Табличний процесор МS Ехсеl. Системи управління базами даних. СУБД Access.

Про матеріал
Модульна контрольна робота на тему "Табличний процесор МS Ехсеl. Системи управління базами даних. СУБД Access". В контрольній роботі (тестування) надається студентам 44 питання в варіантами відповіді, серед яким потрібно вибрати вірний
Перегляд файлу

Модульна контрольна робота

Змістовий модуль . Табличний процесор МS Ехсеl. Системи управління базами даних. СУБД Access.  

 

1. Основні об’єкти бази даних:

а). таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі, записи;

б). таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі;

в), таблиці, форми, звіти, запити;

г). таблиці, форми, звіти, запити, рядки.

2. База даних - це:

А). сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації;

Б). це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури;

В). інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними;

Г). певна сукупність інформації.

3. Де зберігаються об’єкти баз даних:

а). в файлі;

б). в базі даних;

в). в СУБД Access;

г). в таблицях.

4. Стовпець таблиці називається:

а). поле;

б). рядок;

в). ключ;

г). запис.

5. Найбільш точним аналогом реляційної бази даних може служити:

а).неврегульована безліч даних;

б). вектор;

в). генеалогічне дерево;

г). двовимірна таблиця.

6. Таблиці в базах даних призначені:

а). для зберігання даних бази;

б). для відбору і обробки даних бази;

в). для введення даних бази і їх перегляду;

г). для автоматичного виконання групи команд;

д) для виконання складних програмних дій.

7. Ключове поле – це поле:

а). в якому не повторюється інформація;

б). яке призначене для пов’язування таблиць;

в). яке містить порядковий номер запису;

г). яке складається з кількох полів.

8. До функцій СУБД не відносять:

а). пошук інформації в БД;

б). виконання нескладних розрахунків;

в). вивчення інформації;

г). редагування БД.

9. У чому полягає особливість поля "лічильник"?

а). служить для введення числових даних;

б). служить для введення дійсних чисел;

в). має обмежений розмір;

г). має властивість автоматичного нарощування.

10. Існують такі типи систем управління базами даних:

а). ієрархічна, реляційна.

б). ієрархічна, реляційна, мережна.

в). системи управління файлами, системи управління базами даних.

г). фізична, логічна.

11. Основні об’єкти бази даних:

а). таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі, записи;

б). таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі;

в), таблиці, форми, звіти, запити;

г). таблиці, форми, звіти, запити, рядки.

12. Таблиці в базах даних призначені:

а). для зберігання даних бази;

б). для відбору й обробки даних бази;

в). для введення даних бази і їх перегляду;

г). для виконання складних програмних дій.

13.Файл з розширенням mdb, що містить дані у вигляді однієї чи декількох таблиць, це:

а). БД, створена у DataBase;

б). БД, створена у MS Access;

в). БД, створена у FoxPro;

г). текстовий файл.

14.  Що таке СУБД:

а). система управління бортами даних;

б). система упорядкування безлічі даних;

в). система управління базами даних;

г). це скорочена назва бази даних?

15. Рядок таблиці називається:

а). поле;

б). рядок;

в). ключ;

г). запис.

16. Що з перерахованого не є об'єктом Access:

а). модулі;

б). макроси;

в). ключі;

г). запити?

17.Якого типу інформаційних систем не існує:

а). локальні ІС;

б). глобальні ІС;

в). файл-серверні;

г). клієнт-серверні?

18.Який покажчик вказує на поточний запис в таблиці СУБД Access?

а). стрілка. 

б). зірка.

в). олівець, стрілка. 

г). стрілка, зірка.

19.  В СУБД Access передбачені такі типи даних:

а). текстовий, числовий, дата/час, лічильник, поле MEMO.

б). текстовий, лічильник, числовий, дата/ час, логічний.

в). текстовий, поле MEMO, поле об'єкта OLE, числовий, лічильник, дата/час, грошовий, логічний.

г). текстовий, поле MEMO, числовий, дата/ час, лічильник, фінансовий, логічний, поле об'єкта OLE.

20. Що таке табличний процесор?

21. З чого складається адреса комірки? Наведіть приклад.

22. Що таке діапазон комірок? Як задати його адресу?

23. До основних можливостей табличного процесора відносяться:

а). редагування даних в осередках таблиць;

б). створення графіків по числовим даними;

в). обробка малюнків;

д). відправка електронних листів;

г). створення карти місцевості;

Е. обчислення за формулами.

24. Виберіть правильно записані адреси осередків електронної таблиці:

А15; 35V; KC34; R1100110; H100100; DDD; TY21; Ф3.

25. З наведених операцій виберіть операцію редагування:

а). вирівнювання тексту в комірці;

б). зміна розмірів символів;

в). вибір шрифту символів;

г). заміна даних в осередку.

26. Серед наведених форматів даних вибери неіснуючий в Excel:

a). Числовий

б). Дробний

в). Десятковий

г). Грошовий

27.Що з перерахованого не є об'єктом Access:

а). модулі;

б). макроси;

в). ключі;

г). запити?

28. Виберіть з наведених операцій ту, яка не належить до операцій форматування:

а). зміна розмірів символів

б). вирівнювання тексту в комірці

в). видалення рядків таблиці

г). об'єднання осередків

29. Призначенням табличного процесора є:

a) Введення даних в осередку електронної таблиці

б) Відкриття електронного ящика для відправки таблиць

в) Збереження електронної книги в файлі

г) Обробка фотографій, збереження в електронному вигляді

д) Проведення обчислювального експерименту по числовим даними

30. Документом обробки в табличному процесорі є:

а) Таблиця

б) осередок

в) діапазон

г) книга

д) лист

31. На перетині рядка і стовпця розташовується:

а) Таблиця

б) осередок

в) діапазон

г) книга

д) лист

32. В осередках електронних таблиць можуть знаходиться такі об'єкти:

а) Текст

б) формула

в) відеофільм

г) малюнок

д) діаграма

33. В комірці D5 була записана формула. Її скопіювали в комірку G8. Новий вид

формули = E6 + 5 * F7. Первісний вигляд формули такий:

а). = H11 + 5 * I14  б) = D5 + 5 * G8  в) = B3 + 5 * C4     г) = C3 + B4

34. Найменшим об'єктом табличного процесора є:

a) Таблиця б) осередок в) діапазон г) книга д) лист

35. З імені рядку й імені стовпця складається:

а) ім'я файлу б) ім'я книги в) ім'я листа

D) адреса осередку E) діапазон комірок

36. В осередках електронних таблиць можуть знаходиться:

а) функція б) діаграма в) число г) таблиця д) текст

37. Структурована сукупність даних, розміщених по рядках і стовпцях

Оберіть один із 4 варіантів відповіді
а) таблиця
б) презентація
в) малюнок
г) проект

38. Прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях

а) текстовий процесор
б) табличний процесор
в) графічний редактор
г) середовище виконання алгоритмів

39. Прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях

а) текстовий процессор

б) табличний процесор

в) графічний редактор

г) середовище виконання алгоритмів

40. Запустити табличний процесор Excel можна за допомогою значка

Вкажіть місце на зображенні:

41. Електронна таблиця, створена за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, називається …

а) презентацією
б) книгою
в) проектом
г) малюнком

42. До редагування електронних таблиць відноситься:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
а) Реагування вмісту клітинок
б) Вставка та видалення рядків, стовпців, клітинок, аркушів
в) Внесення змін до інших об’єктів

43. З якого знака починається запис формули в середовищі табличного процесора?

Оберіть один із 4 варіантів відповіді
а) /
б) –
в) +
г) =

44.  Що визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці

Оберіть один із 4 варіантів відповіді
а) редагування
б) формат даних
в) рядок формул
г) поле адреси

 

doc
Додано
18 квітня
Переглядів
121
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку