Таблиці та списки на веб-сторінках

Про матеріал
Що таке мова гіпертекстової розмітки Які теги є елементами засобами створення списків Як визначається таблиця в структурі HTML-документа
Перегляд файлу
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Пригадайте: Проектування та верстка веб-сторінок. Що таке HTML?Що таке структура веб-сторінки?Які Вам відомі теги форматування веб-сторінки?
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Ти дізнаєшся: Проектування та верстка веб-сторінок
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Таблиці та списки на веб-сторінках
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLНумеровані й марковані списки. У HTML-документах використовують три види списків:невпорядкований (маркований)упорядкований (нумерований)список визначень
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLНумеровані й марковані списки. Невпорядкований список. У невпорядкованому списку для виділення елементів використо­вуються певні позначки (крапки, квадрати тощо). Починається такий список із тегу <UL>, а закінчується — </UL>. Кожний еле­мент списку починається з тегу <LI>. Тег <UL> може мати атрибут TYPE, який визначає форму позначки. Цей атрибут набуває таких значень:disk — зафарбоване коло;circle — коло;square — маленький чорний квадрат.
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLНумеровані й марковані списки. Упорядкований список. В упорядкованому списку всі елементи пронумеровані. Починається список із тегу <0 L>, а закінчується — </OL>. Кожний елемент такого списку також починається з тегу <LI>. Тег <OL> може мати атрибут TYPE, який визначає тип нумерації. Цей атрибут набуває таких значень: А — велика літера;а — мала літера;І — велика римська цифра;і — мала римська цифра;1 — арабська цифра.
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLНумеровані й марковані списки. Упорядкований список. У разі потреби за допомогою атрибута START можна задати відмінний від одиниці початковий номер елемента, наприклад <0 L TYPE=, Нумерований список, початковий елемент якого позначено латинською літерою Е, яка є п'ятою в алфавіті, описують так:
 1. Перший елемент списку
 2. Другий елемент списку
 3. Третій елемент списку
 4. Четвертий елемент списку
" title="Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLНумеровані й марковані списки. Упорядкований список. У разі потреби за допомогою атрибута START можна задати відмінний від одиниці початковий номер елемента, наприклад <0 L TYPE="I" START="5">, Нумерований список, початковий елемент якого позначено латинською літерою Е, яка є п'ятою в алфавіті, описують так:
 1. Перший елемент списку
 2. Другий елемент списку
 3. Третій елемент списку
 4. Четвертий елемент списку
">
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.1. Маркований список, в якому для позначення елементів використовують коло. Нумеровані й марковані списки
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.2. Нумерований список, в якому для позначення елементів використовують малі римські цифри. Нумеровані й марковані списки
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLСтворення таблиці{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Таблицю описують за допомогою тегів TABLE>...</TABLE>Таблиця повинна мати один або кілька рядків TR>...</TR>У кожному з яких може міститися заголовок <ТН>...</ТН> або дані <TD>...</TD>Атрибут BORDER, який має цілочислове значення, що визначає товщину рамки в пікселях. Наприклад <TABLE BORDER=5>Заголовок таблиці задається тегами <CAPTION> та </CAPTION>
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиці{5 A111915-BE36-4 E01-A7 E5-04 B1672 EAD32}Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця1. Алгебра1. Українська мова1. Зарубіжна література 1. Географія 1. Хімія 2. Іноземна мова2. Хімія 2. Геометрія 2. Фізична культура 2. Іноземна мова3. Фізична культура3. Алгебра 3. Іноземна мова3. Фізика 3. Геометрія 4. Географія4. Інформатика 4. Трудове навчання 4. Українська мова4. Українська література 5. Фізика 5. Українська література
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиці<HTML><TITLE>Приклад простої таблиці</TITLE><BODY><TABLE BORDER=Розклад уроківПонеділокВівторокСередаЧетверП'ятниця1. Алгебра1. Українська мова1. Зарубіжна література1. Географія1. Хімія2. Іноземна мова2. Хімія2. Геометрія2. Фізична культура2. Іноземна мова3. Фізична культура3. Алгебра3. Іноземна мова3. Фізика3. Геометрія4. Географія4. Інформатика4. Трудове навчання4. Українська мова4. Українська література5. Фізика5. Українська література" title="Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиціПриклад простої таблиці
Розклад уроків
ПонеділокВівторокСередаЧетверП'ятниця
1. Алгебра1. Українська мова1. Зарубіжна література1. Географія1. Хімія
2. Іноземна мова2. Хімія2. Геометрія2. Фізична культура2. Іноземна мова
3. Фізична культура3. Алгебра3. Іноземна мова3. Фізика3. Геометрія
4. Географія4. Інформатика4. Трудове навчання4. Українська мова4. Українська література
5. Фізика5. Українська література
">
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиці
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Для об'єднання комірок використовують такі атрибути: COLSPAN (об'єднання по горизонталі, у рядку) і ROWSPAN (по вертикалі,у стовпці) тегу <TD>Значеннями цих атрибутів є кількість об'єднуваних стовпців або рядків. Наприклад, COLSPAN=3 означає, що комірка розтягнута на З стовпці, а ROWSPAN=2 — що комірка займає 2 рядки.
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок. Приклад 2.5. HTML-документ, який містить таблицю з об'єднаними комірками
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLВстановлення ширини таблиці та комірок {2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Ширину таблиці задають атрибутом WIDTH у тегу <TABLE>Ширину комірок — за допомогою того самого атрибута у тегу <TD> або <ТН>Ширину таблиці можна визначати як у пікселях, так і у відсотках від ширинивікна. Ширину комірок — у пікселях або у відсотках від ширини таблиці.
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок. Приклад 2.6. HTML-документ, в якому задана ширина таблиці та деяких комірок
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити тему. Розробіть веб-сторінку «Мої завдання на найближчі три місяці»Заповнити словничок Списки, таблиці
Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 1. Маркований список. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як Браузери.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться інформація списку браузерів.
Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 2. Нумерований список. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як ЗНО.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться інформація списку документів.
Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 3. Мої досягнення. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як Досягнення.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться таблиця досягнень.
Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Працюємо за комп’ютером
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Пригадайте: Проектування та верстка веб-сторінок. Що таке HTML?Що таке структура веб-сторінки?Які Вам відомі теги форматування веб-сторінки?

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Ти дізнаєшся: Проектування та верстка веб-сторінок

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Таблиці та списки на веб-сторінках

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLНумеровані й марковані списки. У HTML-документах використовують три види списків:невпорядкований (маркований)упорядкований (нумерований)список визначень

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLНумеровані й марковані списки. Невпорядкований список. У невпорядкованому списку для виділення елементів використо­вуються певні позначки (крапки, квадрати тощо). Починається такий список із тегу 

  , а закінчується — 
. Кожний еле­мент списку починається з тегу 
 • . Тег 
    може мати атрибут TYPE, який визначає форму позначки. Цей атрибут набуває таких значень:disk — зафарбоване коло;circle — коло;square — маленький чорний квадрат.

 • Номер слайду 8

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLНумеровані й марковані списки. Упорядкований список. В упорядкованому списку всі елементи пронумеровані. Починається список із тегу <0 L>, а закінчується — . Кожний елемент такого списку також починається з тегу

 • . Тег
   може мати атрибут TYPE, який визначає тип нумерації. Цей атрибут набуває таких значень: А — велика літера;а — мала літера;І — велика римська цифра;і — мала римська цифра;1 — арабська цифра.

 • Номер слайду 9

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLНумеровані й марковані списки. Упорядкований список. У разі потреби за допомогою атрибута START можна задати відмінний від одиниці початковий номер елемента, наприклад <0 L TYPE="I" START="5">, Нумерований список, початковий елемент якого позначено латинською літерою Е, яка є п'ятою в алфавіті, описують так:

  1. Перший елемент списку
  2. Другий елемент списку
  3. Третій елемент списку
  4. Четвертий елемент списку

  Номер слайду 10

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.1. Маркований список, в якому для позначення елементів використовують коло. Нумеровані й марковані списки

  Номер слайду 11

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.2. Нумерований список, в якому для позначення елементів використовують малі римські цифри. Нумеровані й марковані списки

  Номер слайду 12

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLСтворення таблиці{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Таблицю описують за допомогою тегів TABLE>...Таблиця повинна мати один або кілька рядків TR>...У кожному з яких може міститися заголовок <ТН>... або дані ...Атрибут BORDER, який має цілочислове значення, що визначає товщину рамки в пікселях. Наприклад

  Заголовок таблиці задається тегами

  Номер слайду 13

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиці{5 A111915-BE36-4 E01-A7 E5-04 B1672 EAD32}Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер. П'ятниця1. Алгебра1. Українська мова1. Зарубіжна література 1. Географія 1. Хімія 2. Іноземна мова2. Хімія 2. Геометрія 2. Фізична культура 2. Іноземна мова3. Фізична культура3. Алгебра 3. Іноземна мова3. Фізика 3. Геометрія 4. Географія4. Інформатика 4. Трудове навчання 4. Українська мова4. Українська література 5. Фізика 5. Українська література

  Номер слайду 14

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиціПриклад простої таблиці

  та
  Розклад уроків
  ПонеділокВівторокСередаЧетверП'ятниця
  1. Алгебра1. Українська мова1. Зарубіжна література1. Географія1. Хімія
  2. Іноземна мова2. Хімія2. Геометрія2. Фізична культура2. Іноземна мова
  3. Фізична культура3. Алгебра3. Іноземна мова3. Фізика3. Геометрія
  4. Географія4. Інформатика4. Трудове навчання4. Українська мова4. Українська література
  5. Фізика5. Українська література

  Номер слайду 15

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиці

  Номер слайду 16

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Для об'єднання комірок використовують такі атрибути: COLSPAN (об'єднання по горизонталі, у рядку) і ROWSPAN (по вертикалі,у стовпці) тегу Значеннями цих атрибутів є кількість об'єднуваних стовпців або рядків. Наприклад, COLSPAN=3 означає, що комірка розтягнута на З стовпці, а ROWSPAN=2 — що комірка займає 2 рядки.

  Номер слайду 17

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок. Приклад 2.5. HTML-документ, який містить таблицю з об'єднаними комірками

  Номер слайду 18

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLВстановлення ширини таблиці та комірок {2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Ширину таблиці задають атрибутом WIDTH у тегу

  Ширину комірок — за допомогою того самого атрибута у тегу
  або <ТН>Ширину таблиці можна визначати як у пікселях, так і у відсотках від ширинивікна. Ширину комірок — у пікселях або у відсотках від ширини таблиці.

  Номер слайду 19

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок. Приклад 2.6. HTML-документ, в якому задана ширина таблиці та деяких комірок

  Номер слайду 20

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити тему. Розробіть веб-сторінку «Мої завдання на найближчі три місяці»Заповнити словничок Списки, таблиці

  Номер слайду 21

  Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 1. Маркований список. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як Браузери.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться інформація списку браузерів.

  Номер слайду 22

  Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 2. Нумерований список. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як ЗНО.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться інформація списку документів.

  Номер слайду 23

  Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 3. Мої досягнення. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як Досягнення.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться таблиця досягнень.

  Номер слайду 24

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Працюємо за комп’ютером

  Перегляд файлу  Проектування та верстка веб-сторінок

  Створення таблиці

  Приклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю

  <HTML>                                                          <TR>                                            <TR>

  <TITLE>Приклад простої таблиці</TITLE> <TD>2. Іноземна мова</TD>             <TD>4. Географія</TD>

  <BODY>                                                          <TD>2. Хімія</TD>                             <TD>4. Інформатика</TD>

  <TABLE BORDER="1">                                   <TD>2. Геометрія</TD>     <TD>4. Трудове навчання</TD>

  <CAPTION>Розклад уроків</CAРТION>             <TD>2. Фізична культура</TD> <TD>4. Українська мова</TD>

  <TR>                                                               <TD>2. Іноземна мова</TD>            <TD>4. Українська

  <TH>Понеділок</TH>                                   </TR>                                 література</TD>

  <TH>Вівторок</TH>                                      <TR>                                            </TR>

  <TH>Середа</TH>                                        <TD>3. Фізична культура</TD> <TR>

  <TH>Четвер</TH>                                         <TD>3. Алгебра</TD>                <TD></TD>

  <TH>П'ятниця</TH>                                     <TD>3. Іноземна мова</TD>            <TD>5. Фізика</TD>

  </TR>                                                             <TD>3. Фізика</TD>      <TD>5. Українська

  <TR>                                                               <TD>3. Геометрія</TD>   література</TD>

  <TD>1. Алгебра</TD>                                   </TR>                                          <TD></TD>

  <TD>1. Українська мова</TD>                                                                         <TD></TD>

  <TD>1. Зарубіжна література</TD>                                                                 </TR>

  <TD>1. Географія</TD>                                                                                    </TABLE>

  <TD>1. Хімія</TD>                                                                                            </BODY>

  </TR>                                                                                                                 </HTML>

  Луцьк

  Луцьк


  Перегляд файлу
  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Таблиці та списки на веб-сторінках
  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.1. Маркований список, в якому для позначення елементів використовують коло. Нумеровані й марковані списки
  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.2. Нумерований список, в якому для позначення елементів використовують малі римські цифри. Нумеровані й марковані списки
  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиці<HTML><TITLE>Приклад простої таблиці</TITLE><BODY><TABLE BORDER=
  Розклад уроків
  ПонеділокВівторокСередаЧетверП'ятниця
  1. Алгебра1. Українська мова1. Зарубіжна література1. Географія1. Хімія
  2. Іноземна мова2. Хімія2. Геометрія2. Фізична культура2. Іноземна мова
  3. Фізична культура3. Алгебра3. Іноземна мова3. Фізика3. Геометрія
  4. Географія4. Інформатика4. Трудове навчання4. Українська мова4. Українська література
  5. Фізика5. Українська література
  " title="Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиціПриклад простої таблиці
  Розклад уроків
  ПонеділокВівторокСередаЧетверП'ятниця
  1. Алгебра1. Українська мова1. Зарубіжна література1. Географія1. Хімія
  2. Іноземна мова2. Хімія2. Геометрія2. Фізична культура2. Іноземна мова
  3. Фізична культура3. Алгебра3. Іноземна мова3. Фізика3. Геометрія
  4. Географія4. Інформатика4. Трудове навчання4. Українська мова4. Українська література
  5. Фізика5. Українська література
  ">
  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиці
  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок. Приклад 2.5. HTML-документ, який містить таблицю з об'єднаними комірками
  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок. Приклад 2.6. HTML-документ, в якому задана ширина таблиці та деяких комірок
  Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 1. Маркований список. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як Браузери.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться інформація списку браузерів.
  Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 2. Нумерований список. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як ЗНО.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться інформація списку документів.
  Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 3. Мої досягнення. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як Досягнення.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться таблиця досягнень.
  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити тему. Розробіть веб-сторінку «Мої завдання на найближчі три місяці»Заповнити словничок Списки, таблиці
  Зміст слайдів
  Номер слайду 1

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Таблиці та списки на веб-сторінках

  Номер слайду 2

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.1. Маркований список, в якому для позначення елементів використовують коло. Нумеровані й марковані списки

  Номер слайду 3

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.2. Нумерований список, в якому для позначення елементів використовують малі римські цифри. Нумеровані й марковані списки

  Номер слайду 4

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиціПриклад простої таблиці

  Розклад уроків
  ПонеділокВівторокСередаЧетверП'ятниця
  1. Алгебра1. Українська мова1. Зарубіжна література1. Географія1. Хімія
  2. Іноземна мова2. Хімія2. Геометрія2. Фізична культура2. Іноземна мова
  3. Фізична культура3. Алгебра3. Іноземна мова3. Фізика3. Геометрія
  4. Географія4. Інформатика4. Трудове навчання4. Українська мова4. Українська література
  5. Фізика5. Українська література

  Номер слайду 5

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLПриклад 2.4. HTML-документ, що містить таблицю. Створення таблиці

  Номер слайду 6

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок. Приклад 2.5. HTML-документ, який містить таблицю з об'єднаними комірками

  Номер слайду 7

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Проектування та верстка веб-сторінок. Основи мови HTMLОб'єднання комірок. Приклад 2.6. HTML-документ, в якому задана ширина таблиці та деяких комірок

  Номер слайду 8

  Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 1. Маркований список. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як Браузери.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться інформація списку браузерів.

  Номер слайду 9

  Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 2. Нумерований список. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як ЗНО.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться інформація списку документів.

  Номер слайду 10

  Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Завдання 3. Мої досягнення. Запишіть HTML-код для сторінки та збережіть цей файл як Досягнення.html. Відкрийте у вікні браузера сторінку створеного веб-сайту, на екрані відобразиться таблиця досягнень.

  Номер слайду 11

  Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити тему. Розробіть веб-сторінку «Мої завдання на найближчі три місяці»Заповнити словничок Списки, таблиці

  zip
  До підручника
  Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
  Додано
  5 березня 2019
  Переглядів
  5938
  Оцінка розробки
  Відгуки відсутні
  Безкоштовний сертифікат
  про публікацію авторської розробки
  Щоб отримати, додайте розробку

  Додати розробку