13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Свято Різдва і Нового року

Про матеріал
Робота з пісенним матеріалом на уроках французької мови як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності
Перегляд файлу

601 а з ПћСеННИМ Ма Терг Q мроках французькоћтлт .

як засЈб ТДвищення

ефективностј• навчальнођ0 ДЈяльностЈ

З         роботи вчителя французькот мови Саланжий Л. I.

.кзо •'Сзш -м27з” дмр

2020

План-конспект уроку у 5 в рамках позитивно; мотивацй' до навчання».

ki-?bkicntb годин:

Вчитель: Саланжий Лариса IBaHiBHa — вчитель французькоТ мови

Тема уроку: Свято  i Нового року.

La f6te du et du Nouvel Аи.

Тип уроку:

ЦгЛг уроку: створити в атмосферу, яка б сприяла:

поглибленню позитивноТ до навчання;

Прак171ичнг.•  автоматизувати використання i виразјв з теми <<Свято  i Нового року»; практикувати в

                                      практикувати              в з опорою на

Навчатьна: формувати в  й навички по TeMi

                             <<Свято                Нового року>>.

         Виховна: виховувати в           iHTepec до вивчення iH03eMH0T мови.

Ознайомлення з культурою i  вивчаемоТ мови.

      Розвиваюча: розвивати в        пам'ять, увагу, здогадку,

      ОблаДнання уроку: з записами, роз            картки,

                       Новий         DVD з дисками, ялинка з

уроку

1  момент.

                     секунди уроку проходять           музичний le Vent»).

дати.

Maftre Bonjour, mes

E16ves Вопјоит madame!

Maftre — Comment €а va?

Eléves Ça va (ça va bien).

Maître—Quel jour sommes nous aujourd'hui?

              Eléves — Nous sommes le    décembre.

II      FIOBiAOMJ1eHHH TeMU Ta MeTU yporcy.

Le thème de notre leçon est <<La fête du Noël et du Nouvel An». A la fin du la leçon vous devez:

parler du Noël et Nouvel An savoir les mots d'après ce thème écouter le texte et composer eles phrases.

III   YBeneHHf1 B iHUIOMOBHY aTMocOepy.

MOBHa 3apflAKa. FIOBTopeHH1 BiPLLIPIKa lipo AHi TM)KHI, Ha3BH MiCIL1iB poKY, Ha3BH

POKY 3 onopoF0 Ha HaOHHiCTb.

Maître

Quelle saison est-ce?

Eléves

C'est e'hiver.

Maître

De quelle couleur estle ciel?

Eléves

Le ciel est bleu

Maître

Quel temps fait-il augourd?

Eléves

II fait beau.

IV  OCHOBHa qacTHHa yporcy.

l . FIOBTopeHH1 JIeKCHUHMX OAHHHUb no TeMi une quirlande, une étoile , un sapin, une boule, des lanternes, des bougies, des cloches, le serpentin , des cadeaux, décorer.

(YHHi HOBTOPK)rOTb CJIOBa 3a BAHTeJ1erv1 i cr1iBaFOTb fliceHbKY <<L'arbre de

Noël)) )

             2.          Kpauwro 3aCBO€HHfl CJ1iB B LIHTeJlb Apor10HY€             wpocJTyxaTH Aianor

<<Joyeux Noël»

Luc: Salut Caroline! Ça va?

Caroline: Ah Luc! Regarde mon beau sapin!

Luc: Oui,il est beau, ton sapin!

Caroline: Voila l'btoile. Donne —moi la boule rouge!

Luc: Tiens.

Caroline: Merci, Luc! Ти es gentil!

Caroline: Regarde, Luc! Le sapin!

Luc: Super! Il уа deux sapins! Un petit et ип grand. Јоуеих

З. Етап  Виконання завдань:

 Що запропонувала зробити своему 6paT0Bi? Послухай i вибери правильний BapiaHT.

                 Опјоие?                                Оп             le sapin?

 З чим BiH граеться ? Послухай i дай

              - avec ип stylo;             - avec ип crayon;          - арес ипе guirlande.

4.     Якими словами можна висловити почуття задоволення i

5.     Якого кольору кульку попросила Caroline? Послухай i вибери правильну

              -јаипе;                 -verte;                     - bleue;                      -rouge.

6.

Levez-vous

Un, deux, trois, quatre, cinq, six,

Sept, huit!

Levez les mains!

Baissez les mains!

Tournez les t&tes droite!

Tournez les f&tes й gauche !

Marchez! Sautez! Bravo!

Asseyez — vous!

7.  вивчених та навичок мовлення:

                    Перегляд                   з  Перед цим читання ключових

на

                  Le P&re           - ДгД Л4ороз

La Fille des neiges —

 LeJ70con de neige - CHiekuH1<a

Le, bonhomme de neige — cHieogzdR

 IHCUeHYBaHHH BpyyeHb nonapyHKiB Bin Aina Mopoga.

(Pére Noél donne des cadeaux aux enfants)

Eléve 1 Pére Noel m'a donné un cadeau!

Eléve 2  Qu'est—ce que c'est? Eléve 3  C'est un serpantin

Eléve 4 C' est une lanterne Eléve 5C'est une boule

Eléve 6  C'est une étoile

Eléve 7— C'est une bougie

Eléve 8 C'est une cloche

8. BHKOHaHHfl AiTbMH (yt1HflMH) IliceHbKH «Vive le Vent».

V      OUiHIOBaHHf1 Binr10BiAe1i YHHiB

VI    IIOf1CHeHHf1 BHK01-1aHHf1 mowra111Hboro 3'aBnaH1-1H.• IIOBTOPHTH CJ10Ba no

TeMi yp0KY, naMaJ110BaTU M',UIIOHKH <<Noöl dans ma famille».

               VIl IliA6HTTH nincyMKiB yporcy

Додаток до уроку

 Je chante

Vive le vent

Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver

Qui s'en va sifflant soufflant

Dans les grands sapins verts.

Oh ... vive le temps, vive le temps

Vive le temps d'hiver


Boules de neige et jour de l'an Et bonne année grand-mère !

                                                                Joyeux, joyeux Noël      

Aux mille bougies

Quand chantent vers le ciel Les cloches de la nuit.

Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver

Qui rapporte aux vieux enfants Leurs souvenirs d'hier.

Paroles : F. Blanche

Musique : R. Marbot

1. FlocJ1yxaü IlicH}0. KOJIH 'fi cr1iBaK)Tb ?

2.    Flpo LIIO B Hih iAeTbC1 ?

3.    3acr1iBaü IlicH}0 pa30M 3 OAHOKJTaCHHKaMH.


第に朝

0-こ

,第こー第

。のミ

鬘まな第ツ

物い嘉ー.をが

ぬを(ラを二さきを第)ドな


物う矼。、

礰了イいンいな、:

当′気.

、1す:

をな心ドを=さ。第、=いい

学を嚀気

町を第ン第き

、、新第こ

」燾た気い

pdf
Додано
31 березня 2020
Переглядів
336
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку