Стилістичні засоби лексикології та фразеології.

Про матеріал
Сукупність загальноприйнятих, усталених правил, якими керуються мовці в усному та писемному мовленні, складає норми літературної мови, які є обов'язковими для всіх носіїв. Лексичні норми регулюють правильність слововживання у властивих їм значеннях на сучасному етапі. Лексико-фразеологічні - їх порушення переформантовує значеннєве наповнення слів і нерозкладних словосполук.
Перегляд файлу

Стилістичні засоби лексикології і фразеології

У завданнях 1-12 потрібно вибрати ОДНУ найбільш правильну відповідь.

  1. Виберіть продовження визначення.

Розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови, називається …

А. орфоепія.

Б. морфологія.

В. лексикологія.

Г. пунктуація.

Д. синтаксис.

2. Виберіть варіант відповіді, який є продовженням твердження.

Лексичне значення слова з’ясовують за …

А. орфографічним словником.

Б. тлумачним словником.

В. словником паронімів.

Г. словником іншомовних слів.

Д. орфоепічним словником.

3. Укажіть рядок, у якому вжито діалектні слова.

А. Вітрище, зорепад, парасоль, образ.

Б. Динамік, йод, морфологія, байт.

В. Консенсус, кворум, спікер, мандат.

Г. Роботяга, мастак, лупцювати, репет.

Д. Кукуля, кендюх, пательня, чічка.

4. Продовжіть визначення.

Усталений зворот, стійке поєднання слів, що виступає в мові як єдиний, неподільний і цілісний за значенням вислів, називається …

А. словосполучення.

Б. мовний штамп.

В. фразеологізм.

Г. просте речення.

Д. прислів’я.

5. Виберіть речення, у якому виділене слово вжито в прямому значенні.

А. З-за тинів виглядають золоточубі соняшники до сонця.

Б. Спіє ранок, як налите просо, встала мати, горлиця сива.

В. Між старими яблунями ледь чутно снують тіні людські.

Г. Вечорові сутінки майже водночас спустилися на лісок.

Д. Матуся тихенько обізвалася до нас: «А мороз  уже сідає».

6. Виберіть варіант, у якому НЕПРАВИЛЬНО утворено антонімічну пару.

А. Аналіз – синтез

Б. Егоїзм – альтруїзм

В. Іммігрант – мігрант

Г. Прогрес – регрес

Д. Адресат – адресант

7. Укажіть рядок, у якому допущено лексичну помилку.

А. Меморіальний пам’ятник

Б. Церковний канон

В. Толерантне ставлення

Г. Виставковий павільйон

Д. Депутатський привілей

8. Укажіть рядок, у якому словосполучення відповідає лексичним нормам.

А. Пам’ятний сувенір

Б. Промислова індустрія

В. Хронометраж часу

Г. Прейскурант цін

Д. Депутатський привілей

9. Виберіть варіант тропа, який вжито в реченні Він захоплюється Шевченком, Пушкіним.

А. Метафора

Б. Алегорія

В. Гіпербола

Г. Метонімія

Д. Порівняння

10. Виберіть рядок, у якому допущено помилку у словживанні паронімів.

А. Ефектний одяг, ефективний трюк.

Б. Дружний колектив, дружнє слово.

В. Водні комунікації, водне птаство.

Г. Будівнича енергія, будівельний бум.

Д. Загрожує ворог, погрожує кулаком.

11. Виберіть речення, у якому виділений вираз є фразеологізмом.

А. Зупинився і не дише вітер, похилили голівки ніжні.

Б. Весело сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.

В. Теплий вечір у сивих туманах останню зорю погасив.

Г. Високі гості висипали на подвір’я, стали біля криниці.

Д. Іван ураз почервонів, наче я його спіймав на гарячому.

12. Укажіть, яким членом речення є виділений фразеологізм.

Миколині щоденні витівки набридли сусідам, і не дивно, що став він для всіх притчею во язицях, об’єктом пильної уваги.

А. Підметом

Б. Обставиною

В. Додатком

Г. Означенням

Д. Присудком

У завданнях 13-15 виберіть УКАЗАНУ КІЛЬКІСТЬ правильних відповідей.

13. Виберіть ДВА слова, які вживаються в офіційно-діловому стилі.

А. Бесіда

Б. Клопотання

В. Прохання

Г. Заперечення

Д. Згода

Е. Аргумент

Ж. Оголошення

З. Умова

14. Виберіть ДВА словосполучення, які відповідають літературним нормам.

А. Чужа біль

Б. Виголошення подяки

В. Інженер-будівник

Г. Святкова відкритка

Д. Ідеологічний банкрот

Е. Підіймали на глум

Ж. Заряд бадьорості

З. П’ять гривнів

15. Виберіть ДВА слова, які належать до експресивно забарвленої лексики.

А. Половина

Б. Атестація

В. Горезвізний

Г. Підлога

Д. Сумлінний

Е. Великий

Ж. Хлопчисько

З. Дівер

И. Сотня

У завданнях 16-20 потрібно знайти ВСІ правильні відповіді (їх може бути будь-яка кількість).

16. Виберіть словосполучення, які НЕ є фразеологізмами.

А. Тримати на плечах

Б. Тримати за руку

В. Тримати у вузді

Г. Тримати на приколі

Д. Тримати на оці

Е. Тримати на мушці

Ж. Тримати курс

З. Тримати в шухляді

И. Тримати язик за зубами

К. Тримати під каблуком

17. Виберіть словосполучення, які відповідають літературним нормам.

А. Виключний випадок

Б. Виняткова[А1] особистість

В. Виключне право

Г. Виключний розум

Д. Виняткове слово

Е. Виключне значення

18. Виберіть слова, до яких НЕ можна дібрати антонім.

А. День

Б. Бігти

В. Київ

Г. Попід

Д. Вранці

Е. Десять

Ж. Веселий

З. Всупереч

19. Укажіть УСІ слова, які утворюватимуть словосполучення зі словом траплятися.

А. Атоми

Б. Вислови

В. Помилки

Г. Учні

Д. Відвідувачі

Е. Перехожі

Ж. Погляди

З. Факти

20. Виберіть фразеологізми, які мають значення тікати.

А. Як на пуп

Б. Поставити на ноги

В. Дати драла

Г. Показувати спину

Д. Здіймати галас

Е. Скакати цапа

Ж. Дати кучму

З. Накивати п’ятами

И. Без задніх ніг

К. Не чути ніг

Завдання 21-27 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ. Кожна буква може використовуватися один чи кілька разів або не використовуватися зовсім.                                20. Доберіть до запропонованих слів синоніми.
1. Балка
2. Галузка
3. Вервечка
4. Мапа
5. Баюра
А. Яма
Б. Гілка
В. Вершина
г. Лощина
Д. Мотузка
Е. Карта
22. Доберіть до запропонованих іншомовних слів українські відповідники.
1. Пріоритет
2. Паритет
3. Iмпульс
А. Перевага
Б. 36ільшення
В. Рівновага
Г. Поштовх
23. Установіть відповідність між лексикою та стилями.
А. Науковий
Б. Офіційно-діловий
В. Публіцистиче
Г. Розмовний
Д. Художній
1. Фольклоризми, просторічна лексика.
2. Лексика, насичена суспільно-політичними термінами, гаслами;
багатозначна образна лексика.
3. Емоційно-експресивна лексика, архаїзми, діалектизми, жаргонізми.
4. Велика кількість наукової термінології.
24. Поєднайте запропоновані прикметники з іменниками.
А. Група
Б. Абзац
В. Порада
Г. Документ
Д. Край
Е. Результат
1. Кінцевий(-а)
2. Дружній(-а)
3. Любий(-а)
4. Прикінцевий(-а)
5. Дружний (-а)
25. Доберіть до запропонованих фразеологізмів відповідні антоніми.
1. Заморити черв'яка
2. Продавати зуби
3. Важлива птиця
4. Співати дифірамби
5. Нестися вгору

А. Умиватися сльозами
Б. Протирати з пісочком
В. Подати голос
Г. Ламати шапку
Д. Покласти зуби на полицю
Е. Невелике цабе
26. Доберіть до запропонованих діеслів відповідні іменники, щоб утворити словосполучення.
1. Наносити
2. Завдавати
3. Робити
4. Опанувати
5. Освоїти
А. Родовище
Б. Сніг
В. Знання
Г. Удар
Д. Професія
Е. Biзит
27. Поєднайте пари слів так, щоб утворилися словосполучення.
1. Приділяти
2. Орати
3. Лічити
А. Предмети
Б. Кошти
В. Увага
Г. Земля

 

 

 


docx
Додано
7 червня
Переглядів
404
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку