Стадії дизайну об'єктів технологічної діяльності

Про матеріал
презентація до теми: Стадії дизайну об'єктів технологічної діяльності, 8 параграф підручника Коберник О.М. 10 клас
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Стадії дизайну обєктів технологічної діяльностіОсновні поняття: художнє конструюстадії та аналіз художнього конструювання. http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Номер слайду 2

Зміст Теоретичні передумови художнього конструювання01 Основні принципи художнього конструювання 02 Методика художньо-конструкторського аналізу03 Послідовність художнього конструювання об'єктів технологічної діяльності04

Номер слайду 3

Теоретичні передумови художнього конструювання

Номер слайду 4

До найважливіших споживчих властивостей промислових виробів належать: суспільна доцільність, відповідність призначенню, зручність експлуатації і ремонту, естетична значущість. Дизайн як наукова дисципліна вивчає комплекс проблем, що виникають під час аналізу зв'язків і відносин системи «людина — виріб — середовище».

Номер слайду 5

Художнє конструювання. Вироби, створені за допомогою художнього конструювання, мають відповідати сучасним вимогам, які ставить до них штучне предметне середовище і які безперервно змінюються та вдосконалюються. Аналіз споживчих властивостей, а також урахування сформованого в суспільстві розуміння можливих засобів задоволення людських потреб дають змогу сформулювати визначені вимоги щодо оцінювання якості проектування і виробництва промислової продукції як вимоги дизайну

Номер слайду 6

Комплекс вимог дизайну і сукупність споживчих властивостей виробів можна умовно поділити на чотири групи: Ергономічні Естетичні Утилітарно-функціональніСоціальні

Номер слайду 7

Для того щоб оцінити сукупність суспільно корисних властивостей виробу-речі, потрібно врахувати групу вимог, пов'язаних із матеріальними витратами: одноразовими — на виробництво виробів і тривалими — на його споживання і ремонт. Ключовий критерій оцінювання відповідності промислових виробів вимогам дизайну — це величина корисного ефекту споживання виробу і сумарних витрат на його виготовлення.

Номер слайду 8

Основні принципи художнього конструювання

Номер слайду 9

Художнє конструювання. Художнє конструювання — новий метод проектування виробів промислового виробництва, впровадження якого має забезпечувати високу якість продукції. Основною метою художнього конструювання є активне вдосконалювання навколишнього середовища, естетизація матеріальної сфери праці і побуту людини.

Номер слайду 10

Напрямки роботи дизайнерівприладе- і машинобудування,інструменти. Промислова графіказасоби транспортувироби легкої промисловостіВеб-дизайн201520162017201820192014 Зміст і стадії художнього конструювання визначаються напрямками, за якими розвивається сучасний дизайн.

Номер слайду 11

Останнім часом спостерігається інтенсивний розвиток традиційних видів проектування — архітектурного, містобудівного, промислового — і нових видів дизайнерського проектування — системотехнічного, організаційно-управлінського, соціального тощо. Містобудівне проектування. Організаційне проектування. Сучасні види проектування

Номер слайду 12

Основні принципи художнього конструювання виробів промислового виробництва: Комплексне Навколишнє середовище Зовнішній вигляд Урахування особливостей навколишнього середовища та конкретних умовЄдність форми і змісту. . Одночасне вирішення утилітарно-функціональних, конструктивно-технологічних, економічних, соціальних і естетичних питань. .

Номер слайду 13

Художнє конструювання01020304 Виріб як об'єкт проектування має відповідати навколишньому середовищу і конкретним умовам. В процесі художнього конструювання повноцінний результат оптимального рішення форми виробу є наслідком використання цієї формули. У сучасній практиці проектування сутність першого принципу можна відобразити лаконічною формулою: «користь + зручність + краса». . У художньому конструюванні найвагомішим є вирішення утилітарно-функціональних питань. Будь-який виріб, зроблений людиною, має визначене призначення і виконує відповідну функцію. У художньому конструюванні найвагомішим є вирішення утилітарно-функціональних питань. Будь-який виріб, зроблений людиною, має визначене призначення і виконує відповідну функцію. Користь Зручність Краса

Номер слайду 14

Методика художньо-конструкторського аналізу

Номер слайду 15

Художньо-конструкторський аналіз Конструктивність Експлуатаційну практичність, економічність. Функціональність Технологічну доцільність. Вимоги ергономіки0504030102це комплексний, цілісний і різнобічний процес, у ході якого послідовно розглядають та оцінюють досконалість виробу, зокрема04 Раціональність композиції та естетичність

Номер слайду 16

Розрізняють таку послідовність художньо-конструкторського аналізу об'єктів проектування: збір інформації з різних джерел — патентних матеріалів, каталогів і проспектів, що стосуються аналогів заданого для проектування виробу;01 аналіз відповідності матеріалів у функціональному, конструктивному і декоративному відношеннях; 05виявлення відповідності форми конструктивній основі, логіці і тектонічності форми; 04загальний висновок щодо виробу. 08 добір діючих аналогів виробу, що проектується; 02аналіз технологічності як окремих елементів, вузлів і деталей, так і загалом виробу; 06 аналіз функціональних вимог з визначенням зв'язків «людина — машина», «предмет — середовище» і безпеки експлуатації; 03аналіз композиційного рішення цілісності форми, єдності характеру всіх елементів і відповідності форми стильовій спрямованості; 07

Номер слайду 17

Із завдання на проект дизайнер дізнається про призначення об'єкта, його принципову будову, технологічні можливості його виготовлення, зв'язок з предметним середовищем тощо. Дизайнеру важливо знати, як діє машина або прилад, в яких умовах вона працюватиме, які існують можливі типові варіанти конструкції цього об'єкта, які вимоги до нього тощо. Зазвичай, об'єкт проектування має прототипи, тому на них слід зважати в процесі проектування.

Номер слайду 18

це вироби, що виготовлялися раніше й мають таку саму функцію та умови експлуатації, що й об'єкт проектування. Прототипи 0102це вироби, які мають подібні чи близькі за змістом функції щодо об'єкта проектування. Аналоги Визначення

Номер слайду 19

Комплекс функціональних вимог розподіляється за чотирма основними групами виробів: 01020304 промислові вироби, які виконують тільки робочу функцію (автоматизовані системи, вузли механізмів машини, автоматичні лінії). промислові вироби, які виконують робочу функцію і частково обслуговують людину (верстати, прилади, машини, засоби транспорту); вироби, що безпосередньо обслуговують людину і виконують технічну функцію (побутові прилади, електроарматура тощо) вироби, що безпосередньо обслуговують людину (предмети побуту, одяг, взуття, меблі та ін.); Під час художньо-конструкторського аналізу виробу особливу увагу звертають на функціональні вимоги до нього. Функцію виробу потрібно розуміти дуже широко, обов'язково у зв'язку з діяльністю людини. Призначення виробу — це його основна функція.

Номер слайду 20

Вимоги до груп виробівІІІІІІІVГРУПИДо першої групи виробів висуваються дві вимогипо-перше, вироби, якими безпосередньо користується людина, повинні мати таку форму, яка відповідала б анатомії та фізіології людини;по-друге, вони повинні мати такі властивості та якості, які робили б їх справді необхідними для людини. Кожна річ, призначена для безпосереднього споживання, має оцінюватися за її корисними властивостями. Вироби, що належать до другої групимають складнішу функціональну структуру, вони обслуговують людину, поєднуючи технічну та споживчі функції. До третьої групи належать знаряддя праці що вимагають від людини відповідних фізичних зусиль. Ці знаряддя праці повинні мати гарну форму, що відповідає трудовим рухам людини, а також необхідні робочі властивості. до четвертої групи відносять. Знаряддя праці, які самостійно виконують робочі функції, без безпосередньої участі людини, але під її контролем. Вироби цієї групи мають складні комплекси керування, які поєднуються або просторово відокремлюються від них.

Номер слайду 21

Функціональний аналіз. Аналіз функціональних вимог — це визначення соціального значення виробу, тобто облік і оцінювання всіх якостей, що характеризують зв'язок «людина — виріб». Не менш важливим у функціональному аналізі є виявлення зв'язку «виріб — середовище». Потрібно звернути увагу на те, наскільки форма виробу за своїм характером і стильовим спрямуванням відповідає іншим елементам, які в процесі використання складають комплекс виробів

Номер слайду 22

Композиційний аналіз. Композиційна якість — кінцева фаза, якої досягають лише після ретельного і всебічного аналізу всіх утилітарних і функціональних вимог, які ставились до виробу. Вироби повинні мати оригінальну композицію і цілісність форми, але це не головне, бо конструкції всіх виробів обов'язково мають відповідати їхнім функціональним вимогам.

Номер слайду 23

Послідовність художнього конструювання об'єктів технологічної діяльності

Номер слайду 24

Послідовність художнього конструювання об'єктів технологічної діяльності{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Стадії інженерного проектування. Етапи художнього проектування. Результати роботи художника-конструктора. Технічне завдання. Розроблення технічного завдання. Попередній аналіз проектної ситуаціїУзгодження з дизайнером технічного завдання. Художньо-конструкторський аналіз. Розкриття якостей аналогів і комплексу зав'язків «людина – виріб» та «людина – середовище»Узагальнення художньо-конструкторського аналізу. Технічна пропозиція. Розроблення художньо-конструкторської пропозиціїДослідження, що стосуються соціологічних, ергономічних та інших даних про об'єкт проектування. Визначення вимог, що ставить дизайн до виробу, який проектується Художньо-конструкторська пропозиція. Дані простих досліджень. Формулювання вимог дизайну щодо виробу.

Номер слайду 25

Послідовність художнього конструювання об'єктів технологічної діяльності{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Стадії інженерного проектування. Етапи художнього проектування. Результати роботи художника-конструктора. Технічна пропозиція. Визначення художньо-конструкторських завдань. Розроблення попередніх варіантів художньо-конструкторських пропозицій. Узгодження художньо-конструкторських пропозицій. Формулювання художньо-конструкторських завдань. Варіанти схем компонуванняхудожньо-конструкторська пропозиція. Ескізний проект. Ескізне проектування. Аналіз та відбір художньо-конструкторських пропозицій. Вивчення конструкцій, матеріалів та технологій виготовлення виробів. Розроблення ескізних варіантів виробів у графіці та об'ємі (з урахуванням ергономічних вимог тощо)Ескізний проект. Варіанти художньо-конструкторських пропозицій. Дані про конструктивні рішення, властивості матеріалів та технологій. Ескізи та пошукові моделі виробів.

Номер слайду 26

Послідовність художнього конструювання об'єктів технологічної діяльності{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Стадії інженерного проектування. Етапи художнього проектування. Результати роботи художника-конструктора. Технічний проект. Художньо-конструкторський проект. Завершальне компонування виробу.художньо-конструкторське рішення форми. Розробка складних поверхонь. Вибір конструкційних та оздоблювальних матеріалів. Моделювання та макетування. Економічне обґрунтування рішення. Оформлення проекту. Узгодження технічного проекту. Художньо-конструкторський проект. Компонувальні креслення виробів. Ескізи робочих креслень складних поверхонь. Модель або макет виробу. Пояснювальна записка

Номер слайду 27

Послідовність художнього конструювання об'єктів технологічної діяльності{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Стадії інженерного проектування. Етапи художнього проектування. Результати роботи художника-конструктора. Розроблення технічної документаціїРобоче проектування. Розроблення креслень складних поверхонь. Розроблення креслень вузлів і деталей. Узгодження робочої документаціїРобочі креслення. Креслення складних поверхонь. Креслення вузлів і деталей, які є найбільш вагомими в зовнішньому вигляді виробів. Дослідний зразок. Участь в авторському нагляді за процесом виготовлення та випробування. Висока якість зразка

Номер слайду 28

Художнє конструювання об'єктів проектування починається з моменту складання та видачі завдання. Завдання дається замовником у письмовій формі, іноді доповнюється схематичними кресленнями, у яких проставляються основні розміри об'єкта проектування. У завданні у стислій формі уточнюється функціональне призначення, можливий варіант конструктивно-технологічного рішення, особливі вимоги, які ставляться до художньо-конструктивного рішення.

Номер слайду 29

Ескізи виконуються в кількох варіантах — з метою визначення художньо-конструктивного вирішення об'єкта проектування. Основна вимога до ескізного проекту — мінімум зображень мають надавати максимум інформації про об'єкт проектування. Ескізний проект - це найкращий варіант конструктивного вирішення об'єкта технологічної діяльності. Він виконується у вигляді креслення в ортогональних проекціях або перспективного зображення.

Номер слайду 30

Під час пошуку композиційного рішення об'єкта проектування використовують також об'ємно-зображувальні засоби — макети. SWOTСпочатку макети виконують у невеликому масштабі, далі, в міру завершення форми, їхні масштаби збільшують. У більшості випадків макет — це найкращий засіб пошуку художньокомпозиційного вирішення об'єктів технологічної діяльності, але основними засобами залишаються графічні зображення. Макети виконують з доступних пластичних (пластилін, глина, пінопласт) і твердих (дерево, метал, гіпс, пластмаса тощо) матеріалів. і твердих (дерево, метал, гіпс, пластмаса тощо) матеріалів.

Номер слайду 31

Проектна пропозиція. Перша стадія художнього конструювання. Ескізний пректскладається з ескізного проекту та пояснювальної записки, у якій коротко обґрунтовується конструктивне рішення, методи оздоблення та всі основні показники, включаючи й економічні. на цьому етапі виконується об'ємне вирішення, з'являється образність та інші якості об'єкта проектування. Ескізний проект супроводжується демонстраційними матеріалами, які повинні мати високі демонстраційні якості. Отже, до першої стадії художнього конструювання належать: виконання проектної пропозиції; розроблення креслень, малюнків ескізного проекту; виготовлення макетів.

Номер слайду 32

Перша стадія завершуєтьсярозглядом проектної пропозиції об'єкта проектування на спеціальних художньо-технічних радах і прийняттям рішення про її затвердження у відповідних інстанціях.

Номер слайду 33

Друга стадія дизайну об'єктів технологічної діяльності — це розроблення дизайн-проекту. складається із загального вигляду виробу, виконаного в ортогональних проекціях; На цьому етапі також здійснюється виготовлення робочої моделі та виконання робочих креслень. BВтіленняшаблонів всіх проектних матеріалів, необхідних для повноцінного виготовлення виробу конструктивних розрізівкреслень вузлів і деталейІдея AДизайн-проект об'єкта

Номер слайду 34

Якщо технічне завдання видається на об'єкт проектування, який уже виготовляється на виробництві, то воно є завданням з модернізації виробництва. В процесі модернізації виробництва дизайнер не завжди бере участь у процесі проектування або співпрацює з інженером-конструктором тільки на окремих стадіях.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Діхтяр Жанна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Коберник О.М. та інші)
Додано
23 вересня 2019
Переглядів
1432
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку