19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Тексти контрольних робіт з природознавства для 2 класу

Про матеріал
Підсумкова перевірка здійснюється письмово у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми (2-4 кл.). Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що включає завдання з кожного об’єкта, що підлягає підсумковій перевірці; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів. Залежно від теми, контингенту класу вчитель може обирати або комбіновану або тестову контрольну роботу.
Перегляд файлу

            ПРИРОДОЗНАВСТВО

         Структура тесту і формати завдань контрольної роботи

з природознавства

 1. Контрольна робота проводиться у письмовій формі. Кожен учень отримує індивідуальний бланк із завданням.
 2. Тестування триває  40 хв., з них 5 хв. - організація класу, інструктаж учнів; 35 хв.- виконання тестових завдань.
 3. Контрольна робота містить такі формати тестових завдань:

а) завдання з вибором однієї правильної відповіді ( завдання 1 -  4);

б) завдання  з вибором декількох  правильних  відповідей (завдання 5-7);

в) відкриті завдання з короткою відповіддю ( завдання 8 - 9 );

г) відкриті завдання з розгорнутою відповіддю ( завдання 10).

                                    Як оцінити роботу

 1. Правильне виконання завдань 1 –4, 8,9  оцінюється в 1 бал.
 2. Виконання завдання 5 - 7 та 10  оцінюється в межах 2 балів.

 

Таблиця переводу набраних балів в оцінку:

Кількість набраних балів

Оцінка

1

1

2

2

3

3

4

4

5-6

5

7

6

8-9

7

10

8

1

9

12

10

13

11

14

12

 

 

 

 

                                             Контрольна робота  №1                                                                                                          __________________________________________________________________

                                              ПРИРОДА   НАВКОЛО НАС

                                                                    Варіант 1

 1. Вкажи ряд слів,у якому перераховано явища природи.

А повітря,вода,каміння

Б град,вітер,дощ,веселка,заметіль

В  вовк,береза,білий гриб

 1. Глобус – це...

А   зменшена модель Землі

Б    збільшена модель Землі 

В   прилад для вимірювання форми Землі

                 3. Вкажи ряд слів,у якому перераховано основні сторони горизонту.

А   північ,захід,схід,наліво

Б  північ,південь,захід,схід       

В   північ,захід,схід,направо       

    4.Повний оберт навколо Сонця Земля здійснює за...

А  одну добу

Б  один місяць

В  один рік

     5.Познач,які властивості має вода в природі

А    має смак

Б    не має смаку

В  безбарвна

Г   має забарвлення

     6. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

Коли тепло ×                        × рівень рідини в трубці термометра піднімається

Коли холодно ×                   × рівень рідини в трубці термометра опускається

      7. Поєднай записи,що показують однакову температуру.

+13°         Сім градусів вище нуля                        -18°

-7°            Вісімнадцять градусів морозу             -13°

+18°          Тринадцять градусів тепла                  +7°

        8. Запиши 2-3 властивості повітря.

Має газоподібний стан,без запаху,_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

                                                Контрольна робота  №1                                                                                                          _______________________________________________________________________

                                          ПРИРОДА   НАВКОЛО НАС

                                                              Варіант 2

 1. Вкажи ряд слів,у якому перераховано явища природи.

А  Сонце,зорі,Місяць

Б  град,вітер,дощ,веселка,заметіль               

В  гриб,білка,калина

 1. Горизонт – це...

А  умовна лінія торкання земної поверхні і небосхилу

Б  видима поверхня Землі 

В видиме небо

       3. Вкажи ряд слів,у якому перераховано основні сторони горизонту.

А північ,захід,схід,наліво      

Б північ,південь,захід,схід                                                                                  

 В північ,захід,схід,направо       

       4.Повний оберт Земля навколо своєї осі здійснює за...

А  одну добу                                                       

Б   один місяць

В  один рік

      5.Познач,які властивості має повітря в природі.

А  безбарвне

Б  текуче

В  прозоре

Г   не має запаху і смаку

Д   займає увесь простір

       6. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

Сонце стоїть на небосхилі високо - *                          *тінь довга

Сонце стоїть на небосхилі низько - *                          *тінь коротка

      7. Поєднай записи,що показують однакову температуру.

+30°         П’ять градусів вище нуля                        -17°

-5°            Сімнадцять градусів морозу                    -30°

+17°          Тридцять градусів тепла                          +5°

         8. Запиши 2-3 властивості води.

Не має запаху,тече,___________________________________________________________________

 

 

                                        Контрольна робота  №2                                                                                                        _______________________________________________________________________

                                            ПРИРОДА ВОСЕНИ

                                                      Варіант 1

                      І. Завдання 1- 4   з вибором однієї правильної відповіді

1. Осінні місяці – це:

А  червень, липень, серпень

Б  вересень, жовтень, листопад

В   грудень, січень, лютий

    2. Восени стає холодніше,  ніж літом, тому що:

А висота Сонця опівдні збільшується                                                                                                      Б висота Сонця опівдні зменшується                                                                    В хмари застеляють усе небо

 1. Осінні дощі:

А  грозові

Б  затяжні                                                                                                                                                     В  короткочасні

    4.Вкажи однорічну рослину                                                                                                               А підсніжник                                                                                                                                                Б помідор                                                                                                                                                    В  смородина

                 ІІ. Завдання 5 –7 з вибором декількох  правильних  відповідей

     5.Познач,які властивості має повітря в природі.

А  безбарвне                                                                                                                                                Б  тече                                                                                                                                                          В прозоре                                                                                                                                                     Г  не має запаху                                                                                                                                           Д займає увесь простір

     6. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

Сонце стоїть на небосхилі високо - *                          *тінь довга

Сонце стоїть на небосхилі низько - *                          *тінь коротка

7. До якої з груп за тривалістю життя відносяться названі рослини? Впишіть їх назви у відповідні рядки таблиці.     .

Однорічні

рослини

 

 

Багаторічні

рослини

 

 

Соняшник, квасоля, горох, огірки, гречка, пшениця, шипшина, липа, цибуля, часник,  тюльпан, нарцис, гладіолус, кропива,  кульбаба, суниця

   8. Оберіть правильну відповідь:

Осілі птахи – це…                                                                                                                                       А   птахи, які знаходять корм  узимку і не відлітають у теплі краї;                                                      Б   птахи, які перелітають з лісу на водойми

   9. Запиши 2-3 властивості води.                                                                                                           Не має запаху,тече_________________________________

V. Завдання 10 відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

   10.Складіть казку про осінні турботи білченят ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                           Контрольна робота  №2                                                                                                      _______________________________________________________________________

                                         ПРИРОДА ВОСЕНИ

                                                                      Варіант 2

                       І. Завдання 1- 4   з вибором однієї правильної відповіді

1. Який місяць є початком осені? Познач.

А листопад

Б вересень

В жовтень

 1. Вкажи,як змінюються життя риб восени.

А розмножуються                                                                                                                            Б   запасають на зиму корм                                                                                                           В одні – залягають спати в зимувальні ями, інші – стають менш активні

3. Оберіть рядок, у якому правильно вказано групи птахів за способом живлення:

А  перелітні та осілі

Б   рослиноїдні, хижі, всеїдні

В   рослиноїдні, комахоїдні

 

     4.Хто із звірів залягає в зимову сплячку?

А  білка                                                                                                                                                                Б  їжак

В  вовк

                        ІІ. Завдання 5 –7 з вибором декількох  правильних  відповідей

    5.Знайдіть і зазначте чотири правильних твердження.                                                                      А   Головними розповсюджувачами насіння є дрібні тварини і птахи.                                                     Б  Весна - пора дозрівання плодів і насіння.                                                                                                    В   Призначення плодів — захист і розповсюдження насіння.                                                                      Г  Якби рослини не розмножувалися, то вони б зникли .                                                                                 Д  Для поширення насіння рослини мають різні пристосування:

   6. Встановіть відповідність між назвами птахів та  їхньою поживою:

А   сова 1.   жаба

Б   снігур 2.   миша

В   лелека 3.   насіння

Г   голуб 4.   горобина

 

  7. Обери три  правильних твердження:

А  Гриби бувають їстівними й отруйними.

Б  Гриби у нашому краї ростуть улітку і восени.

В  Гриби дружать з певними деревами і кущами і ,зазвичай, виростають  під ними. 

Г  Неїстівні гриби треба знищувати. 

Д  Гриби ми відносимо до рослин, бо вони ростуть на землі. 

   8. Продовж речення.

 

Готуючись до зими,деякі тварини накопичують_______________________

  9. Запиши назву рослини,з якої виготовляють олію.

_________________________________________________________________

                 V. Завдання 10 відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

10.Склади розповідь про те, як діти допомагали дорослим збирати урожай._ ___________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                             Контрольна робота  № 3                                                                                                       ___________________________________________________________________________________

                                                                           ПРИРОДА ВЗИМКУ

                                                                               Варіант 1

                                   І. Завдання 1- 4   з вибором однієї правильної відповіді

    1. Зимові місяці – це:

А червень, липень, серпень

Б вересень, жовтень, листопад

В грудень, січень, лютий

 

  2.Познач характерну ознаку зими.                                                                                                     А снігопад                                                                                                                                                             Б листопад                                                                                                                                                    В  туман                                                                                                                                                 

  3. Познач,яка рослина зеленіє взимку.                                                                                               А  дуб                                                                                                                                                                    Б  ялина                                                                                                                                                        В   калина

   4. Познач,хто із звірів узимку спить.                                                                                                 А їжак                                                                                                                                                               Б лисиця                                                                                                                                                       В олень

                                    ІІ. Завдання 5 –7 з вибором декількох  правильних  відповідей

  5. Обери три правильних твердження .                                                                                                А  Ожеледиця – небезпечне зимове явище.                                                                                                                            Б   Ожеледиця з’являється унаслідок тривалих снігопадів.                                                                                        В   У безвітряну погоду здіймається заметіль.                                                                                                                      Г   Пісок – ворог ожеледиці, не дає ногам на ній ковзатися.                                                                                   Д   Унаслідок тривалих снігопадів з'являються снігові замети.

  6. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

А  Дерева і кущі                        1.     Відмирають, деякі з них залишають

                                                       в землі кореневище, цибулини, з яких навесні

                                                       виростають нові надземні частини рослин.

Б  Трав’янисті рослини            2.    Кора потовщала, маленькі бруньки одяглися у  численні  покривні лусочки.                                                                                                                                      Весною з них з’являться молоді пагінці з листочками.

7. Встановіть відповідність між назвою тварини і місцем її зимівлі.                                            А  Заєць                                      1   у дуплі                                                                                                Б  Білка                                       2    під кущем                                                                                          В  Ведмідь                                  3    у лігві                                                                                                                  Г  Вовк                                        4    у барлозі

 

8. Склади ланцюг живлення у лісі взимку. ­­­­­­­­   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Запиши, що можна класти у годівниці для птахів взимку.

___________________________________________________________________________________

              V. Завдання 10 відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

10.Склади розповідь « За що я люблю зиму »

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  

                                                       Контрольна   робота  № 3                                                                                                       ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                             ПРИРОДА ВЗИМКУ

                                                                           Варіант 2

                              І. Завдання 1- 4   з вибором однієї правильної відповіді

  1. Перший місяць зими – це:                                                                                                                   А лютий                                                                                                                                                       Б січень                                                                                                                                                       В грудень

  2.Познач характерну ознаку зими.                                                                                                       А  хурделиця                                                                                                                                                Б туман                                                                                                                                                              В  роса

  3. Познач,як живуть комахи взимку.                                                                                                                А  активно літають                                                                                                                                                   Б   сховалися в затишних місцях                                                                                                                     В активно шукають їжу

  4. Познач птаха,який не зимує в Україні.                                                                                          А сорока                                                                                                                                                      Б ластівка                                                                                                                                                    В горобець

                                  ІІ. Завдання 5 –7 з вибором декількох  правильних  відповідей.

  5.Виконай завдання, обравши три правильних відповіді.

Як зимують рослини?

  квітує мати-й-мачуха;

сніг, наче м’яка тепла ковдра, вкриває землю і рослини, зігріваючи їх;

   бруньки збільшуються, скидають коричневі лусочки;

   у деяких рослин і взимку надземна частина залишається зеленою;

  стоять зеленими листяні дерева;

  ріст рослин не припиняється, а лише сповільнюється;

  у ялинки хвоїнки довші, ніж у сосни.

6. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

А  Рідка вода перетворюється на лід при     1.підвищеній температурі

Б  Лід перетворюється на рідку воду            2.зниженій температурі.                                                                                                                         

7. Опишіть ознаки зими в неживій природі, вставивши в текст потрібні за змістом слова .

Узимку Сонце в полудень стоїть ще __________, ніж восени. Тінь від предметів від цього стала  _________. Температура повітря _______. Лютує _________. Дмуть пронизливі, холодні _________. Небо часто вкривають темні _________. З неба на землю падає вже не дощ, а білий _________.  Річки, ставки вкрились ________.

 

8. Відгадайте назви місяців за їх ознаками і впишіть ці назви у речення.

А місяць  ________  на радість людям –

Сніжком присипле замерзле груддя.

Ой, місяць__ ________ кличе Мороза.

Морозить лице, щипає носа.

А місяць _________  вітрами дме,

На водах з криги мости зведе.                                      9. Запиши, як зберегти тепло оселі взимку.

 

                                                    Контрольна робота  № 4                                                                                                       ___________________________________________________________________________________

                                                    ПРИРОДА НАВЕСНІ

                                                                       Варіант 1

                                      І. Завдання 1- 4   з вибором однієї правильної відповіді

  1. Весняні місяці – це:                                                                                                                            А червень, липень, серпень                                                                                                                        Б березень, квітень, травень                                                                                                                     В грудень, січень, лютий.

   2.Познач характерну ознаку весни.                                                                                                   А снігопад                                                                                                                                                              Б танення снігу                                                                                                                                           В  хуртовини

   3. Познач,яка рослина зацвітає першою.                                                                                              А  тюльпан                                                                                                                                                   Б підсніжник                                                                                                                                                 В  конвалія

 4. Познач явище,яке характерне для дерев і кущів навесні.                                                           А  сокорух                                                                                                                                                   Б  пожовтіння листя                                                                                                                                     В  листопад

                                   ІІ. Завдання 5 -7 з вибором декількох  правильних  відповідей

     5.Обери чотири правильні відповіді.

З приходом весни в природі відбуваються такі зміни:

  Сонце піднімається все вище над горизонтом.

День після 21 березня починає зменшуватися, а ніч  збільшуватися .

  Птахи повертаються додому .

  Температура повітря поступово знижується .

Дерева прокидаються від зимового сну.

У березні з’являються квіти.

    6. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

А  Травень                         1.Поява листя на деревах і кущах.

 

Б  Квітень                           2. Початок сокоруху у дерев.

 

В Березень                          3. Цвітіння садів

    7. Впишіть ознаки весни у прочитаний вами текст..

  Весна у наш край приходить тихо й непомітно. Спочатку сонце ________ на небосхилі, а тоді з кожним днем посилає все _________  тепла. Дні стають ________ .

Сонечко тихесенько, ніби матуся, пробуджує природу від зимового сну. Небо стає ________ . По ньому пливуть __________ пухнасті хмарки. Іде перший весняний_________ .

Минає кілька днів, і весна стає сміливішою, гомінкою. Починає танути_______ , а під ним дзюрчить вода. На річці сердито тріщить _______ . Крижини з гуркотом штовхають одна одну. На горбах з'являються перші_________ .

8. Відгадайте назви місяців за їх ознаками і впишіть ці назви у речення.

 

_________ - місяць мости поломить,
Весняну пісню річка задзвонить.

Квітами  _________ всіх привітає,
Усі садочки порозквітає.

Гей, _________ прийде у дні чудові,
Простелить всюди трави шовкові.

 

9. Напиши у  яких звірів відбувається весняне линяння.

__________________________________________________________________________________

V. Завдання 10 відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

10.Склади  розповідь про те, як не завдати деревам шкоди.

___________________________________________________________________________________

 

 

                                   Контрольна робота  № 4                                                                                                       _________________________________________________________________________________

                                                  ПРИРОДА НАВЕСНІ

                                                                     Варіант 2

                             І. Завдання 1- 4   з вибором однієї правильної відповіді

    1. Весняні місяці – це:                                                                                                                              А червень, липень, серпень                                                                                                                       Б березень, квітень, травень                                                                                                                     В грудень, січень, лютий.

   2.Риби навесні….                                                                                                                                   А народжують малят                                                                                                                                  Б насиджують яйця                                                                                                                                     В  відкладають ікру

   3. Познач,яка рослина зацвітає рано навесні.                                                                                 А мак                                                                                                                                                              Б проліска                                                                                                                                                      В  ромашка

   4. Що відбувається з комахами навесні?                                                                                            А  гинуть                                                                                                                                                      Б  розмножуються                                                                                                                                        В ховаються в затишні місця

                        ІІ. Завдання 5 –7 з вибором декількох  правильних  відповідей

    5.  Пронумеруй послідовність змін у неживій природі.

Сонячні промені прогрівають землю.

Земля звільняється від снігу

Сонце рухається по небу вище.

На річках скресла крига.

З кожним днем стає тепліше.

 

     6. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

А  Травень                      1.Поява листя на деревах і кущах.

 

Б  Квітень                        2. Початок сокоруху у дерев.

 

В Березень                      3. Цвітіння садів

 

      7. Впишіть ознаки весни у прочитаний вами текст..

Трав’янисті рослини, які дуже швидко зацвітають, називаються _______________.

У ранньоквітучих рослин розвиток відбувається за рахунок поживних речовин, відкладених у ___________, ___________, ___________ ще з осені.

   8. Склади ланцюг живлення у лісі навесні.

__________________________________________________________________

 

   9. Напиши, до чого готуються навесні птахи, повернувшись із вирію.

__________________________________________________________________

                     V. Завдання 10 відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

  10.Склади  казку про весну.

_________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                  Контрольна робота  №5                                                                                                        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                     ПРИРОДА ВЛІТКУ

                                                                  Варіант 1

                            І. Завдання 1- 4   з вибором однієї правильної відповіді

 1.   Познач перший місяць літа.                                                                                                       А  липень                                                                                                                                                        Б серпень                                                                                                                                                           В  червень                                                                   

      2. Познач характерну ознаку літа в неживій природі                                                                А снігопад                                                                                                                                                    Б цвіте липа                                                                                                                                                             В  збирають урожай овочів

     3.Познач, що відбувається з рослинами влітку                                                                             А з’являються зелені листочки                                                                                                                   Б дозрівають ягоди і плоди                                                                                                                        В  жовтіє і опадає листя

    4.Познач, в якому ряду наведено назви рослин луків.                                                                 А   тимофіївка,лисохвіст, цикорій, деревій                                                                                              Б   фіалка,конвалія,копитняк,лісові дзвіночки                                                                                       В   рогіз,очерет,аїр,ряска,стрілолист

                 І. Завдання 5-7   з вибором декількох правильних відповідей

   5.Визнач  твердження, у яких записано дії людей, що сприяють збереженню лісу.

А Збивай отруйні гриби ногами

Б  Не вбивай павуків та не рви павутиння

В  Пали вогнище у лісі

Г  Не ламай гілля дерев

Г Збирай у букет червонокнижні квіти                  .                                                      Д   Не руйнуй гнізда птахів

    6.Закінчи речення:

 Водойми, у яких несолона вода, називаються - ______________________.

 У нашому краї є джерела,річки____________________________________ .

У водоймах живуть такі  тварини____________________________________

    7. Доповніть схему прикладами назв тварин луків кожної групи: 

 

 Тварини луків

 

 

   Звірі                            Птахи                Плазуни             Комахи

   _____________           _____________       _____________

   _____________           _____________       _____________

                               _____________           _____________      ______________

 

 

  8 .  Склади ланцюг живлення у лісі влітку.                                                                           

               __________________________________________________________

9 . Запиши назви рослин твоєї місцевості,які занесені до Червоної книги України?

 

 

10.Склади і запиши казочку «Літня пригода на луках»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                   Контрольна робота  №5                                                                                                          ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                          ПРИРОДА ВЛІТКУ

                                                                 Варіант 2

 1.У якому ряду наведено назви тварин прісних водойм?

А  заєць,їжак,лисиця,жук-короїд,сорока                                                                                                          Б   сом,карась,водомірка,жаба,бабка,бобер                                                                                                  В  кріт,метелик,плиска,деркач,бджола

   2. У якому ряду наведено назви неїстівних ягід.                                                                               А  вовча ягода,чорниця,чорна бузина,малина                                                                                             Б  вовча ягода, вороняче око, чорна бузина ,конвалія                                                                                 В   ожина,малина,суниця,чорниця,брусниця

     3. Познач характерну ознаку літа в неживій природі.                                                                                      А достигають ягоди,цвіте липа                                                                                                                      Б  повітря холодне                                                                                                                                          В   збирають урожай овочів

 4.Познач, що відбувається з рослинами влітку                                                                                 А   рослини влітку перебувають у стані спокою                                                                                         Б влітку цвітуть дерева,дозрівають ягоди                                                                                                     В   влітку у рослин змінюється забарвлення листків

І. Завдання 5-7   з вибором декількох правильних відповідей

5.Знайдіть і зазначте чотири правильних твердження.

Значення рослин лісу                                                                                                                                 А   Головними розповсюджувачами насіння в лісі є дрібні тварини і птахи.                                                            Б   Збирання лісових ягід та плодів.                                                                                                                         В   Заготівля лікарської сировини.                                                                                                                Г   У лісі ростуть тільки дерева .                                                                                                                          Д   Чудова відпочинкова зона.                                                                                                                       Е   Виділення кисню.

6. Розподіліть подані  назви рослин за ярусами. Впишіть їх у відповідні колонки таблиці.

Чебрець, сосна, ліщина, зірочник, вовчі ягоди, береза, папороть, чорниця, анемона, ялина, осика, малина, дуб, медунка, шипшина.

1 ярус

2 ярус

3 ярус

Дерева

Кущі

Трав’янистірослини

 

 

 

7. Доповніть схему прикладами назв тварин лісу кожної групи: 

 

 Тварини лісу

 

 

   Звірі                          Птахи                Плазуни             Комахи

   _____________           _____________       _____________

 

   _____________           _____________       _____________

                               _____________           _____________      ______________

 

 

 

      8.  Склади ланцюг живлення на луках влітку.                                                                           

               __________________________________________________________

  9 . Запиши назви тварин твоєї місцевості,які занесені до Червоної книги України?

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________

10.Склади і запиши казочку «Літня пригода на лісовій галявині»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

docx
Додано
7 лютого
Переглядів
376
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку