5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Стаття "Зв’язок етичного та безпечного спілкування підлітків у соціальних мережах"

Про матеріал

У статті автор аналізує особливості спілкування підлітків у соціальних мережах, визначає можливі загрози віртуального простору, розкриває необхідність дотримання етичних правил віртуального спілкування. Наведено способи безпечного ведення акаунтів у соціальних мережах. Автор перелічує переваги ведення віртуальних сторінок з дотриманням правил культури спілкування.

Перегляд файлу

 

Репка М. В.

ЗВ’ЯЗОК ЕТИЧНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

У статті автор аналізує особливості спілкування підлітків у соціальних мережах, визначає можливі загрози віртуального простору, розкриває необхідність дотримання етичних правил віртуального спілкування. Наведено способи безпечного ведення акаунтів у соціальних мережах. Автор перелічує переваги ведення віртуальних сторінок з дотриманням правил культури спілкування.

Ключові слова: соціальні мережі, етика, комунікація, правила спілкування. підлітковий вік.

Постановка і обґрунтування актуальності проблеми. ХХІ століття характеризується розвитком нових інформаційно комунікаційних технологій, що обумовлює перетворення соціальної реальності та призводить до змін у суспільстві. Особливого значення в інтенсивному зборі інформації та її активному поширенні набувають соціальні мережі, які стають одним із провідних засобів соціалізації підлітків у сучасних соціокультурних умовах. Соціальні мережі все глибше проникають у життя користувачів, і все більше місце в реальному житті займає віртуальне спілкування. Нові інформаційні технології збільшують можливості підлітків у пошуку навчальної інформації, культурному самовдосконаленні, ознайомленні з традиціями різних країн, спілкуванні, обговоренні своїх проблем тощо. Соціальні мережі вже давно слід розглядати не як банальну потребу чи рефлекторну звичку, а як невід’ємну частину життя прогресивного людства. Проте зі збільшенням кількості соціальних мереж, збільшується потік інформації з якою підлітку тяжко справлятись, особливо якщо мало розвинені вміння критично мислити та усвідомлено ставитись до отриманої інформації. Особливо гостро постає проблема культури спілкування підлітків у соціальних мережах. Норми етикету будуть доречні завжди і всюди, особливо важливо звертати увагу на те, як це роблять тінейджери, адже у світі смайликів, постійних скорочень, використання сленгу і різних небезпек – це робити стає важче.

Аналіз наукових досліджень. Проблему поведінки підлітків в соціальних мережах розглядають зарубіжні та українські філософи (С. Михайлов, І. Опаріна, О. Прокопенко, О. Романов, О. Скородумова), педагоги (К. Гоцуляк Л. Жук, О. Пігузов, І. Смірнова),  соціологи (І. Василенко, О. Путилова, М. Самелюк, О. Шеремет), юристи (Т. Кесареєва, Н. Лєбєдєва, Д. Пушкін, В. Сазонова), психологи (І. Білоус, Т. Вербицька), соціальні педагоги (Т. Веретенко, Р. Вайнола), маркетологи (О. Карий, Ю.Савченко, А. Шуліченко,) Проблемі впливу соціальних мереж на формування поведінки підлітків присвячені праці А. Жичкіної, Р. Івакіна, Д. Матвієнка, О. Немиш, О. Романишина, І. Романова, І. Шевченка. Проблему безпечної поведінки в Інтернет-мережі розглядають М. Коган та М. Снітко.

Мета: теоретично обґрунтувати необхідність дотримання етики віртуального спілкування задля забезпечення безпечного перебування в соціальних мережах.

Викладення основного матеріалу. Дослідження поняття «соціальна мережа» свідчить, що на сьогоднішній день воно трактується не лише як технічний засіб зв’язку, пошуку та обміну інформацією, а й як середовище особистісного розвитку, комунікації. Ми погоджуємося з думкою науковців та розглядаємо соціальну мережу як один із соціальних інститутів, який тією чи іншою мірою виконує замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо певного впливу на населення в цілому, в тому числі й на окремі вікові та соціальні категорії. [1, С. 14-18] Етикет  це кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях. Основну частину етикету загалом становить мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет, які нині виокремлюють авторитетні фахівці з проблем культури спілкування. [4] Переважно це «неписані правила» віртуальної комунікації. Сьогодні буде актуально визначити необхідність дотримання етичних правил віртуального спілкування.

Для початку варто визначити оптимальну кількість соціальних мереж в якій варто реєструватись підлітку. Дмитро Снопченко пропонує таку арифметику: у світі більше 200 великих соціальних мереж, 15 мають більше 100 мільйонів активних користувачів, більше 60 з них російськомовні. Невже потрібно реєструватися в усіх? Відкиньмо безліч тематичних платформ, не російсько- та українськомовних, ті, де немає ваших друзів, і ті, дизайн яких вам не сподобався. Залишиться близько п’яти – семи. Але навіть 5 може бути багато [3], особливо для учнів підліткового віку. По-перше, чим менше підліток має акаунтів у соціальних мережах, тим легше йому контролювати підписників, «друзів», фоловерів, що у свою чергу скоротить ймовірність потрапляння у коло спілкування підлітка асоціальних осіб, що  можуть нести потенціальну загрозу. По-друге, маючи велику кількість акаунтів можна навіть фізично не встигати відповідати на повідомлення від друзів і  близьких у всіх соціальних мережах, що вважатиметься дурним тоном. Наступним фактором, що виступає за незначну кількість акаунтів, це те, що чим більше  акаунтів, тим складніше керувати аутентифікаційними даними – великий ризик втратити той чи інший пароль. І з іншого боку, зловмисникові, який зламав один із акаунтів, буде набагато простіше зламати й інші. Тому найкраще вибрати одну із соцмереж, яка найбільше сподобалася, і використовувати всі її можливості. [3]

На наш погляд, оптимальна кількість в яких може бути зареєстрований учень підліткового віку це 2 (але не більше), таким чином буде можливо розділити їх за напрямами й тематикою. Офіційної статистики з приводу того, скільки користувачів віртуального простору зареєстровані у 2 і більше соціальних мереж немаає. Але опитування, яке було нами проведено на базі Іскренської ЗОШ І-ІІІ ст. Шполянського р-ну., Черкаської обл. засвідчують, що переважна більшість опитаних 85,1% (40 учнів) мають активні акаунти у більш як одній соціальній мережі.

Саме необхідність дотримання правил спілкування в соціальних мережах виникла у зв’язку зі збільшенням випадків шахрайства, кіберпереслідування і залякування користувачів, що є порушенням конституційних норм. Проте у зв’язку з великою кількістю бажаючих користуватися соціальними мережами приховувати всю інформацію про себе не є можливим.

Зазвичай, адміністратори і модератори всіх соціальних мереж виставляють певні вимоги до користувачів: заборонено використовувати ненормативну лексику, ображати честь та гідність інших користувачів, необхідно виявляти расову та національну толерантність, тобто, дотримуватися загальноприйнятих норм людської моралі, що і є частково проявом громадянської вихованості.

Те ж опитування засвідчило, що майже 60% (28 осіб) опитуваних відчували небезпеку під час Інтернет спілкування, а 40,4% (19 осіб) користувачів соціальних мереж отримували образи або погрози, що у свою чергу суперечить етичним нормам спілкування у соціальних мережах.

На наш погляд, дотримання таких правил етикету віртуального спілкування, допоможе підліткам вести свої віртуальні сторінки безпечно: важливим компонентом дотримання етичного принципу є притримування правил граматики і пунктуації [2]. Важливо у спілкуванні називати віртуальних співрозмовників на ім’я, контролювати свої емоції (враховувати кількість і якість смайликів, знаків оклику і схематичних позначок), звести до мінімум використання віртуального жаргону.  Вчасно відповідати на повідомлення, не перевантажувати пости надмірно об’ємними текстами, а постійне відправлення повідомлення по одній букві заважає співрозмовнику зосередитися на читанні.

Висновки. Соціальні мережі це невід’ємна частина нашого соціального життя і ми поринаємо в них повністю, з перевагами та недоліками, з корисною інформацією та нецензурними постами, з інформаційними пабліками й небажаним спамом. Для того щоб вберегти себе та свої віртуальні акаунти варто дотримуватись правил безпечного спілкування. У кожної людини свій стиль онлайн-спілкування, але в цілому всі рекомендації щодо комунікації в соціальній мережі такі ж, як в реальному житті – будьте щирими, тактовними і ввічливими.

ДЖЕРЕЛА:

1. Вакуленко О. В. Засоби масової інформації як особливий чинник впливу на формування способу життя особистості / О. В. Вакуленко // Соціальний працівник. Вересень, 2005. С. 14-18

2. Могитич О. 30 правил поведінки в соціальних мережах URL: https://mohytych.com.ua/30-pravil-povedinki-v-sotsialnih-merezhah/  (дата звернення: 15.11.2018)

3. Снопченко Д. Безпека в соціальних мережах – етика поведінки в інтернеті URL: https://ms.detector.media/ethics/standards/bezpeka_v_sotsialnikh_merezhakh_etika_povedinki_v_interneti/ (дата звернення: 19.11.2018)

4. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. 3-те вид., виправ, і доповнен. Київ : Алерта, 2012.

696 с.

5. Як не стати онлайн-грубіяном: сім правил етикету в соцмережах URL: https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/psychology/kak-ne-stat-onlayn-grubiyanom-sem-pravil-etiketa-v-socsetyah-1152537.html (дата звернення: 22.11.2018)

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
23 січня 2020
Переглядів
1464
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку