2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Технологія створення дизайн проекту

Про матеріал
Презентація до уроку Технологія створення дизайн проекту 9 парагрф підручник Коберник О.М. 10 клас
Зміст слайдів
Номер слайду 1

http://www.free-powerpoint-templates-design.com. Технологія створення дизайн проекту. Основні поняття: художнє конструювання, стадії та аналіз художнього конструювання

Номер слайду 2

Зміст Підготовча робота зі створення проектної пропозиції1 Ергономічне дослідження як складова процесу дизайн- проектування2 Матеріал і конструкція як аспект художнього проектування3 Коло питань, якими опікується дизайнер у галузі сучасних технологій4 Етапи дизайн проектування5

Номер слайду 3

Підготовча робота зі створення проектної пропозиції

Номер слайду 4

Дизайн-проектпочинають створювати з виконання проектної пропозиції. Адже успішне її виконання — запорука вдалого майбутнього проекту, створення якісної продукції, що матиме попит і з часом буде впроваджена в серійне виробництво.

Номер слайду 5

З чого Почати? Роботу над дизайн-проектом починають з ознайомлення із завданням та зі збору інформації про об'єкт технологічної діяльності, який потрібно розробити. На цьому етапі слід зібрати і проаналізувати всю інформацію, що стосується обраного типу об'єкта проектування. Завдання художника-конструктораза мінімально можливий термін зібрати максимальну кількість інформації про об'єкт проектування — основні характеристики, загальний вигляд і форми конструкції найкращих зразків виробів аналогічного типу об'єкта проектування.

Номер слайду 6

Публікації у вітчизняних і закордонних виданнях. Каталоги промислових фірм і відомих виставок, зразки асортименту різноманітних фірмІнформація з Інтернету та інших джерел Джерела Інформації Усю зібрану про об'єкт технологічної діяльності інформацію систематизують

Номер слайду 7

Проектування сучасних об'єктів технологічної діяльності Це процес вирішення складного комплексу пов'язаних між собою завдань, зумовлених як техніко-економічними, інженерними вимогами, так і споживчими потребами людини. Прототипи об'єкта проектування ретельно і критично оцінюють з погляду сучасних вимог і всіх особливостей їхнього художньо-конструкторського рішення. Дослідження споживчих властивостей об'єктів, а також урахування соціальних вимог до них дають змогу визначити конкретні вимоги до якості виробів, що проектуються. Слід уважно й ретельно переглянути всі зразки виробів, зробити аналіз позитивних і негативних якостей діючої моделі прототипу, яка з погляду внутрішньої конструкції може бути обраною основною базою для проекту — проектної пропозиції.

Номер слайду 8

Вироби як об'єкти проектуванняяк матеріальні тіла мають підпорядковуватися законам природи як суспільні речі мають підпорядковуватися законам соціальної дійсності.

Номер слайду 9

Властивості виробів. Природні властивості фізичні, хімічні, енергетичні властивості речовин Суспільні властивості користь, зручність, краса

Номер слайду 10

Кожна річ як об'єкт технологічної діяльності може виступати, як мінімум, у чотирьох якостях: Проект-ідея. Продукт виробництва0102 Товар Предмет споживання0304 Річ народжується у вигляді проекту, створеного конструктором спільно з художником-конструктором; набирає матеріальної форми, стає промисловим виробом унаслідок співпраці дизайнера, інженера, робітника, а потім, перетворившись на товар, потрапляє до споживачів і стає предметом споживання.

Номер слайду 11

Завдання дизайнера. Новизна форми відповідно потребує створення нових конструктивно-інженерних рішень, які мають сприяти появі або впровадженню прогресивних технологічних процесів виготовлення об'єктів виробництва. Проектуючи вироби, дизайнер зобов'язаний враховувати реальні можливості промисловості, сприяючи водночас її вдосконаленню, ставлячи тим самим перед промисловістю складніші, продиктовані часом завдання. Керуючись інтересами економічності та конкурентоспроможності, дизайнери в процесі проектування мають забезпечити новизну й оригінальність форм виробів.

Номер слайду 12

Ергономічне дослідження як складова процесу дизайн-проектування

Номер слайду 13

Нині ергономіка є достатньо розвиненою наукою, яка має свій предмет і методи дослідження. На основі ергономічних досліджень, з урахуванням так званого людського чинника, розробляють вимоги до об'єктів технологічної діяльності. Сучасні показники якості виробів і споживчі властивості сучасних об'єктів технологічної діяльності різноманітні: анатомічні, фізіологічні, психологічні, естетичні тощо. дуже важливим є ергономічний аналіз прототипів. Ергономіка спирається на дані фізіології, психофізіології і психології та визначає деякі вимоги до форми об'єктів проектування й особливостей технологічних процесів їх виготовлення.

Номер слайду 14

Існують чотири групи ергономічних показників, за якими здійснюють ергономічні дослідження технологічних об'єктів та оцінюється якість продукції: Антропометричні Гігієнічні Фізіологічні і психофізіологічніПсихологічні

Номер слайду 15

Ергономічні показники показники визначаються відповідністю конструкції об'єктів проектування таким можливостям людини: силовим, енергетичним, фізіологічним і психофізіологічним. Фізіологічні та психофізіологічні визначаються відповідністю конструкції виробу навичкам людини зі сприйняття та перероблення інформації. Психологічні показники визначаються рівнями освітленості, вентиляції, вологості, запиленості, температури, радіації, токсичності, шуму, вібрації тощо. Гігієнічні показникивизначаються відповідністю об'єкта розмірам і формі тіла людини, розподілу маси тіла, а також з урахуванням розмірів голови і кисті руки. Антропометрична відповідність характеризується довільним визначенням параметрів конструкції відносно анатомічних особливостей тіла людини, його розмірів, можливостей руху, з урахуванням робочого положення і принципів користування виробами під час експлуатації. Антропометричні показники

Номер слайду 16

На етапі художньо-конструкторського компонування враховують і використовують всі дані, отримані завдяки аналізу прототипів і в результаті пошукового етапу. Крім того, враховують попередні варіанти колірного рішення та їхній зв'язок із формою об'єкта проектування, оскільки колір допомагає відокремити або згладити деякі функціональні елементи форми.

Номер слайду 17

Єдність ергономічних і художньо-конструкторських рішеньнайважливіша умова успіху процесу проектування, створення засобів виробництва та предметного середовища, яке відповідає вимогам «людського чинника».

Номер слайду 18

Матеріал і конструкція як аспект художнього проектування

Номер слайду 19

Матеріал і конструкція, технологія перетворення одне в одне — це дуже важливий аспект художнього проектування. Деревина Метал Пластичні матеріали. Групи матеріалів. Усі основні матеріали, що використовуються в сучасному промисловому виробництві, можна об'єднати в три групи

Номер слайду 20

Типові конструктивні системи. Можна виділити деякі типові конструктивні системи, що виконуються з різноманітних матеріалів, які надають формам споруд і виробів характерних ознак, що впливають на їхню пластику й тектоніку Тектоніка — наука про вплив матеріалу на форму та роботу конструкції

Номер слайду 21

Типи конструкцій Існують два основні типи конструкції— просторововідкриті (монолітні або решітчасті) та конструкції, які виконуються в єдиному об'ємі.

Номер слайду 22

Зовнішній вигляд об'єкта технологічної діяльності може змінитися завдяки творчому впливу дизайнера на процес проектування.у процесі формоутворення об'єктів проектування використовуються різні конструктивні системи, тому важливим є те, що саме дизайнер виявить у зовнішній формі виробу, визначить основну конструкційну особливість. Якщо ж за основу конструкції вибирається другорядний конструктивний елемент, то цілісність форми руйнується; дизайнер має враховувати деякі аспекти: у разі використання старої, діючої форми для нового за функціями об'єкта технологічної діяльності не обов'язково прив'язуватися до всіх елементів форми старої конструкції, тобто новим функціям має відповідати нова конструктивна основа. що нові матеріали і конструкції не впливають на форму автоматично, іноді певний час зберігається традиційне вирішення зовнішнього вигляду виробів і машин У цьому випадку форма суперечить конструкції, функціональні й виразні можливості яких використовуються частково. Слід зазначити

Номер слайду 23

Коло питань, якими опікується дизайнер

Номер слайду 24

Завдання дизайнераце врахування трудомісткості виготовлення виробів і визначення найраціональніших методів його відпрацювання. правильне поєднання різних матеріалів і вміння за можливістю виключати технологічні процеси, пов'язані з ручною обробкою матеріалів. Перше безпосередньо стосується технології та якості форми, — це питання про можливість об'єднання деталей — заміна кількох деталей однією або використання меншої кількості різних деталей. Друге використання стандартних або раніше спроектованих вузлів, агрегатів та елементів, з яких може складатися конструкція виробу, тобто питання уніфікації елементів конструкції. Третє впровадження нової техніки. Урахування нових технологічних досягнень підвищує продуктивність виробництва, сприяє формуванню культурних цінностей працівників. Четверте

Номер слайду 25

Етапи дизайн- проектування

Номер слайду 26

Попередній аналіз і складання технічного завдання. Дизайнер має брати участь у складанні технічного завдання на проектування, оскільки в технічному завданні мають бути вказані вимоги дизайну, які ставляться до об'єкта проектування. На цьому етапі дизайнер вивчає прототипи та формулює загальні завдання на основі попереднього аналізу прототипів. Дизайнер мусить знати і враховувати: технічні можливості підприємства, перспективи техніки й технології, прогресивні сучасні методи промислового виробництва. Виконані дослідження допомагають дизайнеру сформулювати художньо-конструкторську проблему і визначити можливі способи її вирішення. На цьому етапі дизайнер спільно з інженерами формулює необхідні вимоги, пов'язані з основними функціями об'єкта проектування. 1

Номер слайду 27

Попередній аналіз і розроблення художньоконструкторської пропозиції. Після одержання технічного завдання на проектування дизайнер починає розробляти попередню художньо-конструкторську пропозицію. Велике значення на цьому етапі проектування має ефективний збір інформації. Тут можна використовувати різноманітні методи вирішення творчих завдань (метод мозкової атаки, метод фантастичних аналогій, біоніка тощо). На основі зібраної інформації складається перелік умов, які безпосередньо впливають на якість об'єкта проектування. Ці умови об'єднуються в групи — відповідно до проблемних напрямків роботи. Результатом цього етапу роботи дизайнера є обґрунтовані варіанти художньо-конструкторських пропозицій. 2

Номер слайду 28

Ескізний проект Етап ескізного проектування — один з найважливіших моментів художнього конструювання. Ескізний проект — кінцевий варіант творчої пропозиції художника-конструктора, який мусить повністю визначити всі характеристики виробу, що проектується. 3

Номер слайду 29

На що звернути увагупотужністьгабаритиміцністьмасапродуктивність. Вивчаючи конструктивні схеми виробів-аналогів, дизайнер має ретельно вивчити ступінь раціональності компонування вузлів, зв'язків з енергетичними джерелами й такими показниками виробів. А також: вартість виготовлення з урахуванням ремонту, відповідність споживчим вимогам тощо.

Номер слайду 30

Завершальний етап. На завершальному етапі процес остаточного компонування виробу (прототипу виробу) здійснюється одночасно дизайнером та інженером-конструктором, який уточнює складові основних вузлів, що входять у виріб, їхні габарити і схематичне компонування. Дизайнер Інженер-коструктор

Номер слайду 31

Компонування — один із найвідповідальніших моментів розроблення художньо-конструкторських пропозицій та ескізів. Вузли робочого механізму та елементи форми компонуються в різних варіантах, здійснюється пошук найраціональніших і композиційно цілісних рішень.

Номер слайду 32

Під час ескізного проектування застосовують дві спеціальні проектні мови, які доповнюють евристичні можливості одна одної, тобто можливості, пов'язані з творчим пошуком найкращого розв'язку проектної задачі. Мова проектної графіки Мова об'ємного проектування — макетування і моделювання Ескізи виконують на папері в чорно-білому зображенні або в кольорі Модель створює найбільш реальне уявлення про об'єкт проектування, допомагає краще зрозуміти зв'язок виробу з людиною та середовищем

Номер слайду 33

Для визначення варіанта (варіантів) ескізного художньо-конструкторського проекту необхідно мати таку інформацію: короткий опис варіантів з обґрунтуванням кожного; 1перелік інформаційного та наукового матеріалів, які були використані; 2макети й моделі, які були виконані на етапі художньо-конструкторського ескізування; 3схеми ергономічних обґрунтувань; 4колірні таблиці тощо5

Номер слайду 34

Художньо-конструкторський проект. Характерна особливість цього етапу — обсяг роботи, яку виконує інженер-конструктор, значно більший, ніж у дизайнера, — обраний варіант художньоконструкторської пропозиції передусім проробляється технічно. При цьому багато часу відводиться об'ємному моделюванню виробу та його окремих елементів, уточненню загальної композиції, компонуванню елементів промислової графіки. Макети виконують у натуральному розмірі. 4

Номер слайду 35

Креслення загального вигляду відповідно до останнього, затвердженого варіанта. Подати схему фарбуваннята рекомендації щодо використання оздоблювальних матеріалів. Процес затвердження проекту потребує ретельного аналізу всієї проектної документації. На цьому етапі художнього конструювання дизайнер має виконати

Номер слайду 36

До складу художньо-конструкторського проекту входять такі матеріали: Креслення загального вигляду виробу та вузлів, перспективне або аксонометричне зображення об'єкта проектування, малюнки. Виписка з протоколу про затвердження художньо-конструкторської пропозиції. Пояснювальна записка. Еталон зовнішнього вигляду об'єкта технологічної діяльності або макет. Фотознімки або комп'ютерні варіанти зображень прототипів. Фотознімки або комп'ютерні варіанти зображень макетів виробів і малюнків відповідно до різних етапів розроблення.

Номер слайду 37

інформацію про завдання, що було поставлене перед дизайнером;характеристика оздоблювальних матеріалів. вимоги щодо художньо-конструкторського розроблення;характеристика основних тенденцій формоутворення виробу;ретельний опис художньо-конструкторського проекту, його техніко-економічне та ергономічне обґрунтування, аналіз перспективного економічного ефектупорівняльні компонувальні схеми; вимоги щодо технології виготовлення об'єкта проектування;Пояснювальна записка містить:

Номер слайду 38

Робоче проектування та авторський нагляд. Після затвердження художньо-конструкторського проекту дизайнер обробляє креслення і принципи систематизації складних поверхонь виробу, складає супроводжувальну документацію, розробляє робочі креслення, за якими виготовлятимуть виріб. Під час розроблення робочих креслень на дизайнера покладається дуже велика відповідальність. Він має стежити за виконанням робочих креслень тих деталей і вузлів, які можуть впливати на зручність експлуатації та зовнішній вигляд виробу5

Номер слайду 39

Дослідний зразок. Дизайнер та інженер-конструктор здійснюють авторський нагляд за реалізацією проекта в умовах виробництва. Нагляд є також вважливою частиною процесу створення нового виробу. Дизайнер бере активну участь у виготовленні дослідного зразка та в його випробуванні. Якість дослідного зразка перевіряють у реальних умовах експлуатації з урахуванням вимог, які є основою проектування.

Номер слайду 40

Експертиза. Унаслідок проведеного комплексного врахування всіх вимог та узгодження окремих вимог між собою дизайнер має внести в проект такі якості об'єкта, які мають зробити його оптимальним для споживання. В кожному конкретному проектному завданні мають враховуватися не лише вимоги до конкретних об'єктів технологічної діяльності, а й вимоги до групи однотипних виробів. У цьому разі виникає проблема створення так званої оптимальної номенклатури виробів та оптимального асортименту виробів. 6

Номер слайду 41

Експертиза виробу. Одночасно визначається, наскільки об'єкт проектування за своїми показниками є раціональним з погляду інтересів розвитку сучасного господарства. У процесі експертизи об'єкт оцінюється за різними аспектами в плані технологічного вдосконалення, зручності користування, оптимальності ринкової вартості, оцінки користувача з точки зору доцільності та краси. Результати експертизи та загальні тенденції розвитку, а також вимоги до певної групи виробів уточнюються за допомогою експериментального проектування і завдяки вивченню споживчих уподобань і пропозицій. Результатом виявлення вимог дизайну, що ставляться до об'єктів технологічної діяльності, є те, що може мати назву «передпроектна пропозиція» та визначати головний напрямок у процесі дизайн-проектування.

Номер слайду 42

Експертиза об'єкта технологічної діяльності Суспільно корисні Вироби. Соціолог Технічна досконалість виробуІнженер Естетичні якостіХудожник Суспільно корисні Вироби. Соціолог Суспільно корисні Вироби. Соціолог Якість виробу. Висновок про якість виробу. Пропозиції щодо перегляду стандартів. Рекомендації щодо створення нових виробів

pptx
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Коберник О.М. та інші)
Додано
23 вересня 2019
Переглядів
1367
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку