Технологічна карта уроку

Про матеріал
Технологічна карта відкритого уроку: Розкладання многочленів на множники за допомогою формул скороченого множення"
Перегляд файлу

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ

ПІБ учителя

Пасішніченко Лілія Романівна

Заклад

Комунальний заклад «Вінницький ліцей №21»

Тема уроку

«Розкладання многочленів на множники за допомогою формул скороченого множення»

Клас

 7-А клас

Тип уроку

 засвоєння нових знань і вмінь

 

Елементи технологій

Інтерактивного навчання, критичного мислення, ІКТ, технологія колективно-групового навчання, особистісно-орієнтованого навчання

 

Методи та форми  роботи

Проблемно-пошуковий, пояснювально-ілюстративний,   «мозковий штурм», «знайди пару», «Прес», дискусія, «Обмін думками»,  індивідуальна та фронтальна робота, тестування

 

Обладнання

Презентація до уроку Microsoft Power Point,  технічне забезпечення (у тому числі графічний планшет), програма для відеоконференцій Meet, інтерактивні вправи на платформі Learningapps, тестування на платформі «На Урок», віртуальна дошка Clasroomscreen та OneNote

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Навчальна: сформувати розуміння, що формули скороченого множення можна використовувати для розкладання многочленів на множники; сформувати вміння застосовувати формули скороченого множення, зокрема квадрата двочлена, до розкладання многочленів на множники;

 Розвивальна: сформувати логічне мислення, математичну мову, вміння чітко висловлювати думки

Виховна: виховувати почуття відповідальності, творчу активність, інтерес до математкики

 

 ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ

Формувати в учнів під час уроку такі компетентності

 1. предметні компетентності: 
 • предметна (математична) компетентність: удосконалювати вміння учнів розкладати многочлени на множники за допомогою формул різниці квадратів двох виразів  і квадрата двочлена, закріпити знання учнів про формули скороченого множення;
 • Логічна компетентність : розвивати здатність мислити абстрактно і логічно, рахувати, аналізувати, чітко організовувати
 • Дослідницька – оволодіння методами дослідження практичних задач

 

ключові компетентності:

  спілкування державною мовою – уміння чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати;

 інформаційно-цифрова компетентність – уміння структурувати дані;

 уміння вчитися впродовж життя – аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

 ініціативність і підприємливість – уміння аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 

 

Формулює записує і обґрунтовує:

 

 • формули скороченого множення

розв’язує вправи, що передбачають: розкладання многочлена на множники за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

 

 

Використані джерела інформації

1. Математика. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804)

2. Васильєва Д. В. Збірник задач з математики. 5-9 класи: Наскрізні лінії компетентностей та їх реалізація / Д. В. Васильєва, Н. І. Василюк. – К: Видавничий дім "Освіта", 2017. – 112 с.

3. Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : [моногр.] / С.А. Раков. — Х. : Факт, 2005. — 360 с.

4. Мерзляк А. Г. Алгебра: підруч. для 7 кл. закладів заг. серед. освіти / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – 2-не вид., переробл. - Х: Гімназія, 2020. – 288 с.

5. Бабенко С. П., Маркова І. С.  Усі уроки алгебри. 7 клас. — Х. :

ВГ “Основа”. 2015. — 270 с.

6.https://sites.google.com/site/jdemonaurok/%D0%B7%D0%BD%D0%BE/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8

7.https://www.omegalearn.org/thebookofformulas?gclid=Cj0KCQiAyracBhDoARIsACGFcS4TVDAfT6UhANH384OCpWhTilewbN4aTXP1MTXFoQLaoghCRnToMk4aAr2eEALw_wcB

8. https://naurok.com.ua/

9. https://classroomscreen.com/

10. https://learningapps.org/

     

    Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» через колективну діяльність, залучення учнів до співпраці, виховання толерантності щодо різноманітних способів діяльності і думок, виховання національної свідомості.

 

 

 

Основні поняття

Основні знання

Основні  вміння

Многочлен, різниця квадратів двох виразів, квадрат суми двох виразів, квадрат різниця двох виразів

Знання формул скороченого множення:

різниця квадратів двох виразів, квадрат суми двох виразів, квадрат різниця двох виразів

Застосовувати формули скороченого множення для розкладання многочленів на множники

 

 

 

Методи, прийоми

 

Діяльність вчителя

 

 

Діяльність учнів

Ключові та предметні компетентності, які формували на кожному етапі уроку

 

Проміжні результати на кожному етапі уроку

 1. Організаційний етап (3хв)

Словесний, фронтальне обговорення

Вчитель вітається та бажає учням успішного уроку; пропонує самостійно сформувати мету уроку

та поділитись своїм настроєм

joincrs.com

Учні вітаються та самостійно формулюють мету уроку, переходять за посиланням та діляться своїм настроєм з класом

Соціальна і громадянська компетентність,

комунікативна компетентність

Позитивне налаштування на урок та готовність до співпраці, вміння висловлювати власну думку

 1. Перевірка Д/3 (5хв)

Звірка з розв’язками на екрані

Вчитель демонструє правильне розвязання прикладів

 

Учні звіряють розв’язки, виправляють допущені помилки, отримуючи необхідні коментарі від вчителя

Математична, логічна, процедурна, дослідницька соціальна та громадянська компетентності

Вміння аналізувати та виправляти помилки, розвиток уваги

 1. Актуалізація опорних знань (5 хв)

Індивідуальна робота

Вчитель пропонує дітям перейти за посиланням для виконання інтерактивної вправи «Знайди пару», яка має на меті перевірити теоретичний матеріал з теми

https://learningapps.org/watch?v=p35fk8xwn22

Учні виконують інтерактивну вправу «Знайди відповідність»

Самоосвітня,  інформаційна, математична компетентність

Вміння знаходити взаємозв’язки, розвиток уваги, самостійність мислення

 1. Мотивація навчальної діяльності (5 хв)

Метод «Прес»

Вчитель розказує учням для чого формули скороченого множення, де їх потрібно застосовувати, мотивує учнів розглянути різні типи завдань вчитель пропонує розв’язати завдання, яке містилось у ЗНО попередніх років

Учні слухають вчителя, намагаються зрозуміти як застосовувати формули скороченого множення,

Соціальна, громадська та комунікативна компетентність

Вміння висловлювати свою думку, робити припущення

 1. Розв’язування задач та вправ (15 хв)

Навчальна дискусія

Вчитель пропонує учням розкласти многочлен на множники різними способами, демонструє способи розв’язання

Розв’язують вправи та задачі, генерують ідеї щодо розв’язання, аналізують, обирають раціональний шлях

Соціальна,  громадянська, логічна, процедурна компетентність, ініціативність та підприємливість

 

Вміння розв’язувати задачі, оволодіння дедуктивним методом доведення тверджень, вміння розв’язувати задачі різного змісту

 1. Повідомлення та інструктаж домашнього завдання (2 хв)

Словесний

Вчитель повідомляє домашнє завдання, пропонує додатково знайти на різних інтернет-ресурсах історію виникнення формул скороченого множення

Сприйняття інформації, учні уточнюють окремі питання з домашньої роботи

Дослідницька, інтелектуальна компетентність

Вміння працювати самостійно, працювати з додатковою літературою

 1. Підбиття підсумків уроку. (10 хв)

Рефлексія

Вчитель запитує в учнів, що  нового вони дізнались на уроці, чому навчились, які навички розвинули, над чим ще потрібно попрацювати додатково учні переходять за посиланням на урок та виконують завдання. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3158031
Вчитель оцінює учнів – ставить оцінки до електронного журналу. (оцінювання відбувається за критеріями розміщеними у в Гугл класі)

Відповіді на запитання з поясненнями

Соціальна,  громадянська, комунікативна компетентність

Вміння висловлювати свою думку, здатність до самоаналізу власної діяльності

   

    Урок супроводжується презентацією (Додаток 1), на якій зазначені всі етапи роботи, розміщені практичні вправи та посилання на відповідні ресурси. Вся інформація про урок (інформаційна картка, презентація, домашня робота, посилання на інтерактивні вправи, тести) міститься в Google Клас  вчителя і є доступна кожному учневі для самостійного опрацювання. https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ0OTY3ODU3MTE3

ДОДАТОК 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
22 лютого 2023
Переглядів
280
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку