13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Тексти для читання з пропущеними буквами 2 клас.

Про матеріал
Тксти для читання та з пропущеними буквами 2 клас. Сподіваюсь, що матеріали публікації стануть Вам у нагоді. Молодший школяр повинен опанувати техніку читання, прийоми розуміння прочитаного , носять універсальний характер : вони можуть бути використані не тільки для контролю , але й для роботи з формування навичок читання
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тексти для читання з пропущеними буквами2 клас

Номер слайду 2

Пл..ку..а в..рба. С..мно ст..їть н..д ста..ком плак..ча в..рба. Сх..лила во..а св..ї розкі..ні в..ти та ува..но д..вить..я у в..ду. Здає..ься, щ.. це ді..чи..а спу..тила св..ї ко..и. Ві..ер лаг..дно розчіс..є їх, ти..о шеп..че щ..сь ве..ба. А в..на зл..кано тр..мтить і п..гойд..ється. Смі..иво дов..ряє плак..ча ве..ба віт..у та во..і св..ї т..єм..иці.(42 сл.) 

Номер слайду 3

В..шня. З ус..х пл..дових д..р..в найб..льше в Укра..ні л..блять в..шні. Д..я у..раї..ців ви..ня – ц.. рі..на до..ів..а. Ї.. з ра..істю в..саджу..ть пор..ч з в..лик..ю свя..инею на..оду – кри..ицею. В..сною з..чаров..є ви..ня біл..стю св..їх пелю..ток, а в..ітку – зе..енню й бл..скучі..тю см..рагд..вого ли..тя, я..кравістю че..воних пл..дів. (41 сл.)

Номер слайду 4

Б..ре..а. Біл..кор.. бер..за на..есні д..вго з..ається позб..влен..ю жи..тя. К..ли ж с..няч..е пр..мі..ня пр..гр..є ї.., бе..еза м..йже в..ить пр..син..ється. Б..реза л..бить со..це. Із..мруд..ми вибл..скує ї.. лис..я п..д промі..ням лі..нього сон..я і, пр..гріте на..крізь, с..мо спал..хує зол..том у св..тлі осі..ньо..о д..я.(39 сл.) 

Номер слайду 5

У з..мов..му л..сіПр..йшла зи..а біл..воло..а. Од..гла лі..и в ко..дру з..мнь..ї кр..си. Др..має л..с. Х..лод ск..вав д..ре..а і зап..ро..ив ї.. Сн..гом. З..сти..ли б..лі б..ре..и і м..гутні ду..и. Не..ов н..реч..ні, ст..ять я..ини і с..сни. В..е на..круги м..лує св..єю кр..сою.( 34 сл.)

Номер слайду 6

Пі..ля гр..зи. Пр..леті..а тра..нева гр..за. В..на в..е від..уміла, а по..их ї.. щ.. Відч..тний. Д..сь уда..ині зн..ву щ..сь бл..сне і з..гри­мить. В..гл..нуло у..міхн..не сон..чко. В..но ог..рн..ло зе..лю св..їм те..лом. Зад..веніли стр..мки. А в н..бі з’яв..лася за..адко..а ду..а. Я..і чуд..ві ба..ви! Як ма..терно ді..рані ко..ьори! Ц.. – ра..дуга!(43 слова)  

Номер слайду 7

Н..родні с..мволи. М..йже в у..іх на..одів є у..юб..ені ро..лини. Ї.. на..иваю..ь нар..дни..и с..мвол..ми. У кан..дців — к..ен, у р..сіян — бер..зка. А в у..раїнці.. — це ве..ба і кал..на. Б..з вер..и і кал..ни не..а Укра..ни. На.. на..од оспі..ав ці си..волі..ні ро..лини у пі..нях. В..ни є си..волами л..бові і му..рості. (44 слова) 

Номер слайду 8

Ук..аї..а. Ук..аї..а — ц.. м..я рі..на зе..ля. К..аси..а й уквітч..на ця з..мля ве..ною. Ще..ра й різн..барвна во..ени. Стр..га і за..ніжена зи..ою. Сол..дка і п..хуча в т..плі л..тні д..і. По..ад дор..гами ст..ять яв..ри. В..сокі го..и вди..ля­ють..я в с..ню в..соч..нь. А Дні..ро пос..ішає ро..казати Чо..ному мо..ю п..о гост..нність ..ї на..оду.(46 слів)  

Номер слайду 9

Д..щ. Не..подів..но п..чав..я д..щ. С..очат..у кр..пли..ки до..ової в..ди вп..внено тр..мал..ся н.. ск..і, в..е гу..тіше за..івали ш..б­ки вік..а. А п..тім ї.. ст..ло щ.. біл..ше. Во..и поч..ли ш..ид­ко зл..ватися о..на з од..ою і стр..мочка..и поб..гли дон..зу. Ск..ро во..и вкр..ли ши..ки су..ільною зап..ною. (39 слів) 

Номер слайду 10

Дякую за увагу!!!

pptx
Додано
4 лютого 2020
Переглядів
1076
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку