24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Сталінська індустріалізація

Про матеріал
Це є презентація до уроку вивчення нового матеріалу з теми "Сталінська індустріалізація"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Презентація на тему ″ Cталінська індустріалізація України″

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Номер слайду 4

“Людина – це гвинтик в єдиному суспільному механізмі” (Й.Сталін)

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

“… нам, як і кожній нації, є за що посипати собі голову пеплом Тільки не треба тим пеплом запорошувати очі наступних поколінь” (Л.Костенко)

Номер слайду 8

“30-ті роки називали по різному :”епохою терору”, ”епохою утвердження соціалізму”,” епохою Сталіна”. А як би ви назвали цей період?

Номер слайду 9

План уроку: 1.Початок першої п’ятирічки 2.Джерела індустріалізації 3.Директивне господарювання 4.Штурмовщіна 5.Україна в першій п’ятирічці 6.Життєвий рівень населення

Номер слайду 10

Наслідки сталінської індустріалізації для України позитивні негативні

Номер слайду 11

Перехід до форсованої індустріалізації У грудні 1925 року ХIV з’їзд ВКП(б) прийняв рішення прискорити розвиток промисловості. Навесні 1929 р. був затверджений план першої п’ятирічки, яка почалась в 1928 році. Головне завдання – розвиток важкої промисловості. Планувалося подвоїти валову продукцію народного господарства. У сільському господарстві на кінець п’ятирічки планувалося колективізувати 30% селянських господарств.

Номер слайду 12

Індустріалізація - процес створення великого чи простого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства і перехід на цій основі від аграрного до індустріального суспільства. Індустріалізація - розвиток великої машинної техніки та впровадження її в господарство країни. Запровадження в певну галузь виробництва великої машинної техніки. Індустріалізація - перехід економіки країни на промислові рейки, значне збільшення частки промислового виробництва в економіці, створення великого машинного виробництва в усьому народним господарстві або в окремих його галузях. ? Яке з наведених визначень відповідає змісту нашої теми? Чому?

Номер слайду 13

Джерела індустріалізації Вилучення коштів із сільського господарства та культури Підвищення норм виробітку за незмінності розцінок за вироблену продукцію Подовження робочого дня Примусове поширення широкої системи державних позик( облігацій). “П’яні гроші” (від продажу спиртних напоїв) ? Прокоментуйте наведені джерела індустріалізації

Номер слайду 14

Директивне господарювання На кінець 1929 р. В ЦК партії перемогла сталінська лінія на форсовану індустріалізацію і прискорену колективізацію. “Партія٫- говорив Й. Сталін на об'єднаному Пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) у січні 1933 р.,- немовби підхльостувала країну, прискорюючи її просування уперед”. Капіталовкладення становили у 1929 р. 438 млн. крб., а в 1932 р. – 1229 млн. крб. (у порівняльних цінах 1928р.).

Номер слайду 15

Директивне господарювання З кінця 1929 р. почалося реорганізація управління промисловістю. Почали створюватись об'єднання. від яких повністю залежали і виробництво, і збут, і постачання . підприємств. Засоби виробництв і предмети споживання розподілялися централізовано. Селянам практично не дозволялось торгувати хлібом, у містах була запроваджена карткова система постачання. ? Як ви розумієте термін директивне господарювання″?

Номер слайду 16

Заходи щодо стимулювання виробництва, прийняті в 1932 р. У разі прогулу працівник звільнявся з роботи, позбавлявся житла і продовольчих карток. Фонд заробітної плати був обмеженим, якість роботи не стимулювалася. На підприємствах були запроваджені політичні відділи. ? Які заходи стимулювання праці переважали в роки першої п'ятирічки: економічні чи адміністративно – командні?

Номер слайду 17

Україна в першій п᾽ятирічці ? Підрахуйте відсоток долі України в планах першої п'ятирічки, використовуючи наведені дані?

Номер слайду 18

Директивне господарювання У 1929 р. на Луганському паровозобудівному заводі висунули ідею дострокового виконання п᾽ятирічного плану. Почалось соціалістичне змагання за перевиконання планів ″П᾽ятирічку – за чотири роки!″. Розгорнувся рух за оволодіння новою технікою і підготовку кваліфікованих робітників безпосередньо на виробництві.Він дістав назву ізотівського за прізвищем вибійника горлівської шахти ″Кочегарка″ М. Ізотова. ? Чим було вигідне соціалістичне змагання для радянської влади? Чи виник би термін ″П᾽ятирічку – за чотири роки!″, наприклад, у США?

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Підсумки першої п᾽ятирічки ●За роки першої п᾽ятирічки в УСРР було збудовано близько 400 нових заводів, фабрик, електростанцій та інших підприємств. ●У Донбасі було запроваджено в експлуатацію 53 великих шахти. Було збудовано 12 доменних і 24 мартенівських печі. ●У 1930 р. почали випускати труби у Харцизьку, Маріуполі. ●У 1930 р. розпочалося спорудження в Маріуполі заводу ″Азовсталь″, в Запоріжжі ″Запоріжсталі″. У 1931 р. у Кривому Розі - ″Криворіжсталі″. ●Обсяг продукції машинобудування за роки п᾽ятирічки зріс у 4,5 рази. Почали випуск продукції Запорізький комбайновий, Новокраматорський завод важкого машинобудування, реконструйовано Луганський паровозобудівний завод. Частка імпорту у внутрішньому споживанні машин скоротилась у 2,4 рази. ●Обсяг продукції хімічної промисловості в Україні за роки п᾽ятирічки збільшився в 4,3 рази. Були збудовані найбільші в Європі Донецький содовий завод ″Донсода″, Рубіжанський комбінат з виробництва анілінових барвників. ●У 1933 р. у республіці вже не було жодного приватного підприємства. ? Випишіть назви міст, де в роки першої п'ятирічки зводилися промислові підприємства.

Номер слайду 21

? Знайдіть на карті міста, де в роки першої п᾽ятирічки зводилися промислові підприємства?

Номер слайду 22

Харківський тракторний було збудовано за 15 місяців. Перший трактор марки Форд″ зійшов з конвеєра 1 жовтня 1931 р. Уже в 1932 р. завод випустив близько17 тис. тракторів. Перший трактор ХТЗ ? Завдяки чому вдалося суттєво перевершити терміни пуску ХТЗ? Чи широко в рядянській пресі , на вашу думку, повідомлялось про допомогу спеціалістів-інженерів США у будівництві заводу?

Номер слайду 23

″Нет таких крепостей, какие бы большевики не могли взять″. Сталин ? Прокоментуйте вислів Сталіна на плакаті?

Номер слайду 24

Виплавка чавуну Виплавка сталі Виробництво мінеральних добрив 1928 р. 2,8 млн т 2,7 млн т 57 тис. т 1932 р. 4,2 млн т 3,3 млн т 274 тис. т Видобуток вугілля Потужність електро- станцій Виробництво електро- енергії Кількість робітників 1928 р. 27,4 млн т 474 тис.кВт 1261млнкВт/год 690 тис. 1932 р. 39,3 млн т 1425 тис.кВт 3248 млн.кВт/год 1275 тис.

Номер слайду 25

Що мала символізу-вати постать шахтаря на плакаті?

Номер слайду 26

У січні 1933 р. Сталін заявив,що п᾽ятирічка виконала за 4 роки і 3 місяці, програму загального Промислового виробництва Виконали на 93%, а по важкій Промисловості – на 108%. Виконання планових показників виробництва та видобутку і п’ятирічки (млн. т) Користуючись статистичними даними, підтвердьте чи спростуйте висновки, зроблени Сталіним

Номер слайду 27

Номер слайду 28

1 Що означає термін” індустріалізація?” (Індустріалізація - створення передової промисловості) 2 З якою метою проводилася індустріалізація в СРСР? (Індустріалізація проводилася з метою піднесення економіки , зміцнення обороноздатності, подолання техніко-економічної відсталості;досягти економічної незалежності СРСР) 3 Яка подія поклала початок індустріалізації в СРСР? (Початок індустріалізації було покладено в грудні 1925 р. на 14 – му з’їзді ВКП(б). 4Як більшовики назвали XIV з’їзд ВКП(б)? Коли він відбувся ? (XIV з‘їзд ВКП(б) більшовики назвали “з’їздом індустріалізації(25.12 1925р.) 5 З якими труднощами зустрілося керівництво держави , проводячи курс на індустріалізацію? (Відсутність коштів , нестача кваліфікованих кадрів, відсутність мостів, доріг, дефіцит промислового обладнання ) 6 Назвіть джерела коштів для індустріалізації в СРСР ? (Перекачування коштів із сільського господарства і легкої промисловості селян та робітників; примусові державні позики;”п’яні гроші “) 7 назвіть роки першої п’ятирічки (1928-1932рр.)

Номер слайду 29

“Отже, історія триває. І , якщо ми вчора не випили брому , читаючи її , то сьогодні і завтра будемо здатні її творити” (Л. Костенко )

ppt
Додано
12 жовтня 2019
Переглядів
1294
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку