24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Стаття на тему: "Використання інтернет-технологій в сучасній школі"

Про матеріал
Стаття на тему: "Використання інтернет-технологій в сучасній школі" стане в нагоді молодим спеціалістам.
Перегляд файлу

В «Національній стратегії розвитку освіти в Україні» на 2012–2021 роки зазначено, що «пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві». У зв’язку з поставленими цілями в педагогічному середовищі назріла проблема підготовки вчителя, який є не лише всебічно розвиненою особистістю, але й фахівцем, який зможе ефективно вирішувати професійні завдання за допомогою інформаційних Інтернет-технологій. Інтернет-технології – це автоматизоване середовище отримання, обробки, зберігання, передачі й використання знань у вигляді інформації, що реалізується в мережі Інтернет.

Вдале поєднання традиційних засобів навчання з використанням інтернет-технологій дозволяє вчителю істотно підвищити ефективність педагогічного впливу, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, застосування мультимедійних презентацій, створених шляхом використання інтернету, сприяє більш швидкому сприйняттю основних аспектів навчального матеріалу. Використання інтернет-технологій надає можливість учителю створювати якісну наочність з мінімальними затратами часу, зберігати такі матеріали для подальшого використання на уроках та формування власного комплексу методичного забезпечення.         
       Важливу роль відіграють Інтернет- технології при перевірці навчальних досягнень учнів. Комп'ютерні он-лайн тести та діагностичні комплекси сприяють швидкій диференційованій перевірці знань і своєчасній їх корекції.

       Провідне місце інтернет-технології займають у професійному саморозвитку вчителя вчителя англійської мови. Їх застосування дозволяє здійснити швидкий:

-   обмін професійною інформацією між фахівцями;

  • обмін новими ідеями, власними розробками;
  • результатами власних педагогічних  досліджень та сприяє суттєвому

підвищенню рівня професійного розвитку вчителя.

       Електронна форма передачі інформації є швидкою, і забезпечує обмін матеріалами з доволі широким колом фахівців.

Інтернет-технології є ефективним засобом забезпечення комунікації між усіма учасниками освітнього процесу, що реалізується за допомогою різноманітних чатів та інтернет-конференцій.

          Підвищенню рівня професійного саморозвитку сприяє використання Інтернет-технологій при підготовці до уроку, зокрема, як засобу створення навчальних об’єктів, моделей, презентацій, електронних курсів.

Значну роль для підвищення рівня професійного саморозвитку вчителя англійської мови відіграє можливість дистанційного навчання, що забезпечується інтернет-технологіями та дозволяє вдало поєднувати навчання з професійною діяльністю. В мережі існує велика кількість освітніх порталів, які спеціалізуються на проведенні дистанційних курсів підвищення кваліфікації для працівників навчальних установ. Інтернет- технології дають можливість учителю взяти участь у різноманітних конкурсах, що дозволяють не лише діагностувати власний рівень професійного саморозвитку порівняно з іншими фахівцями, а й сприяють суттєвому його підвищенню.

     Отже, важливим критерієм сучасного педагога є вміння користуватися сучасними інтернет-технологіями; здатність отримувати інформацію засобами інформаційно-пошукових систем; здійснювати обмін інформацією за допомогою служб Інтернет. Адже Інтернет-технології є ефективним засобом підвищення фахової, педагогічної і методичної підготовки вчителя англійської мови. Лише в умовах постійної роботи над собою, активного використання Інтернет-технологій, учитель зможе ефективно керувати педагогічним процесом, стимулюючи прицьому особистісний розвиток кожного учня.

docx
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
925
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку