Технологічна карта уроку української літератури (ЛРК) "Палітра Осені"

Про матеріал
Технологіччна карта уроку української літератури (ЛРК) "Палітра Осені" допоможе ефективно розподілити час та спланувати роботу на уроці.
Перегляд файлу

Технологічна  карта уроку української літератури (ЛРК)

ПІБ учителя: Клименко Валентина Миколаївна

Клас: 9

Тема уроку. Поетична палітра Осені. Цілі уроку:

Навчальні – ознайомити учнів із життям та творчістю поетеси із Запоріжжя Нікулочкіної Тетяни Василівни (Тетяни Осені)

Розвивальні - розвивати творчу уяву, навики виазного читання  поетичних творів, їх ідейно- художнього аналізу.

Виховні – прищеплювати любов і повагу до рідного слова, батьківської землі.

Обладнання уроку: портрет Т.Нікулочкіної, книжкова виставка творів поетеси («Осінній віршопад» (2011), «Римовані паралелі» (2016), «Життєдайне Слово» (2017), «Сонячне гроно» (2017), «Пізня зав’язь» (2019), «Талан любити і прощати» (2019) та інші), колаж, роздатковий матеріал, ноутбук.

Тип уроку: здобуття нових знань.

Предметні компетенції учнів на уроці: спілкування державною мовою. Володіти видами мовленнєвої діяльності (говоріння,письмо); інформаційно-цифрова. Впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки,обміну інформацією на уроці, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіаграмотність, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право,інтелектуальна власність тощо); обізнаність та самовираження у сфері культури. Розвивати літературну грамотність учнів, здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;

учитися впродовж життя. Здійснювати аналіз власної діяльності, вчитися працюватти відповідально. Здатність до пошуку та засвоєння нових нань, набуття нових умінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя; соціальна і громадянська. Ефективна та конструктивна участь у уроці. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати іозв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Дотримання прав людини, підтримка соціокультурного різноманіття. Розвивати навички роботи в групі, співпрацювати.

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння

Поезія, творчий доробок поетеси,

«ліричний герой», аналіз поетичного твору, художні засоби.

Громадянська лірика

Філософська лірика

Знають особливості творчого доробку поетеси,називають цікаві факти з життя, пояснюють умовність ситуацій зображених у поетичних творах, метафоричний підтекст, характеризують Образи.

Розкривають основні ознаки і використовують під час аналізу художнього твору літературознавчі поняття; виразно й вдумливо читають та коментують поезію, аналізують її, визначають провідний мотив та ідею; пояснюють поняття «ліричний герой», аналізують роль засобів образотворення.

Наскрізні лінії :  

НЛ 2 «Громадянська відповідальність»  формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи; ґрунтується у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави.

Міжпредметні зв'язки (МЗ) : мистецво, зарубіжна література

Етап уроку

Час

Завдання етапу

Зміст

(порядок проведення/

конспект уроку)

Методи і прийоми

Ф

О

Н

Д

Діяльність учителя

Діяльність учнів

 Вступна (організаці йна) частина

1хв.

Попередня організація класу,  забезпечення психологічного настрою учнів на нормальну роботу

 

Привітання, перевірка відвідування, готовності учнів до уроку.

   

  Тримає букет з осіннього листя, вмикає музику, пропонує дітям взяти листочок, який подобається і подарувати сусіду по парті з побажннями гарного дня.

Вибирають листочок,

дарують, висловлюють побажання.

Мотивація

і

стимулюва ння навчальної діяльності

1хв.

Формування в учнів позитивних мотивів, зацікавленості

ЛРК

Складання асоціативног о грона до слова осінь

Повідомлення значимості виучуваного матеріалу

Ф

Говорить, слухає.

Слухають, висловлюють думки.

Актуаліза ція опорних знань і життєвого досвіду учнів

2хв.

Виокремити опорні знання.

Бесіда про поетів та письменникі

в рідного краю

Інтерактивна бесіда

Ф

І

Запитує, доповнює, уточнює

Слухають, відповідають.

Повідомле ння, теми і мети уроку

1хв.

Залучення учнів до активної, цілеспрямованої, злагодженої роботи

Робота з епіграфом до уроку, демонстрація портрета,

Розповідь, евристична бесіда

Ф

Записує на дошці,ставить запитання.

Записують у зошит, самостійно визначають

Хід уроку

 

 

 

виставки художніх творів письменниці

 

 

 

мету уроку.

Вивчення нового матеріалу

30хв.

Сприймання і осмислення учнями нового матеріалу

1.Підготовле ний учень презентує біографію поетеси

2.Презентаці я збірки: “Пізня зав’язь”, “Сонячне гроно”

3.Виразне читання

Поєднання словесних, наочних методів, Самостійна робота дітей.

І

П

Г

Слухає, задає питання, уточнює. Роздає дітям картки з назвами художніх зсобів та їх визначеннями,

пропонує знайти відповідність між ними

Слухає

Слухає,спостерігає, задає питання

Записують у зошит конспект розповіді Знаходять свою пару, укладаючи таким чином словничок літературознавчих термінів. Діти об’єднуються у групи.Перша група ті, хто отримав картку з

назвою художнього засобу(прзентують зб.“Пізня зав’язь”) Друга — хто отримав

картку з його визначенням (презентують зб.

“Сонячне гроно”). Слухають, аналізують поезії, користуючись укладеним словничком літературнознавчих т ермінів та планом ідейно-художнього


 

 

 

 

творів напам’ять “ “Народе мій!” “Час”

4.Робота з колажем

 

 

 

 аналізу вірша

Діти обирають ілюстрації, які, на їхній погляд, асоціюються з прослуханими віршами,  образом  самої поетеси., доводять свою думку.

Узагальне ння і системати зація знань

5хв.

Визначення послідовності і підпорядкованос ті вивчених на уроці понять

Розгадування кросворду

Зіставлення, перехід від одиничного до загального

Ф

І

Слухає.

Роблять висновки, узагальнення

Підбиття підсумків уроку (рефлексія

3хв.

Зіставлення мети і завдань уроку з результатами

Літературна гра “Так / ні “

Розповідь, бесіда,

обмін враженнями.

Ф

Проводить літературну гру,

 пропонує учням провести самоаналіз

знань з даної теми уроку Заключне слово вчителя

Беруть участь у грі, кріплять до

імпровізованого дерева листочки на тому рівні,

на якому, на їхню думку, працювали на уроці (самооцінювання)

Домашнє завдання

2хв.

Продовження знайомства з творчістю

Вивчити вірш напам’ять.

Пояснення методики

Ф

Пояснює алгоритм виконання, пропонує додаткове домашнє завдання (за бажанням)

Записують у щоденник


 

 

 

поетеси та літературою рідного краю.

Створити кросенс за творчістю Тетяни Осені

(за

бажанням)

виконання

 

 

 

*ФОнд- форма організації навчальної діяльності (Ф -фронтальна, І -індивідуальна, П парна, Г -групова) .

Література:

Для вчителя

Для учнів

Сенкевич Г. Пізня зав'язь Тетяни Осінь [Електронний ресурс] / Геннадій Сенкевич. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://pilipyurik.com/literatory-zaporizha/866-osin-tetiananikulochkina.

Сенкевич Г. Пізня зав'язь Тетяни Осінь [Електронний ресурс] / Геннадій Сенкевич. – 2020. – Режим доступу до ресурсу:

https://pilipyurik.com/literatory-zaporizha/866-osin-tetiana-nikulochkina.

Стадніченко О. Осінь Тетяна [Електронний ресурс] / О.О.

Стадніченко. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://esu.com.ua/article-76942.

 

 

pdf
До підручника
Українська література 9 клас (Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.)
Додано
10 січня
Переглядів
99
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку