10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Стаття "Застосування методу проектів на уроках німецької мови з метою розвитку пізнавальної активності та самостійності учнів".

Про матеріал

У статті подано методичні рекомендації щодо застосування методу проектів на уроках німецької мови у серніх та старших класах. Розкрито сутність цого методу, а також доцільність його застосування на уроках іноземної мови.

Перегляд файлу

                 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ  НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ

 

         Метод проектів, є надзвичайно дієвим у плані розвитку пізнавальної активності та самостійності учнів. Доцільно його застосовувати з цією метою і на уроках німецької мови. Тому, що це метод поєднання теорії з практикою. Він пов’язує навчальну і виховну роботу з життям, надає більшої життєвості власне навчанню, допомагає  розв’язувати проблеми, взяті з реального життя. Використання проектної методики підвищує інтерес учнів до вивчення мови шляхом розвитку позитивної внутрішньої мотивації. За допомогою перенесення центра процесу навчання від учителя на учня, навчально-виховний процес перетворюється на спільну творчість педагога та учнів, таким чином формується позитивне ставлення школярів до вивчення іноземної мови. А позитивна мотивація – це найкоротший шлях до успішного опанування предмету.                                                                                                                Проектна діяльність дає можливість учню розвиватись як творчій особистості, активізує його пізнавальну діяльність. Велике значення має співпраця між учнями та вчителем, оскільки важливий не тільки кінцевий результат проекту, а й процес його досягнення. Цей метод зорієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, під час якої вчитель виконує функцію консультанта, координуючи процес роботи над проектом, допомагаючи учням у пошуку необхідної інформації.

 Проектна робота з німецької мови може бути виконана в класі або вдома. Ключ до успіху проектної роботи – це добра організація і підготовка. Учні вчаться працювати самостійно і самостійно планувати свій проект.

 Метод проектів – суть розвиваючого, особистісно орієнтованого характеру навчання. Певна річ,  він може використовуватись на будь - якому ступені навчання, в тому числі і в початковій школі при будь-якій моделі навчання. Вся справа у виборі проблеми, яка вимагає певних мовних засобів для її розробки та рішення .

 В курсі ІМ метод проектів може використовуватись в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми, так як відбір тематики проводиться з обліком практичної значущості для школяра (людина і її оточення). Головне – це сформулювати проблему, над якою учні будуть працювати в процесі роботи над темою програми.
       При  виконанні  проекту «Моя  Батьківщина»  перед  учнями  була поставлена мета: розповісти про свою Батьківщину, намагаючись дати відповідь на запитання «Warum liebe ich meine Heimat?».

 Учні поділилися на три групи, кожна з них виконувала своє завдання.

 1 група працювала над газетою «Von allen Ecken und Enden». Учні зібрали фотографії з різних українських міст, місцевостей, зробили до них підписи і роз'яснення. Один з учнів на основі робіт учасників склав розповідь - узагальнення про українські міста.

 2 група представила матеріал з теми "Beruhmte Menschen der Ukraine". Діти у формі короткої розповіді повідомили про видатних людей нашої країни, використовуючи ілюстрації і портрети.

 3 група займалася підтемою «Meine kleine Heimat ist mein Heimatdorf». Учні підготували альбом, в якому зібрали фотографії та малюнки з краєвидами села, цікаві розповіді про відомих односельчан.
      Під час роботи над проектом «Das Schulsystem in der Ukraine» перед дітьми була поставлена мета: розповісти про систему освіти в Україні та порівняти  її з освітою в Німеччині, повідомити про типи шкіл, показати свою школу, як одну з типових українських, виражаючи своє ставлення до неї, відобразити життя учнів як під час уроків, так і поза школою.

 Учні поділилися на групи. Після спільного обговорення теми і мети кожна група визначила свої завдання. Вирішили, що можна

  – підготувати реферат про систему освіти і типи шкіл в Україні і в Німеччині;

  – зробити виставку «Шкільне життя», де розповісти про життя школярів;

  – виготовити фотоальбом « Моя школа», в якому повідомити про історію школи, найкращих учнів;

  – випустити газету "Наші вчителі".

 Такі проекти можна організовувати з будь-якої теми, головне ‒ щоб була проблема .

  Ніхто не стверджує, що проектна робота допоможе вирішенню всіх проблем у вивченні іноземної мови, але це ефективний засіб від одноманітності, нудьги. Він сприяє розвитку творчої особистості учня, розширенню мовних знань. Це реальна можливість використати знання, отримані на других уроках засобами іноземної мови .

  Проект – ідеальний засіб навчання та виховання школярів, розвитку їхньої творчої активності. Проектна діяльність допомагає учням навчитися співпрацювати. Це дуже гарна можливість для дітей зі слабкими мовними навичками проявити свою неординарність, адже деякі з них прекрасно малюють, ліплять, співають, мають артистичні здібності, безмежну фантазію. Найголовніше у проектній діяльності є не результат, а сам процес роботи.Теми проектів вибираються в рамках програми. Потім іде підготовча робота: збір інформації,  написання текстів, створення малюнків. Все опрацьовується учнями, аналізується і вкінці презентуються результати роботи. Форми презентації проектів можуть бути різні: усний журнал, конференція, виставка, випуск газети, інформаційний бюлетень, заочна подорож, фотомонтаж, театралізоване свято, інсценізація. Можна практикувати використання роботи над текстами для читання та аудіювання з мультимедійною підтримкою: учні переглядають відеоролик про місто, про охорону довкілля, біографічні дані відомих особистостей, історичні місця нашої країни, а потім виконують завдання до них (відповіді на запитання, послідовне впорядкування даних, висловлювання власної думки, позиції, щодо переглянутого, знаходження правильного варіанту відповіді).

Зазвичай проекти використовуються після завершення вивчення теми як підсумок роботи. Це допомагає узагальнити вивчений матеріал. Опрацьовуючи завдання проекту, учні критично осмислюють вивчене, вибирають необхідний лексичний матеріал для складання висловлювання. Важливо, що школярі самі аналізують, систематизують, вибирають необхідне і роблять презентацію. Така робота сприяє творчості школярів, показує не лише здобуті знання, а й також здатність до пошукової роботи, вчить робити власні узагальнення. «Відкриття», які роблять учні самі, дають учням впевненість в собі – «я це можу!», задоволення результатами своєї праці.

При вивченні теми «Професійна освіта» учні 9 класу збирають матеріали про систему профтехосвіти у рідному місті і створюють  проект «Die Berufsschulen in unserem Gebiet» (а саме: навчальні заклади, їх місцезнаходження, напрями навчання та професії, які там можна здобути, матеріально-технічна база, кількість студентів, термін та умови навчання). Проект «Meine Heimatstadt» – мандрівка по рідному місту( селу), знайомство з історією та визначними місцями. «Deutschland in einem Augenblick» охоплює не лише інформацію про політичний, адміністративний устрій держави, а й про культуру, традиції, звичаї, улюблені страви, дозвілля, спорт німців. Учні 8 класу збрають матеріали і роблять презентацію «Die Berühmten Deutschen» (про відомих німецьких вчених, діячів культури, мистецтва). Проектна робота «Den Rhein entlang» знайомить нас з мальовничими ландшафтами та історичними спорудами вздовж берегів Рейну.  Цікавими для учнів є такі теми, як «Meine Familie», «Schulleben», «Essengewohnheiten», «Gesundheit», «Sport» тощо. При чому, тему проекту можна сформулювати по-різному і від цього буде залежати характер роботи учнів. Так, якщо поставити перед учнями завдання попрацювати над проектом «Sport in meinem Leben», кожен з них (або група) буде робити повідомлення саме про своє ставлення до спорту (робити власні фото, повідомляти про уроки фізичної культури, заняття спортом увільний час тощо). Для проекту на тему «Beliеbte Sportarten in Deutschland» учні будуть активно використовувати для збору інформації інтернетресурси: самостійно шукати потрібну інформацію про відомих німецьких спортсменів, улюблені серед німців види спорту, знаходити необхідні фото, таблиці, статті. Презентація роботи учнів може бути також різною, але завжди сприятиме розвитку комунікативних здібностей школярів, адже, як процес підготовки проекту, так і його захист вимагає від учнів глибокого вивчення теми. Як бачимо, і в першому, і в другому випадку робота учнів буде творчою,  пізнавальною, сприятиме самостійності учнів, розвиватиме критичне мислення.

 Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що метод проектів є надзвичайно демократичним видом педагогіки співпраці, довіри і особистої орієнтації. Цей метод сприяє розвитку творчої обдарованості. Принципи цієї технології забезпечують добровільність участі, проблематики обговорення, участі в різних акціях, заходах, справах, свободу спілкування на принципах прагнення до взаєморозуміння, до взаємотерпимості, конструктивності, повагу до поглядів, ідей, підходів і діяльності учасників, надання можливостей для здійснення дитиною вільного і усвідомленого вибору ідей, норм, цінностей, моделей поведінки, рішень, тощо, забезпечує партнерство, рівноправну співпрацю дітей і дорослих.

 

docx
Додано
30 квітня 2018
Переглядів
1343
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку