12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

«Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії. Будда та його вчення».

Про матеріал
Даний урок допоможе вчителю поглиблено розглянути питання індуїзму та ознайомитися з постаттю Будди.
Перегляд файлу

Урок № 24

Тема уроку: «Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії. Будда та його вчення».

Мета уроку:

 • навчити учнів характеризувати  релігійні вірування у давній Індії;
 • називати засновників буддизму та індуїзму;
 • розвивати вміння аналізувати досягнення культури Індії, її вплив на інші народи та значення для сьогодення;
 •  застосовувати та пояснювати нові поняття і терміни: веди, індуїзм, кришнаїзм, буддизм, нірвана, санскрит, «Рігведи», «Махабхарата», «Рамаяна», цифри, десятична система цифр, нуль, шахи;
 • виховувати пізнавальний інтерес до історії розвитку давніх цивілізацій.

Завдання уроку: сформувати уявлення учнів про особливості  релігійних вірувань індіанців, сприяючи розвитку світоглядних уявлень, шляхом виховання поваги до вірувань інших народів.

Після цього уроку учні зможуть:

 характеризувати основні положення релігій;

 називати засновників буддизму та індуїзму;

 аналізувати досягнення культури Індії, їх вплив на інші народи та значення для сьогодення;

 застосовувати та пояснювати нові поняття і терміни: веди, індуїзм, кришнаїзм, буддизм, нірвана, санскрит, «Рігведи», «Махабхарата», «Рамаяна», цифри, десятична система цифр, нуль, шахи;

 описувати пам’ятки культури та писемності;

 визначати внесок індійців у скарбницю світової культур

Тип уроку:  комбінований

Методи.  Пояснювально – ілюстративний, частково – пошуковий, дослідницький.

Методико - дидактичне забезпечення уроку: історична карта «Давні Індія та Китай», атлас, контурні карти, підручник,  CD-посібник «Міфи народів світу», мультимедійна презентація та мультимедійний проектор.

 

 

 

 

 

Структура уроку

І.   Організаційна частина.                                                                               

ІІ.  Перевірка знань і умінь.

Варіант 1.  Метод «Асоціативний кущ»                                                          

Варіант 2. Гра «Незакінчені  речення»                                                               

ІІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів

ІV.  Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань і умінь.

План

 1. Суспільний устрій стародавньої Індії. Брахманізм.
 2. Релігії стародавніх індійців: індуїзм та буддизм.
 3. Повсякденне життя, наука та культура Стародавньої Індії

V. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

 1. Суспільний устрій стародавньої Індії. Брахманізм.

1.1. Розповідь вчителя

1.2. Робота з підручником

1.3. Розповідь вчителя

1.4. Робота з історичним джерелом: «Легенда про те, як брахмани приносили жертви».

1.5. Узагальнююча бесіда за запитаннями

2. Релігії стародавніх індійців: індуїзм та буддизм.

2.1. Фронтальна бесіда

2.2. Дослідження  тексту

2.3. Висновок вчителя

2.4. Розповідь вчителя

2.5.Робота в групах

2.6. Розповідь вчителя

3. Повсякденне життя, наука та культура Стародавньої Індії

3.1 Питання вчителя

3.2. Складання таблиці за підручником

3.3. Питання вчителя

VІ.  Систематизація та узагальнення нових знань і умінь.

6.1. Гра «Так чи Ні»

6.2. Тестові завдання

VІІ. Підведення підсумків  уроку.

VІІІ. Інструктаж із виконання домашнього  завдання.                                        

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

 • Доброго дня! На нашому уроці присутні гості – це історики Кельменеччини.
 • А щоб вам присісти, треба на запитання чітко відповісти. Що таке історія? (Діти відповідають)

 ІІ. Перевірка знань та умінь

 • Яку тему ми вивчали на попередньому уроці? (Особливості цивілізацій Стародавньої Індії).
 • Як ви підготувалися до уроку ми перевіримо за допомогою методу «Асоціативний кущ».

Варіант 1.  Метод «Асоціативний кущ»

1) Природно – географічні умови стародавньої Індії

2) Особливості індійської цивілізації

Варіант 2.

А зараз проведемо гру «Незакінчені  речення»

1. „Житлом снігів” індійці називали гори…                        (Гімалаї)

2. Найвища гора Гімалаїв – це…                                   (Джомолунгма)

3. Долини Інду й Гангу дуже схожі з долинами…                      (Тигру і Євфрату)

4. Серед найдавніших індійських міст нам відомі Мохенджо-Даро і …   (Хараппа)

5. У ІІІ ст. до н.е. всі індійські царства об’єднав цар…                      (Ашока)

6. Священні книги аріїв, написані санскритом, називалися…                     (ведами)

7. Згадки про прихід в Індію аріїв збереглися у священній книзі індійців         (Рігведа)

8. У 327 р. до н.е. Індію задумав підкорити…                             (Олександр Македонський)

9. Столицею імперії Маур”їв стало місто…                                     (Паталіпутра)

 

ІІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

 • Ми продовжуємо вивчати Стародавню Індію. Тема нашого сьогоднішнього уроку: «Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії. Будда та його вчення».
 • На уроці ми ознайомимося з найдавнішими релігійними віруваннями та культурою Стародавньої Індії.
 • Проблемним питанням уроку є: «Які досягнення й відкриття Стародавньої Індії є візитівкою сучасної Індії?»

ІV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань і умінь

 • План за яким ми будемо сьогодні працювати
 1. Суспільний устрій стародавньої Індії. Брахманізм.
 2. Релігії стародавніх індійців: індуїзм та буддизм.
 3. Повсякденне життя, наука та культура Стародавньої Індії.

 

V. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

1. Суспільний устрій стародавньої Індії. Брахманізм

 • Переходимо до вивчення першого питання: «Суспільний устрій стародавньої Індії. Брахманізм»

1.1.Розповідь вчителя

 • Суспільний устрій -   форма устрою країни або держави, яка полягає в чіткому поділі населення на певні соціальні категорії.
 • Згадайте, в якій країні ми вивчали суспільний устрій?
 • Яким був суспільний устрій Стародавнього Єгипту?
 • Весь iндiйський нapод полiлявся нa чотиpи гpупи – вapни.

 

1.2. Робота з підручником

 • А що таке «варна» ви дізнаєтеся прочитавши визначення на стор. 97.
 • Що таке Варна?  (група людей)
 • Чим визначалося місце в суспільстві цих людей? (Звичаями і релігійними законами)
 • Таким чином варни – це замкнена група людей, місце якої в суспільстві визначається звичаями і релігійними законами.
 • А знаєте чому замкнена? Усе життя людинa нaлежaлa до тiєї вapни, в якiй нонa нapодилaся. Пеpейти з однiєї вapни до iншої було неможливо.

1.3. Розповідь вчителя

 • Зa легендою, нa вapни подiлив людей бог Бpaхмa, i вiн же визнaчив зaняття, пpaвa тa обов'язки, a тaкож кольоpи — бiлий, чеpвоний, жовтий, чоpний — для кожної вapни.
 • Зi своїх уст Бpaхмa ствоpив жеpцiв-бpaхмaмiв. Тому тiльки бpaхмaни можуть говоpити вiд iменi богa. Їхнiй обов'язок — вивчaти священнi книги, пpиносити жеpтви богaм i нaвчaти нapод.
 • Зi своїх pук Бpaхмa ствоpив воiнiв-кшaтpiїв.
 • Який був обов'язок воїнiв-кшaтpiїв?
 • Вірно, їхнiй обов'язок — зaхищaти людей вiд воpогiв i упpaвляти деpжaвою. Головний воїн — цap.
 • Ідея патріотизму в усі часи займала особливе місце не тільки в духовному житті суспільства, а й у всіх найважливіших сферах його діяльності  І цей обов’язок захисту Вітчизни – є священним обов’язком кожної людини. Тому і зараз наші співвітчизники захищають нашу країну.
 • Отже, обов’язок воїнів – кшатріїв був захищати Батьківщину.
 • Зi стегон Бpaхми виникли вaйшi – селяни, купцi i pемiсники.
 • Чим займалися вайші?
 • Цi тpи вapни нaзивaлися «вapни двiчi нapоджених», бо лише вони спpaвляли особливий обpяд у день повнолiття, який ввaжaвся дpугим нapодженням людини.
 • Четвеpтa вapнa — це шудpи, тобто слуги, яких Бpaхмa ствоpив зi своїх нiг. Вони мусили пpислужувaти людям iз тpьох вищих вapн. Шудpaми були поневоленi apiйцями темношкipi жителi Iндiї.
 • Iснувaлa ще п'ятa гpупa iндійців— недотоpкaнi, якi не нaлежaли до жодної з вapн. Це були нaйбiльш нещaснi i знедоленi люди в усiй Iндiї. Недотоpкaнi не мaли пpaвa жити в селищaх. Одяг вони носили тiльки пiсля помеpлих, a пpикpaси – лише зaлiзнi. Їжу їм дaвaли в pозбитому посудi. Вони виконувaли нaйбpуднiшу i непpиємну pоботу: пpибиpaли нечистоти, обдиpaли шкуpи з убитих твapин.

 

 

1.4.Робота з історичним джерелом.

 • Прочитайте легенду і дайте відповідь на такі питання:
 1.  Як починався обряд жертвоприношення?
 2. Чим він супроводжувався?
 3. На чиї кошти відбувався?

«Легенда про те, як брахмани приносили жертви».

Ця та інші наведені легенди цитуються за посібником «Міфи народів світу: Посібник з літератури народів світу для середньої школи»./ Автор-упорядник О.Бондарчук. – Львів: Просвіта, 1997. – 327с.)

«Найшанованішими і наймудрішими в Індії вважалися брахмани. Їх запрошували в кожний дім, де хотіли принести жертву богам. Вважалось, що брахмани володіють «священним знанням», яке допомагає їм правильно молитись та здійснювати жертвоприношення. Господар обіцяв їм за це багатий дарунок.

Спочатку брахмани розпалювали вогонь тертям двох дерев’яних паличок. Потім вони співали хвалебну пісню богам і кликали їх в гості – посидіти на зв’язках трави біля вогнища, вдихаючи пахощі їжі, яку кидали у вогонь.

Індійці думали, що зерна рису і ячменю, масло і молоко не згорають у жертовному вогні, а з димом відносяться на небеса. Якщо боги будуть ситі і задоволені, то у подяку пошлють дощ, щоб був гарний врожай на полях. Усі витрати по обряду покладались на того, заради кого він здійснювався!»

1.5. Узагальнююча бесіда за запитаннями

 1. Кого вважали найголовнішим богом індійців?
 2. На які варни Брахма поділив людей?
 3. Хто не входив до жодної з варн? Яким було ставлення до них в суспільстві?
 4. Чи справедливо поділяти людей на варни?

 

2. Релігії стародавніх індійців: індуїзм та буддизм

2.1. Фронтальна бесіда

 • Яке наступне питання ми будемо вивчати?
 • А тепер давайте згадаємо, що таке  « релігія»?

Релі́гія — віра, особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей)

 • Якими були первісні вірування людей?

    (Очікувані відповіді: магія, фетишизм, анімізм, тотемізм.)

     -  У чому їх сутність?

(В обожествленні сил природи, тварин і рослин, предметів та наділення  їх душею, у відсутності єдиного божества (бога))

      -  Як називалася віра в багатьох богів?

             (Багатобожжя, язичництво)

      -  Згадайте, які з вивчених нами народів вже прийшли до єдинобожжя?

            (Євреї, ассирійці)

      -  Які світові релігії у них виникли?

            (Іудаїзм, зороастризм)

 

2.2. Дослідження  тексту (робота зі збірником «Міфи народів світу: Посібник з літератури народів світу для середньої школи», с.98-100).

 • А зараз ми познайомимося з релігією Стародавньої Індії;

Послухайте міф про створення світу і дайте відповіді на запитання.

 1. Хто за індійською легендою створив світ?
 2. Які ще боги відомі вам згідно легенди?

Розповідь вчителя

МІФ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ

Спочатку не було нічого: ні сонця, ні зірок, ні неба, на якому вони могли з’явитися. Не було і часу, бо нікому було відміряти його. Тільки води простирались безмежно. Вони виникли з пітьми сплячого мороку, самі собою, раніше за всіх інших творінь. У водах зародився вогонь. Великою силою цього вогню в них було народжене Золоте Яйце. Потім із Золотого Яйця виник Прабатько Брахма. З’явившись, він розбив Яйце навпіл. Верхня його половина стала небом, нижня — землею, а поміж ними, щоб розділити їх, Брахма помістив повітря. І він утвердив землю серед вод, і створив країни світу, і поклав початок часу.

Але коли творець озирнувся навколо і побачив, що немає нікого, крім нього,в цій непроглядній пітьмі нового Всесвіту йому стало страшно і самотньо. Він замислився: «Як мені створити нащадків?» І силою своєї думки він породив шістьох синів, шістьох великих володарів, створінь, від яких пішли інші боги, а також люди, тварини, птахи, змії та демони. Найзнаменитішими з богів стали Бог-охоронець – Вішна, який рятував людей від різних негараздів, наприклад потопу та Бог – руйнівник Шива – який міг погубити людину, а міг її врятувати.

 Коли Брахма завершив створення світу і від його синів пішли усі живі істоти, сам він, стомлений творінням, відправився відпочивати у тіні священного дерева шалмалі, а всю владу над світом передав дітям .

 • Відкрийте підручник  стор. 98 та зверніть увагу на головних богів Стародавньої Індії. Подивіться на малюнок: Як зображували основних богів стародавні індійці?

 

Брахма - зображається з чотирма головами (відповідно до 4-х сторін світу), він має чотири руки, дві з них складені на животі, і в нім тримає посудину дляв оди, яка була символом творчого села.

 

Вішна – зображається з чотирма руками,  блакитною шкірою, жовтому одязі, в сидячому положенні на великому багатоголовому змії Шеша. У руках тримає лотос, булаву, мушлю та чакру - один з видів зброї.

 

Шива  - зображається сидячим в позі лотоса, зі шкірою білого кольору , синьою шиєю та скрученим в пучок волоссям. Носить змії на шиї, голові та руках і ногах як браслети, а на поясі – перекинувши через плече. Одягнений у тигрову або слонячу шкуру. На лобі 3-тє око.

 

Висновок вчителя:

- Брахманізм не відкидав поділу суспільства на варни й закликав змиритися з повсякденним життям, а щоб змінити своє становище в потойбічному житті, потрібно було всіляко задобрювати богів і приносити жертви.

2.3 Розповідь вчителя

 • Найдавнішою світовою релігією Індії був –буддизм. Олександра підготувала нам повідомлення, а ви послухайте і дайте відповідь на запитання: хто був засновником буддизму?
 • Про вчення буддизму ми дізнаємося опрацювавши дане питання в групах по підручнику та історичними джерелами.

 

2.4. Робота в групах

Користуючись підручником та додатковою інформацією, дайте відповіді на питання:

1-ша група

 1. У якому столітті до н.е. в Індії виникла найдавніша світова релігія?
 2. Як називалася найдавніша світова релігія?
 3. Хто вважається засновником даної релігії?

2-га група

 1. Буддизм — релігія, названа на честь її творця — Будди.
 2. Основні вчення буддизму – «4 благородні істини»
 3.  

 

4 благородні істини

 

– існування страждання

– його причини

– стан звільнення

– шлях до нього

 

 1. Що таке буддизм? (Буддизм — релігія, названа на честь її творця — Будди)
 2. Яке вчення є основним у буддизмі?
 3. Назвіть 4 істини, які покладені в основу буддизму.

3-тя група

Найважливіші правила поведінки за буддизмом

не вбивати нічого живого

не красти

не брехати

не вживати їжу надмірно

любити весь навколишній світ

вживати тільки рослинну їжу

 

 1. Які найважливіші правила поведінки за Буддою?

Розповідь вчителя

 • Що вам нагадують такі правила поведінки за Буддою, як не вбий, не вкради?
 • А які ви знаєте божі заповіді?
 • Отже, щоб бути доброю людиною, потрібно виконувати ці найважливіші правила поведінки. Індійці сприйняли вчення Будди, оскільки воно не ділило людей на варни. Тому, що учнем і послідовником Будди міг стати будь – хто. Індійці вважали, що після смерті Будда став верховним богом. Його вчення поширилося в Індії, а з часом по всьому азійському світу.

3.  Повсякденне життя, наука та культура Стародавньої Індії.

3.1 Питання вчителя

 • Що таке культура?  (Культу́ра — сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії;

3.2. Складання таблиці за підручником

 • А вивчати культуру Стародавньої Індії ви будете самостійно таблицю з пропусками «Найважливіші досягнення давньоіндійської культури».

Галузі

Пам’ятка/

досягнення

Коротка характеристика

І. Література

1. ……………

 

 

2. Поема „Махабхарта”

 

 

1. Розповідь про життя принца Рами

2. ____________________________

______________________________

______________________________

ІІ. Математика

Цифри, що отримали назву арабських;

 

_______________________________

_______________________________

 

ІІІ. Медицина

………………….

За їх допомогою лікували застуду та інші хвороби. Вміли вправляти кістки,  лікувати переломи,  відновлювати вуха, носи втрачені або скалічені за вироком суду.

ІV. Винаходи

1. Писемність, санскрит

2………………….

 

1. ………………….

2.Інтелектуальна гра, популярна й досі

Додаткова інформація

Винаходи

Писемність

За Ведійської доби в північно-західних регіонах Індії поширився санскрит (термін означає "оброблений", "культурний", "літературний") — мова індо аріїв. Відомо три різновиди цієї мови, що дійшла до наших днів майже без змін: ведійський (мова найдавнішої культової поезії індійців), епічний (на ньому складено Махабхарату та Рамаяну) і класичний (основна мова художньої, філософської та наукової літератури Індії). У другій половині І тис. до н. е. в країні було створено для потреб жерців і політиків ряд штучних мов.

Багатомовність позначилась і на писемності в Індії, адже кожна мова мала свою писемність. В одному з ранніх буддійських трактатів згадувалися 64 різновиди індійського письма. Найдавніша індійська писемність склалася ще в епоху Хараппи, тобто в III тис. до н. е. Цим письмом, що його умовно називають протоіндійським, було виконано досі не прочитані написи на більш як тисячі печаток та амулетів.

Наукові знання

Найбільшого розвитку в Стародавній Індії досягла медицина. Її досягнення успішно використовують і сучасні лікарі. Для виготовлення ліків найчастіше вживалися цілющі трави та мінерали. Індійські лікарі вміли вправляти кістки, лікувати переломи, відновлювати носи, вуха, губи, втрачені або скалічені в бою чи за вироком суду. Індійські хірурги успішно робили складні операції. Але не всі секрети староіндійської медицини вдалося розкрити в наш час. Навіть тепер можна зустріти в Індії людину, яка, користуючись лише своїми пальцями, без крові і безболісно вирве хворий зуб, і не буде будь-яких ускладнень. У III ст. до н.е. вперше у світі в Індії було створено лікарні.

 

Література

З творів давньоіндійської літератури можна дізнатися багато цікавого про життя, вірування і погляди народів Стародавньої Індії. Винятковою популярністю у країні користувалися великі епічні поеми "Махабхарата" та "Рамаяна".

"Махабхарата" ("Велика оповідь про потомків Бхарати") є найбільшим твором індійської літератури.

Вона складається з 18 книг і містить 200 тисяч віршів.

У поемі розповідається про боротьбу між двома ворогуючими родами – Куру і Панду. "Рамаяна" складається з семи книг. У ній розповідається про поневіряння і подвиги царевича Рами.

3.3. Питання вчителя

 • Таким чином, давайте відповімо на питання «Які досягнення й відкриття Стародавньої Індії є візитівкою сучасної Індії?»

VІ.  Систематизація та узагальнення нових знань і умінь 

6.1. Гра «Так чи Ні»

 1. Важливу роль в історії Індії відіграли арії. (Так)
 2. Основою буддійського вчення була настанова «Око за око, зуб за зуб» (Ні)
 3. У найвідомішій індійській поемі «Рамаяна» йдеться про пошуки Гільгамешем таємниці вічного життя. (Ні)
 4. Індійські математики винайшли простий та зручний спосіб лічби та запису чисел, яким користуємось і ми. (Так)
 5. Каста – це поділ суспільства за професіями. (Так)
 6. Недоторканні були найвищою варною в Індії. (Ні)

6.2.Тестові завдання

1. Назвіть головні річки Індії?

А. Тигр та Євфрат              Б. Ніл                В. Інд та Ганг                  Г. Янзи та Хуанхе

 

2. Вкажіть назву найдавнішого міста Індії?

А. Мемфіс                    Б. Хараппа                      В. Ур              Г. Вавилон

 

3. Назвіть релігію Індії?

А. Християнство            Б. Буддизм             В. Католицизм       Г. Кельвінізм

 

   4.  На касти суспільство ділилося:

а) в Китаї;               б) в Індії.          В) в Єгипті;        Г) в Вавилоні.

 

5. 3. Річка, що дала назву цілій країні:

а) Інд;            б) Янцзи;                  в) Хуанхе;              г) Ганг.

 

6.   У наведеному списку позначте ті положення, що стосуються Індії.

1) Брахма

2) Лао-Цзи

3) Будда

4) «Рамаяна»

5) Індостан

6) Цінь Шіхуанді

7) йога

8) конфуціанство

9) Янцзи

10) Великий шовковий шлях

11) Ашока

12) ієрогліфи

 

7. Впишіть пропущені слова.

Індія розташована на півдні материка ....., на півострові ... Північною межею Індії служать ... гори. Найбільш багатоводні річки Індії — це ... і ... У III ст. до н. е. майже всі індійські царства об’єднав під своєю владою цар

 

8. Уявіть, що ви зустрілися з недоторканним. Що він розкаже вам? Про що ви запитаєте у нього?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VІІ. Підведення підсумків уроку

       Формулювання  висновків:

1. Релігійне  та культурне життя стародавньої Індії мали свої особливості та своєрідність.

2. Однією з перших відомих нам індійських релігій був брахманізм.

3. Головними богами брахманізму, які потім перейшли в одну з найпоширеніших релігій світу – індуїзм, визнавалися Брахма, Вішну й Шива.

4. За царя Ашоки державною релігією, покликаною  об’єднати всі племена й народи в єдину державу, став буддизм.

5. Головні правила буддизму, проголошені Буддою, були спрямовані на людяність, добро й справедливість.

6. Найвідомішими творами індійської літератури були „Рігведа”, „Махабхарата” та „Рамаяна”.

7. Індійці поповнили світову скарбницю багатьма відкриттями: десятковою системою цифр, введенням в обіг цифри нуль; відкриттям у медицині та астрономії, винайденням шахів. 

VІІІ. Домашнє завдання:

    §21, відповідати  на  запитання  до  параграфа; закінчити складання таблиці.

1. Завдання для допитливих: скласти кросворд з теми «Давня Індія: історія та культура» не менше ніж на 8 слів.

2. Індивідуальні випереджальні завдання для шести учнів із теми: „Досягнення китайської науки й культури ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Легенда про те, як брахмани приносили жертви».

Ця та інші наведені легенди цитуються за посібником «Міфи народів світу: Посібник з літератури народів світу для середньої школи»./ Автор-упорядник О.Бондарчук. – Львів: Просвіта, 1997. – 327с.)

«Найшанованішими і наймудрішими в Індії вважалися брахмани. Їх запрошували в кожний дім, де хотіли принести жертву богам. Вважалось, що брахмани володіють «священним знанням», яке допомагає їм правильно молитись та здійснювати жертвоприношення. Господар обіцяв їм за це багатий дарунок.

Спочатку брахмани розпалювали вогонь тертям двох дерев’яних паличок. Потім вони співали хвалебну пісню богам і кликали їх в гості – посидіти на зв’язках трави біля вогнища, вдихаючи пахощі їжі, яку кидали у вогонь.

Індійці думали, що зерна рису і ячменю, масло і молоко не згорають у жертовному вогні, а з димом відносяться на небеса. Якщо боги будуть ситі і задоволені, то у подяку пошлють дощ, щоб був гарний врожай на полях. Усі витрати по обряду покладались на того, заради кого він здійснювався!»

Питання до тексту

 1.  Як починався обряд жертвоприношення?

2. Чим він супроводжувався?

3. На чиї кошти відбувався?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІФ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ

Спочатку не було нічого: ні сонця, ні зірок, ні неба, на якому вони могли з’явитися. Не було і часу, бо нікому було відміряти його. Тільки води простирались безмежно. Вони виникли з пітьми сплячого мороку, самі собою, раніше за всіх інших творінь. У водах зародився вогонь. Великою силою цього вогню в них було народжене Золоте Яйце. Потім із Золотого Яйця виник Прабатько Брахма. З’явившись, він розбив Яйце навпіл. Верхня його половина стала небом, нижня — землею, а поміж ними, щоб розділити їх, Брахма помістив повітря. І він утвердив землю серед вод, і створив країни світу, і поклав початок часу.

Але коли творець озирнувся навколо і побачив, що немає нікого, крім нього,в цій непроглядній пітьмі нового Всесвіту йому стало страшно і самотньо. Він замислився: «Як мені створити нащадків?» І силою своєї думки він породив шістьох синів, шістьох великих володарів, створінь, від яких пішли інші боги, а також люди, тварини, птахи, змії та демони. Найзнаменитішими з богів стали Бог-охоронець – Вішна, який рятував людей від різних негараздів, наприклад потопу та Бог – руйнівник Шива – який міг погубити людину, а міг її врятувати.

 Коли Брахма завершив створення світу і від його синів пішли усі живі істоти, сам він, стомлений творінням, відправився відпочивати у тіні священного дерева шалмалі, а всю владу над світом передав дітям .

Питання до тексту

1. Хто за індійською легендою створив світ?

2. Які ще боги відомі вам згідно легенди?

 

 

 

 

 

 

 

1-ша група

 1. У якому столітті до н.е. в Індії виникла найдавніша світова релігія?
 2. Як називалася найдавніша світова релігія?
 3. Хто вважається засновником даної релігії?

 

2-га група

Додаткова інформація

 1. Буддизм — релігія, названа на честь її творця — Будди.
 2. Основні вчення буддизму – «4 благородні істини»
 3.  

 

4 благородні істини

 

– існування страждання

– його причини

– стан звільнення

– шлях до нього

 

 1. Що таке буддизм?
 2. Яке вчення є основним у буддизмі?
 3. Назвіть 4 істини, які покладені в основу буддизму.

 

3-тя група

Найважливіші правила поведінки за буддизмом

не вбивати нічого живого

не красти

не брехати

не вживати їжу надмірно

любити весь навколишній світ

вживати тільки рослинну їжу

 

 1. Які найважливіші правила поведінки за Буддою?

 

«Найважливіші досягнення давньоіндійської культури»

Впишіть пропуски

Галузі

Пам’ятка/

досягнення

Коротка характеристика

І. Література

1. ……………

 

 

2. Поема „Махабхарта”

 

1. Розповідь про життя принца Рами

2. ____________________________

______________________________

______________________________

ІІ. Математика

Цифри, що отримали назву арабських;

 

_______________________________

_______________________________

 

ІІІ. Медицина

………………….

За їх допомогою лікували застуду та інші хвороби. Вміли вправляти кістки,  лікувати переломи,  відновлювати вуха, носи втрачені або скалічені за вироком суду.

ІV. Винаходи

1. Писемність, санскрит

2………………….

 

1. ………………….

2.Інтелектуальна гра, популярна й досі

 

 

Додаткова інформація

Винаходи

Писемність

За Ведійської доби в північно-західних регіонах Індії поширився санскрит (термін означає "оброблений", "культурний", "літературний") — мова індо аріїв. Відомо три різновиди цієї мови, що дійшла до наших днів майже без змін: ведійський (мова найдавнішої культової поезії індійців), епічний (на ньому складено Махабхарату та Рамаяну) і класичний (основна мова художньої, філософської та наукової літератури Індії). У другій половині І тис. до н. е. в країні було створено для потреб жерців і політиків ряд штучних мов.

Багатомовність позначилась і на писемності в Індії, адже кожна мова мала свою писемність. В одному з ранніх буддійських трактатів згадувалися 64 різновиди індійського письма. Найдавніша індійська писемність склалася ще в епоху Хараппи, тобто в III тис. до н. е. Цим письмом, що його умовно називають протоіндійським, було виконано досі не прочитані написи на більш як тисячі печаток та амулетів.

Наукові знання

Найбільшого розвитку в Стародавній Індії досягла медицина. Її досягнення успішно використовують і сучасні лікарі. Для виготовлення ліків найчастіше вживалися цілющі трави та мінерали. Індійські лікарі вміли вправляти кістки, лікувати переломи, відновлювати носи, вуха, губи, втрачені або скалічені в бою чи за вироком суду. Індійські хірурги успішно робили складні операції. Але не всі секрети староіндійської медицини вдалося розкрити в наш час. Навіть тепер можна зустріти в Індії людину, яка, користуючись лише своїми пальцями, без крові і безболісно вирве хворий зуб, і не буде будь-яких ускладнень. У III ст. до н.е. вперше у світі в Індії було створено лікарні.

 

Література

З творів давньоіндійської літератури можна дізнатися багато цікавого про життя, вірування і погляди народів Стародавньої Індії. Винятковою популярністю у країні користувалися великі епічні поеми "Махабхарата" та "Рамаяна". "Махабхарата" ("Велика оповідь про потомків Бхарати") є найбільшим твором індійської літератури.

Вона складається з 18 книг і містить 200 тисяч віршів.

У поемі розповідається про боротьбу між двома ворогуючими родами – Куру і Панду. "Рамаяна" складається з семи книг. У ній розповідається про поневіряння і подвиги царевича Рами.

Тестові завдання

1. Назвіть головні річки Індії?

А. Тигр та Євфрат              Б. Ніл                В. Інд та Ганг                  Г. Янзи та Хуанхе

2. Вкажіть назву найдавнішого міста Індії?

А. Мемфіс                    Б. Хараппа                      В. Ур              Г. Вавилон

3. Назвіть релігію Індії?

А. Християнство            Б. Буддизм             В. Католицизм       Г. Кельвінізм

  4.  На касти суспільство ділилося:

а) в Китаї;               б) в Індії.          В) в Єгипті;        Г) в Вавилоні.

5. Річка, що дала назву цілій країні:

а) Інд;            б) Янцзи;                  в) Хуанхе;              г) Ганг.

 

6.   У наведеному списку позначте ті положення, що стосуються Індії.

1) Брахма

2) Лао-Цзи

3) Будда

4) «Рамаяна»

5) Індостан

6) Цінь Шіхуанді

7) йога

8) конфуціанство

9) Янцзи

10) Великий шовковий шлях

11) Ашока

12) ієрогліфи

 

7. Впишіть пропущені слова.

Індія розташована на півдні материка ....., на півострові ... Північною межею Індії служать ... гори. Найбільш багатоводні річки Індії — це ... і ... У III ст. до н. е. майже всі індійські царства об’єднав під своєю владою цар

 

8. Уявіть, що ви зустрілися з недоторканним. Що він розкаже вам? Про що ви запитаєте у нього?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

1

 

docx
Додано
11 квітня 2019
Переглядів
1816
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку