21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

STEM-марафон. Досліджуємо. Створюємо. Презентуємо

Про матеріал
Пропоную гру з проектної діяльності, в якій учні подорожують Сумщиною, використовуючи новітні технології та методи, пізнають рідний край...
Перегляд файлу

STEM-марафон "Рідний край-Сумщина". Досліджуємо. Створюємо. Презентуємо.

Сучасна  освіта вимагає формування особистості , яка вміє  вчитися самостійно. А це неможливо без пошуково - дослідницької діяльності.

Засобом розвитку інтелектуальної та емоційної сфери особистості, що формує здатність уявляти, співпереживати, узагальнювати й застосовувати набуте упродовж життя, є пошуково-дослідницька робота. На основі аналізу досягнень науки та психолого - педагогічного досвіду  наших педагогічних працівників застосовуються такі види діяльності:

 •         урочна, позаурочна та самостійна, починаючи від етапу підготовки дослідження до звітів дослідників;
 •         обговорення та застосування результатів;
 •         проектування та планування нового дослідження.

Метою дослідницької технології є набуття учнями навиків дослідницької роботи, формування активної, творчої особистості. Роль учителя під час навчального процесу у використанні дослідницьких методів полягає в :

а) спрямуванні учнів на осмислення проблеми вцілому;

б) створенні умов для пошукової творчої діяльності;

в)організації самостійної пошукової діяльності.

Дослідницька робота вимагає від учителя чітко визначити ті теми програмного матеріалу, розкриття яких саме через постановку дослідів матиме найвищий результат. Потрібно зауважити, що на уроках з застосуванням дослідницької технології є самостійне виведення учнями правильних наукових висновків на основі отриманих результатів.

Дослідницька діяльність учнів — діяльність учнів, зв'язана з рішенням учнями творчої, дослідницької задачі із заздалегідь невідомим рішенням і яка передбачає наявність основних етапів, характерних для дослідження в науковій сфері, нормована, виходячи з прийнятих традицій: постановка проблеми, вивчення теорії, присвяченій даній проблематиці, підбір методик дослідження і практичне оволодіння ними, збір власного матеріалу, його аналіз і узагальнення, науковий коментар, власні висновки. Такий ланцюжок є невід'ємною приналежністю дослідницької діяльності, нормою її проведення.

Дослідницький метод у навчанні   - метод залучення учнів до самостійних та безпосередніх спостережень, на основі  яких  вони встановлюють  зв'язок предметів та явищ дійсності, роблять висновки, пізнають закономірності. Внесення дослідження як один з елементів до начальних занять сприяє вихованню у школярів активності, ініціативності, допитливості, розвиває їх мислення, заохочує потребу дітей в самостійний пошук та «відкриття».

Організація дослідницької діяльності  відбувається як на різних рівнях , так і в  різних формах та проявах . Перш за все, це урочна діяльність. У якості творчих домашніх завдань учням пропонується  підготовка  повідомлень , пошук відповідей  та ті чи інші питання , написання рефератів , складання кросвордів  тощо. Ця діяльність підштовхує до повсякденної роботи з додатковою літературою, відвідування  бібліотек, пошуку інших джерел інформації (всесвітня мережа). Дитина, схильна до  дослідницької  поведінки, не буде розраховувати лише на ті знання, що даються їй у ході традиційного навчання,  вона сама  буде  активно  вивчати  навколишній світ, набуваючи  нового для себе.

При виконанні дослідницької діяльності учнями розв’язуються наступні завдання:

 •         розв’язання  практичний завдань;
 •         самореалізація особистості;
 •         виховання почуття відповідальності  за будь - яку  справу;
 •         уміння проектувати та прогнозувати свою діяльність.

Для підготовки дітей до формування своїх пошуково-дослідницьких робіт від постановки проблеми до оформлення і захисту своїх робіт можна використовувати проектну методику.

Практично в усіх школах,  цей метод використовується для організації процесу отримання знань під час уроків, виконання домашніх завдань.

Проект – це сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного або практичного продукту. Основною метою створення проектів є прищеплення учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки.

Існує кілька типів проектів:

 •         творчі,
 •         ігрові,
 •         інформаційні,
 •         дослідницькі.

Але для створення умов для проведення дослідницьких робіт особлива увага приділяється дослідницьким проектам. Саме цей тип проектів дозволяє учням вчитися самостійно отримувати знання, критично оцінювати інформацію, висувати гіпотезу, доводити її право на існування. Цим типом проектів можна користуватися як для проведення уроків, так і для проведення виховних годин , позакласних заходів.

Проектна методика може використовуватись як для організації роботи на уроці, так і вдома. На уроці учням буде дуже цікаво створювати міні-проекти, ребуси, шаради , колажі та ін..

Користуючись цією методикою роботу потрібно проводити в групах. Можна організувати створення міні-проектів на уроці.

Але не можна відкидати не менш результативніший метод як домашні проекти. Заздалегідь учням дається тема та рекомендації щодо створення проекту. Ці проекти більш масштабні і цікавіші. Обов’язково треба давати можливість учням задавати запитання до кожного проекту. До проектів відносяться також і презентації, і відеоролики. З погляду на досвід роботи, треба сказати, що учням більше подобаються саме презентації і відеоролики, адже вони створюються за допомогою сучасних технічних засобів навчання.

Висновок

 Дослідницька діяльність у своїй організації ґрунтується на принципах проектування, де дослідницький проект — рушійна форма побудови міжособистісної взаємодії дослідника і наукового керівника, у ході якого відбувається трансляція культурних цінностей наукового співтовариства. Освіта, таким чином, стає продуктивною, тому що в результаті є реальний вихід у закінченій і оформленій дослідницькій роботі.

Пропонуємо, один з видів проєктно - дослідницької діяльності STEM-марафон "Рідний край-Сумщина".

Поділ учнів на групи.

Допоміжні матеріали: карта, конверти з завданням для кожної групи, зменшені та збільшені елементи наповнюваності карти, смарт-телефон.

Завдання: учні повинні дати відповіді на запитання, підказками для розв'язання яких стануть QR-коди, відгадані елементи розміщуємо на карті у відповідності.

Завдання групи 1.

1. Яке місто Сумської області було резиденцією гетьманів Лівобережної України? (Глухів)

                                   

2. В якому місті Сумщини в 1918 році встановлено перший пам'ятник Т.Шевченку? (Ромни)

                                

3. За однією з версій назва цього міста пішла від річки і гори, що в перекладі татарською означає "Біла скеля"? (Охтирка)

                                      

4. Споруда Сумщини, яка побудована для манежу цирку, виступів театральних груп із кріпаків князя О.В.Голіцина? (Тростянець)

                     

Завдання групи 2.

1. В якому монастирі Сумської області розміри печер у кілька разів перевищують розміри Києво - Печерської лаври? (Путивль)

        

2. Під яким містом Сумщини після перемоги гетьман Іван Виговський відмовився від гетьманства? (Конотоп)

                                       

3. На гербі якого міста Сумської області зображено цвітіння липи? (Липова Долина)

     

4. Унікальний ботанічний пам'ятник природи, який занесено до "Семи природних чудес України". (Кролевець)

  

Завдання групи 3.

1. У 1654 році це місто називали Клином. На сьогодні  жителі селища у розмовній мові й досі так називають одну з вулиць райцентру? (Ямпіль)

        

 

2. Говорять, що назва цього міста Сумщини пішла від шостої притоки Десни, шостої милі, шестеренних механізмів млинів... (Шостка)

       

 

3. В цьому місті, наприкінці 1708 р., князь О. Д. Меншиков чинив суд над прихильниками гетьмана Івана Мазепи. Пам’яткою про ті трагічні події є символічна могила 900 закатованих українських козаків. (Лебедин)

   

4. В якому прикордонному районі Сумщини в 1864 р. було збудовано чоловічій монастир другого розряду з училищем та богадільнею за власні кошти поміщика Богдана Хрущьова? (Краснопілля)

   

Завдання групи 4.

1. В якому місці на центральному кладовищі розміщений таємничий склеп-піраміда? Таких пірамід на території України збереглося лише три, одна тут. Вчені та дослідники і досі не знають, хто та для кого збудував цей дивний склеп, що датується кінцем ХІХ століття. (Суми)

       

2.  У 1709 році ці землі були подаровані Петром І фельдмаршалу М. М. Голіцину за його участь в розгромі шведської армії Карла ХІІ. Центр народного кобзарського мистецтва на Слобожанщині. (Велика Писарівка)

        

 

3. Батьківщина всесвітньо відомого вихователя, педагога та письменника А.С.Макаренка? (Білопілля)

     

4. Природний скарб цього району - ліси. Загальна площа яких 35,9 тис. га. У межах району розташований Деснянсько-Старогутський національний природний парк. (Середино Буди)

     

Підсумки:

Вчитель пропонує кожній групі презентувати свої дослідження. І дати коротку розповідь про одне з досліджувальних місць Сумщини.

- Шановні учасники марафону, ви провели величезну проектно - дослідницьку роботу: дослідили надані матеріали, відповіли правильно на поставлені завдання, створили міні-карти та вдало презентували роботи.

Ми дійсно переконались, що наша Сумщина багата на пам'ятки архітектури, історичні події, природні явища та ін. Тож не зупиняємось на досягнутому, продовжуємо вивчати...

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
2 грудня 2019
Переглядів
390
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку