Тема. Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії

Про матеріал
Тема. Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії Мета: з’ясувати, що вивчається в курсі «Географія 11 клас», актуалізувати знання про об’єкт дослідження географії, сформувати поняття про геосистеми та їхні рівні, поглибити знання про пізнавальну й конструктивну роль географії, з’ясувати , які є джерела знань з курсу. Розвивати науковий світогляд, інтерес до географії як світоглядної та прикладної науки, критичне мислення. Виховувати повагу до співрозмовників, толерантне ставлення до думок інших
Перегляд файлу

Урок 1

Тема. Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем.   Пізнавальна та конструктивна роль географії

Мета: з’ясувати, що вивчається в курсі «Географія 11 клас», актуалізувати знання про об’єкт дослідження географії, сформувати поняття про геосистеми та їхні рівні, поглибити знання про пізнавальну й конструктивну роль географії, з’ясувати , які є джерела знань з курсу. Розвивати науковий світогляд, інтерес до географії як світоглядної та прикладної науки, критичне мислення. Виховувати повагу до співрозмовників, толерантне ставлення до думок інших

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок

Обладнання: підручник, атлас, зразки різноманітних джерел знань із географії

Хід уроку

І. Організаційний момент

Організаційно-дисциплінарні вимоги до вивчення курсу

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Методичний прийом «Мікрофон»

Дати відповідь на запитання. Що ми маємо вивчати в курсі «Географічний простір Землі»

ІІІ. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

Пригадайте,  що вивчає фізична та економічна і соціальна географія?

Фізична географія вивчає природу поверхні Землі та її різноманітні ландшафти. Соціально-економічна географія вивчає територіальну організацію суспільства та його складових частин — населення, економічної, соціальної, політичної сфер. Обидві ці науки є основними відгалуженнями географії

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. ГЕОГРАФІЯ ЯК СИСТЕМА НАУК.

Методичний прийом «Робота в групах» (кожна група отримує завдання. Охарактеризувати систему географічних наук)

Картографія — наука про географічні карти, методи та способи їх створення й використання.

Картографії належить особливе місце в географії, адже карти використовують не лише географічні науки, а й у господарській практиці — наприклад, у лісовому господарстві, у військовій справі, авіації, судноплавстві тощо.

Геоінформатика — наука, технологія і прикладна діяльність, пов’язані зі збором, збереженням, обробкою, аналізом і відображенням просторових даних, а також із проектуванням, створенням і використанням географічних інформаційних систем.

Різні компоненти природи вивчають окремі науки про Землю - науки, що займаються вивченням планети Земля. Вони відокремилися від географії внаслідок накопичення великої кількості наукових знань про Землю й у зв’язку з необхідністю глибокого вивчення різних компонентів

природи та економіки. Це — геоморфологія, океанологія, гідрологія, географія ґрунтів, біогеографія.

У кожної галузі географії є свій предмет досліджень, але він пов’язаний і з іншими науками. Географічна наука має справу з простором і людиною в часі, розуміючи, що саме на людині зосереджена більша частина досліджень. Географія чимало може дати іншим наукам і чимало отримати від них.

2. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЇ

(Складання схеми в зошит)

Об’єкт дослідження географії - це частина матеріального світу, явища, певні властивості, а також зв’язки між ними, що мають просторовий прояв і можуть бути картографовані.

Залежно від об’єкта дослідження географічні науки поділяють на фізико-географічні -досліджують природу Землі, ландшафти, природні процеси та явища, що відбуваються на поверхні планети; соціально-економічні — досліджують географічне розміщення населення й виробництва, умови й особливості його розвитку в різних країнах і районах. Вони утворюють різні геосистеми.

3. ПОНЯТТЯ «ГЕОСИСТЕМА». РІВНІ ГЕОСИСТЕМ.

Геосистеми — природні системи різних рівнів, які охоплюють взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери й атмосфери. Компоненти геосистеми пов’язані між собою циклами перетворення речовин і потоками енергії, процесами гравітаційного переміщення твердого матеріалу, вологообміном, біогенною міграцією хімічних елементів.

Вирізняють три основні рівні організації геосистем: планетарний, регіональний, локальний (місцевий).

Планетарний представлений на Землі географічною оболонкою. До геосистем регіонального рівня належать великі й складні за будовою структурні підрозділи географічної оболонки — фізико-географічні зони, сектори, країни. Під системами локального рівня розуміють відносно прості геосистеми, з яких побудовані регіональні геосистеми, — складові ландшафтів та інші.

Методичний прийом «Мозковий штурм»

Доведіть, що збереження географічної оболонки є необхідною науковою основою раціонального використання в господарстві природних умов і ресурсів, охорони їх і відновлення.

4. ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ.

Пізнавальна роль географії полягає в накопиченні та збереженні знань про географічну оболонку та її складові, своєрідність окремих країн і регіонів, а також формуванні географічної картини світу.

Конструктивна географія виникла на стику традиційних фундаментальних складових географічної науки: природничої, соціальної, економічної, ландшафтознавства, раціонального природокористування та охорони природи. Їх взаємов’язок яскраво проявляється в сучасних складних процесах техногенізації й антропогенізації навколишнього середовища.

 V. Закріплення вивченого матеріалу. Рефлексія

1. Складіть схему взаємозв'язків усіх оболонок Землі.

2. Розташуйте запропоновані геосистеми в ієрархічній послідовності:фізико-географічна провінція, материк, фізико-географічний район, фація, місцевість, географічна оболонка, природна зона, ландшафт, географічний пояс, урочище.

3. Чи сприяють географічні знання розв'язанню комплексних виробничих і соціальних проблем та прийняттю раціональних і виважених рішень з їх вирішення?

VІ. Підсумки уроку

Географія — система природничих і суспільних наук.

• Об'єктом вивчення сучасної географії є географічна оболонка, населення та господарська діяльність.

• Геосистема — природна система різних рівнів, яка охоплює взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери й атмосфери.

• Виокремлюють три основні рівні організації геосистем: планетарний, регіональний, локальний.

• Найважливіший аспект шкільної географії — формування світогляду, інтелектуального та професійного кругозору майбутнього громадянина.

VІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф 1.

Користуючись довідковими виданнями й Інтернетом, доберіть цікаву інформацію про такі природничі науки, як геодезія, гляціологія, медична географія.

 

 

 

Використана література:

1. Гільберг Т. Г. Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Гільберг Т. Г, Савчук І. Г, Совенко В. В. — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 192 с. : іл.

2. Павлюк Н.І. Географія. 11 клас: навч.-метод.посібник. [Текст] / Н.І. Павлюк. – Х. : ВГ «Основа», 2019. – 88 с. : - табл. (Серія «Мій конспект»)

3. Стадник О.Г. Географія 11 клас (рівень стандарту): міні-конспекти уроків до підручника Г.Д. Довгань, О.Г. Стадника. – Харків : Вид-во «Ранок», 2019. – 48 с.

doc
Додано
15 серпня 2019
Переглядів
2557
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку