Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

SТЕM у проектах з інформатики

Про матеріал
Пропонуємо розробку з елементами STEM-освіти в інтегрованих проектах. Інтегрований проект «Ефекти з текстом в програмі CorelDraw» націлений на створення назви фірми, яку учні будуть презентувати. Дана робота спонукає здобувачів освіти розглядати різні аспекти та вибирати родзинки для отримання бажаного результату.
Перегляд файлу

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ

ЦИКЛОВА МІЖПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ

 

 

 

 

 

 Методична розробка уроку

 

SТЕM у проектах з інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019р.

 

 

ЗМІСТ

 

 

 1.               Характеристика та важливість теми уроку……………………3
 2.               Методика проведення уроку.......................................................4
 3.               План уроку....................................................................................6 - 13
 4.              Додатки.........................................................................................14
  •               Технологічна картка....................................................................14-15
  •              Технологічна картка.....................................................................16-18
  •               Шкала оцінювання проекту.........................................................19
  •               Основні критерії та принципи оцінки.........................................20
  •               Джерела .........................................................................................21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика та важливість теми уроку.

 

На вивченнятеми програми: «Векторна графіка»  відводиться 10 годин, зокрема  на тему «Ефекти з текстом в програмі CorelDraw» - 2 години. Суттєвим є те, що здобувачі освіти вже працювали зі схожим основним інструментом в програмі Photoshop,тож  їм випадає нагода  виконати дослідження та порівняння роботи цих інструментів.  Наші учні не просто пізнають тонкощі роботи в  графічних  комп'ютерних програмах,  виконують розрахунки , мислять творчо, а  також вміють свої знання та навички використовувати в життєвих ситуаціях,  тобто мислити критично та розвивати  свої здібності  через застосування  проектних технологій,  STEM – технологій.

Що таке STEM-освіта?

На сайті Інституту модернізації змісту освіти дано пояснення цьому поняттю: «STEM – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять».

STEM поєднує проектний і міждисциплінарний підхід, який наразі викладачі у всьому світі визнають кращим. У його основі — інтеграція природничих наук, технології, математики та інженерної творчості. Усі ці галузі тісно пов’язані між собою на практиці, отже, їх вивчення у спільній площині дуже важливе.

Одним із недоліків нашої освіти є те, що здобувачі освіти  просто не розуміють, як саме вони можуть застосувати знання з точних і природничих наук у подальшому, тому й зацікавленість не надто висока. STEM виправляє цю помилку й демонструє, як вони можуть використати отриману інформацію в житті. Учні вивчатимуть не просто абстрактні дані, вони досліджуватимуть конкретний проект, а потім — реалізують створення власного проекту певного продукту. Проводячи розважальні експерименти, здобувачі освіти  легко починають розуміти складні формули, запам’ятовувати терміни.

STEM невід’ємно пов’язаний із критичним мисленням і спрямований на його розвиток. Здобувачі  освіти  мають навчитися — на основі набутого досвіду, аналогій та узагальнень — самостійно орієнтуватися навіть у складних ситуаціях і вирішувати проблеми без сторонньої допомоги.

Створюючи цікаві проекти, які дійсно працюють, вони не просто навчаються, а ще й підвищують власну самооцінку. Робота в команді розвиває кооперовані дії, вміння визначати стратегію реалізації проектів.

Робота над STEM-проектами зазвичай охоплює шість етапів: завдання (чи проблемне питання), обговорення, створення дизайну, розробка будови, проведення тестування, можливість подальшого розвитку. Це особливий підхід, що дає змогу одночасно і вивчати, і застосовувати технології та науки.
Отже, якщо одне з основних завдань сучасної освіти — створювати умови для всебічного розвитку здобувачів освіти з урахуванням можливостей кожного, то STEM-освіта — це ідеальний варіант!

Пропонуємо  розробку з елементами STEM-освіти в інтегрованих проектах.

Інтегрований проект  «Ефекти з текстом в програмі CorelDraw» націлений на створення назви фірми, яку учні будуть презентувати.

 Дана робота спонукає здобувачів освіти розглядати різні аспекти та  вибирати родзинки для отримання бажаного результату.

Засвоєні цінності постають у свідомості учнів у вигляді уявлень про життєвий успіх, що в подальшому виконують функцію орієнтирів у регуляції поведінкових стратегій особи і суспільства в цілому.

 

Методика проведення уроку.

 

Мета інтегрованого проекту «Ефекти з текстом в програмі CorelDraw» — сприяти популяризації STEM-освіти серед здобувачів освіти; дослідити рівень розвитку творчого мислення учнів; розкрити їхні вміння бачити об’єкт дослідження як загалом, так і в частині цілого; виховувати бережливість і цінності інших людських якостей. Оскільки одним із основних напрямів розробки STEM-програм є інтегровані, міжпредметні навчальні зв’язки, то в структурі проекту розробляють таблицю, що відображає співвідносність об’єкту та його наукової основи.

 

Етап 1. Ознайомлювальний. STEM-екскурсія та бліцопитування

На цьому етапі учні знайомляться зі складниками STEM-освіти (англійською — Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає науку, технології, інженерію та математику) та її компіляцію в структурі навчальної дисципліни «Інформатика».

 

Етап 2. Завдання для виконання.

(Учні об’єднуються в команди за правилами, які визначив викладач.Кожна група отримує завдання для виконання (шляхом жеребкування).

Для вирішення завдання бажано користуватись конспектом з інформатики, технологічними картами, програмами CorelDraw, Photoshop, PowerPoint.

 

Етап 3.Виконання планового завдання в програмі CorelDraw.

 

Роботу можна виконувати в такій послідовності.

По – перше, створення та  первинне форматуваннятексту.

По – друге, оформлення ефектів, які можливі з текстом  в програмах CorelDraw та Photoshop, збереження отриманих зразків.

По – третє, готують схему презентації.

 

Етап 4.Створення презентації з елементами порівняння CorelDraw і Photoshop в програмі PowerPoint.

 

Учні в програмі PowerPoint створюють презентації на тему: «Робота з текстом в програмах CorelDraw та Photoshop» шляхом порівняння.

 

Етап 5.Демонстрація  презентації

 

Учні демонструють презентації.

 

Підбиття підсумків

 

1. Обговорення та обмін враженнями між учасниками проекту.

2. Гра «Незакінчені речення»

3. Рефлексійне анкетування.

4. Оцінка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. План уроку

 

Тема програми:«Векторна графіка»

Тема уроку:«Ефекти з текстом в програмі CorelDraw»

Мета уроку:

Навчальна:навчити готувати та представляти STEM-проект відповідно поставленим завданням:

 1. визначення проблеми, теми та завдань проекту;
 2. розподіл ролей і планування колективної діяльності;
 3. добір засобів опрацювання даних;
 4. добір засобів подання результатів навчального проекту;
 5. дизайн оформлення;
 6. опрацювання технологічних карток та їх аналіз;
 7. створення та опрацювання інформаційної моделі;
 8. аналіз результатів;
 9. підготовка матеріалів;
 10. використання офісних, графічних програм та Інтернет середовища;
 11. захист проекту.

Розвиваюча:сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати вміння та навички роботи в групі.

Виховна: виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи в групі  та зана ПК.

Тип уроку:STEM-проект

Спосіб спілкування та навчання: демократичний, співпраця.

Стиль викладання: координатор пошукових дій учнів.

Міжпредметні зв’язки:математика, інформаційні технології, українська література.

Матеріальне забезпечення:Інтерактивна дошка,мультимедійний проектор, комп'ютер, Інтернет, конспект, технологічні картки, картки оцінювання

 

Інтерактивні методи та прийоми уроку

фронтальна робота

робота викладач – учні

робота в малих групах

відкритий мікрофон

комп’ютерні анонси

складання плану проекту

робота за комп’ютером

 

Структура заняття.

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми, мети і завдання уроку.
 3. Мотивація навчальної діяльності учнів.
 4. Викладення матеріалу за допомогою комп’ютерних анонсів.
 5. Самостійна робота:

5.1. Виконання завдання за технологічними картами.

5.2. Складання плану проекту.

5.3. Практично-дослідницька робота.

5.4. Створення презентацій по темі.

5.5. Захист проекту.

 1. Підведення підсумків уроку.
 2. Рефлексія.
 3. Домашнє завдання.

 

Хід уроку.

 1. Організаційний момент.

Побажання гарного настрою, позитивного спілкування, активної роботи.

Перевірка присутності учнів.

Перевірка виконання домашнього завдання.

1.2. Підготовка до вивчення нового матеріалу:

 

2. Повідомлення нової теми і мети уроку.

Викладач

Учні

Тема уроку:«Ефекти з текстом в програмі CorelDraw»

Метою заняття є: навчити готувати та представляти STEM-проект відповідно поставленим завданням.

 

Уважно слухають.

 

План уроку.

1. Поняття STEM-проект. Характерні риси проекту.

 1. Етапи реалізації проекту.
 2. Форма представлення та складові проекту.

 

3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Викладач

Учні

Уявіть, потрібно розробити і представити візитну картку або рекламу назви фірми. Сьогодні, використовуючи  продукти пакету Office, графічні програми та знання з математики і кольоротворення, це можна зробити  в команді, де один веде розрахунки та підготовлює схему, інші розробляють технологію, ще інші – обдумують дизайн та розміщення. Результат з’являється достатньо швидко і звичайно високої якості, бо об’єкт, який досліджується, постійно обговорюється і недоліки в процесі розробки усуваються.

Уважно слухають та осмислюють почуте.

 

4. Викладення навчального матеріалу.

 Етапи проектної діяльності:

Етап 1. Ознайомлювальний. STEM-екскурсія та бліцопитування

На цьому етапі учні знайомляться зі складниками STEM-освіти (англійською — Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає науку, технології, інженерію та математику) та її компіляцію в структурі навчальної дисципліни «Інформатика».

 

Складник

Тлумачення

Застосування
на практиці

Наука

Предмет, який викладають

Інформатика

Технології

Форми, методи та засоби

Метод проектів

Інженерія

Матеріально-технічна база

Програмне забезпечення

Математика 

Розрахунок, проекція, перспектива

Створення моделі з урахуванням перспективи

А також отримуємо відповіді на запитання: «Які чинники впливають на отримання того чи іншого ефекту оформлення тексту з точки зору STEM-технологій?» (відкритий мікрофон)

 

 

Питання на дослідження.

Викладач

Учні

Що таке проект, STEM- проект?

Бажана відповідь:

Проект (proect у перекладі з латинської означає «кинутий уперед задум») — це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум чи план на створення матеріального об’єкта чи теоретичного продукту.
Проект  це вмотивована (на основі особистого інтересу), цілеспрямована (щодо певної мети чи проблеми) добровільна, активна, творча та дослідницька діяльність людини.

STEM- проект – самостійне створення нового продукту , який з’являється на основі використаних знань та вмінь.

Чому потрібно поставити мету?

Бажана відповідь:

Визначення мети  того, заради чого Ви починаєте проект. Це загальні твердження, які важко оцінити кількісно, головне призначення яких — показати тип проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

На що націлено завдання проекту?

Бажана відповідь:

Завдання проекту — це конкретні кроки, які треба зробити для того, щоб змінити наявну ситуацію на краще, це кроки для досягнення мети. Ці зміни повинні відбутись в процесі виконання Вашого проекту. Мета та завдання проекту логічно випливають з поставленої проблеми.

Що таке робочий план?

Бажана відповідь:

Робочий план  має пояснити, як буде виконано проект для досягнення поставлених завдань.

 • Хто буде відповідати за виконання поставлених завдань?
 • Що буде зроблено?
 • Які ресурси будуть задіяні при виконанні поставлених завдань?
 • Які терміни виконання завдань?

Чому важлива оцінка проекту?

Бажана відповідь:

Оцінка виконання проекту. Потрібно пояснити, як буде оцінено успіх виконання проекту, які конкретні методи оцінки ступеню ефективності проекту буде використано. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, наскільки вдалось виконати поставлені в проекті задачі. Оцінка може проводитись різними шляхами, використовуючи якісні та кількісні показники.

 

Етап 2. Завдання для виконання.

(Учні об’єднуються в команди за правилами, які визначив викладач.Кожна група отримує завдання для виконання (шляхом жеребкування).

Для вирішення завдання бажано користуватись конспектом з інформатики, технологічними картами, програмами CorelDraw, Photoshop, PowerPoint.

 

Етап 3.Виконання планового завдання в програмі CorelDraw.

 

Роботу можна виконувати в такій послідовності.

По – перше, створення та  первинне форматуваннятексту.

По – друге, оформлення ефектів, які можливі з текстом  в програмах CorelDraw та Photoshop, збереження отриманих зразків.

По – третє, готують схему презентації.

 

Етап 4.Створення презентації з елементами порівняння CorelDraw і Photoshop в програмі PowerPoint.

 

Учні в програмі PowerPoint створюють презентації на тему: «Робота з текстом в програмах CorelDraw та Photoshop» шляхом порівняння.

Обов’язковою умовою презентації є:

 • анімація;
 • автоматизація показу.

 

Етап 5.Демонстрація  презентації

 

Учні демонструють презентації.

 

6. Підбиття підсумків

 

1. Обговорення та обмін враженнями між учасниками проекту.

2. Гра «Незакінчені речення»:

 •                               Під час проекту я дізнався про…
 •                               У підготовці та представленні результатів проекту у мене виникали труднощі з…

 

7. Рефлексійне анкетування.

Доберіть слова, які відображають ваші враженням від роботи над проектом.

 •                               Проект пройшов
  Змістовно
  Звичайно
  Активно
  Цікаво
  Корисно
  Дохідливо
  Творчо
  Ефективно
  Недаремно
  Результативно
  Нецікаво
  Емоційно
 •                               Я працював (-ла)
  Творчо
  Активно
  Відповідально
  Із задоволенням
  Доброзичливо
  Старанно
  Енергійно
  Незадовільно
  Завзято

 

Оцінка.

Критерії оцінювання виконання проектів Проектна технологія здебільшого передбачає командну роботу, тому ефективність її залежить від кожного учня.

Оцінювання роботи окремого учасника проекту (анонімно іншими учасниками проекту) буде проведено за такими критеріями (по 0 або 1 бал за кожний пункт):

 • Участь в обговоренні ключових питань
 • Вміння розподіляти послідовність дій кожного члена команди
 • Результативна співпраця з іншими учасниками проекту
 • Висування нових ідей
 • Внесення конструктивних пропозицій
 • Вміння вислухати і дослухатися
 • Ретельне осмислення інформації
 • Уміння порівнювати та узагальнювати ідеї
 • Уміння коректно відстоювати власну точку зору
 • Уміння з’ясовувати те, що не зрозуміло
 • Уміння приймати допомогу товаришів
 • Підбадьорювання та підтримка товаришів

Ефективним для визначення внеску кожного з учасників проекту є чітке визначення функцій, що мають виконуватися, та чітке їх закріплення за виконавцями. Таке закріплення здійснюють завдяки запровадженню ролей. Це дозволяє оцінити якість виконання кожним учасником своїх функціональних обов’язків.

 

 Оцінку вкладу кожного учасника проводять інші учасники проекту за 12-бальною шкалою анонімно.

Критерії оцінювання проекту викладачем (0, 1 або 2 бали за кожний пункт):

 • Змістовність і правильність розуміння питання 
 • Повнота висвітлення
 • Логічність викладу
 • Цікаві рішення
 • Легкість сприйняття поданої інформації
 • Культура мовлення

Підсумкова оцінка кожного учня є пів добутком оцінки викладача і суми оцінок інших учасників проекту. Таким чином враховано і кінцевий результат (оцінка викладача), і здатність працювати у колективі (оцінки учнів).
 

8. Домашнє завдання

Доповнити проект на свій розсуд (2-3 слайди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Технологічна карта

на тему:«Створення напису «вогнем» в програміAdobe Photoshop

Виконувана дія

Вигляд

1.Створіть файл довільного розміру (Ctrl+N). При цьому прослідить, щоб колір фону був чорний, а як колірна модель (Color Mode) вибрана Grayscale (Напівтоновий). Напишіть текст hot білим кольором, шрифт Arial Bold.

Якщо вас не влаштовує розмір або розташування напису, то текст можна відредагувати прямо у вікні зображення. Для цього натискуйте поєднання клавіш Ctrl+T. Відкриється вікно, в якому встановлюється розмір букв, положення напису і її нахил.

2.Відредагувавши текст, відкрийте палітру Layers (Шари). Ваше зображення повинне містити два шари: фоновий шар і шар з текстом. Переведіть текст в растр. Склейте шар з текстом і шар фону, для чого виконайте команду Layer --> Merge Layers (Шар --> Склеїти шари) або натискуйте поєднання клавіш Ctrl+E.

3. Поверніть зображення на 90? проти годинникової стрілки: Image -> Rotate Canvas -> 90 CCW (Зображення -> Повернути полотно -> 90 градусів проти годинникової стрілки). Застосуйте фільтр Wind (Вітер): Filter -> Stylize -> Wind (Фільтр -> Стилізація -> Вітер) (мал. 1.2). Встановіть наступні настройки фільтру: Method (Метод) - Wind (Вітер), Direction (Напрям) - From Right (Вітер справа). Для того, щоб застосувати даний фільтр, і необхідно було обертати зображення.

Щоб збільшити язички полум'я, цей фільтр варто застосувати кілька разів.

 

4. Тепер застосуєте до зображення фільтр Glass (Стекло): Filter -> Distort -> Glass (Фільтр -> Деформація -> Скло). Встановіть наступні параметри: Distortion (Спотворення) 1, Smoothness (Пом'якшення) 3, Texture (Текстура) Frosted, Scaling (Нерівномірність) 100%.

Поверніть зображення в початкове положення: Image -> Rotate Canvas ->90 CW (Зображення -> Повернути полотно -> 90 градусів за годинниковою стрілкою).

5. Тепер потрібно додати полум'ю руху. Для цього скористайтеся фільтром Ripple (Брижі): Filter -> Distort -> Ripple (Фільтр -> Деформація -> Брижі). Встановіть середній (Medium) розмір брижів (Size) і зробіть параметр Amount (Ефект) рівним 100%

6. Прийшов час розфарбувати полум'я. Переведіть зображення в режим індексованих кольорів: Image -> Mode -> Indexed Color (Зображення -> Режим -> Індексовані кольори). Потім Image -> Mode -> Color Table (Зображення -> Режим -> Палітра). Виберіть таблицю Black Body

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Технологічна карта при роботі в програмі CorelDraw.

Ефекти з текстом .

№п/п

Зображення

(назва роботи)

Послідовність виконання

1

Створення нового файлу; використання інструменту

«Текст»

Виберіть команду меню Файл -> Создать, або через кнопку на панелі інструментів «Создать» чи сполученням клавішCtrl + N.

Виберіть інструмент « Текст» ->встановіть вказівник на полотно і за допомогою клавіатури наберіть текст згідно зразка. Шрифт – ArialBlack, розмір не менш, як 100.

 

2

Використання  інструменту

«Вибір»

Виберіть інструмент « Вибір»

3

Переведення в криві

Натисніть на створеному тексті  ПКМ і в контекстному меню вибрати «Преобразовать в кривую», або скористатись клавішами клавіатури Ctrl + Q

4

Використання  інструменту

«Форма»

Виберіть інструмент « Форма»

На зображенні тексту на полотні з’являться активні точки, потягнувши за будь-яку сформуйте зображення згідно зразка.

5

Оформлення кольорової гами тексту

Натиснути на тексті ЛКМ – з'явиться рамочка з маркерами;

Піднести вказівник до маркера на палітру і вибрати відповідний колір.

Автоматично цим кольором буде залито текст

 

6

Використання інструменту «Інтерактивний псевдо обєм» для форматування тексту

Вибрати інструмент

“ Інтерактивний псевдо обєм ”

Встановлюємо інструмент «Інтерактивний псевдо обєм»

на об’єкт під вибраним кутом і протягуємо на бажану величину

7

Додавання ефекту «Скос»

Налаштування згідно параметрів

Виберіть команду меню Ефекти-> Скос та відрегулюйте вручну параметри

8

Згрупування об’єктів

Натисніть на створеному тексті  ПКМ і в контекстному меню вибрати «Угрупувати об’єкти», або скористатись клавішами клавіатури Ctrl + G

9

Використання інструменту «Інтерактивна тінь» для форматування тексту

 

Вибрати інструмент

“ Інтерактивна тінь ”

Встановлюємо інструмент « Інтерактивна тінь»

на об’єкт під вибраним кутом і протягуємо на бажану величину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 3.

Шкала оцінювання проекту

Робота над проектом

Максимальний бал

Виконання завдання по створенню та форматуванню тексту в програмі CorelDraw(самостійна робота)

2

Повторення вправ по створенню та форматуванню тексту в програмі Photoshop(самостійна робота)

2

Створення схеми презентації (робота в групах)

3

Презентація (робота в групах)

4

Заохочувальний бал (правильні відповіді в бліцопитуванні)

1

Загальний бал

12

 

Додаток 4

Оцінювання проекту

Основні критерії та принципи оцінки.

Рівні /бали

Мультимедіа

Інтеграція таких об’єктів як текст, графіка, відео, анімація та звук для підтримки інформації та основного змісту

Співпраця

Спільна робота для досягнення навчальних та інтелектуальних завдань, які не можуть бути одержані поодинці.

Зміст

Мають бути представлені основні теми, ідеї, концепції, знання.

11-12

Учні ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедія ефектів, які прийнятні для даного виду роботи. Використані всі елементи. Можуть бути декілька технічних не дуже серйозних проблем.

Учні ефективно співпрацюють як команда, в якій  розподілені обов’язки. Всі вміють зробити кожен елемент презентації. Результат їх роботи відображає вклад кожного і має бути набагато кращий, ніж вони б працювали поодинці.

Має задовольняти всім критеріям нижчого рівня і одному або двом таким: відображає глибокий пошук при дослідженні та застосування навичок мислення високого рівня; показує явне поглиблення та розуміння теми; притягує увагу аудиторії.

9-10

В презентації використані 3 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. За невеликим виключенням, більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми.

Учні працюють разом як команда на всіх етапах проекту. Успіх досягається завдяки різним вмінням/талантам окремих членів. Кожен відповідає за окрему ділянку роботи.

Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для учнів, які його створили.

7-8

В презентації використано 2 чи більше медіа ефектів. Є деякі технічні проблеми, з деякими ускладненнями але перегляд все ж можливий.

Учні працювали разом, розподіливши ролі/завдання між собою. Більшість учасників відповідально справилися зі своїми завданнями. Непорозуміння вирішувались продуктивно.

Проект представляє структуровану інформацію,яка зрозуміла для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях.

5-6

В презентації використано 2 чи більше медіа ефектів, але технічні проблеми не дозволяють ефективно її демонструвати, чути чи розуміти зміст.

Презентація є результатом спільної роботи, але її робили тільки декілька членів групи. Наявне неефективне спілкування, невирішений конфлікт, що не дозволив завершити важливі моменти спільної роботи.

Проект сфокусований на темі, але не висвітлює її. Наявна певна організаційна структура, але вона не явна з показу. Можуть бути фактичні помилки чи незрозумілості, але вони не значні.

3-4

Мультимедія- ефектів немає в презентації.

Презентація була зроблена одним учнем, хоча можливо інші і допомагали йому.

Проект здається випадковим, нашвидку зробленим, чи незакінченим. Наявні значні фактичні помилки, незрозумілості та нерозуміння теми.

 

Бали за мультимедія:

Бали за співпрацю:

Бали за зміст:

 

Джерела:

 

 1.      Музыченко В.Л. Компьютерна графика. М.:ТЕХНОЛОДЖИ – 3000, 203 -400с.
 2. Буйницька О.П.Інформаційні технології та технічні засоби навчання: Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 240с.;
 3.      Селевко Г.К. Альтернативні педагогічні технології. – М.: НДІ шкільних технологій, 2005. –224с.
 4.      STEM-освіта. Портал інституту модернізації освіти. URL: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/ (дата звернення 4.04.2018).
 5. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік. Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/ (дата звернення: 4.04.2018).
 6. Що таке STEM-освіта у навчальному закладі. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/1401-shcho-take-stem-osvta-u-navchalnomu-zaklad(дата звернення: 4.04.2018).

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
13 січня
Переглядів
210
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку