор, прогулянки пішки і на лижах, походи, катання на санчатах, заняття в групах загальної фізичної підготовки, спортивних змаганнях, фізкультурні свята, заняття у спортивних секціях. Використання ігрових форм, цікавість, емоційність –широке використання пізнавальних ігор, ігор з комп’ютерами, демонстрування цікавих дослідів та ін.

 Метод пізнавальних ігор – спеціально створена захоплююча розважальна діяльність, яка має неабиякий вплив на засвоєння учнями знань, набуття умінь і навичок. Гра у навчальному процесі забезпечує емоційну обстановку відтворення знань, полегшує засвоєння навчального матеріалу, створює сприятливий для засвоєння знань настрій, заохочує до навчальної роботи, знімає втому, перенавантаження, що викликає інтерес до навчальних предметів. Наприклад, навчальна гра на уроці - КВК, як правило, нагадує телевізійну гру і може бути проведена за схемою: розминка – домашнє завдання – індивідуальна робота – конкурс “Вгадай ” – конкурс майстрів мистецтва – конкурс оповідачів – конкурс капітанів. Завдання мають репродуктивний і продуктивний характер, але подаються в гумористичній формі. Для проведення такого уроку з учнів класу формують дві команди, а також обирають журі. Розминка передбачає складання розповіді на вивчену тему. Форма розповіді може бути гумористичною й водночас такою, щоб у ній брали участь усі члени команди. Інсценізація домашнього завдання може охоплювати окремий параграф або весь матеріал теми. Для індивідуальної роботи пропонують двом-трьом членам з кожної команди цікаве завдання. Його виконання оцінюють за правильністю , повнотою та естетичністю пояснення. Під час конкурсу майстрів мистецтва від кожної команди обирають по 3—4 учні, які виконують роль художника, поета, співака. Кожен з них має виконати свій номер, який за змістом розкриває тему КВК. У конкурсі оповідачів обом командам пропонують картинку, за якою потрібно скласти розповідь. Конкурс капітанів передбачає  розвязування  задач і аналіз картини.

2 Ігри та розваги. Найбільш простими і масовими формами позакласної роботи являються ігри і розваги. По мірі створення дитячого колективу практичну роботу по підготовці і проведенню ігор ведуть самі учні, виконуючи задум і план вчителя або вожатого. “Години ігор” проводяться в позакласний час, а також підчас канікул, причому збір дітей для участі в іграх назначається у визначений день і годину в школі чи на площадці. Ігри, які проводяться, завжди повинні відповідати віку і підготовці гравців, бути доступними для хлопців і дівчат, простими по складу, доступними, цікавими і захоплюючими. В старших класах велике застосування мають командні ігри, близькі за своїм змістом до спортивних. 

Рухливі ігри під час перерв. Позаурочні форми організації занять з приміненням рухливих ігор досить різнобічні. Правильне використання рухливих ігор під час перерв сприяє активному відпочинку школярів,  допомагає їм краще оволодівати великим обсягом знань, покращує успішність. На перервах неможна проводити сильно збуджуючі і втомлюючі   для школяра ігри. Не бажані змагальні ігри з поділом на команди. Змагання можна проводити  тільки  парні в яких  будь-який школяр виходить у накреслене коло помірятися силою, спритністю, кмітливістю з іншими бажаючими. Із групових ігор бажані такі, в які в будь-який час можна вийти з гри і  ввійти в гру, не порушуючи її ходу. На перервах велике значення мають ігрові вправи та ігри типу атракціонів: завдання з метання мішечків, накидання кілець, дії з закритими очима виконання вправ на спритність , координацію і рівновагу.

 Ігри в дитячих оздоровчих закладах. Діти , які проводять багато часу за партою, потребують фізичного навантаження, для того, щоб відпочити від занять. Таке необхідне навантаження діти отримують під час занять рухливими іграми.

Рухливі ігри взимку на снігу. Рухові здібності дітей в зимовий період значно зменшуються, скорочується і час їх перебування на свіжому повітрі, що негативно впливає на їх самопочуття і фізичний розвиток. Ігри взимку на вулиці сприятливо впливають на фізичний стан школярів.

Організація змагань з рухливих ігор.

Змагання з рухливих ігор в першу чергу повинні сприяти укріпленню здоров’я школярів і загартування організму, вихованню звички до регулярних занять фізичними вправами і підвищенню фізичної підготовленості. В доступній формі школярі ознайомлюються з основами техніки різних видів спорту.

Для підвищення     результативності занять фізичними вправами і іграми під час “спортивної години” вихователі наперед планують зміст занять і вмінь школярів, отриманих на уроках фізичної культури. В змісті занять “спортивної години”, наприклад, для учнів 1—3 –х класів входять такі фізичні вправи та ігри:

Вправи з великими і малими м”ячами (підкидання і ловіння, кидки м”яча до підлоги і в стіну, перекидання м”яча один-одному, по колу, у парі, шеренгах тощо);

Ходьба з різноманітними рухами рук, зі зміною довжини кроку (короткий, широкий) і темпу (швидкий, повільний);

Біг з різною швидкістю, чергуючи з ходьбою, з подоланням нескладних перешкод, з зміною напрямку  за сигналом;

Стрибки на місці (на одній і двох ногах) зі скакалкою, в довжину з місця, з розбігу, у висоту через канат;

Метання малого м”яча (сніжки) в ціль, на дальність.

Іноді гравці доволі довго знаходяться в постійному русі, що сприяє розвитку витривалості. Дії дітей в рухливих іграх стають більш злагоднішими, точнішими, вдосконалюється їх ігрова тактика.

В кінці цього вікового періоду дітей особливо починають цікавити ігри,які дозволяють вдосконалювати особисті рухові дії. Їм цікавий не тільки результат, а й сам процес гри, коли вони можуть проявити свою кмітливість, влучність, витривалість, силу і свої розумові здібності. Хороводи, співи, речитативы, подражание образам рідко використовуються в їх іграх. Сюжетні ігри для підлітків вже не доречні,  головне місце займають ігри з характерним змагальним початком.

Підлітки з цікавістю приймають участь в змаганнях з рухливих ігор. Їх можна проводити у вигляді естафет з подоланням перешкод, з боротьбою, метанням, стрибками, лазінням і перелазінням.

Рухливі ігри в старших класах в більщості використовуються для підвищення загальної фізичної підготовленості, а також для спеціальної підготовки підлітків. В учнів старших класів значно збільшується здібність до абстрактного мислення і аналізу своїх дій і дій оточуючих. В багатьох юнаків та дівчат остаточно формується інтерес до занять тим чи іншим видом спорту, тому їх приваблюють рухливі ігри, які дозволяють вдосконалюватися в обраному виді спорту.

Систематично організовані рухливі ігри при правильному проведенні позитивно впливають на динаміку фізичного розвитку і вдосконалення рухових здібностей дітей, які ними займаються.

 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР. 

Змагання зі спортивних ігор незалежно від їх масштабу є невід'ємною частиною навчально-трену­вальної роботи. Вони стимулюють учнів удосконалювати фізичну, технічну й тактичну підготовку; роз­вивають не тільки фізичні, але й морально-вольові якості: наполегливість, силу волі, колективізм, уміння підкорити йому особисті інтереси. При плануванні змагань обов'язково треба враховувати вік і підготов­леність учасників. Сама специфіка змагань (урочистість, присутність глядачів та ін.) спонукає учнів повніше виявляти свої кращі особисті риси та вміння.

Види змагань. Залежно від завдань і форми організації змагань, які проводять у школі, їх поділяють на такі види: чемпіонат, змагання на кубок, скорочені, зрівнювальні й товариські зустрічі.

Чемпіонати — найвідповідальніші змагання, переможцю яких присвоюється звання чемпіона колек­тиву фізичної культури. Проводяться один раз на рік, як правило, за коловою системою із визначенням місць усіх учасників.

Змагання за кубок мають залучити до участі максимальну кількість команд і виявити серед них пе­реможця. До таких змагань допускаються команди різного рівня. Виступи найсильніших колективів слід передбачити на пізніших етапах. Розіграш кубка здійснюється за системою із вибуванням.

Скорочені змагання, як правило, приурочуються до свят або знаменних дат і проводяться протягом одного-двох днів. Час гри скорочується (наприклад, два тайми по 15 хв, або один сет у волейболі).

Зрівнювальні змагання організовуються всередині колективу фізкультури між командами різного рів­ня. Щоб змагання сильніших і слабших команд становили спортивний інтерес і створювали умови для на­пруженої боротьби, сили команд штучно зрівнюються: наприклад, слабша команда ще до гри отримує кількість немовби забитих м'ячів, набрані очки (фору), яка оголошується заздалегідь або після закінчен­ня матчу. Якщо оголошується після матчу, то гра має більш напружений характер, бо обидві команди, не знаючи розмірів фори, намагаються забити якомога більше м'ячів, набрати більше очок. Розміри фори залежать від різниці у можливостях команд, які беруть участь у змаганні. Кількість очок, які заздалегідь отримує слабша команда, визначає організаційний комітет.

Товариські зустрічі — це неофіційні змагання, які проводяться без затвердженого положення за взаємною домовленістю з командами інших шкіл. Будь-яке змагання має відповідати заздалегідь розробленому і затвердженому положенню, вклада­тися у визначені терміни. При великій кількості команд-учасників створюється організаційний комітет. Непродумане положення, пункти якого сформульовані нечітко, створює труднощі в організації і прове­денні змагань.

Положення про проведення змагань зі спортивних ігор містить такі розділи:

      1. Мета і завдання змагання, що проводиться. Наприклад, змагання проводяться на кубок школи, щоб виявити найсильнішу команду.

        2. Місце і термін проведення змагань. Визначається час проведення змагань, час і місце їх офіційного відкриття. Точний час і місце кожної окремої гри визначається за календарем ігор.

        3. Керівництво проведення змагань. У цьому розділі вказується, хто керуватиме підготовкою і проведенням змагань, хто буде головним арбітром, які арбітри обслуговуватимуть змагання.

       4. Умови розіграшу. Визначаються система (колова, з вибуванням, змішана) і кількість кіл розіграшу. .Зазначається, які правила змагань взято за основу під час їх проведення, як каратимуться дисциплінарні порушення грав­ців, які одержали попередження і вилучені з поля.

      5. Учасники змагань. У цьому розділі зазначено, які класи беруть участь у змаганнях, на які групи і за яким принципом їх розподіляють. Крім того, визначаються вікові групи та кількість учасників у кожній команді. Зазначають­ся вимоги до форми учасників.

       6. Порядок і умови визначення переможців. Умови визначення переможців повинні бути чіткими і не допускати різних трактувань. Під час проведення змагань за коловою системою перемагає команда, яка набрала найбільшу кіль­кість очок. Такої простої умови досить якщо всі команди набрали різну кількість очок. Але часто дві, а то й де­кілька команд завершують змагання з однаковою кількістю очок. У таких випадках переможця визначають за кращою різницею забитих і пропущених м'ячів, за кращим співвідношенням м'ячів, за результатами ігор саме між командами або ж перевага надається команді, яка має найменшу кількість дисциплінарних по­рушень. При однаковій кількості очок у двох команд, що претендують на перше місце, доцільно провести додаткову гру і дати додатковий час у випадку нічийного результату (окрім волейболу). Однакова кількість набраних очок за наявності зазначених умов на практиці буває дуже рідко. Якщо ж таке трапилося, щоб визначити переможця, треба між усіма командами організувати додаткові ігри.

       7.  Порядок оформлення учасників. Форма і терміни подання заявок, порядок перезаявки гравців. Заявки подаються за певною формою, їх підписує фізорг або капітан команди і затверджує лікар.      

 Форма заявки команди

№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Клас

Дозвіл лікаря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 8.. Порядок подання апеляцій. Капітан команди, який подає протест на гру, що проведена з порушенням правил, повинен негайно після її закінчення попередити про це арбітра і представників іншої команди. Заявка про протест зі сти­слим формулюванням обов'язково має фіксуватися у протоколі.

                   9.Нагородження команд і учасників. У цьому розділі має бути записано, скільки нагороджується кращих колективів, чим саме заохочується переможець, а також як відзначаються гравці команд, що зайняли друге та третє місця. Вказується кіль­кість ігор, проведених учасниками, які підлягають нагородженню. Перед складанням календаря проводиться жеребкування, на яке запрошуються представники всіх команд-учасників. Результати жеребкування оформлюються протоколом. Календар визначає порядок, час і місце ігор від початку до закінчення змагань.Складається календар за наведеною формою.

              10.Система розіграшу. Є три основні системи проведення змагань зі спортивних ігор: 1) колова; 2) з ви­буванням після поразки; 3) змішана, що є комбінацією перших двох.

Колова система полягає в тому, що кожна команда зустрічається з усіма командами у певній послі­довності по одному разу, якщо змагання відбуваються в одне коло, і двічі — якщо у два кола. Кількість ігрових днів (турів), необхідних для проведення змагань за коловою системою, при парній кількості команд-учасників буде на одиницю менше, ніж при непарній. Щоб визначити кількість зустрічей при проведенні змагань за коловою системою в одне коло, кори­стуються такою формулою:


 

             де А — кількість учасників, X — кількість зустрічей.


       Наприклад, кількість команд — 7,


                                                   Форма календаря ігор

№ п/п

Команди, що грають

Дата

проведення

гри

Час початку гри

Місце проведення гри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл ігор за днями при наявності семи команд

1-й день

2-й день

3-й день

4-й день

5-й день

6-й день

7-й день

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-0

0-3

2-4

3-5

4-6

5-7

6-8

7-2

7-4

0-5

2-6

3-7

4-8

5-2

6-3

6-5

7-6

0-7

2-0

3-2

4-3

5-4

 

  Розподіл ігор за днями при наявності восьми команд

1-й день

2-й день

3-й день

4-й день

5-й день

6-й день

7-й день

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

8-3

2-4

3-5

4-6

5-7

6-8

7-2

7-4

8-5

2-6

3-7

4-8

5-2

6-3

6-5

7-6

7-8

2-8

3-2

4-3

5-4

 

Для проведення змагань за коловою системою з участю семи команд в одному колі треба провести 21 зустріч. Календар ігор за коловою системою можна скласти таким чином. Номери, що відповідають кількості команд, які (за парної кількості команд) об'єднуються попарно, починаючи з першого номера, який запи сують у лівому стовпчику зверху. Далі починають із другого номера, який записують у другому стовпчи­ку навпроти першого номера, а потім послідовно пишуть останні номери.

Для складання наступних днів змагань номери пересувають проти годинникової стрілки, залишаючи перший номер на тому самому місці. У випадку непарної кількості команд-учасників умовно додається «0», у цей день команда проти по­значки «0» — вільна від гри. Результати розіграшу за коловою системою записують у таблицю.

                   Форма обліку результатів розіграшу при наявності п'яти команд

Команда

1

2

3

4

5

Рух за турами

Кількість очок

Різниця м'ячів

Місце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

А

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Застосовується й інша система — вибування після першої поразки. її використовують тоді, коли у зма­ганнях бере участь багато команд, шкільний колектив фізкультури не має достатньої кількості спортивних майданчиків або ігри треба провести у стислі строки. Щоб визначити порядок зустрічей за системою з вибуванням, складається таблиця. Після жеребку­вання усі команди отримують у ній певне місце. Якщо кількість команд дорівнює числам 4, 8, 16 тощо (тобто 2П), то усі вони братимуть участь у змаганні з першого туру (схема 1). Якщо кількість команд, що беруть участь у змаганні, не дорівнює певному степеню 2", сітка має бути такою, щоб до другого туру залишилася кількість команд, що дорівнює степеню 2а, отже, деякі команди розпочнуть ігри з другого кола, а деякі — з першого.

Визначити кількість команд, які починатимуть гру з першого туру, допоможе формула:

Х = (Л-2")-2,

де А — кількість команд, які беруть участь у змаганні; п — степінь числа 2, причому — 2а — число найближче до загальної кількості команд-учасників; К — кількість команд, що розпочинатимуть змаган­ня з першого туру.

Приклад. У змаганні беруть участь 13 команд. Число 13 не є степенем числа 2, тому певна кількість команд має зіграти у першому колі (схема 3), щоб до другого кола залишилася кількість команд, що дорів­нює степеню числа 2:

К = (іЗ-22) 2 = 2(13-8) 2 = 10.

Отже, у першому турі мають грати 10 команд, а 3 розпочнуть змагання із другого туру. Якщо у пер­шому турі беруть участь не всі команди, грають ті, які мають середні номери, а команди, що мають край­ні номери, починають із другого туру. Якщо кількість команд парна, ті команди, які мають номери знизу і зверху (рівну кількість), не гратимуть у першому турі (схема 2), а якщо непарна — знизу не гратимуть на одну команду більше, ніж зверху (схема 3). Якщо треба скоротити час для проведення змагання при великій кількості команд, використовується послідовна схема з вибуванням, колова система або навпаки.

Під час проведення такого розіграшу усі команди поділяються на підгрупи за загальною об'єднуючою ознакою.За тією чи іншою системою проводиться попередній розіграш усередині груп. Після цього перемож­ці підгруп зустрічаються між собою у заключних іграх за системою, що відрізняється від змагань у під­групах. У шкільному колективі фізичної культури доцільно застосовувати закриті змагання за способом «лан­цюжок» або «пірамідка».

Система «ланцюжок». Із запланованих змагань або за жеребкуванням команди класів розміщуються по «ланцюжку» — за порядком номерів (схема 4). Найсильніший отримує № 1, наступний — № 2 тощо. Кожен із тих, хто стоїть нижче, має право викликати на змагання найближчого, хто стоїть вище, і у ви­падку перемоги у матчі займає його місце. Надалі він дістає право викликати на змагання найближчу ко­манду, що стоїть вище, переможений отримує номер команди, що перемогла. Отже, одні команди можуть просунутися по «ланцюжку» вгору, а інші — спуститися вниз.

Система «пірамідка». Можна використати у змаганнях усередині шкільного колективу фізичної куль­тури: команди розташовуються за рядами, причому в кожному ряду, що розміщується нижче, має бути на одну команду більше (схема 5). За жеребкуванням або за викликом команда з нижчого ряду зустрічається з командою, що стоїть ви­ще, і якщо перемагає, то міняється з нею місцями. Змагання за цими системами всередині шкільного колективу фізичної культури викликають значний інтерес та залучають команди до участі протягом усього навчального року.


 


 


3.1. Рекомендації  по організації І проведенню  свят та конкурсів

 

Для успішного проведення змагань і конкурсів  потрібно дотримуватись низки обов’язкових вимог, а саме:

 1.    Розробити положення про змагання.
 2.    Старанно готуватись  (організаторам і учасникам).
 3.    Враховувати вікові особливості учасників.
 4.    Агітація і пропаганда (афіші, оголошення на лінійках, в місцевій пресі, оформлення місць змагань (фотостенди, плакати, місця для команд і вболівальників).
 5.    Підбір авторитетного і компетентного журі. Заздалегідь ознайомити членів журі з положенням про змагання.
 6.    Скласти список необхідного інвентаря та обладнання.
 7.    Скласти кошторис (призи, інвентар для проведення). Можна провести лотерею, залучити спонсорів.
 8.    Під час проведення гри можна використати:
 •        показові виступи кращих спортсменів школи, спортивних секцій;
 •        виступи учасників художньої самодіяльності;
 •        ігри з вболівальниками.
 1.    Змагання розпочати з урочистого відкриття з підйомом прапора, а закінчити урочистим закриттям.
 2. Запросити гостей (ветеранів війни, спорту, кращих спортсменів школи і району, представників місцевого самоврядування, відділу освіти, спонсорів, комітету з фізичної культури і  обов’язково батьків  учнів).
 3. Підготувати помічників ведучого з числа звільнених від занять фізичною культурою, старшокласників.
 4. Кожній команді приготувати:
 •        привітання;
 •        назву команди;
 •        заявку, затверджену класним керівником (представником команди) і лікарем;
 •        єдину спортивну форму, або форму, що відповідає назві команди;
 •        емблеми учасникам;
 •        емблему збільшених розмірів для конкурсу;
 •        вибрати капітана.
 1. Заготовити протоколи змагань
 2. Приготувати табличку ″ЖУРІ″
 3. При визначенні переможця обов’язково обумовити, кому надавати перевагу в разі набрання командами  одинакової кількості очок.
 4. При підведенні підсумків відмітити не тільки гравців команди переможиці , а й команди, що програла, підкреслити активну участь її учасників в змаганнях.
 5. За допущені помилки під час конкурсів можна знімати бали, добавляти час до основного, або учасник повинен по ходу гри виправляти свої помилки.
 6. Озвучити свято (музика, мікрофони і т.ін.)
 7. Забезпечити медичне обслуговування (аптечка першої медичної допомоги, медсестра).

Мета проведення ігор та естафет

 1.    Пропаганда здорового способу життя.
 2.    Популяризація деяких видів спорту.
 3.    Залучення якомога більшої кількості учнів до занять фізичною культурою та спортом.
 4.    Формування навичок здорового способу життя.
 5.    Розвиток фізичних якостей.
 6.    Виховання почуття колективізму, дружби, відповідальності, взаємовиручки.
 7.    Формування навичок доброзичливого спілкування.
 8.    Викликати в учасників та вболівальників позитивний емоційний настрій.

 

Обов’язки ведучого

 •                                Потурбуйся про рекламу.  Забезпеч оперативну інформацію про хід і підсумки конкурсів та змагань.
 • Завчасно познайомся із змістом, правилами ігор і конкурсів.
 • Приготуй майданчик для проведення змагань, місця для вболівальників та журі.
 • Перевір наявність та справність інвентаря та обладнання, розклади його з таким розрахунком, щоб він завжди був під рукою.
  •                                   Забезпеч медичне обслуговування.
  •                                   Своєчасно проведи жеребкування.
  •                                   Перш ніж подати сигнал до початку гри, конкурсу, перевір, чи готові до цього учасники і журі.
  •                                   Перед початком  кожного конкурсу (гри) нагадати учасникам і вболівальникам про основний зміст і правила, а якщо є необхідність, то і продемонструвати основні моменти конкурсу.
  •                                   Уважно слідкувати за учасниками змагань, щоб можна було своєчасно зробити корективи в разі втоми, або порушення техніки безпеки.
  •                                   Сигналізувати в суддівську колегію про порушення правил гриз боку учасників.

 

Обов’язки учасника змагань

 1.    Перш за все постарайся зрозуміти зміст гри та  основні її правила.
 2.    Дій сміливо та ініціативно.
 3.    Іди на розумний риск для досягнення перемоги.
 4.    Дотримуйся правил гри. Будь справедливим до себе та товаришів. Закон кожної команди: ″Один за всіх, всі – за одного!″
 5.    Граючи з товаришами, пам’ятай: ти не сам, не виставляй себе усюди, давай грати іншим, а  вигравши, не зазнавайся. Не смійся над переможеним. Пам’ятай: в грі ви суперники, поза грою – товариші.
 6.    Під час гри не ображайся на того, хто тебе ненавмисне штовхнув, зачепив, наступив на ногу. Якщо це зробив ти сам, вибачся перед товаришем чи суперником.
 7.    Не допускай приниження, ображення гідності своїх товаришів по команді, а також суперників, стався до них з повагою.
 8.    Програв – не засмучуйся! Подякуй переможцю за науку і постарайся взяти гору в наступній грі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Орієнтовні положення деяких  Спортивних свят та конкурсів

 

″ЗАТВЕРДЖУЮ″

Директор школи ________________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу ″Ну-мо, хлопці!″

 

І.   Мета і завдання

Конкурс проводиться  з метою виховання в учнів почуття патріотизму, колективізму, сили волі, а також для залучення якомога більшої кількості учнів до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

ІІ. Місце і час проведення

Конкурс ″Ну-мо, хлопці″ буде проведений в спортивній залі ЗНЗ. Початок о 14.30 год.

ІІІ. Учасники

В конкурсі беруть участь юнаки 8-9 класів. Склад команди – 8 учасників і 2 запасних. Команди можуть доукомплектовуватись учнями 5-7 класів.

ІV. Суддівство

Загальне керівництво здійснює оргкомітет з проведення місячника оборонно-масової роботи. Голова оргкомітету . Безпосереднє керівництво покладається  на журі в складі ,голова журі, члени журі:

V. Програма

1.″Хто спритніший″. Біг з передачею естафетної палиці.

2.″Виклик номерів″.

3.″Переправа в обручах″.

4.Теоретичні питання.

5.″Ведення-кидок″.

6.Естафета ″Тачка″.

7.  ″Прес″ за 1 хв. (5 учасн.)

8. ″Переноска м’ячів в парах″. Перші учасники беруть баскетбольний м’яч, що  лежить в обручі на лінії старту, і несуть  удвох його  в наступний обруч. Повертаються, беруть 2-й м’яч і несуть його в 2-й обруч. Потім так   само3-й і 4-й. Наступна пара по черзі збирає м’ячі.

            9.   Підтягування (5 учасників).

            10. ″Паровоз″.

            11. Естафета на ходулях.

            12. Перетягування канату.

            13. ″Розстав шахи″.

14. Комбінована естафета: ″одягти на себе″ обруч – проповзти, підтягуючись руками по 2-х гімнастичних лавах, 2 перекиди вперед, 20 стрибків із скакалкою, 5 передач баскетбольного м’яча в стіну, 3 кидки в кільце, назад, ведення змійкою футбольного м’яча.

VІ.  Визначення переможця та нагородження

Переможцем стає команда, що набрала найбільшу кількість очок. В разі одинакової кількості очок перевага надається команді, що показала кращий результат в підтягуванні.

За перемогу в окремих конкурсах команда отримує 2 бали, за ІІ місце – 1 бал. Переможець нагороджується грамотою.

VІІ.   Заявки

Команди здають заявки голові оргкомітету за 2 доби до початку конкурсу.

Форма заявки:

ЗАЯВКА

команди ″(назва)″____ класу на участь в

конкурсі ″Ну-мо, хлопці!″

 

Прізвище та ім’я

Рік народження

Дозвіл лікаря

 

 

 

 

 

 

 

            Кл.керівник:   (підпис )                   (прізвище)

            Капітан команди:      (підпис)                    (прізвище)

            До змагань допущено: ____ учнів

            Лікар:              (підпис)                 (прізвище)

 

VІІІ.   Організаційно-методичні вказівки  та рекомендації учасникам конкурсу

         1.   Вчасно подайте заявку!

 1.    Організуйте на гру своїх вболівальників (з плакатами, ″музичними″ інструментами, прапорцями, кульками і т.ін.
 2.    Старанно готуйтесь до змагань!
 3.    З’явіться на конкурс в єдиній спортивній формі.
 4.    Придумайте назву команди.
 5.    Виготуйте емблеми, що відповідають назві і причепіть їх на ліву сторону грудей на футболку.
 6.    Оберіть капітана.
 7.    Виготуйте ходулі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ″ЗАТВЕРДЖУЮ″

                Директор школи ________________                                                       

 

ПОЛОЖЕННЯ

про військово-спортивну гру ″Козацькому  роду – нема переводу″

 

І.   Мета і завдання

Військово-спортивна гра проводиться з метою  виховання у молоді патріотизму, прищеплення любові до рідного краю, підготовки хлопців до служби в армії, а також для залучення школярів до занять ФК та спортом.

ІІ. Місце і час проведення

Гра проходитиме на  стадіоні

ІІІ. Учасники

В грі приймають участь учні 8-11 класів. Клас виступає в повному складі. Учні, що звільнені за станом здоров’я від занять фізкультурою, не приймають участь в спортивних змаганнях, а в інших конкурсах, крім військово-спортивної естафети, ім можна виступати.

ІУ. Програма

1. Стройова підготовка

Приймає участь клас в повному складі. Командує курінний. Загін прибуває на місце змагань стройовим кроком в колону по два. Форма одягу повинна бути акуратною і по можливості однаковою .

Оцінюється: а)  Виконання команд ″Рівняйсь!″ , ″Струнко!″, ″Вільно!″, ″Розійдись!″;

                      б)  Повороти на місці;

                      в)  Перешикування з однієї шеренги в дві і навпаки;

                      г)  Виконання  стройової пісні (на українській чи російській

                     мові, стройовий крок);

                      д)  Повороти в русі, підхід до начальника, відхід від нього,   

                     вихід із строю і повернення (10-11 кл.);

                      е)   Віддання честі строєм в русі (5-11 кл.)

Місця розподіляються по середній кількості балів за всі види стройової підготовки.

      2.Спортивні змагання

Беруть участь учні, що за станом здоров’я не звільнені від занять фізичною культурою.

 1.    Біг 60, 100м.
 2.    Силова підготовка: хлопці – підтягування у висі.

                                        Дівчата – піднімання тулуба з положення лежачи.

 1.    Крос:  хлопці 8-9 кл. – 2000м

                  юнаки 10-11 кл. – 3000м

                  дівчата 8-9 кл. – 1000м

                              10-11 кл – 2000м

 1.    Стрибок в довжину і висоту (заочно в класах).
 2.    Метання м’яча на дальність: хлопці, дівчата 8-9 кл.
 3.    Метання гранати 700 гр (юнаки) – 10-11 кл.

        3.Стрільба з пневматичної гвинтівки

(5 учасників з команди)

Відстань – 10м,  кількість пострілів – (3+10).

                    4.Санпост

(3 учасника)

1 пункт – надання першої медитчної допомоги при переломах і кровотечах.

2 пункт – правила надання першої медичної допомоги утопаючому, способи транспортування його з води.

3 пункт – перша медична допомога при опіках, обмороженнях, сонячних та теплових ударах.

4 пункт – перша медична допомога при укусах ядовитими тваринами та комахами.

5 пункт - ″Аптечка в лісі″. Характеристика лікарських рослин свого краю. (Практично показати 6-8 рослин і розповісти, де і як вони застосовуються).

 1. Гра ″Перестрілка″

Кожен клас виставляє на гру проти старшого суперника настільки більше гравців, наскільки років він молодший за цього суперника. 11 клас розпочинає гру, маючи у своєму складі 7 чоловік

 1. Військово-спортивна естафета

Склад команди – 6 чоловік.

1 етап – установка палатки.

2 етап – біг по ″купинах″.

3 етап – пробігання по колоді через ″рів″.

4 етап  - подолання забору.

5 етап – стрільба по мішенях (по 2 учасника).

6 етап – рукохід.

7 етап – транспортування  потрепілого на 50 м.

8 етап – зняття палатки.

     Помилки і штрафні:

1 етап – 1 помилка -  + 10 сек.

2 етап – 1 помилка - + 10 сек.

3 етап – 1 помилка -  + 10 сек.

4 етап – 1 помилка -  + 5 сек.

5 етап – 1 помилка -  + 20 сек.

6 етап – 1 помилка -  + 10 сек.

7 етап – 1 помилка -  + 10 сек.

8 етап – 1 помилка -  + 15 сек.

 1. Спортивно-козацька естафета

1 етап – двоє хлопців пиляють колоду (для кожного класу товщина колоди різна).

2 етап – дівчина несе на коромислі дві цеберки води.1/2 відра  - 8-9 кл,  2/3 відра – 10-11 кл.

3 етап – дівчина надає першу медичну допомогу.

4 етап – хлопці, що пиляли колоду, переносять потерпілого.

5 етап – один хлопець проповзає по пластунськи.

6 етап – хлопець транспортує, проповзаючи на боці, ″ящик″ з боєприпасами.

7 етап – розпалювання вогнища (у кого першого перегорить нитка).

                                   Помилки і штрафні:

1 етап – (за порушення техніки безпеки) -  + 30 сек.

2 етап – 1 помилка - + 10 сек.

3 етап – 1 помилка -  + 20 сек.

4 етап – 1 помилка -  + 20 сек.

5 етап – 1 помилка -  + 20 сек.

6 етап – 1 помилка -  + 10 сек.

 1. Конкурсні змагання
 1. Конкурс художньої самодіяльності (2-3 номера).
 2. Конкурс на кращий альбом з народознавства.
 3. Кращий курінний атаман.

V.  Визначення переможця та нагородження

Переможцем вважається команда, що набрала найбільшу кількість очок за всі види.

за І місце команда отримує 10 очок

за ІІ місце                                9 оч.

за ІІІ місце                               8 оч.

за ІУ місце                               7 оч.

за У місце                                 6 оч.

за УІ місце                               5 оч.

за УІІ місце                              4 оч.

за УІІІ місце                             3 оч.

Коли у двох або більше команд буде рівна кількість очок, то перевага надається команді, що краще виступила в конкурсі строю, потім в конкурсі по силовій підготовці, потім – по стрільбі.

 Переможець нагороджується кубком, грамотою та позачерговим правом на 3-денний туристичний похід.

VІ.   Заявки

Команди подають заявки в суддівську колегію за 5-10 днів до початку змагань за встановленою формою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Директор школи________________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення  ″Дня здоров’я″,

 

І.   Мета і завдання

Змагання проводяться з метою популяризації деяких видів спорту, пропаганди здорового способу життя, залучення  учнів до систематичних занять ФК та спортом , а також для виявлення  кращих спортсменів для формування команд для участі в районних та обласних змаганнях, а також з метою

 

ІІ.   Місце і час проведення

Змагання відбудуться на спортивному майданчику  Початок о 8.00 год.

 

ІІІ.   Учасники змагань

В змаганнях беруть участь учні 1-11 класів в повному складі крім звільнених за станом здоров’я. Звільнені учні беруть участь в організації та проведенні змагань, допомагають в суддівстві, а також в конкурсі на краще приготування  їжі в польових умовах.

При неявці учня на змагання без поважних причин із загальної суми балів, набраних класом, знімається 20 балів за кожного учня.

 

ІУ.   Програма ″Дня  здоров’я″ та порядок його проведення

Учні збираються 0 8.00 год. і на протязі 30 хв. готуються до урочистого відкриття змагань

О 8.30 розпочинається урочиста лінійка.

Учні шикуються в 3 шеренги на доріжці для бігу на 60 м. Фізорги класів  здають рапорти про готовність до змагань головному судді змагань за формою: ″ Товариш головний суддя! Учні  … класу  для проведення ″Дня здоров’я″,  вишикувані і готові. Фізорг класу (прізвище та ім’я).  І відповідають на привітання.

 •               Підйом прапора.
 •               Представлення  гостей.
 •               Слово директору школи.
 •               Слово  потім комусь із гостей.
 •               Слово спонсорам.
 •               Показові виступи кращих спортсменів.
 •               Виступ учасників ″художньої самодіяльності″
 •               Слово головному судді, який знайомить учасників з порядком та програмою змагань.

Програма ″Дня здоров’я 1 - 4 класи

        1.   Біг 30 м (швидкість).

       2.   Підтягування на високій перекладині /хл./  (сила).

             Віджимання  від підлоги /дівч./ (сила).

 1.           Піднімання тулуба в сід за 1 хв. (сила).
 2.           Стрибок в довжину з місця (швидкісно-силова вправа).
 3.           Човниковий біг 4х9 м  (спритність).
 4.           Нахил вперед з положення сидячи (гнучкість).

5 – 11 класи

        1.   Біг 60 м (дівчата 5-9 кл.)

       2.   Біг 100 м (юнаки 9-11 кл)

       3.   Підтягування (хлопці)

       4.   Віджимання (дівчата)

       5.   ″Прес″ за 1 хв.

       6.   Метання гранати 700 г (юнаки 9-11 кл.)

       7.   Човниковий біг 10х10 м (юнаки 9-11 кл.)

       8.   Стрибок в довжину з розбігу.

       Також буде проведено конкурс на краще приготування їжі в польових умовах.  

       Кожен клас презентує 3 страви на конкурс.

 

У.   Суддівство та визначення переможця

Проведення окремих видів змагань покладено на суддівську колегію в складі:

 •               Біг 60, 100 м, човниковий біг 10х10 м –суддя-стартер., суддя-хронометрист –………...
 •               Підтягування –………….
 •               ″Прес″, віджимання ……………………………………………
 •               Метання гранати, м’яча – ………..
 •               Стрибок в довжину з розбігу –……………………………….
 •               Головний суддя змагань -  ………..

Змагання серед учнів 1-4 кл. проводять вчителі початкових класів.

Конкурс  на краще приготування їжі оцінює журі в складі: ………………………………………………………………Першість в окремих видах змагань оцінюється за таблицею оцінювання  за 12-бальною системою згідно програми з фізичної культури по середньому балу класу.

Якщо учень показав результат кращий, ніж потрібно на 12 балів, йому додатково додається:

 •               Біг 60, 100 м, човниковий біг  0,1 сек + 1 бал;
 •               Підтягування –  і раз + 1 бал;
 •               ″Прес″ – 1 раз + 1 бал;
 •               Віджимання – 1 раз + 1 бал;
 •               Метання  - 2 м + 1 бал;
 •               Стрибки – 5 см + 1 бал.

Переможці визначаються за найменшою сумою

 

 

 

УІ.   Нагородження

Переможці змагань в своїх вікових групах нагороджуються перехідними кубками.

Призери змагань нагороджуються грамотами.

 

УІІ.   Заявки

Класні керівники подають іменні заявки за добу до проведення змагань за формою:

 

 

Заявка

____  класу на участь в ″Дні здоров’я

 

п/п

Прізвище та ім’я

Стать

Число, місяць, рік народження

Дозвіл лікаря

1

2

 

чол.

жін.

 

 

 

 

Класний керівник:                (підпис)                  (прізвище)

 

Фізорг:                           (підпис)                  (прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

″ЗАТВЕРДЖУЮ″

Директор школи________________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу ″Веселі старти″,

І.   Мета і завдання

″Веселі старти″ проводяться  з метою популяризації фізкультури і спорту, виховання колективізму, товаристськості , волі до перемоги, а також для  визначення кращих команд серед початкових класів.

 

ІІ. Місце і час проведення

Конкурс ″Веселі старти″ проводиться в спортивній залі

 

ІІІ. Учасники

В конкурсі беруть участь учні 2-4 класів. Склад команди – 8 учасників.

 

ІV. Суддівство

Загальне керівництво покладається на вчителя фізкультури…….. Безпосереднє керівництво здійснює журі в складі: …………………

 

V. Програма

 1. ″Спринтери″ (біг з естафетною палицею в руках до розворотної стійки, біг назад, передача наступному).
 2. ″Виклик номерів″.
 3. Ведення баскетбольного м’яча гімнастичною палицею.
  1. ″Стрибуни на м’ячі″ (сидячи на м’ячі).
  2. Біг в мішках.
  3. ″Дружні носії″ (біг   парами з переноскою носилок з гімнастичного обруча та гімнастичних палиць).
  4. ″Паровоз″ (в упорі присівши).

      4.″Змійка″ (біг ″змійкою″, пролізаючи в 4 обручі).

      5.″Розклади і збери″ (перед кожною командою в обручі лежить 4 м’ячі. 

      Перші 2 учасника беруть удвох одн м’яч і кладуть його в перший обруч, що

     лежить попереду, повертаються і беруть другий м’яч і кладуть його в другий

     обруч і т.д. Поклавши 4-й м’яч пара повертається і передає естафету

     наступним учасникам.

     6.″Весела спортивна естафета″ (4 хл. + 4 дів.)  (естафету починає дівчина,

     закінчує -  хлопець).

І етап – учасник від старту біжить 20 м з естафетною палицею і кладе її в обруч, біг назад, передача торканням наступному учаснику.

ІІ етап – ведення баскетбольного м’яча – покласти його в обруч – біг – передача естафети.

ІІІ етап – ведення футбольного м’яча з обводкою п’яти стояків (бутилок з водою) – м’яч в обруч – біг – передача естафети.

ІУ етап – учасник виконує на лінії старту 15 стрибків із скакалкою, біжить з нею до обруча і кладе її в нього – біг – передача естафети.

У етап – учасник біжить до другого гімнастичного обруча, що лежить поряд з обручем, в який складають інвентар, одягає та знімає обруч через себе два рази, кладе його на місце – біг – передача естафети.

УІ етап – учасник переносить в столовій ложці тенісний м’ячик в напрямку до гімнастичного обруча і кладе ложку та м’ячик в обруч – біг – передача естафети.

УІІ етап – два учасники ″на трьох ногах″ рухаються до обруча з інвентарем, знімають мотузку, забирають спортінвентар, крім обруча і біжать до фінішу.

     За кожну помилку на етапах естафети нараховується штрафний час –2 сек.

 

VІ.  Визначення переможця та нагородження

Клас, що набрав в конкурсах найбільшу кількість балів вважається переможцем.

За перемогу в естафеті команда отримує 3 бали, за ІІ місце – 2 бали, за ІІІ – 1 бал. Переможець нагороджується грамотою. Грамотами нагороджуються і призери змагань.

 

VІІ.   Заявки

Команди подають до 01.02.2006 р. головному судді  заявки за такою формою:

ЗАЯВКА

команди ____ класу на участь в конкурсі ″Веселі старти″,

 

Прізвище та ім’я

Рік народження

Дозвіл лікаря

 

 

 

 

 

 

 

            Кл.керівник:   (підпис )                             (прізвище)

          

            Капітан команди:      (підпис)                    (прізвище)

           

            До змагань допущено: ____ учнів

           

            Лікар:              (підпис)                               (прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ4. протоколи з видів спорту

 

П Р О Т О К О Л

 

З легкої атлетики

 

 

____________________________________________________________________________                                                       

                                                                                    

                                                                                                                 ДАТА:

           

        РЕЗУЛЬТАТ

клас

Кращий результат

місце

   Прізвище Імя

вид

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гол. секретар___________________                               Гол. суддя____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

командних результатів змагань з шахів

 

 

п/п

 

Назва команди

Прізвище та ім’я учасників

 

Очки

(сума місць)

 

Місце

Жінки            

м

Чоловіки

м

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя_________________________

 

 

 

 Головний секретар__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  П Р О Т О К О Л

 

ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

 

 

 

_______________________________________________________________________________                                                       

                                                                                    

                                                                                             ДАТА:

№№

зуст-

річі

             УЧАСНИКИ

        РЕЗУЛЬТАТ

Рахунок

Переміг

Суддя

   Прізвище

Прізвище

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гол. секретар___________________                               Гол. суддя____________________

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ФУТБОЛ

ПРОТОКОЛ № ______                                                                     _______________

Спортзал                          _                                                     «       »   _______       20   р

_____________________________      ________________________________

_________________________ футболки  _________________________

__________________________ шорти __________________________

результат: ____________ на користь ________________________

 

рахунок першої половини: ____________ на користь  ________________________

Суддя               ___________________________________________________________

Другий суддя  ______________________________________________________________

Фамілія

Імя

ЗМ

Фамілія

Імя

ЗМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні  представники

Ф І П

 

Ф І П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис представника команди                                                       Підпис представника команди

 

_______________                                                                                                                 ________________

Попередження

 

 

Команда

Фамілія гравця

хв.

Причина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда

Фамілія гравця

хв.

Причина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видалення

 

Другі попередження:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 
Травматичні  випадки

 

Ф.І.П

Хвилина

матчу

діагноз

Яка надана медична допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представник господаря     ______________________/_______________________________/

 

Представник гостей      ______________________/_______________________________/

Суддя:     ___________________________/_____________________________/

 

Другийсуддя:      __________________________/_____________________________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок.

Підсумовуючи, спробуємо відповісти на питання, чим керуватись у визначенні кількості заходів у позакласній роботі з учнями, які оптимальні інтервали між ними; їхня послідовність. Усе це, без сумніву, залежатиме від багатьох обставин: рівня розвитку фізичної культури в кожній конкретній школі, підготовленості учнів, орієнтації педколективу і керівництва школи, кліматичних умов реґіону тощо.

Накопичений досвід дозволяє визначити певні рекомендації в цьому плані.

 По-перше, всі заходи повинні бути об’єднанні у цілеспрямовану комплексну систему, що допоможе на високому емоційному рівні реалізувати ідею співпраці тіла і розуму, налагодити міжпредметні зв’язки і, врешті-решт, сформувати уявлення про розумний спосіб життя. Це, так би мовити, третій, вищий рівень комплексації засобів (фізичні вправи, природа, гігієна) фізичного виховання, якщо за перший взяти комплексний урок, а за другий – тижневий мікроцикл.

 По-друге, для періодичного впливу на емоційну сферу учнів задля підтримання їхньої постійної зацікавленості до самовдосконалення елементи цієї системи доцільно розмістити в такій послідовності:

1) дні здоровя – перший тиждень жовтня;

2) некласифікаційні змагання з включенням вправ, що були предметом домашніх завдань на літо -- перші тижні листопада;

 1.         3) вечір спортивної слави – кінець грудня;

        4) веселі старти сімейних команд – лютий і березень;

5) свято спорту і мистецтва – середина травня.

Регулярні заняття фізичною культурою не тільки поліпшують здоров'я і функціональний стан, але і підвищують працездатність і емоційний тонус. Однак варто пам'ятати, що самостійні заняття фізичною культурою не можна проводити без лікарського контролю, і, що ще більш важливо, самоконтролю.

Життя людини залежить від стану здоров'я організму і масштабів використання його психофізіологічного потенціалу. Усі сторони людського життя в широкому діапазоні соціального буття – виробничо-трудовому, соціально-економічному, політичному, сімейно-побутовому, духовному, оздоровчому, навчальному – у кінцевому результаті визначаються рівнем здоров'я.

Усебічний розвиток фізичних здібностей людей за допомогою організованої рухової активності (фізичного тренування) допомагає зосередити усі внутрішні ресурси організму на досягнення поставленої мети, підвищує працездатність, зміцнює здоров'я.

Отже, позакласні заняття допомагають батькам і педагогам у вирішенні важливих питань по вихованню дітей: виховання морально – вольових, а також розвитку рухових якостей.

Завдяки заняттям, які проводяться самостійно, у спеціальних позакласних закладах (ДЮСШ),  в туристичних і літніх таборах ліквідується дефіцит руху, підвищується рівень рухової активності. При виконанні фізичних вправ зміцнюється здоров'я, підвищується емоційний стан дитини. А спілкування з іншими дітьми допомагає загальному розвитку.

Саме ці педагогічні процеси проходять  в позакласних заняттях фізичиною культурою і спортом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури.

 

 1. Фіцула М. М. “Педагогіка” – К. 2001 р. Посібник. вид. центр “Академія”.
 2. Каменцер М. Г. “Урок после урока” – Москва “Физкультура и спорт” 1987 г.
 3. Шиян Богдан “Теорія і методика фізичного виховання школярів” частина 2. Тернопіль 2003 р.
 4. Леонов А. З. “Юным - физическую закалку” – К. “здоров’я” 1987 г.
 5. Жуков М. Н. “Подвижные игры” – Москва 2000 г.
 6. Ильинич В. И. “Физическая культура студента”   изд.“Гардарики” 2000 г.
 7. Мильнер Е. Г. “Формула жизни” изд. “Физкультура и спорт” – Москвам 1991 г.
 8. Попов С. Н. “Лечебная физкультура” изд. “Физкультура и спорт” – 1987 г.
 9. Готовцев П. И., Дубровский В. Л. “Самоконтроль при занятиях физкультурой”
 10. Синцов А. Ф. “Самоконтроль физкультурника”
 11. Гуреев Н. В. “Активный отдых”
 12. Збірник сценаріїв “ Шкільні свята та розваги” II ч. Тернопіль “Астон” 2003 р.
 13. Збірник сценаріїв “Шкільні свята” III ч. СМП “Астон” Тернопіль – 1999 р.
 14. “Концепція позакласної виховної роботи у ЗОШ” – К., 1991р.
 15. Суходольська Л. В.,Фіцула М. М.“Методика виховної роботи.”– Тернопіль, 1998 р.
 16. Русова С. “Нова школа” “Вибрані педагогічні твори.” – К.,1996 р.
 17. Подласый И. П. “Педагогика. ” –  Москва 1999 г.
 18. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. “Педагогика.” – Москва 1998 г.
 19. Богданов Г.П. “Школьникам – здоровий образ жизни ”. ”Физкультура и спорт”. – М., 1989 р.
 20. Кинль В.М. “Физкультурно – оздоровительные мероприятия в группах продленного дня ”.  ”Радянська школа”. – К., 1988 р.
 21. Леонов О.З.,Цвек С.Ф.“ Школярам фізичний гарт”.”Радянська школа”. – К.,1980 р.
 22. Пермяков А.А. “Внешкольное физическое воспитание подростков”. ”Радянська школа”. – К., 1989 р.
 23. Ильинич В.И.  “Физическая культура студента”.   “Гардарики”. -        М., 2000 р.
 24. Мильнер  Е.Г. “Формула жизни”.
 25. “Физкультура и спорт”. – М., 1991 р.
 26. Попов С.Н. “Лечебная физическая культура” , “Физкультура и спорт”. - М., 1978 р.
 27. Холодов Ж. К. , Панов В. П.  “ Папа, мама и я – спортивная семья”.
 28. “Полымя”. – М., 1989 р.
 29. Орешкин Ю. А. “К здоровью через физкультуру”. “Медицина”. -  М.., 1990 р.
 30. Приходченко К. М.  “Школа закаливания на дому”. “Полымя”. -   М., 1988 р.
 31. Н. В. Гуреев “Активный отдых ”, Москва «Советский спорт» 1991г.
 32. Качашкин В.М.   “Методика физического воспитания”. “Просвещение”. – М.,  1980р.

 


 

~ 1 ~

 

doc
Додано
24 травня
Переглядів
108
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку