29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Стаття "Тести як одна із форм підвищення успішності учнів на уроках української мови та літератури"

Про матеріал

У процесі інтеграції України до європейської спільноти зростає необхідність підвищення рівня освіти учнів в цілому. Серед низки ефективних шляхів його підвищення важливу роль відіграють тестові технології як основний спосіб оцінювання навчальних досягнень учнів і використовується освітніми закладами усього світу. Засвоєння учнями системи знань і вмінь є одним із завдань організації навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури. Мовні знання і вміння є об'єктом регулярної перевірки та оцінювання, донедавна їх перевіряли за допомогою традиційних форм і методів контролю, і лише з появою нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів стали застосовувати метод тестування.

Перегляд файлу

Тести як одна із форм підвищення успішності учнів на уроках української мови та літератури

І.В.Куліковська, спеціаліст вищої категорії, вчитель української мови та літератури  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Бердичева.

  У процесі інтеграції України до європейської спільноти зростає необхідність підвищення рівня освіти учнів в цілому. Серед низки ефективних шляхів його підвищення важливу роль відіграють тестові технології як основний спосіб оцінювання навчальних досягнень учнів і використовується освітніми закладами усього світу.

  Засвоєння учнями системи знань і вмінь є одним із завдань організації навчальної діяльності учнів на уроках української  мови та літератури. Мовні знання і вміння є об’єктом регулярної перевірки та оцінювання, донедавна їх перевіряли за допомогою традиційних форм і методів контролю, і лише з появою нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів стали застосовувати метод тестування.

    Тестовий контроль є відомою й широко розповсюдженою формою перевірки навчальних досягнень учнів. У його використанні накопичено чималий методичний досвід. У зв’язку із цим більшість учителів упроваджують у шкільну практику роботи тестування. Доречним воно буде й на уроках української мови та літератури, адже така технологія відзначається систематичністю, гарно вписується в загальну структуру уроку при вивченні та закріплення нового матеріалу, підвищує інтерес до навчання та відповідальність за його результати. Нині оцінити діяльність учня, використовуючи класичну систему оцінки знань, умінь і навичок стає все важче й важче, відповідно учителі-словесники звертаються до тестових технологій.

  Тестування як термін зустрічається в методичній літературі у значенні  використання й проведення тесту, а також сукупності етапів планування, складання й випробування тестів, обробки й інтерпретації результатів їх проведення.

  Питання тестології привертало увагу таких  педагогів та методистів, як: В.Аванесов, І. Булах, Л.Коваленко, І. Коломієць, А.Майорової, С. Ніколаєвої та інших.

  Для якісного впровадження в шкільну практику тестування як методичної форми обов'язковим є його систематичність, вписаність у загальну структуру уроку і продуманість методів його використання протягом усього навчального року, причому не тільки під час проведення тематичної атестації, а й на уроках вивчення та закріплення нового матеріалу, що буде гарним тренінгом для школярів, призвичаюватиме їх до виконання завдань такого типу. Першорядну роль в ефективному освоєнні школярами тестових технологій відіграє успішне оволодіння ними алгоритмів виконання тестових завдань різних тематичних типів, рівня складності та структури, неодмінне здійснення аналізу результатів тестування, з'ясування типових помилок, яких припускаються учні, та визначення шляхів їх усунення. Тільки такий підхід до впровадження тестових технологій сприятиме якісному освоєнню їх сучасною школою. 

  Упровадження тестів на уроках української мови та літератури як інструмента педагогічного оцінювання передусім дозволяє:

 • перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми;
 • об’єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу;
 • створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів;
 • стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів;
 • охопити тестуванням велику кількість учнів.

 

  Творче використання різнорівневих завдань сприятиме основній меті тестової форми контролю набутих знань – індивідуалізації навчального процесу, виявленню вміння учнів застосовувати набуті знання на практиці, розвитку самостійності та творчих здібностей кожного учня.

  Тестова перевірка має ряд переваг порівняно з традиційними формами і методами, вона природно вмонтована у сучасні педагогічні концепції, дозволяє більш раціонально використовувати зворотний зв’язок з учнями і визначати результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу на прогалинах у знаннях та вносити відповідні корективи. Тестовий контроль забезпечує одночасну перевірку знань учнів усього класу та формує в них мотивацію для підготовки до кожного уроку.

                  Переваги тестових завдань над іншими формами контролю:

 • Потребують невеликих часових ресурсів для проведення та перевірки;
 • Порівняно не складні в проведенні, що дає змогу спростити саму процедуру контролю від його підготовки та здійснення до перевірки й аналізу, а також вивільнити час для інших видів роботи на уроці;
 • Активізують пізнавальну активність школярів;
 • Сприяють розвитку в них уміння концентруватися, робити правильний вибір;
 • Забезпечують для кожного з учасників освітнього процесу реально рівні умови під час контролю результатів навчання;
 • Знімають емоційну напруженість у дітей, характерну для проведення контрольних робіт.

   Систематичне тестування стимулює учнів до самостійної роботи, підвищує їхній рівень підготовки, адже кожен учень усвідомлює, що його знання оцінюються постійно.

  Тестування забезпечує рівні умови під час контролю за формуванням в учнів знань, умінь і навичок, виключає суб’єктивізм в оцінюванні результатів перевірки, допомагає йому одержати інформацію про успішність кожного учня з метою подальшого оперативного коригування власної діяльності, визначення напрямків удосконалення навчального процесу і т.п. Якщо за результатами тестування  регулярно вести облік виконання завдань кожним учнем, то буде створюватися достатньо зрозуміла картина навчальних досягнень окремих школярів і класу в цілому. Можна за результатами тестування (попереднього, тематичного, підсумкового та ін.) будувати матрицю навчальних досягень учнів. Таким чином учитель може  відслідковувати  індивідуальну структуру мовних знань і вмінь дітей, а також власні упущення. Це забезпечить індивідуалізацію навчального процесу для кожного учня.

  Отже, використання тестових технологій на уроках української мови  та літератури не тільки підвищує їх ефективність, а й дає змогу зробити так, щоб дитина з об′єкта виховання і навчання стала рівноправним учасником навчального процесу, прямувала до вдосконалення, розвиваючи інтелектуальні та творчі здібності, набувала навичок досліджувати, робити висновки, – таким чином, самоутверджувалася. А це є важливим фактором, який стимулює потяг до навчання .

                                               Література

1. Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. – К.: Грамота, 2009.

2. Голокоз Н. В. Використання тестових технологій на уроках української мови для підвищення якості навчальних досягнень учнів: ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ . – 2013. – №2 (42).

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 528с.

4.http://timso.koippo.kr.ua/hmura9/testovi-tehnolohiji-navchannya-z-ukrajinskoji-movy-ta-literatury/

5.Микитюк В. Ще раз про тестування // Дивослово. – 2009. – №4. – 65 с.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
4 листопада 2018
Переглядів
1571
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку