10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тема практичної роботи:»Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стін

Про матеріал
Методична розробка практичної роботи з предмета:«Технологія лицювальних та плиткових робіт «за темою програми «Технологія лицювання вертикальних поверхонь плитками « Тема практичної роботи:»Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стін« (2 години)
Перегляд файлу

1

 

Державний навчальний заклад

«Слобожанський регіональний центр професійної освіти»

 

 

Методична розробка практичної  роботи з предмета:«Технологія лицювальних та плиткових робіт «за темою програми «Технологія лицювання вертикальних поверхонь плитками «

 

 

Тема  практичної   роботи:»Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стін« (2 години)

 

 

 

                                Виконала: викладач вищої категорії

                                                   Безбородова  С. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                2020 рік

 

Зміст

 

 

I. Алгоритм виконання практичноїроботи.( стор.3 )  

II. Практична   робота №4.( стор.4-6)

III. Методичні рекомендації для проведення практичної роботи.(стор.7-8)

IV. Використані джерела.( стор .9) 

Додатки( стор.10-23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Алгоритм виконання практичноїроботи

  

 

1. Організаційна частина.(10хв.)

 

2. Основні теоретичні положення.(10хв.)

 

3. Завдання для учнів з практичної роботи.(10хв.)

 

4. Виконання  практичної роботи.(47хв.)

 

5. Рефлексія.(3хв.)

 

6. Підсумки уроку.(5хв.)

 

7. Домашнє завдання.(5хв.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Практична   робота №4.

 

Тема  практичної   роботи:»Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стін« (2 години )

Мета  практичної   роботи:

 

Навчальна- Виконати розрахунок керамічної плитки  для лицювання поверхні. Правильно вибрати кількість  цементного розчину для облицювання даної поверхні .

Розвиваюча- Розвивати логічне мислення при виборі керамічної плитки .  Розвивати  вміння  при обчислені площі поверхні, кількості керамічної плитки .

 Виховна- Виховувати особистість, що відповідатиме  усім критеріям усебічно   розвиненої  людини . Виховати в учнів почуття відповідальності за якість виконання завдань. Сформувати почуття етики і естетики в кабінеті, повагу до обраної професії.                                        

Методи проведення  уроку: лекція, робота в парах,   індивідуальна робота з схемою,  самостійна робота з опорними конспектами.

Мотивація: Сьогодні на уроці ми будемо  виконувати розрахунок кількості керамічної плитки та розчину для облицьовування. Справжній лицювальник-плиточник повинен вміти правильно зробити розрахунки по кількості керамічної плитки та розчину для облицювання .

Методичне  забезпечення: 1. Завдання для практичної роботи №1- №12 – 12 штук. ( Додаток №2 )

2. Зображення для учнів – 12 штук. ( Додаток № 1)

3. Опис послідовності виконання практичної роботи-12 штук.

4.  Порядок виконання практичної роботи -12 штук.

 5. Технічна характеристика матеріалів для приготування розчину для практичної роботи -12 штук.( Додаток №4)

6. Опорний конспект для учнів -12 штук.(Додаток №5)7. Картки-завдання для контролю знань учнів №1-№12- 12 штук.(Додаток№6)8. Приклад звіту про виконання практичної роботи-12 штук .(Додаток№7)

Міжпредметні зв ‘язки : предмет “ Технологія лицювальник та плиточник  робіт II розряду  “ тема № 2 : “

 

 

 

 

 

1. Організаційна частина.

 

Викладач:  Перевіряє підготовку учнів до виконання практичної роботи, повідомляє тему та мету практичної роботи. Обов‘язково проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності перед початком виконання практичної роботи, проводить запис в журналі теоретичного навчання на сторінці предмета у графі «Зміст уроку», ставить дату, номер інструкції № 17.

Учні повинні:   При підготовці до виконання практичної роботи ознайомитися зданими рекомендаціями, повторити відповідний теоретичний матеріал і обов‘язково вивчити правила безпеки праці при  користуванні необхідним приладами і обладнанням.

2. Основні теоретичні положення.  

 

Викладач:Усі лицювальники – плиточники зобов‘язані вміти роботи розрахунок кількості  плитки і розчину для лицювання різних поверхонь. Будівельним  розчином називають матеріал, який отримують у результаті змішування  в’яжучого і заповнювача та води. В’яжуча речовина – це порошкоподібна речовина, якапри змішуванні з водою  утворює пластично – в’язкетісто, здатне внаслідок фізико-хімічних процесів тверднути переходити каменоподібний стан. До основних в‘яжучих відносяться: цемент, портландцемент, вапно, глина, гіпс. Найчастіше заповнювачі для розчинів– це пісок. Для лицювання різних поверхонь можна використовувати багато видів плиток: керамічну, скляну, шлакоситалові, мозаїчну, плитку з природного каменю, фенолітові, полістирольну.  Сьогодні на практичній роботі ми з Вами навчимося роботи розрахунок потрібної кількості керамічної плитки для лицювання різних поверхонь. Тому, що керамічна плитка й досі лишаються основним матеріалом для опорядження санітарних вузлів та багатьох інших приміщень. Висока міцність, універсальність властивостей і широкий асортимент дають              змогу використовувати керамічну плитку для різних поверхонь. З попередніх уроків з предметів:» Технологія і матеріалознавство  лицювальних та плиткових робіт« ми з Вами вивчили, що   при виконання лицювання керамічною плиткою використовується найчастіше цементний розчин. Тому ми будемо з Вами роботи  розрахунки необхідної кількості керамічної плитки та цементного розчину.

 

3. Завдання для учнів з практичної роботи. 

Викладач:Сьогодні ми будемо працювати в парах. Кожна пара одержує своє завдання.  При виконанні  завдання Ви повинні самостійно вибрати керамічну плитку, використовуючи Додаток № 1 і розрахувати кількість керамічної плитки та цементного розчину, використовуючи додатки № 3,4,6. (Всі додатки в кількості 12 штук).

Учні:Одержують завдання.(Завдань для практичної роботи 12 штук, так, як учні працюють у парах) (Додаток№2)                                                                          

4.Виконання  практичної роботи.                            

Викладач:Зараз ми разом з Вами виконаємо приклад розрахунку площі поверхні та як, розрахувати кількість керамічної плитки та розчину. (Показує приклад по обчислення площі поверхні, керамічної плитки. Показує рішення по обчисленню кількості керамічної плитки. Виконує обчислення потрібної кількості цементного розчину при цьому дає рекомендації по використанню методичного та дидактичного матеріалу.(Додаток№ 3:»Технічна характеристика матеріалів для приготування розчину»; Додаток:«№ 4«Опис послідовності виконання  практичної роботи «, Додаток  № 6:        «Опорний конспект для учнів для виконання  практичної роботи«)

 

Приклад виконання обчислення : 

 

Завдання для практичної роботи :      

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання цегляної поверхні кухні розміри якої  - довжина -5 м , висота – 1, 8 м .

Розчин цементний 1: 3 , марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення  для учнів . (Додаток № 1)

 

Рішення   :         

Площа поверхні = довжина * висоту S = 5 *1,8 = 9 м 2Вибираємо керамічну плитку, використовуючи додаток № 1.

БАТІК темно-фіолетова 2350 83052 230х500

Розміри 230* 500 мм 

Рахуємо площу плитки,  площа плитки = довжина * ширину

 

S = 230*500 =115000 мм2 = 0,115 м 2

Потім , площу поверхні : площу плитки = кількість плиток

9 : 0, 115 = 78 штук керамічної плитки

Нам відомо, що при лицюванні керамічної плитки використовують цементний розчин 1:3, марка цементу 400.

Товщина шару під плиткою має бути 7-15 мм . Для лицювання керамічною плиткою використовується розчин марки 100 .              

На 1 м 3   розчину марки 100 приблизно витрачається 255 кг.Знаходимо кількість витраченого розчину на 1 м2, при середній товщині шару під плиткою  10 мм приблизно витрачається: 2, 55 кг. Тепер площу поверхні         9 м2 * 2, 55 кг=22, 95 кг приблизно 23 кг .

Відповідь: 78 керамічної плитки розміром 230*500 мм і 23 кг цементного розчину.

Учні:Уважно слухають. Одержують додатки для виконання практичної роботи . Починають виконувати розрахунки .             

Викладач: Наступним етапом  практичної роботи доцільно використовувати картки– завдання для контролю роботи учнів.(Додаток№6)  Учні: Виконують звіт практичної роботи. Використовуючи приклад звіту практичної роботи . (Додаток№7)                

                   Порядок виконання практичної роботи .

 

1.Уважно прочитати опорні конспекти для учнів .

2. Виконати розрахунки по кількості керамічної плитки та цементного розчину марки 100 для лицювання поверхні .

3. Відповісти на  контрольні запитання , використовуючи картки– завдання для контролю роботи учнів.(Додаток№6)

4. Виконати звіт про виконання практичної роботи . (Додаток№7)   

 5. Рефлексія.

 

Викладач: Намалюйте  «смайлик», в якому покажіть власні емоційні відчуття після проведеного уроку

Учні: (Малюють “ смайлики “)

 6. Підсумки уроку.

Викладач:Проводить підсумок, зіставляє мету та завданння уроку з одержаними результатами. Проанулізірує  діяльність учнів на уроці.

 

7. Домашнє завдання.  

Викладач: (Задає домашнє завдання   та повідомляє наступну тему уроку).

Учні: (Записують домашнє завдання).

Домашнє завдання :  бов’язковий мінімум (1-6 балів)                                                                                                *Опрацювати  § 4.4 ; 5 стор .99-100,  103 підручник  Т. Є . Остапченко                     “ Технологія   опоряджувальних робіт “.                                                                                                                   *Записати в зошити  поняття : « вимоги до констркуцій , які штукатурять» ,                « вимоги до готовності будівлі під штукатурення »,  “ вимоги до поверхонь , що підлягають штукатуренню .

Тренувальний рівень (7-9 балів).

 Метод «Вибери завдання сам»

*Виконати завдання 15-18  (стор. 102).

*Доповніть незакінчену схему.

Творчий рівень    (10-12 балів).                                                                                                     Метод «Одне завдання на    двох».

Завдання: Підготувати мультимедійну презентацію « Властивості будівельних розчинів»                                                         

 Рекомендації для виконання завдання:

*Складіть «сценарій» презентації;                                                                    *Підготуйте відповідний текстовий та ілюстративний матеріал;                           *Складіть презентацію у відповідному редакторі (первинне розміщення об’єктів на слайдах);                                                                                                          *Оформіть презентацію : підберіть шрифт, кольорове рішення та розміри графічних матеріалів, ефектів появи об’єктів на слайдах, зміни слайдів.

 

 

 

 

 

III. Методичні рекомендації для проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни«.

Практична робота- це  форма організації навчального процесу, за якої  учні вивчають  детально окремі теоретичні положення, здобувають  вміння та навички практичних отриманих знань про цементні розчини, їх властивості, складові частини розчину , види  керамічних плиток . Та кож навчаються правильно  роботи розрахунки кількості  розчину та плитки . У процесі практичного заняття я ставлю завдання з виховання в учнів діловитості, дисципліни, а також почуття акуратності та відповідальності за результатом своєї праці. Специфічним для практичного заняття є аналіз учнями отриманих результатів самостійно або під керівництвом викладача. Тому спочатку необхідно поновити в пам‘яті учнів знання про цементні розчини, в‘яжучі речовини і заповнювачі , види керамічної плитки, розрахунок площі поверхні. Для цього, як практика показує, краще проводити   опитування та обговорювання. Мій досвід показує , що для кращого виконання практичної роботи треба показувати приклад обчислювання кількості цементного розчину та керамічної плитки .  Далі, біля дошки розв’язую приклад обчислення: площі поверхні; площі керамічної плитки; обчислення кількості керамічної плитки, потрібної для облицювання. Потім показую обчислення кількості потрібного цементного розчину на дану площу поверхні, обов’язково показую, які методичні та дидактичні матеріали використовувати при цьому обчисленні. На наступному етапі практичного заняття доцільно використовувати картки – завдання для контролю знань  роботи учнів. Ці завдання підбираю так, щоб визначити рівень знання  учнів про   складову частину цементного розчину, про товщіну  шару під плиткою, про види керамічної плитки. Зіставляючи отримані результати учні аналізують  зміст розрахунку  кількості керамічної плитки  та цементного розчину. Робота на практичному занятті відбувається в парах за послідовним описом виконання практичної роботи, розробленому мною. Робота в парах дає можливість відпрацьовувати практично навички з використанням теоретичних знань самостійно, але в той час потрібно вміло поводитись з партнером. Під час виконання вправ я попереджаю помилки, які учні допускаються найчастіше. З мого досвіду це найчастіше при обчислюванні площі, наприклад  коли учні не переводять всі виміри в одну одиниці вимірювання, коли не враховують поверхню, яку будуть облицьовувати керамічною плиткою,  товщину шару облицювання. Тому  з я стараюсь попередити помилки. На практичному  занятті я здійснюю організацію роботи за допомогою: технічних характеристик матеріалів для приготування розчину, опису послідовності виконання практичної роботи, алгоритму виконання практичної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Використані джерела

 

 

Література:

1.  Т.Є.Остапченко “Технологія опоряджувальних робіт “ Вища школа , 2003 рік .

2. О. Е. Коваленко , В. В . Супрун , Д. В . Коваленко ,  А . П . Тарасюк , Н. В . Божко  “ Педагогічні основи організаційно- методичного забепечення ПТО “ навчальний посіб – Харків , УІПА , 2012 частина 1 .

3 . О. Е. Коваленко  , Н. В . Божко , В. В . Бєлікова , Н. А .Шишенко , Л. В. Штефан  “ Педагогічні основи організаційно- методичного забепечення ПТО “ навчальний посіб – Харків , УіПА , 2012 частина 2 .

4 . Є.К.Карапузов , В. Г . Соха, Т . Є . Остап-ченко “ Матеріали і технології в сучасному будівництві “, вища освіта, 2005 рік.

5 . А . С Нікуліна , С . О . Заславська , В . Р . Томашенко , Д . В . Паньков , Д . В . Свіреденко  “ Штукатурні роботи“ 2 частина  ,2004 рік , Киів “ Вікторія “

6 . А . С Нікуліна , С . О . Заславська , В . Р . Томашенко , Д . В . Паньков , Д . В . Свіреденко “ Штукатурні роботи “ 1 частиниа , 2004 рік , Киів “ Вікторія “

Електронні ресурси:

1. http://compcentr.ru/eduexcel                                                                                 2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore                                                                                  3. http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help                                                                        4. http://officeimg.vo.msecnd.net/ru-ru/files/042/223/AF101943200.pdf 8 http://office.microsoft.com/uk-ua/powerpoint-help/HA010194282.aspx?CTT=1

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1.

Зображення  для учнів: Види  керамічної плитки.

( Всі розміри в мм )

LURE-B 330x330             VIVALDI 330x330GRES H 200 300х300

Розміри 300 * 300     Розміри 330*330      Розміри 330* 330


Балада рожевий 502x502             АУРА БЕЖ 250x350                ВЕНЕЦІЯ чорна 4096 402x402

Розміри 502 *502    Розміри 250* 350    Розміри 402* 402

ГАРМОНІЯ СИНЯ 3289 302х302              ДАНІЕЛА БЕЖ 250x350 SENO BEIGE 300x450x8

Розміри 302* 302 Розміри 250*350    Розміри 250* 300

АВАНГАРД БІЛИЙ 297x600            БАТІК темно-фіолетова 2350 83052 230х500                  WHITE SATIN RECT 290x593

Розміри 297* 600      Розміри 230* 500  Розміри  290 *590  

 

Додаток № 2. 

Завдання для практичної роботи№ 1.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg 

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання цегляної поверхні кухні розміри якої  - довжина -2 м, висота – 1, 8 м.

 

Розчин цементний 1: 3 , марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення  для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

 

Завдання для практичної роботи №2. 

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання цегляної поверхні кухні розміри якої  - довжина -2, 8 м, висота – 2, 2 м.

 

Розчин цементний 1: 3 , марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення  для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

 

 

Завдання для практичної роботи №3.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання стіни ванної кімнати цегляної поверхні розміри якої  - довжина -2, 6 м, висота – 2,9 м.

 

Розчин цементний  1: 3, марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

 

Завдання для практичної роботи № 4.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання стіни старої бетонної цегляної поверхні ванної кімнати розміри якої  - довжина -2 ,6 м, висота – 2, 9 м .

 

Розчин цементний  1: 3, марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення  для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

 

 Завдання для практичної роботи № 5.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання цегляної поверхні кухні розміри якої  - довжина -1, 6 м, висота – 0, 8 м.

 

Розчин цементний  1: 3 , марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення  для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

 

Завдання для практичної роботи № 6

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання старої бетонної  поверхні кухні розміри якої  - довжина -3,2 м, висота – 2 , 8 м.

 

Розчин цементний  1: 3, марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення  для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

 

Завдання для практичної роботи №7.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання цегляної поверхні коридору лікарні  розміри якого - довжина - 8, 4  м, висота– 1, 4 м.

 

Розчин цементний 1: 3 , марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

Завдання для практичної роботи №8.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання старої бетонної поверхні складського приміщення розміри якого- довжина -24, 6 м, висота – 1, 8 м .

 

Розчин цементний 1: 3 , марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення  для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

 

 

 

Завдання для практичної роботи №9.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання цегляної поверхні кухні розміри якої  - довжина -2 м, висота – 1, 8 м.

 

Розчин цементний 1: 3, марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

Завдання для практичної роботи №10.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання цегляної поверхні ванної кімнати гуртожитку  розміри якої  - довжина -1 2м, висота – 3 м.

 

Розчин цементний  1: 3 , марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

 

 

Завдання для практичної роботи № 11.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання шлакобетонної поверхні кухні розміри якої  - довжина -2,4 м, висота – 1, 6 м.

 

Розчин цементний  1: 3, марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи зображення для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

Завдання для практичної роботи № 12.

C:\Documents and Settings\Учень\Рабочий стол\2133736631.jpg

Вам пропонується виконати розрахунок необхідної кількості керамічних плиток і розчину для лицювання цегляної поверхні складського приміщення розміри якого  - довжина -24 м, висота – 1, 8 м.

 

Розчин цементний  1: 3, марка цементу 400.

Керамічну плитку Вам пропонується вибрати самостійно використовуючи для учнів № 1 (Додаток № 1  )

 

Бажаємо успіху !

 

 

 

( Додаток № 3)                                                                        

Опис послідовності виконання практичної роботи:«Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

  

1.Треба виконати розрахунок площі поверхні , яку будуть облицьовувати керамічною плиткою. Для цього треба довжину поверхні перемножити з висотою поверхні.

 

 

2. Вибираємо керамічну плитку , використовуючи  зображення  для учнів додаток № 1.

3. Знаходимо площу однієї  плитки , яку вибрали . Для цього перемножуємо ширину на довжину керамічної плитки .

4. Знаходимо кількість керамічних плиток . Для цього площу поверхні ділимо на площу  однієї керамічної плитки .   Знаходимо кількість керамічних плиток .

5. Знаходимо  кількість цементного розчину , для цього  треба знати кількість розчину на 1м 2 площі поверхні , що буде облицьовуватися .

при середній товщині шару під плиткою  10 мм приблизно витрачається: 2, 55 кг.

 

 

 

 

6. Потім площу поверхні перемножуємо на кількість розчину .  

7.  Виконуєте звіт . ( Додаток № 7)

8. Відповідаєте на контрольні запитання. ( Додаток № 6 )  

( Додаток № 4)                                                                        

Технічна характеристика матеріалів для приготування розчину з практичної роботи : «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

Таблиця № 1 . Матеріали , потрібні для приготування 1 м3 цементного розчину .

Склад розчину

1: 1

1:2

1: 3

1: 4

1:5

Цемент , кг

991

670

455

348

281

Пісок ,м3

0, 77

1,04

1,06

1,06

1,06

Таблиця № 2 . Склад цементного розчину , мас. ч.

Марка цементу  – не нижче 400.

Марка розчину  

Склад ( вода : цемент : середньозернистий пісок )

150

0, 55 :1: 3

300

0 , 4 : 1 : 2, 4

400

0 , 3 : 1: 2

200

0,48 :1 : 2,8

300

0, 4 : 1: 2 , 4

150

0, 55 : 1 : 3

200

0,48 :1 : 2,8

Таблиця № 3 . Складова цементного розчину .

Марка розчину

Марка цементу

Склад по масі     ( цемент : пісок )

Витрата  матеріалів на 1 т суміші , кг

100

500

1:4 ,71

825

100

400

1: 3,54

780

75

500

1: 6.4

865

75

400

1: 5

835

75

300

1:3,54

780

50

400

1 : 8

890

 

 

 

 

(Додаток № 5 ) 

 

Опорний конспект для учнів для практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.              

 

    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 ( Додаток № 6 )

Картки–завдання для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.              

Картка – завдання  № 1 для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

 1. Які види керамічної плитки використовують для облицювання стін ?
 2. З чого складається розчин ?
 3. Які розчини використовують для облицювання стін ?

Картка – завдання  № 2 для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

 1. Які види керамічної плитки використовують для облицювання підлоги  ?

2 . З чого складається цементний розчин ?

3 . Які розчини використовують для облицювання стін ?

Картка – завдання  № 3 для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

 1.  Яка товщина  шару розчину під плиткою ?

2 . Які в’яжучі використовують для облицювання керамічною плиткою ?

3 . Які марки розчину використовують для облицювання стін ? 

 

Картка – завдання  № 4  для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

 1.  Яка товщина  шару розчину під плиткою  ?

2 . Які існують в’яжучі  ?

3 .12 Які марки цементу використовують для облицювання підлог?

 

Картка – завдання  № 5  для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

 1. . Які види керамічних плиток ?

2 . Які існують заповнювачі?

3 . Який склад цементного розчину  ?

 

Картка – завдання  № 6  для контролю знань  учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

1. Які види керамічних плиток використовують для лицювання кухонь ?

2 . Які існують заповнювачі і в’яжучі ?

3 . Які марки цементу використовують для приготування розчину для лицювання стін ?

 

 

Картка – завдання  № 7  для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

1. Які види керамічних плиток використовують для лицювання стін складських приміщень ?

2 . Які   в’яжучі використовують для лицювання ?

3 . Які марки розчину використовують  для лицювання стін ?

 

 Картка – завдання  № 8для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

1. Якатовщина шарупід керамічною плиткою  для лицювання стін складських приміщень ?

 1. . Які   заповнювачі використовують для лицювання ?

3. Які марки розчину використовують  для лицювання підлог?

 

 

Картка – завдання  № 9 для контролю знань  учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

1. Яка товщина шарупід керамічною плиткою  для лицювання кухонь ?

 1. . Які   керамічні плитки  використовують для лицювання ?

3. Які марки розчину використовують  для лицювання бетонних поверхонь ?

 

Картка – завдання  № 10 для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

1.Які марки цементу використовують для приготування розчину для лицювання стін ?

2. Які   розчини  використовують для лицювання  цегляних ?

3 . Які марки цементу використовують для приготування розчину для лицювання стін ?

 

Картка – завдання  № 11 для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

1.Які марки цементу використовують для приготування розчину для лицювання стін ?

2. Які властивості цементних розчинів  ?

3 . Які марки цементу використовують для приготування розчину для лицювання підлог ?

 

 

Картка – завдання  № 12  для контролю знань учнів з проведення практичної роботи на тему: «Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стіни «.

1. Яка товщина  шару розчину під плиткою  ?

2 . Які використовують заповнювачі для лицювання керамічною плиткою   ?

3 . Які марки цементу використовують для облицювання підлог?

 

( Додаток № 7)                                                                      

 

Звіт про виконання практичної роботи .

 

Звіт учнів про виконання практичної роботи повинен мати такі данні :

 1. Прізвище та ім'я учня , дата виконання роботи .
 2. Назва роботи та її номер .
 3. Мета роботи .
 4. План виконання роботи .
 5. Порядок виконання роботи .
 6. Розрахунки.
 7. Результати та підсумки виконання .

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
28 грудня 2020
Переглядів
82
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку