18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Стаття "ПРОФІЛАКТИКА АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ"

Про матеріал
В роботі розглядається одна з актуальних проблем суспільства і держави - профілактика асоціальної поведінки підлітків. Проаналізовано роль і значення фізичної культури і спорту в профілактиці асоціальної поведінки студентів, як цінності у формуванні здорового способу життя і збереження здоров’я, у вихованні фізичних і морально-етичних якостей у здобувачів освіти з асоціальною поведінкою.
Перегляд файлу

1

 

ПРОФІЛАКТИКА АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ВСТУП

"Чим слабкіше наше тіло, тим більше воно потурає нашим вадам; чим сильніше наше тіло, тим охочіше воно кориться нам»

Жан-Жак Руссо

Здоровя – це безцінне надбання не тільки кожної людини, але й усього суспільства в цілому, це основна умова й запорука повноцінного і щасливого життя. У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я сказано, що здоров`я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних вад. Здоровя допомагає виконувати плани, успішно вирішувати основні життєві завдання, долати труднощі, а якщо доведеться, то й значні перевантаження. Добре здоров`я розумно зберігається і зміцнюється самою людиною та забезпечує їй довге й активне життя. Проблема здоровя підлітків сьогодні є гостро актуальною. Педагоги все більше усвідомлюють, що саме вони можуть немало зробити для здоровя студента. Це стосується кількох аспектів професійної діяльності педагога, пов`язаних із питаннями охорони здоровя вихованців.

Відтак, існує наявна проблема подальшого вивчення, з'ясування, конструктивного та ґрунтовного аналізу профілактики та корекції асоціальної поведінки студентів засобами фізичної культури; визначення сенсу утворення асоціальної поведінки; розвиток емоційно-вольової і потребо-мотиваційної сфери особистості, що попереджають виникнення стресових ситуацій, які стимулюють формування моральної поведінки, адекватної реакції на різні життєві ситуацій; створення умов для формування здорового способу життя; впровадження інтерактивних технологій щодо залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

Таким чином, актуальність порушеної проблеми, її висока соціально-педагогічна значущість, недостатня наукова розробленість залучення підлітків до здорового способу життя та профілактика асоціальної поведінки засобами фізичної культури, необхідність її глибокого й системного вирішення на рівні соціально-педагогічної теорії і практики обумовили вибір теми: «Профілактика асоціальної поведінки  студентів засобами фізичної культури», як одного з основних факторів формування здоров’я.

Об’єкт дослідження – процес залучення  до здорового способу життя і профілактика асоціальної поведінки студентів  засобами фізичної культури, як одного з основних факторів формування здоров’я.

Предмет дослідження – педагогічні умови реалізації залучення студентів до здорового способу життя і профілактика асоціальної поведінки підлітків засобами фізичної культури, як одного з основних факторів формування здоров’я.

В роботі розглядається одна з актуальних проблем суспільства і держави - профілактика асоціальної поведінки підлітків. Проаналізовано роль і значення фізичної культури і спорту в профілактиці асоціальної поведінки  студентів, як цінності у формуванні здорового способу життя і  збереження здоров’я, у вихованні фізичних і морально-етичних якостей у здобувачів освіти з асоціальною поведінкою.

В останні роки мережа фізкультурно-спортивних споруд у системі дитячо-юнацького спорту скорочується: закриваються спортивні комплекси; багато споруд знаходяться в аварійному стані, не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, не забезпечені устаткуванням, необхідним для навчально-тренувального процесу та змагань; не має практичного застосування ідея будівництва нових.

Слабкою ланкою в розвитку дитячо-юнацького спорту залишається програмне, навчально-методичне та медичне забезпечення, наукове обґрунтування методів і засобів фізичного і морального виховання дітей і підлітків з асоціальною поведінкою. Як свідчать результати дослідження, такий контингент перспективний для занять екстремальними видами спорту. Однак спортивні педагоги дистанціюються від „важких” підлітків, оскільки останні порушують дисципліну, палять і вживають алкогольні напої, схильні до вживання наркотиків.

В умовах життєвих змін, що відбуваються сьогодні у світі, особливо в Україні, зокрема у нас на Донбасі йде перебудова психології людини, її поглядів, переконань, звичок, моральних цінностей і соціальних ролей. Найбільш чутливими до соціальних і психологічних стресів виявилися підлітки. Сьогодні спостерігається різке зростання конфліктних, недисциплінованих, які не вміють володіти собою підлітків. В особливостях їх поведінки криються витоки алкоголізму, наркоманії, моральної деградації неповнолітніх. Серед сучасних проблем, коли батьки в основному зайняті тим, як знайти роботу, щоб прогодувати сім'ю, соціальна знедоленість дітей і підлітків є найбільш трагічною за своїми наслідками. У зв'язку з цим найважливішим завданням сьогодення є розробка та реалізація соціальних програм у галузі освіти і виховання підростаючого покоління, що передбачають систему заходів попередження, подолання та корекції асоціальних відхилень у поведінці.

Слабке здоров'я, безліч невирішених соціальних проблем перетворюють саму незабутню яскраву сторінку в житті людини – дитинство - в темну смугу безрадісного існування, в боротьбу за виживання.   Щоб зберегти здоров'я першочерговими завданнями профілактики асоціальної поведінки слід розглядати:

 - підвищення відповідальності батьків за здоров'я дітей та рівень їх освіти в галузі фізичної культури і спорту;

- фізичну культуру як навчальний предмет, який має бути включений в план усіх освітніх установ;

- обсяг рухової активності на всіх вікових етапах.

 

 

 

Фізична культура впливає на життєво важливі сторони індивіда, отримані у вигляді задатків, які передаються генетично і розвиваються в процесі життя під впливом виховання, діяльності і навколишнього середовища.

Останнім часом все актуальнішим стає питання впливу фізичного виховання на особистісні установки людини і на його ставлення до оточуючих. Адже з допомогою занять фізичною культурою і спортом можна проводити профілактику асоціальної поведінки (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія) дітей і молоді

Загальновідомо, що здоров'я протягом останніх 10-15 років погіршується. Це пояснюється рядом обставин: не облаштованою і прозорістю кордонів між суміжними державами, економічним і політичним перебудовою суспільства, переділом форм власності, згортанням державного виробництва, які привели до безробіття, зубожіння, безпритульність, зростання злочинності і бездуховності. Як наслідок - загрозливе поширення шкідливих звичок, таких як алкоголізм, тютюнопаління і наркоманія, і зловживання ними.

Посилюють становище оточуючі сьогодні дитини жорстокість, насильство, кримінальні розбірки, які обрушуються на нього з рекламних щитів і екранів телебачення, пропаганда сумнівних цінностей і задоволень. Після таких процедур зомбування, мабуть, вже важко розраховувати на любов і вдячність з боку молодого покоління, на його високу культуру. Під загрозою опинилося саме існування системи здорового способу життя.                                                       

Життєвий досвід показує, що засоби фізичної культури і спорту сприяють комплексному вирішенню проблеми підвищення рівня здоров'я, виховання та освіти підростаючого покоління. Фізична культура і спорт, будучи превентивними засобами підтримки і зміцнення здоров'я, в силах забезпечувати профілактику не тільки різних захворювань і шкідливих звичок, але і асоціальної поведінки підлітків. Проблема, як, де і з ким проводити особистий вільний від навчання час підлітку, дуже важлива: вона хвилювала і хвилює суспільство в усі часи.

Підсумки тестування оцінки зберігання здоров'я і шкідливих звичок свідчать про те, що проблема розповсюдження та вживання наркотичних засобів, психотропних та інших одурманюючих речовин як і раніше, надзвичайно актуальна. В 11 років кожен другий знає про наркотичні властивості конопель або препаратів опійної групи, в 13 років - вже дві третини, а до 16 років частка дітей, обізнаних про наркотичні речовини, наближається до 80%. Всі ці відомості отримані із засобів масової інформації. На жаль, рідко ця інформація дає правдиве уявлення про страшну небезпеку перших кроків практичного знайомства з цим пороком. Однак є величезний резерв різних джерел (батьки, педагоги, друзі і т. д.), які можуть вчасно проінформувати і вберегти підлітків від цієї біди. Зростають масштаби залучення дітей та молоді до споживання таких психоактивних речовин, як тютюнові вироби та алкогольні напої. У віковій групі 11-20 років курять і вживають спиртні напої - в цю категорію молоді все активніше залучаються і дівчата.

Необхідність знаходження шляхів протистояння наркоманії серед дітей і підлітків, використовуючи всі можливі засоби, наявні в розпорядженні суспільства, включаючи таку важливу сферу діяльності, як фізична культура і спорт, яка як соціально значущий вид діяльності відповідає потребам формується особистості і забезпечує її успішну соціалізацію.

Фізична культура, будучи наукою, зачіпає фізичну активність людини, накопичила значний досвід вирішення різних проблем, таких як формування фізичної культури особистості та здорового стилю життя, відновлення, збереження та зміцнення стану здоров'я, соціалізація людини засобами фізичної культури і спорту (ФКС) і інше.

         У сформованих умовах роль ФКС постійно зростає серед молоді та підлітків. Основна спрямованість ФКС полягає у відволіканні дітей від асоціальних явищ мікросередовища, залученні в спортивні секції, формуванні інтересу до систематичних занять фізичними вправами, в етичному вихованні при активному використанні засобів і методів ФКС.

Також великий вплив надає Оздоровчо-реабілітаційна фізична культура, вона включає в себе оздоровчу, лікувальну та адаптивну фізичну культуру. Оздоровчо-реабілітаційні властивості використання фізичних вправ у відновленні, збереженні і зміцненні здоров'я в поєднанні з іншими лікувальними засобами вже давно доведено. Тому використання їх у практиці соціальної роботи, безсумнівно, дозволить вирішувати медико-соціальні проблеми дітей та молоді.

Слід розвивати систему пропаганди ФКС через засоби масової інформації, і особливо телебачення, оскільки для більшості дітей і підлітків саме воно - основне джерело інформації. Тут необхідно показувати, наприклад, правильно виконувати технічні футбольні прийоми, а не рекламу сигарет з відомими спортсменами. На телебаченні повинні бути передачі, де відомі всьому світу спортсмени, розповідають, як вони домоглися високих результатів. Доцільно збільшити час, відведений на демонстрацію уроків з розвитку сили, витривалості, спритності, які повинні проводити відомі спортсмени і тренери. Саме такий шлях сприятиме масовому залученню підлітків до занять ФКС.

ФКС є ефективним засобом збереження і зміцнення здоров'я, фізичного розвитку, поліпшення фізичної підготовленості і підвищення працездатності; досягнення фізичної досконалості; формування потреби у здоровому стилі життя; підтримки життєвих сил людини.

ФКС розширює коло спілкування людей, дає можливість співпереживати, естетичне і емоційне сприйняття.

Спорт розглядається як важливий соціальний засіб залучення дітей та молоді до здорового способу життя та профілактична робота щодо попередження їх можливої асоціальної поведінки шкідливих звичок.    Профілактика асоціальної поведінки підлітків буде ефективною, якщо в процесі секційних занять фізичним вихованням в школі будуть забезпечені наступні організаційно-педагогічні умови:

1.Виявлено та систематизовано соціально-психологічні та фізичні особливості підлітків, які мають асоціальну поведінку.

2.Розроблено програмно-методичне забезпечення профілактики асоціальної поведінки підлітків та використання його в процесі секційних занять фізичним вихованням.

3.Розроблено та реалізовано педагогічну модель профілактики асоціальної поведінки підлітків у школі

4. Систематизовано методи контролю та корекції асоціальної поведінки підлітків у процесі секційних занять фізичним вихованням.

 Останнім часом на етапах розвитку суспільства помічений інтерес до фізичної культури і спорту, які є універсальним механізмом для самореалізації та самовдосконалення людини в його подальшому розвитку. Значний соціальний потенціал фізичної культури і спорту необхідно повною мірою використовувати в профілактиці шкідливих звичок як найбільш результативний і найменш витратний механізм ефективного оздоровлення підростаючого покоління.

У даній ситуації виникають протиріччя між вимогами, що пред'являються сучасним суспільством, і станом виховної роботи, зокрема:

  • між необхідністю створення єдиного виховно-освітнього простору і недостатньою розробленістю її теоретичних і методологічних підстав для роботи з підлітками, що мають асоціальні відхилення в поведінці;
  • між сучасними вимогами до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі та відсутністю нормативно-правового та методичного забезпечення виховно-профілактичної діяльності;
  • між змістом існуючих програм з фізичного виховання підлітків, що враховують найчастіше лише фізичний розвиток, і сучасними вимогами фізкультурно-оздоровчої діяльності, спрямованої на формування особистості підлітка.

 

У зв'язку з цим актуальною проблемою сучасного суспільства є пошук нових засобів використання фізичної культури і спорту для попередження та подолання асоціальних відхилень у поведінці підлітків. Також процес профілактики асоціальної поведінки підлітків буде цілеспрямованим і продуктивним при забезпеченні наступних організаційно-педагогічних умов:

- виявлення і систематизації соціально-психологічних і фізичних особливостей підлітків, що мають асоціальну поведінку;

- розробці програмно-методичного забезпечення профілактики асоціальної поведінки підлітків і використанні його в процесі секційних занять фізичним вихованням в школі;

— розробці і реалізації педагогічної моделі профілактики асоціальної поведінки підлітків в школі;

- систематизації методів контролю та корекції асоціальної поведінки підлітків у процесі секційних занять фізичним вихованням у школі.

Для профілактики асоціальної поведінки підлітків потрібна розробка:

   1.Програми комплексів тренінгових вправ з психофізичної спрямованістю, практичної моделі профілактики асоціальної поведінки підлітків, інтегрованої методики контролю і корекції асоціальної поведінки. Достовірно встановлена їх ефективність в профілактиці асоціальної поведінки в процесі секційних занять фізичним вихованням.                       

2.Програмно-методичне забезпечення профілактики асоціальної поведінки підлітків в процесі секційних занять фізичним вихованням, що включає теоретичний матеріал, матеріал для практичних занять, спеціалізовані тренінгові вправи, спрямовані на корекцію психофізичного стану підлітків, методику контролю асоціальної поведінки підлітків в процесі секційних занять.

3.Педагогічна модель профілактики асоціальної поведінки підлітків в процесі секційних занять, що включає такі блоки: «оздоровчо-ознайомчий» - лекції та бесіди про користь занять фізичною культурою, батьківські збори, зустрічі зі спортсменами високих спортивних розрядів, перегляд агітаційних і навчальних відеофільмів, аналіз індивідуальних особливостей підлітків, проведення занять низької інтенсивності з урахуванням їх інтересів . 

4. Методика контролю і корекції асоціальної поведінки підлітків в процесі секційних занять фізичним вихованням.                                                         

З усього вищесказаного можна зробити наступні висновки:

1 Недостатня опрацьованість питань, що розкривають специфіку профілактичної роботи з підлітками, що мають асоціальну поведінку.

2. Виявлено індивідуальні особливості підлітків з асоціальною поведінкою: низький інтерес до різних соціально-значущих видів діяльності; негативне ставлення до виховних заходів; порушення дисципліни і пропуски занять; конфлікти з однолітками, педагогами і батьками; низька успішність. Аналіз фізичного розвитку і фізичної підготовленості показав, що в групі підлітків соціального ризику нижче рівень розвитку швидкісно-силових якостей і витривалості.

3. Розроблено організаційно-педагогічні умови профілактики асоціальної поведінки підлітків, включають: спільну спрямованість профілактичної роботи соціальних педагогів, психологів, інспекторів дитячої кімнати міліції і тренерів; врахування інтересів підлітків у процесі секційних занять; програмно-методичне забезпечення процесу фізичного виховання підлітків із асоціальною поведінкою;

4. Створити педагогічну модель профілактики асоціальної поведінки підлітків в процесі секційних занять, яка включає в себе наступні етапи: оздоровчо-ознайомлювальний, підтримувально-розвиваючий, базово-формуючий.

5. Переорієнтувати підлітків на нову сферу діяльності, включенні їх до відповідної мікрогрупи відповідно до його інтересів, створення умов, що перешкоджають небажаному спілкуванню, зв'язкам поза навчальним закладом, в основному за рахунок зайнятості у вільний від навчання час.

6.Систематично і планомірно залучати до занять фізичними вправами з урахуванням особистісних особливостей підлітка.

7. Залучати студентів у спортивні секції; підтримувати засобами фізичної культури мотивації, потреб і формування досвіду адекватного поведінки підлітків на секційних заняттях.

8.Використовувати інтерес підлітка до певної спортивної діяльності, а також складати план занять з побажаннями самих займаються. Фундаментом фізичної працездатності студентів є: різнобічна фізична підготовка, обов'язкова послідовність збільшення навантаження, використання допоміжного обладнання, цілеспрямованість кожного тренування, впровадження психологічно прийомів. Не допускати форсування підготовки для досягнення високих спортивних результатів в найкоротші терміни.

Асоціальна поведінка розуміється нами як відхилення від соціальних і моральних норм, набуло останнім часом масового характеру, що поставило це явище в центр уваги соціологів, педагогів, психологів, медичних працівників та правоохоронних органів. Психологічні дослідження цього явища беруть початок в психоаналізі, біхевіоризмі, гуманістичної психології та інших напрямках. У вітчизняній психологічній, соціально-педагогічній науці приділяється увага проблемі асоціальній поведінці, особливо в зв’язку з появою категорії «важкі» підлітки (Л. Божович, А. Личко, А. Макаренко, В. Новіков та ін.) або підлітки «групи ризику» (Ю. Василькова, М. Галагузова, І. Дементьєва, А.  Мудрик, Л. Олиференко, Т. Шульга та ін.). До категорії «групи ризику» відносять дітей з неблагополучних сімей, педагогічно запущених, соціально-депривованих, що характеризуються різними проявами девіантної та делінквентної поведінки, які мають схильність до суїциду і т.д. [2]. Незважаючи на значні зусилля фахівців в галузі педагогіки, психології та соціології, спрямовані на вивчення стану проблем загальноосвітньої школи, визначення теоретичних основ навчання в сучасних умовах, впровадження нових технологій педагогічної взаємодії з учнями, проблема виховання підростаючого покоління як і раніше залишається актуальною як в теоретико-методологічної площини, так і в практичній сфері її реалізації.

Назріла необхідність в комплексному вивченні та педагогічному обґрунтуванні сутності асоціальної поведінки, заснованому на нових дослідницьких підходах до вивчення особливостей асоціальної поведінки підлітків в сучасних соціально-економічних умовах, до організації комплексної допомоги та соціальної підтримки даної категорії, до формування всебічно розвиненої, соціально-повноцінної особистості, а також до розробки виховно-профілактичних технологій і програм, які враховують особистісні та соціальні фактори.

До соціальних факторів належать зростання злочинності, міграційні процеси, індустрія наркотиків і алкоголю, руйнування природного середовища, безробіття. Психофізичні чинники визначаються вродженими порушеннями в розвитку і віковими особливостями кубертатного періоду у формуванні особистості підлітків. Існуючі соціальні проблеми (наркоманія, агресивність, алкоголізм і т.д.) змушують нас задуматися про те, чому це відбувається. Чому дитина спочатку відкрита і спрямована до добра, дорослішаючи, поступово набуває асоціальний тип поведінки. Дефіцит таких понять, як милосердя, доброта, повага один до одного в суспільстві все частіше призводить до байдужій відношенню до долі дитини. У школах спостерігається зростання формального ставлення до дітей, простіше стали ставитися до збільшення числа відхилень у поведінці і правопорушень. Педагогічні чинники, пов’язані з потребами модернізації системи освіти, з різким зниженням кількості та якості форм позашкільної роботи з підлітками, зокрема з закриттям спортивних секцій і клубів, з переведенням їх на комерційні форми роботи, що різко знижує відсоток підлітків, які займаються фізкультурно-оздоровчої та спортивною діяльністю. Профілактика асоціальної поведінки студентів стає найважливішим завданням сучасного суспільства і держави. Ми припускаємо, що використання фізичної культури і спорту в виховно-профілактичної роботи з підлітками девіантної поведінки сприятиме підвищенню мотивації та інтересу до систематичних занять фізичними вправами, зміни негативних емоційних станів (тривожності, агресивності), збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних і морально етичних якостей у девіантних підлітків.

Отже, важливою ланкою в цій роботі є структура навчально-виховного процесу і різноманітність форм навчально-методичного матеріалу. Очевидно, що фізкультурно-оздоровча діяльність чинить серйозний вплив на психологічну складову особистості, а оскільки ми розглядаємо період дитинства і пубертатний період, то, безсумнівно, величезний вплив фізичної культури і спорту на формування і становлення особистості в цей період. Очевидно, що в процесі занять фізичною культурою і спортом в значній мірі слабшає дія тривожно-агресивних компонентів особистості за рахунок перенесення цих негативних компонентів, в соціальному плані, на стратегію боротьби і змагання, що значною мірою створює виховну і профілактичну основу, знижує ризик асоціальної і девіантної поведінки студентів.

З огляду на особливу виразність негативних соціально-екологічних і топологічних впливів на організм і психіку підлітків з девіантною поведінкою, загрозу алкоголізації і наркозалежності, рішення цієї комплексної проблеми пов’язано з посиленням фізкультурно-оздоровчої спрямованості технологій в контексті забезпечення координації зусиль центральних органів виконавчої влади, які працюють з проблем профілактики асоціальної поведінки в підлітковому віці.

Для того щоб виховно-профілактична робота була ефективною, необхідно створення таких умов:

1) виявлення адекватності та ефективності застосовуваної профілактики на основі даних соціально-педагогічного моніторингу;

2) науково-методичне оснащення процесу взаємодії технікуму  та сім’ї з організації і проведенні профілактики девіантної поведінки студентів засобами фізичної культури і спорту.

Основним пріоритетом в роботі з підлітками асоціальної поведінки повинен бути перенесення акценту на виховний аспект, на попередження і подолання асоціальної поведінки. Особливо слід підкреслити і враховувати той факт при формуванні фізичних і морально-етичних якостей у студентів, що правильне рішення конкретного завдання неможливо без створення умов взаємодопомоги, взаємопідтримки і опори на внутрішній потенціал. Це допоможе подолати соціальну невлаштованість, вроджені недуги і безвідповідальність дорослих.

Керуючись принципами соціалізації і гуманізації в процесі виховно-профілактичної роботи з підлітками, слід спрямувати зусилля педагога на формування загальнолюдських цінностей, на діагностику і розвиток соціально спрямованих цінностей і мотивів для їх практичної реалізації.

У сучасному світі помітно ослаблення соціальних зв’язків, а фізична культура і спорт набуває великого значення в зв’язку з тим, що спілкування відбувається поза домом і роботи, і фізкультурно-спортивні заходи набувають статус «соціально-психологічних», де підлітки збираються для формування і підтримки дружніх, неформальних позитивних відносин.

Отже, прояв уваги по відношенню до студентів, співпереживання і співчуття, яких вони позбавлені в сім’ї, дозволяє компенсувати відсутність цих емоцій, і передбачає формування позитивної поведінки. Формування таких якостей особистості, як доброта, чуйність, терпимість, дисциплінованість, чесність, порядність, певною мірою залежать від правильної організації процесу фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Важливо, також підкреслити, що заняття фізичною культурою і спортом заповнюють вакуум вільного часу, прищеплюють навички здорового способу життя, формують позитивні звички і найчастіше змінюють склад референтної групи, в якій студент знаходиться. Актуалізація особистісного потенціалу підлітка і його бажання добитися позитивного результату, безсумнівно, формують вміння та навички, необхідні для прийняття самостійних і правильних рішень в життя. Для вимірювання готовності до реалізації різних форм асоціальної поведінки нами була використана методика діагностики схильності до відхиляється, орієнтована на виявлення внутрішньої, в тому числі не проявляється зовні, схильності до відхилень  в підлітковому віці.

Чинники, що впливають на формування ставлення студентської молоді до власного здоров’я

 

Хто або що впливає

1.

Батьки

2.

Спосіб життя сім'ї

3.

Однолітки

4.

Власне переживання серйозних недуг, хронічні

захворювання

5.

Хвороби рідних і близьких людей

6.

Книги, журнали, телебачення

7.

Заняття в спортивних секціях

8.

Лекції з валеології, ОБЖ, заняття з фізичної культури

9.

Життєвий випадок

 

Таким чином, технологія профілактики асоціальної поведінки підлітків засобами фізичної культури і спорту включає цілеспрямовану діяльність колективу, що складається з ряду етапів педагогічної діяльності по організації і реалізації спортивно-оздоровчої спрямованості в виховно-освітньому процесі. Профілактика асоціальної поведінки підлітків – творчий процес, який зобов’язує педагогів-тренерів проводити пошук і реалізовувати ефективні підходи, методи і прийоми формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом, успішної адаптації до соціального середовища, умов і вимог сучасного суспільства.

Спостережувані в кінці експериментальних досліджень позитивні зміни в рухової підготовленості, в рівнях розвитку фізичних і морально-етичних якостей, в психічному стані підлітків з асоціальною поведінкою свідчить про ефективність застосовуваних у процесі фізкультурно-оздоровчих занять, фізичних вправ з розділу рухливих і спортивних ігор . Досягненню цього позитивного ефекту сприяло і раціональне поєднання спеціально підібраних засобів і педагогічних прийомів, що застосовуються в ході дослідно-експериментальної роботи. Вони дозволили створити сприятливу психологічну обстановку, що сприяє зниженню несприятливих психоемоційних станів у студентів з асоціальною поведінкою.

Педагогічне дослідження проведено з метою з'ясування позитивного використання форм, засобів, методів і методичних прийомів фізичної культури і спорту на взаємовідношення здобувачів освіти  з асоціальною поведінкою в системі соціальних відносин на формування фізичних і морально-етичних якостей, і закріплення досвіду моральної поведінки і звичок, норми моралі.

 

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1.          Абаскалова Н. Теорія і практика формування здорового способу життя учнів і студентів у системі «школа-вуз»: Автореф. докт. дис. // Н.П.  Абаскалова Барнаул, 2000. - 48 с.
  2.          Миннегалиев М. Содержательно-технологические аспекты профилактики девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта // М.М. Миннегалиев / Образование учащейся молодежи в сфере физической культуры и спорта: материалы Всерос. научно-практ. конф. – Бирск, 2011.  066 836
  3.          Павлова И. Удосконалювання валеологического утворення студентів фізкультурного вузу; // И.В. Павлова / - Автореф канд. дис. Омськ, 2005. - 20 с.
  4.          Шульги. М., Соціальне самопочуття населення України // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття // Під ред. М.О.Шульги, Головаха Є.І., Паніна Н.К.– К.: Ін-т соціології НАН України, 1999. – С. 398 – 409

 

doc
Додано
10 грудня 2019
Переглядів
320
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку