17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Стаття на тему "Розвиваємо граматичні навичкі учнів"

Про матеріал
Стаття на допомогу вителям для розвитку навичок учнів при вивченні граматичних структур дієслів
Перегляд файлу

Розвиваємо граматичні навички учнів

Демішева А.К., вчитель англійської мови Волноваської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи I-II ступенів

 В англійській мові зв'язок між словами здійснюється за допомогою спеціальних (службових) слів, а також за допомогою фіксованого порядку слів у реченні.

 Англійське речення ніби розподілене на окремі частини, кожна з яких обов’язково    несе в собі певну інформацію.

Підмет і присудок частіше за все саме в такій послідовності присутні в кожному англійському реченні.

На відмінну від української мови з вільним порядком слів, в англійській мові існує жорсткий порядок слів. Якщо ви бажаєте правильно зрозуміти зміст англійського речення, слід брати до уваги всі слова цього речення.

 Головним фактором, що  обумовлює успіх навчання мовної діяльності, є вправи, що моделюють діяльність, адже в них формуються, розвиваються  й удосконалюються мовні навички та вміння.

 Доцільно виділити три типи вправ для навчання учнів мовної діяльності:

-мовні;

-умовно-мовні;

-дійсно мовні справи.

 До першого виду мовних вправ належать усі мовні  аналітичні вправи (наприклад: Перепишіть речення, поставивши дієслова у потрібному часі, Доповніть речення відповідними дієсловами і т.п.), а також так звані   в питальній формі, тренувальні (формальні) вправи (наприклад: Перепишіть речення, Утворить із двох речень одне складнопідрядне, Побудуйте речення за зразком  і т. п.)

До другого виду належать вправи, що містять деякі елементи навчальної мовної комунікації (наприклад: Замінить пряму мову непрямою, Напишіть речення в пасиві, і т.п.)

Метою навчання граматики англійської мови в школі є формування у учнів автоматизованих, стійких, гнучких граматичних навичок.

Об’єктом контролю може бути, як сформованість окремих операцій, так і сформованість складної мовленнєвої дії.

 Після пред’явлення граматичного матеріалу можна виконати декілька вправ, у яких використовують нову граматичну структуру.

Наприклад:

Give the subject and predicate of the following sentences:

1.They are coming on Thursday.

2.Hob wanted a holiday.

3. Uncle Albert knocked on the door.

4.The door was opened by Mr. Black.

5.Mr. Priestley will teach us tomorrow.

Pick out the verb in each sentence and say whether it is Active Voice or Passive Voice.

Use the following expressions in sentences of your own^

 1. Looking forward
 2. So will he
 3. So pleased
 4. In time
 5. On time
 6. For some time
 7. All the time
 8. To pass the time
 9. Spend time
 10. Hadn’t time
 11. First time
 12. Before the time

Your visit to London is almost over.

Now you are phoning Miss Drown from New York, America. Tell her about your journey across London.

Example: Tell Ms Brown that you went sightseeing round London.

Now begin. Tell Ms Brown that…

-You went sightseeing round London.

-You enjoyed every minute of the tour.

-You amazed of Big Ben’s view.

 

Система тестів для закріплення граматичних умінь учнів.

Після введення нового граматичного матеріалу  можна провести декілька тестів.

 1. Last time I (go) on a walking tour was this summer.
 1. Went
 2. Will go
 3. Had go
 4. Would go

       2.She wasn’t able  to carry all these suitcases by. Somebody (help) her.

               A) had helped

              B) must have helped

             C) was to help

             D)should help

3.I (stay) with my friends until I find a flat.

  A)stay

B) am staying

C)have been staying

D)stayed

4. I miss you. I wish you (stay) with us.

A)stay

B)staying

C)to stay

D)stayed

5. It’s rather late. I think I (take) a taxi.

A)can

B)am to take

C)have to take

D)shall take

Завдання для закріплення тем Present Continuous  та Present Simple

 1. Утворить правильну форму дієслова:

1.It (often/rain)in this part of the world.

2.Take your umbrella. It (rain) cats and dogs.

3.Granny is in the kitchen. She (make) a plum-cake.

4.Run downstairs. Your sister (wait) for you.

5. I don’t know Spanish, but I (learn) it now.

 

B.Перекладіть англійською мовою:

1.  Узимку ми любимо кататися на лижах у лісі.

2.У наступний вівторок у нас буде тест із англійської мови.

3.Учора ввечері бабуся загубила в моїй кімнаті свої окуляри.

4.Хто написав цього листа?

5.Ми не могли дивитися телевізор.

6.Богдан гуляє чи читає новий детектив?

7.Її тітка не живе в Києві. Вона живе в Полтаві.

 

Тренувальні вправи

Питання-відповіді:

1.Why should people go in for sport?

2.What do you think about modern education in Ukraine?

3.What its the main aim of Ukraine’s foreign policy?

4.Why has the protection of nature become one of the most urgent

           problems nowadays?

         5.Which factors lead to global warming and a rise in  sea levels?

               Айкворди-IQ words

1.Вставьте пропущену літеру для утворення слова:

- ?,A,A,U,O,R,V,L,C,B (vocabulary)

-E,?,P,R,S,T,E (present)

- E,E,E,?,L,M,N (element)

2.Яке слово не є назвою меблів?

IAHRC

EALTB

EEECHS

EFHSL

ESCTH

Відповіді:Chair,table,cheese,shelf,chest.

Такі вправи можуть мати форми як бесіди, так і повідомлення.

Подібні підготовчі вправи слід використовувати для формування навичок усного та писемного мовлення (діалог ,монолог, розповідь, повідомлення, тощо).

Мовні вправи допомагають збагнути те чи інше граматичне явище, глибше зрозуміти його, вони приносять велику користь на етапі система, , коли необхідно створити у учнів цілісне уявлення про граматичні категорії; мовні вправи ефективні коли з’являється необхідність у диференціаціації.

 Зрозуміло, що комунікативний підхід до вивчення мови вимагає від сучасної системи навчання використовувати не розрізненні речення або фрази, а текстовий матеріал, оскільки застосування певних мовних одиниць ( на лексичному або граматичному рівні) можна відпрацьовувати лише в контексті.

docx
Додано
12 січня
Переглядів
184
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку