12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Тиждень англійської мови

Про матеріал
Матеріал до тижня англійської мови містить різноманітні, цікаві, творчі завдання відповідно до вікових категорій учнів. Підготувала: Безрукова Олена Володимирівна вчитель іноземної мови
Перегляд файлу

 

 

 

 

Тиждень

англійської мови

 

                                          

                                                 

                            Автор: Безрукова О. В.

                              вчитель англійської мови

 

 

 

 

 

 

      Тиждень англійської мови

 

Матеріали для проведення тижня англійської мови включають розробки виховних заходів.

Цінність розробки у можливості використання різноманітних форм роботи при вивченні іноземної мови  на різних вікових етапах та підвищенні мотивації навчально–пізнавальної діяльності школярів. Рекомендовано вчителям англійської мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень англійської мови

 

Англійська мова є міжнародною мовою спілкування. Це мова туризму, бізнесу, науки і прогресу. Вже зараз англійська мова є невід’ємною частиною нашого життя. Вона проникає в наше життя через кінематограф, продукти експорту та імпорту, тощо.

Тому виникає необхідність у вивчені англійської мови не лише як ще одного предмету в школі, а як способу спілкування. Вивчення англійської мови у школі полегшує вивчення її у вищому, або іншому навчальному закладі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведення англійської мови

 

День

Захід

Відповідальний

Понеділок

 

Повідомлення на шкільному радіо про початок  тижня англійської мови.

«The World around Us»

Безрукова О.В.

 

1-11кл.

 

 

 

1-2кл.

Вівторок

 

«BOOKS/Книги»

 

3-4кл.

Середа

 

«City of LONDON»

5-6кл.

Четвер

 

«COOKING – ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ»,

«FOOD – ЇЖА»

7-8кл.

П’ятниця

«CHOOSING A PROFESSION»

and

«MY FUTURE  PROFESSION »

9-11кл.

 

 

 

 

 

 

 

«The World around Us», тобто світ навколо нас

 Для 1-2 класів

Спочатку вчитель ділить учнів на 2 команди з рівною кількістю учасників, якщо у вашому класі не рівна кількість учасників можна поділити клас на 3, 5, 7 команд. Потім повідомляє умови гри, з гідно якої, кожен учасник команди у разі перемоги отримує 10 балів. 

 1. Конкурс №1. Кожен розповідає один із англійських віршів вивчених за цей навчальний рік, а потім перекладає на українську, або російську мову. Беручи до уваги, як розповів учень вчитель ставить бали від 1 до 5.
 2. Конкурс № 2. Вчитель показує картки з малюнками і викликає по черзі учнів для того, щоб вони описали англійською мовою що зображено на картці, команда може допомагати своїм учасникам, але лише тричі. Беручи до уваги, як розповів учень вчитель ставить бали від 1 до 5.
 3. Конкурс № 3. Гра «Знайди слово» (1 кл.),  або кросворд(2 кл.).

 

 

Потім сумується кількість балів і визначається переможець. Більш активні отримують 11, або              

12 балів.

 

 

1. Конкурс №1.

 

 

Деякі конкурси замінюються для учнів 2 класу.

 

3. Конкурс № 3.

 

Знайдіть у таблиці №1 сім кольорів на англійській мові. Слова-асоціації допоможуть у цьому: sky, sun, nigth, tree, cloud, blood and rose. (для 1 класу)

 

z

r

e

d

b

m

k

u

p

i

o

t

h

i

a

p

m

w

x

d

f

g

j

b

l

u

e

a

s

m

s

p

r

y

l

r

w

o

b

n

c

v

i

t

f

a

o

u

p

g

r

e

e

n

q

t

c

g

l

p

r

t

d

n

k

i

x

k

y

a

k

e

v

b

m

a

r

w

r

m

l

z

y

e

l

l

o

w

 

 Табл. №1

Знайдіть у таблиці №2 назви шести домашніх  тварин.

 

t

w

p

u

p

p

y

f

k

i

t

t

e

n

d

o

g

k

d

q

e

r

m

l

a

f

c

n

g

h

o

c

x

a

b

r

a

b

b

i

t

s

 

Табл. №2

Правильні відповіді виділені.

Запитаннями до кросворду у вигляді загадок про місяці року на англійській мові.(для 2 класу)

1 … brings the primrose sweet,

We see daisies at our feet.

 

2 … brings flowers, joy and grass

And the holidays for us.

 

3 … snows again

And sometimes it brings us rain.

 

4 … brings lilies and roses.

Fills the children`s hands with posies.

5 Fresh … brings much fruit

Then to gather them is good.

 

 6 Hot … brings apples and cherries

And a lot of other berries.

 

 7 Cold … brings us skating,

For the New Year we are waiting.

 

8 … bring the snow,

Makes out feet and fingers glow.

 

 9 … brings us golden corn,

Then the harvest home is borne.

 

10 Red … brings us joy,

Fun for every girl and boy.

 

11 Warm … brings us school,

Days are shorter, nights are cool.

 

12 … brings sunny days and winds

So we know that spring begins.

 

 Відповіді на кроссворд "Месяці  року на англійскій":

 

1. April

4. June

7.December

10.November

2.May

5. October

8. January

11.September

3. February

6. July

9. August

12. March

 

2. Конкурс № 2.(для 1 класу )

 

 1. РОЗВ'ЯЖІ ПРИКЛАДИ АНГЛІЙСЬКОЮ - DO SUMS

ЗРАЗОК:

1+2=3 -   ONE PLUS TWO IS THREE  -    [ˈwən ˈpləs ˈtuː ˈaɪz ˈθriː]  

3-1=2  -   THREE MINUS ONE IS TWO  -    [ˈθriː ˈmaɪnəs ˈwən ˈaɪz ˈtuː]  

 

2.На малюнках зображені люди, які щось роблять і навіть деякі речі. Під кожним малюнком є дієслово, яке пояснює дію. Вчитель показує картинки учням промовляючи це слово на англійській мові. Після чого пояснює його значення. На це дається певний час, після перегляду картинок з англійськими словами-поясненнями, вчитель показує такі самі картинки, але вже без підказок. Спочатку в тому самому порядку, а потім іншому. Завдяки методу візуалізації дітям легше запам’ятати те, чи інше слово.

 

 1. Конкурс № 2.(для 2 класу )

 

1. Задайте загальні питання. Вставте Do или Does.

 

They like to play. they like to play?

He likes to play. he like to play?

She likes to play. she like to play?

They want to go. they want to go?

He wants to draw. he want to draw?

 

2. Задайте загальні питання.

 

They like to read.

________they ________to read?

They want to read.

________they ________ to read?

He likes to read.

________he ________ to read?

He wants to read.

________he ________to read?

They like to sing.

________they ________to sing?

 

3. Задайте загальні питання.

 

He wants to be a doctor. ________ to be a doctor?

She likes to run. ________to run?

They want to be teachers. ________to be teachers?

He wants to be a teacher. ________o be a teacher?

It likes to jump. ________to jump?

 

 1. Конкурс №1.(для 2 класу)

 

Pick up OPPOSITES –

Підібрати ПРОТИЛЕЖНОСТІ

 

open

big

No, thank you.

slow

loud

question

black

learn

 

 

quiet

Answer

white

teach

fast

please

small

shut

 

 

 

 

BOOKS/Книги

 

1.Tell us about the role of books in your life.

 

I like to read very much.

Reading is my hobby.

I have got a lot of books at home.

I like to read books for children.

I like to read short stories about animals and

fairy tales.

My favourite fairy tale is Cinderella.

 

2.Answer the questions

 

Do you like to read?

Have you got many books at home?

What do you like to read?

What is your favourite book?

 

3.Please read and  translate this fairy tale.

 

                          The Tortoise and the Hare

The hare was once boasting of his speed before the other animals. "I have never yet been beaten," said he, "when I put forth my full speed. I challenge anyone here to race with me."

The tortoise said quietly, "I accept your challenge."

"That is a good joke," said the hare. "I could dance around you all the way."

tortoise-hare-3"Keep your boasting until you've beaten," answered the tortoise. "Shall we race?"

So a course was fixed and a start was made. The hare darted almost out of sight at once, but soon stopped and, to show his contempt for the tortoise, lay down to have a nap. The tortoise plodded on and plodded on, and when the hare awoke from his nap, he saw the tortoise nearing the finish line, and he could not catch up in time to save the race.

Plodding wins the race.

Черепаха і заєць

 

Заєць був колись похвалитися його швидкість перед іншими тваринами. "Я ще ніколи не був побитий", сказав він, "коли я висунув мою повну швидкість. Я кидаю виклик будь-якому тут, щоб гонка зі мною."

 

Черепаха тихо сказав: "Я приймаю ваш виклик."

 

"Це гарний жарт", сказав заєць. "Я міг би танцювати навколо вас всю дорогу."

 

"Тримайте похвалитися поки ви не били," відповіла черепаха. "Чи повинні ми гонці?"

 

Так звичайно було встановлено, і було покладено початок. Заєць метнувся майже поза увагою відразу, але незабаром зупинився і, щоб показати своє презирство до черепахи, ліг поспати. Черепаха брели і брели, і коли заєць прокинувся від сну, він побачив черепаху наближається до фінішної межі, і він не міг наздогнати вчасно, щоб врятувати гонку.

Посидючості виграє перегони.

City of LONDON

 

1.Everyone should talk about one of the cultural attractions of London.

 

Buckingham Palace - Букінгемський палац

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/rewalls.com-22397.jpg

Buckingham Palace is the Queen's official and main royal London home. It has been the official London residence of Britain's monarchy since 1837.

Букінгемський палац є офіційною домівкою Королеви. Це була офіційна лондонська резиденція Британської монархії з 1837 року.

Tower of London - Лондонський Тауер

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/0_3b54a_d609be69_xl.jpg

The Tower of London was home to the kings and queens of England for many years. The Tower of London was a prison and many famous prisoners were held there. It held prisoners from the middle and upper classes. Today the Tower of London is best known for its Crown Jewels

Лондонський Тауер був домівкою для королів і королев Англії вже багато років. Лондонський Тауер був в'язницею, та багато відомих ув'язнені були там. Він утримував в’язнів з середнього і вищого класів. Сьогодні Тауер зберігає королівські скарби.

Big Ben - Біг Бен

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/desktopwallpapers.org.ua-12258.jpg

The name Big Ben is often used to describe the tower, the clock and the bell but the name was first given to the Great Bell.

Ім'я Біг Бен часто використовується для опису вежею, годинником і дзвоном, але назва була вперше дано у великий дзвін.

 

 

 

 

 

 

The House of Parliament - Будинок Парламенту

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/houses_of_parliament_and_lords_london_england.jpg

The Palace of Westminster is the meeting place of the House of Commons and the House of Lords, the two houses of the Parliament of the United Kingdom. Its name, which derives from the neighbouring Westminster Abbey, may refer to either of two structures: the Old Palace, a medieval building complex that was destroyed by fire in 1834, and its replacement New Palace that stands today. For ceremonial

purposes, the palace retains its original style and status as a royal residence.

Вестмінстерський палац є місцем зустрічі Палати громад і Палати лордів, двох палат парламенту Сполученого Королівства. Його назва, яка походить від сусідніх Вестмінстерське абатство, може ставитися до одного з двох структур: Старий палац, середньовічний комплекс будівлі, яке було знищене пожежею в 1834 році, і його заміна Новий палац, який стоїть сьогодні. для церемоніальних цілей, палац зберігає свій оригінальний стиль і статус в якості королівської резиденції.

 

Tower Bridge - Тауерський міст

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/artleo.com-15726.jpg

Tower Bridge (built 1886–1894) is a combined bascule and suspension bridge in London, England, over the River Thames. It is close to the Tower of London, from which it takes its name. It has become an iconic symbol of London.

Тауерський міст (побудований 1886-1894) являє собою комбінований Підйомний і підвісний міст в Лондоні, на Темзі. Він знаходиться недалеко від Лондонського Тауера, з якого бере свою назву.Він став знаковим символом Лондона.

 

Wellington Arch - Арка Веллінгтона

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/picture-wellington-arch-london.jpg

The construction of Wellington was ordered in 1825 by King George IV, who wanted to create a landmark that would commemorate British victory in the Napoleonic Wars. The arch was built between 1826 and 1830 and was originally known as Green Park Arch and later Constitution Arch.

Будівництво Веллінгтон був замовлений в 1825 році королем Георгом IV, який хотів створити орієнтир, який буде відзначати перемогу в британській наполеонівських воєн. Арка була побудована між 1826 і 1830 році і спочатку був відомий як Green Park арки, а потім Конституції Arch.

 

Westminster Abbey - Вестмінстерське абатство

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/london_sight_27_2.jpg

Westminster Abbey is a Gothic monastery church in London that is the traditional place of coronation and burial for English monarchs.

Вестмінстерське абатство готична церква монастиря в Лондоні, який є традиційним місцем коронації і поховання англійських монархів.

 

Westminster Cathedral - Вестмінстерський собор

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/westminster_cathedral_nw130609.jpg

Westminster Cathedral in London is the mother church of the Catholic community in England and Wales and the Metropolitan Church and Cathedral of the Archbishop of Westminster

Вестмінстерський собор у Лондоні – це основна церква католицької громади в Англії і Уельсі і собор митрополії та архієпископа Вестмінстера.

 

National Gallery - Національна галерея

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/national-gallery-of-art-1.jpg

The National Gallery is an art museum on Trafalgar Square, London, United Kingdom. Founded in 1824, it houses a collection of over 2,300 paintings dating from the mid-13th century to 1900.

Національна галерея представляє собою художній музей на Трафальгарській площі в Лондоні, Великобританія. Заснована в 1824 році, вона зберігається колекція понад 2300 картин починаючи з середини 13 століття до 1900 року.

 

St Paul's Cathedral - Собор Святого Павла

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/51596375_st_pauls_aerial.jpg

St Paul's Cathedral, London, is a Church of England cathedral and seat of the Bishop of London.

Собор Святого Павла в Лондоні, є Церква Англії собор і резиденція єпископа Лондона.

 

 

 

 

 

 

Albert Hall - Альберт-Хол

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/royalalberthall.jpg

 

 

 

 

 

 

The Royal Albert Hall is a concert hall situated on the northern edge of the South Kensington area, in the City of Westminster, London, England.

Королівський Альберт-хол концертний зал розташований на північній околиці району Південний Кенсінгтон, в місті Вестмінстер, Лондон, Англії

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/trafalgar_square.jpgКолона Нельсона на Трафальгарській площі

 

Nelson's Column is a monument in Trafalgar Square in central London built to commemorate Admiral Horatio Nelson, who died at the Battle of Trafalgar in 1805.

Колона Нельсона є пам'ятником на Трафальгарській площі в центрі Лондона був побудований в пам'ять адмірала Гораціо Нельсона, який загинув у битві при Трафальгарі в 1805 році.

 

 

 

 

London Chinatown - Лондонський Чайна-Таун

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/2250296466_8624727820.jpg

The name Chinatown has been used at different times to describe different places in London. The present Chinatown is part of the Soho area of theCity of Westminster, occupying the area in and around Gerrard Street. It contains a number of Chinese restaurants, bakeries, supermarkets, souvenir shops, and other Chinese-run businesses.

Назва китайський квартал був використаний в різний час для опису різних місцях в Лондоні. Справжній китайський квартал є частиною області Сохо THECITY Вестмінстера, що займають площу в районі Gerrard Street. Він містить ряд китайських ресторанів, пекарень, супермаркетів, сувенірних магазинів, та інших китайських перспективі бізнесу.

 

Dali Universe - Всесвіт Далі

London Eye - Лондонське Око

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/4683288628_b05ecb2e7c_b.jpg

The Dali Universe is an innovative, permanent 3,000 square metre exhibition beautifully located at County Hall, part of London's cultural hub along the South Bank.

Всесвіт Дали є інноваційним, постійні виставки 3000 квадратних метрів розташований в мальовничому місці в County Hall, частиною культурного центру Лондона уздовж Південного берега.

 

Globe Theatre - Театр Глобус

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/globe%20theatre1.jpg

The Globe Theatre was a theatre in London associated with William Shakespeare. It was built in 1599 by Shakespeare's playing company, the Lord Chamberlain's Men, on land owned by Thomas Brend and inherited by his son, Nicholas Brend and grandson Sir Matthew Brend, and was destroyed by fire on 29 June 1613. A second Globe Theatre was built on the same site by June 1614 and closed in 1642.

Театр Глобус був театр у Лондоні пов'язаних з Вільямом Шекспіром. Він був побудований в 1599 році, граючи компанія Шекспіра, Чоловіки Господа Чемберлена, на землі, що належить Томасу Бренд і успадкував його син Микола Бренд і онук сер Метью Бренд, і було знищено пожежею 29 червня 1613. [4] Друга Globe Theatre був побудований на тому ж місці до червня 1614 і закрита в 1642 році.

Madame Tussauds - Музей Мадам Тюссо

http://ksenstar.com.ua/images/stories/father/theme3/---1024x768.jpg

Madame Tussauds is a wax museum in London with branches in a number of major cities. It was founded by wax sculptor Marie Tussaud and was formerly known as "Madame Tussaud's"; the apostrophe is no longer used. Madame Tussauds is a major tourist attraction in London, displaying waxworks of historical and royal figures, film stars, sports stars and infamous murderers.

Музей Мадам Тюссо Музей воскових фігур у Лондоні з філіями в ряді великих міст. Він був заснований воску скульптора Марі Тюссо і раніше була відома як "мадам Тюссо", апостроф не більше і не використовується. Музей Мадам Тюссо є одним з основних туристичних центрів у Лондоні, де відображуються воскових фігур історичних і королівські особи, зірок кіно, зірок спорту та сумнозвісного вбивці.

COOKING – ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/3de60b4acbb1f1d4fc62e0d3f79d1177.gif

 

1.Please read and  translate this text.

 1. When we cook, we boil, roast, fry or stew our food.
 2. We boil eggs, meat, chicken, fish, milk, water and vegetables.
 3. We fry eggs, fish and vegetables.
 4. We stew fish, meat, vegetables or fruit.
 5. We roast meat or chicken.
 6. We put salt, sugar, pepper, vinegar and mustard into our food to make it salted, sweet, sour or simply tasty.
 7. Our food may taste good or bad or it may be tasteless.
 8. The usual meals in England are breakfast, lunch, tea and dinner or, in simpler houses, breakfast, dinner, tea and supper.
 9. For breakfast English people mostly have porridge or corn-flakes with milk or cream and sugar, bacon and eggs, marmalade with buttered toast and tea or coffee.
 10. For a change they can have a boiled egg, cold ham, or fish.
 11. English people generally have lunch about one o'clock.
 12. At lunch time in a London restaurant one usually finds a mutton chop, or steak and chips, or cold meat or fish with potatoes and salad, then a pudding or fruit to follow.
 13. Afternoon tea can hardly be called a meal.
 14. It is between five and six o'clock.
 15. In some houses dinner is the biggest meal of the day.
 16. But in great many English homes, the midday meal is the chief one of the day, and in the evening there is usually a much simpler supper — an omelette, or sausages, sometimes bacon and eggs and sometimes just bread and cheese, a cup of coffee or cocoa and fruit.

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/6a0120a9668758970b0133f5321e81970b-800wi.gif

 1. Коли ми готуємо, ми варимо, випікаємо, смажимо або тушкуємо нашу їжу.
 2. Ми варимо яйця, м'ясо, курку, рибу, молоко, воду й овочі.
 3. Ми смажимо яйця, рибу та овочі.
 4. Ми тушкуємо рибу, м'ясо, овочі або фруки.
 5. Ми запікаємо м'ясо або курку.
 6. Ми кладемо сіль, цукор, перець, оцет і гірчицю в нашу їжу, щоб зробити її солоною, солодкою, кислою або просто смачною.
 7. Наша їжа може бути смачною чи поганою, або позбавленою смаку.
 8. Звичайна їжа в Англії сніданок, обід, чай і вечерю, або, простіше будинку, сніданок, обід, чай і вечерю.
 9. На сніданок англійський народ в основному їсть каша або кукурудзяні пластівці з молоком або вершками і цукром, бекон і яйця, мармелад з тост з маслом і чай або каву.
 10. Для різноманітності вони можуть їсти варене яйце, холодну шинку, або рибу.
 11. Англійський народ зазвичай обідає близько однієї години.
 12. Під час обіду в лондонському ресторані зазвичай знайдеться відбивна баранина, або стейк і чіпси, або холодне м'ясо або риба з картоплею та салатом, то пудингом або фруктами під кінець.
 13. Післяобідній чай навряд чи можна назвати їжею.
 14. Його п’ють між п'ятьма і шістьма годинами.
 15. У деяких будинках обід є найбільшим прийомом їжі в день.
 16. Але в дуже багатьох англійських будинках, обід є один з головних прийомів їжі, а в вечорі, як правило, набагато простіша їжа, вечеря - омлет або сосиски, іноді бекон і яйця, а іноді і просто хліб і сир, чашечка кава або какао і фруктів.
 17.  

FOOD - ЇЖА  (ДІАЛОГИ) 

 2.Read and translate the dialogue.

 

MAKING A SHOPPING lIST 1

 

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/sale.gif

A: I think I'm going to go to the market today.
B: Do we need food?
A: Yes, I think so.
B: What are you going to get?
A: I'm not sure what we need.
B: Maybe you should go and look in the refrigerator.
A: Could you do it for me, and write out a list of things that we need?
B: Just get the basics.
A: Like what?
B: You know. Get some eggs, milk, and bread.
A: Just go and make a list for me, please.
B: Fine, I'll go do that for you.

 

 

 

 

 

MAKING A SHOPPING lIST 2

 

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/33192355-2-200-0.gif

A: I'm going to go shopping for groceries in a little bit.
B: Why, do we need groceries?
A: I believe we are all out of food.
B: Do you know what to get?
A: I don't know what we need.
B: Why don't you go and check the refrigerator?
A: I would appreciate it if you would do that for me.
B: Why don't you just get the basics?
A: What do you mean?
B: Eggs, milk, bread. Things like that.
A: Go make that list.
B: Sure, no problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABLES 1

 

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/vegetables.gif

A: What do you plan on making as a side dish for dinner?
B: I was planning on making some kind of vegetable.
A: Do you know what kind?
B: What kind of vegetable do you want?
A: I wouldn't mind eating some corn.
B: How do you want it?
A: What do you mean?
B: I can boil it, grill it, or microwave it.
A: You should throw some corn on the grill.
B: Is that really what you want?
A: That sounds good.
B: I guess I can do that.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABLES 2

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/grocery%20bag.gif

A: Are you going to make anything to go with dinner?
B: I may make a vegetable.
A: What vegetable are you going to make?
B: What kind do you like?
A: I like corn.
B: How would you like me to make it?
A: Excuse me?
B: How do you want your corn?
A: I'd like it grilled.
B: Are you sure that's how you want me to make it?
A: I'd love that. 
B: That's what I'll do.

 

 

 

 

 

 

 

BREAKFAST

 

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/0_740c3_cbe415b4_xl.gif

A: What do you feel like eating this morning?
B: I usually just have a bowl of cereal.
A: The most important meal of the day is breakfast.
B: Yeah, but I don't usually have time to eat a big breakfast.
A: You can always make an easy breakfast.
B: What do you make?
A: All I make is oatmeal, toast, and some orange juice.
B: That sounds pretty good.
A: I like it, and it's a fast meal.
B: That is a very quick meal to make.
A: I can make it for you if you like.
B: Oatmeal and toast sounds good to me.

 

 

 

LUNCH

 

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/t8646.gif

A: What's for lunch?
B: I don't know. What do you want to eat?
A: I was thinking of pizza.
B: That's what I ate yesterday.
A: What do you want to eat?
B: I wouldn't mind a burger.
A: I ate a burger just the other day.
B: We're going to have to compromise.
A: You could always get a burger, and I can get a pizza.
B: Sounds good to me.
A: Where can we go to get both?
B: We can get both at the cafeteria.

 

 

 

 

 

 

DINNER

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/turkey_dinner.gif

A: What's for dinner tonight?
B: What are you planning on cooking?
A: I'm not making anything.
B: If you plan on eating, you are.
A: What am I supposed to cook?
B: What do you feel like having?
A: I want some chicken and potatoes.
B: That sounds really good.
A: When are you going to make it?
B: I have no plans on cooking tonight.
A: Fine, I'll make it.
B: I knew that already.

 

 

 

 

 

 

 

DRINKS 1

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/fd00994_.gif

A: I'm so thirsty.
B: Let's go get something to drink.
A: That's a good idea.
B: Do you know what you want to drink?
A: I kind of want a soda.
B: You shouldn't drink soda when you're really thirsty.
A: What do you mean?
B: When you're thirsty, you're not supposed to drink soda.
A: What are you supposed to drink?
B: Water is what's best for you.
A: I guess I will get water.
B: It's better for you.

DRINKS 2

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/0_68053_b826fa07_l.jpg

A: My throat is really dry.
B: Do you want to go get something to drink?
A: Yes, I'm parched.
B: What did you want to drink?
A: I was thinking about getting a soda.
B: Do you know that soda doesn't quench your thirst?
A: Why not?
B: Soda is really bad for you.
A: I don't know what else to drink.
B: You're supposed to drink water when you're dehydrated.
A: I would like some water.
B: That's what will keep you from being thirsty.

 

 

FRUIT

 

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/010.gif

A: What are you going to eat with your sandwich?
B: I think I'm going to eat a piece of fruit.
A: What kind do you like?
B: I really like apples and grapes.
A: What kind of apples do you like to eat?
B: I love green apples.
A: I don't like green apples.
B: Really? Why not?
A: Green apples are too sour for me.
B: So, you like red apples better?
A: Yes, I love red apples.
B: I think green apples are a lot better.

 

 

 

 

 

 

 

SALADS

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/salad-in-bowl.gif

A: I really feel like eating a salad.
B: What kind are you going to make?
A: I'm really not sure.
B: I really like Caesar salads.
A: Caesar salads are pretty good.
B: What kind of salad do you want to make?
A: I want a salad with some chicken.
B: I love chicken salads.
A: I like my salads to have croutons, almonds, and shredded cheese.
B: That sounds really tasty.
A: You should make a salad like that.
B: I think that I will.

 

 

 

 

 

 

 

 

DESSERTS

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/nourri10.gif

A: I want something sweet after dinner.
B: What do you have in mind?
A: A dessert sounds nice.
B: What kind are you thinking of getting?
A: I want to get some pie.
B: What kind of pie do you want?
A: I have no idea.
B: Do you want to know what kind of pie I like?
A: Sure, what kind do you like?
B: I love apple pie.
A: I love apple pie too.
B: There you go. Problem solved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEAT

 

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/banatos_207289_49669_n.gif

A: I need to get some beef.
B: Do you know what kind of beef you want?
A: I want to get some ground beef.
B: How many pounds do you need?
A: I would like four pounds of ground beef.
B: What kind of ground beef do you need?
A: I would like the extra lean.
B: Let me go and get that for you.
A: Thank you very much.
B: No problem.
A: I'll wrap it up for you now.
B: I appreciate that.

 

SNACKS

 

http://ksenstar.com.ua/images/stories/1PIC/1/4/hotdoghamburgdancean.gif

A: I'm hungry.
B: You already ate.
A: It wasn't enough, because I'm hungry again.
B: There's nothing left from dinner.
A: I'm going to get a snack.
B: What kind of snack are you going to make?
A: I don't know.
B: You can always make a sandwich.
A: I don't know what kind of sandwich I want.
B: Just make yourself a peanut butter and jelly sandwich.
A: I may just do that.
B: Go right ahead.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CHOOSING A PROFESSION –

ВИБІР ПРОФЕСІЇ

 

Everyone talks about the importance of choosing a profession and that he wants to get from one point or another profession. An example is shown below.

 

 1. The choice of the future profession is a very delicate topic.

 

 1. The problem is really rather urgent and acute because you have very little time to solve it.

 

 1. And making the wrong decision can result in many troubles in future.

 

 1. The first step towards making a decision is to find out our talents.

 

 1. It is good to bear in mind the professions of your parents because they often have similar abilities, though it is not a must.

 

 1. We have many possibilities to solve the problem: we can consult a psychologist or ask someone you respect for advice.

 

 1. Another opportunity to understand your preferences  is to attend some extra classes.

 

 1. You can study many subjects.

 

 1. As for me in my free time I study algebra and geometry.

 

 1. Math is interesting for me.

 

 1. I want to connect my future profession with this subject and enter the University.

 

 1. At weekends I often visit a useful site studlab.com where I can find necessary educational materials.

 

 1. I think I'll be a good student in the future.

 

 1. It is necessary to realize the advantages and disadvantages of the  chosen profession.

 

1. Вибір майбутньої професії це дуже делікатна тема.

 

2. Насправді проблема дуже актуальна і гостра, тому що у вас дуже мало часу, щоб вирішити.

 

3.І неправильне рішення може призвести до багатьох неприємностей у майбутньому.

 

4. Першим кроком на шляху прийняття рішення, щоб з'ясувати, наші таланти.

 

5. Це добре, щоб мати на увазі професії своїх батьків, тому що вони часто мають здібності, хоча це не є обов'язковою умовою.

 

6. У нас є багато можливостей, щоб вирішити проблему: ми можемо звернутися до психолога або попросіть когось, ви поважаєте за порадою.

 

7. Інша можливість зрозуміти Ваші уподобання є участь деякі додаткові класи.

 

8. Ви можете вивчати багато предметів.

 

9. Як на мене у вільний час я вивчаю алгебри та геометрії.

 

10. Math цікаво для мене.

 

11. Я хочу пов'язати свою майбутню професію з цим предметом і вступити до університету.

 

12. У вихідні дні я часто відвідую корисно studlab.com сайт, де я можу знайти необхідні навчальні матеріали.

 

13. Я думаю, що я буду добре вчитися в майбутньому.

 

14. Треба розуміти, переваги та недоліки обраної професії.

 

 

MY  FUTURE  PROFESSION – МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ

 

Each student chooses a profession, even if he or she does not have the final choice and talks about the positive and negative aspects of this profession. An example is shown below.

 

1) I am finishing school now and I must choose my future job.

 

2) There are many interesting professions but as for me the best one is to be a journalist.

 

3) It requires plenty of contacts with people and I like it a lot because I am a very sociable person and I can find a

 

 common language with anyone.

 

4) Journalists make reports and write articles and I think it's great.

 

5) Another advantage of this job is that journalists often meet and interview interesting and famous people, visit new

 

 places and have a meaningful life that is rich in impressions.

 

6) They always know new information and share it with people.

 

7) My father said that it was a dirty job because of the great amount of false and useless information nowadays in our press and on television.

 

8) I don't agree because every job has bad professionals as well as good ones.

 

9) To be a good journalist, I should be a well-educated and broad-minded person.

 

10) So I should read a lot ofbooks and be sure that I'm good at writing.

 

11) I must enter university and study hard there.

 

12) As for my plans, I'm going to prepare seriously for entrance exams and study hard at university.

 

13) And I'm going to try and find a job at some local newspaper.

 

14) I hope I'll have a success in the field of journalism.

1) я закінчую школу, і тепер я повинен вибрати мою майбутню роботу.

 

2) Є багато цікавих професій, але як на мене кращий з них, щоб стати журналістом.

 

3) вимагає великої кількості контактів з людьми, і я це дуже подобається, тому що я дуже товариська людина, і я можу знайти

 

  спільну мову з ким завгодно.

 

4) Журналісти роблять доповіді і писати статті, і я думаю, це здорово.

 

5) Ще однією перевагою даної роботи є те, що журналісти часто зустрітися і поговорити цікавих і відомих людей, відвідати нові

 

  місця і є осмислена життя, яка багата враженнями.

 

6) Вони завжди знають, нову інформацію і ділитися нею з людьми.

 

7) Мій батько сказав, що це була брудна робота за великої кількості помилкових і непотрібної інформації в даний час в нашій пресі і на телебаченні.

 

8) Я не згоден, тому що кожна робота має поганих фахівців, а також хороші.

 

9) Для того щоб бути хорошим журналістом, я повинен бути добре освіченою і широким кругозором.

 

10) Так що я повинна багато читати ofbooks і бути впевненим, що я вмію писати.

 

11) я повинен поступити в університет і вчитися там.

 

12) Що стосується моїх планів, я збираюся серйозно підготуватися до вступних іспитів і вчитися в університеті.

 

13), і я збираюся спробувати і знайти роботу в якійсь місцевій газеті.

 

14) Я сподіваюся, що я буду мати успіх в галузі журналістики.

  

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ilnikova Tetyana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Морська Л.І.)
Додано
19 січня
Переглядів
689
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку