24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Стаття "Методичний менеджмент.Управління професійним зростанням педагога"

Про матеріал

В даній статті розглянуті шляхи підвищення рівня професійної компетентності вчителів. Розвиток професійної компетентності вчителя розглядається як розвиток його творчої індивідуальності, готовності до сприйняття нового. Також в статті приділяється увага пріоритетним напрямкам діяльності методиста, заступника директора з НВР

Перегляд файлу

 


 


ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4

м. Красноармійськ, 2016Управління професійним зростанням педагога

Завдяки моїй професії я маю можливість допомагати людям - і собі.

Це робить моє .життя багатим і наповнює його сенсом.

Хелен Хейс

В умовах швидкого зростання інноваційних процесів усе гостріше постає необхідність у високопрофесійних кадрах .

Які ж якості вчителя можуть указувати на те, що педагог є сучасним, професійно компетентним і рівень його майстерності відповідає вимогам інноваційної педагогіки?

В умовах швидкого зростання інноваційних процесів усе гостріше постає необхідність у високопрофесійних кадрах .

Які ж якості вчителя можуть указувати на те, що педагог є сучасним, професійно компетентним і рівень його майстерності відповідає вимогам інноваційної педагогіки?

На мою думку сучасна школа потребує:

 • вчителя-реформатора, який здатний відійти від стереотипів, що склалися за багаторічний досвід роботи, гнучкого до змін, спроможного працювати в інноваційному режимі, реалізовувати нові педагогічні ідеї;
 • вчителя-майстра, психолога, який досконало володіє знаннями педагогіки та психології, має необхідні професійні вміння для здійснення ефективного управління учнівським колективом та якісної організації навчально-виховного процесу;
 • вчителя-дослідника, аналітика, який здатний здійснювати тісний зв’язок з наукою, вміти реалізувати сучасний науково обгрунтований підхід до організації процесу навчання і виховання школярів, спроможний до «пошуку свого інтерперсонального середовища», яке полегшило б реалізацію власного природного потенціалу, надало можливість моделювати траєкторію особистого професійного зростання для досягнення вершин професійної майстерності.

Як стверджують наукові дослідження, професійно компетентною є така праця вчителя, в якій на досить високому рівні здійснюється педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особистість учителя, досягаються добрі результати у навчанні та вихованні учнів.Розвиток професійної компетентності я,.як методист,розглядаю як розвиток творчої індивідуальності вчителя, формування готовності до прийняття нового.

Погоджуюсь із думкою науковців про те,що вчитель у своєму фаховому зростанні долає декілька професійних сходинок. Задача методиста полягає в тому , щоб спільними зусиллями допомогти педагогу якомога раніше розкрити його потенційні можливості, створити організаційно- методичні умови для вдосконалення


Етапи професійного зростання вчителя


Етап

Зміст роботи

Форми роботи

Початковий

етап-

входження в професію (адаптація)

Самооцінка педагога, робота з професійною свідомістю, цілями, цінностями, уявленнями, професійними позиціями, знаннями. Формування потреби в постійному саморозвитку і самовдосконаленні

«Я - концепція» педагога

Стажування. Участь у роботі школи молодого вчителя, активне залучення до участі в різних формах методичної роботи школи. Самоосвіта вчителя

Професійне

становлення

Самоаналіз діяльності. Діагностика професійних умінь. Розвиток мотивації. Формування професійної компетентності педагога

«Я - фахівець» педагога

Самоосвітня діяльність, активна участь у міських та шкільних формах методичної роботи.

Залучення до пошуково-творчої діяльності

Професійна

зрілість

Саморозвиток, зміна способу та стилю мислення, творчий пошук, формування професійної майстерності, моделювання власного досвіду роботи

«Я - майстер» педагога

Самоосвітня діяльність. Активна презентація своєї діяльності, участь у професійних конкурсах, науково- дослідній, творчій діяльності

Упродовж останніх років школа знаходиться в процесі розвитку, модернізації цілей, змісту, форм та методів роботи, тому на кожному етапі виконує свої функції.

У цьому поступовому неперервному процесі змін є ускладнення. Самоосвітня діяльність не стала дороговказом, головним показником професійного самовдосконалення.

Наявні труднощі і в адаптуванні наукової інформації, переведенні її в практичну площину.

І найголовніше, в школу прийшов зовсім інший учень, і це відмічають усі вчителі, а його методичний арсенал, на жаль, змінюється не так швидко, тому вчитель не завжди готовий сприйняти школяра таким, яким він є, знайти індивідуальний підхід до нього і своєчасно надати йому кваліфіковану допомогу. Вважаю,що саме стереотипи в роботі не дають можливості йому гнучко реагувати на зміни в освіті, приймати правильні управлінські рішення.

Треба також відмітити, що сьогодення вимагає від учителя бути конкурентно спроможним на ринку праці, а значить вміти не тільки добре працювати, а й професійно розказати про свою роботу, вдало презентувати її.

Уже розпочата системна робота щодо формування методичної культури вчителя. А саме:

 •    уміння «володіти собою», проявляти емоційну стійкість;
 • вільно висловлювати свої думки, аргументовано, впевнено доводити свою позицію;
 •    вступати в діалог;
 •    уміння виділяти сильні та слабкі сторони професійної діяльності;
 •    уміння презентувати свою роботу через нові форми: портфоліо,

візитку творчого вчителя, презентацію, методично-педагогічний кейс тощо;

 •    працювати з комп'ютером та створювати електронну презентацію;
 •    моделювати траєкторію особистісного розвитку учня.

Кілька років поспіль вчителі школи реалізують науково-методичну тема (проблему):

« Підвищення якості освіти на основі впровадження нових технологій навчання, досягнень психолого-педагогічної науки».

Тому пріоритетними напрямками діяльності методиста, заступника директора з навчально-виховної роботи, керівників шкільних методичних об’єднань є:

 •          науково-методичний супровід реалізації цільових комплексних регіональних програм;


 • забезпечення постійного науково-методичного супроводу і прогнозування професійного розвитку педагогічних кадрів;
 • пошук та проектування ефективних моделей організації навчально- виховного процесу, методичної роботи з педагогічними кадрами на рівні міста, школи в умовах запровадження компетентнісно орієнтованої освіти;
 • активне стимулювання педагогів до самоосвітньої діяльності, зміст і форми якої повинні забезпечувати вчителю можливість професійного росту;
 • впровадження моніторингових досліджень якості початкової освіти;
 • максимальне розкриття творчого потенціалу педагога, залучення до пошукової, дослідницької роботи.

Система методичної роботи з учителями багато років опрацьовується і вже має свої особливості.

По-перше, необхідний зв’язок щодо координації та корегування діяльності здійснюється у процесі роботи методиста з керівниками шкільних методичних об’єднань вчителів ,їх у школі 4.Особливо важливим у цій роботі є постійний науково-методичний супровід учителя в між атестаційний період: пропедевтична робота перед початком проходження курсів, курсова підготовка, відслідковування результативності роботи та управління його самоосвітньою діяльністю,процесом самовдосконалення та саморозвитку.

По-друге, на рівні міста методичною роботою охоплені вчителі, які мають більш високий рівень професійної майстерності. Це вчителі з педагогічними званнями, вищою та першою кваліфікаційними категоріями.

По- третє, обов'язкове створення освітніх продуктів ( для вчителів, учнів та їх батьків) - як результат роботи в різних методичних формах. А саме:

 • сайта школи «Дорога знань»;
 • посібників для учнів: «Місто, у якому ти живеш», «А у нас перший клас», «Словничок-довідничок», «Стежинами рідного міста», «У похід за міцним здоров’ям», «Світлофорик скликає друзів», «Літопис рідного міста», «Рідне місто моє, ти - натхнення, надії і мрії...», «Перехрестя веселих розваг», портфоліо для учнів «Пізнай себе», «Ура канікули! Наодинці з книжкою (список літератури для літнього читання)»;
 • посібників для вчителя: «Прийоми мотивації в структурі сучасного уроку.», «Відпочиваємо із задоволенням. «Математика. Різнорівневі

контрольні роботи.», «Навчально-мовленнєві ситуації на уроках

б


української мови », «Збірник завдань для перевірки рівня навчальних досягнень учнів з української та російської мов», «Живі букви та цифри»);

 • методичних рекомендацій, наприклад: «Особливості роботи з

ліворукими дітьми», «Про деякі аспекти вербального оцінювання першокласників», «Сучасний урок позакласного читання в початкових класах» та інші.

 • методичних кейсів з актуальних проблем сучасної освіти;
 • матеріалів під рубрикою "Енциклопедія для батьків майбутніх першокласників

По-четверте, щорічно у структурі передбачена така форма роботи, у якій може взяти участь кожен педагог, якщо є про що розказати колегам, чим поділитися. Наприклад:

 • свято педагогічного успіху "Я роблю це так", "Продуктивні технології навчання та виховання молодших школярів в дії";
 • педагогічні читання "Василь Сухомлинський і сучасність";
 • міський тиждень педмайстерності « На уроці майстра».
 • конкурси фахової майстерності
 • науково-практична конференція пам’яті А.Н. Рижкова.

Учителями накопичено позитивний педагогічний досвід, який широко розповсюджується в останні роки через таку досить поширену форму роботи, як майстер-клас. Ось перелік деяких тем, які внесено до банку педагогічного досвіду:

 • Формування комунікативної компетентності молодших школярів.
 • Виховання в молодших школярів цінностей здорового способу життя.
 • .Формування соціальної компетентності молодших школярів.
 • Формування морально-духовного простору розвитку особистості школяра
 • Розвиток творчих здібностей молодших школярів.

.

Для втілення поставлених задач у цьому навчальному році запропонована модель компетентнісно- орієнтованого професійного навчання вчителів,


представлена в таблиці 2.


Професійні

компетентності

Форма

реалізації

Зміст діяльності

Прогнозований

результат

Управлінська

Семінар

« Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності»

-Визначення

основних

напрямків

діяльності.

-Робота з

нормативними

-Навчитися самому і навчити інших - колег школи.

-Розвиток цілісних

орієнтацій,

переконань.


 

 

документами, знайомство з науковими досягненнями,

ппд,

педагогічними

технологіями.

-Аналіз

професійної

діяльності.

Колективний

пошук шляхів

розв'язання

невирішених

проблем.

-Надання адресної допомоги. -Упорядкування системи роботи вчителя.

Професійно-

методична

Авторська

майстерня

вчителя

« Технології формування навчальної творчої

активності учнів

початкових

класів в контексті

Державного

стандарту

початкової

освіти»

Презентація досвіду роботи творчих вчителів

-Підвищення резул ьтати вності роботи над науково- методичною темою (проблемою). -Позитивна динаміка якості навчання.

Педагогічні

читання

«В.Сухомлинський:  п’ять поглядів на проблему свободи і відповідальності

Вивчення,освоєння та впровадження в досвід роботи основних поглядів Сухомлинського на проблему громадянського виховання

-Розвиток навичок позитивного педагогічного мислення - Уміння трансформувати наукові досягнення в практичну діяльність.

 

в контексті громадянського.»

 

 

Діяльнісна

Творча група

«Впроваджена ІКТ в професійну діяльність педагога»

Створення сайту початкової школи

Підвищення поінформованості, кругозору, ерудиції, направлених на перспективний професійний розвиток

Соціально-

комунікативна

Творча галерея

Творчі звіти вчителів, що атестуються на встановлення вищої

кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічних звань

-Здатність до

самовдосконалення.

-Позитивні зміни в

професійних знаннях

та вміннях.

-Відкритість до

педагогічного

спілкування.

-Формування

самодостатньої

особистості

Мотиваційна

-Конкурс

«Кращий класний

керівник»

-Конкурс

"Учитель року".

 

-Самоствердження у власній професійній діяльності, набуття авторитету серед колег.

-Реалізація особистого творчого потенціалу.

Постійна цілеспрямована робота з педагогічними кадрами має певні результати:

 •    поступово підвищується рівень поінформованості вчителів,
 •    з'являється бажання працювати по-новому,
 •    зростає творча активність щодо участі у професійних конкурсах,
 •     вчителі самі виявляють ініціативу і пропонують свої освітні послуги.


Все це свідчить про те, що вчителі школи не стоять осторонь інноваційних процесів, а знаходяться в постійному пошуку нового.

Які ж перспективи на майбутнє? В останні роки зростає попит на використання інформаційно -комунікативних   технологій не тільки в навчально-виховному процесі, а і в методичній роботі з педагогічними кадрами. Створено сайт школи, який плануємо активно використовувати для підвищення рівня інформаційної компетентності вчителів.


Література

 1.    Віаніс-Трофименко К.Б., Лісовенко Г.В. Підвищення професійної компетентності педагога.
 2.    Мартиненко С. Психолого-педпгогічна культура вчителя.
 3.    Поташник М.М. Как развивать педагогическое творчество.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
26 жовтня 2018
Переглядів
540
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку