Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тема. Сюжет i композицiя повісті «Різдвяна пісня у прозі». Характеристика образу Скруджа , причини його духовного переродження .

Про матеріал

Тема. Сюжет i композицiя повісті «Різдвяна пісня у прозі». Характеристика образу Скруджа , причини його духовного переродження .

Мета: Розглянути поняття сюжет та композиція твору і розвивати навички їх аналізу у повісті ; вдосконалювати навички характеристики літературного героя; розвивати образне та асоціативне мислення учнів, уміння робити висновки; виховувати морально-вольові якості учнів (доброту, щирість, щедрість, людяність), негативне ставлення до скнарості та жадібності.

Перегляд файлу

 

Тема. Сюжет i композицiя повісті «Різдвяна пісня у прозі». Характеристика образу Скруджа , причини його духовного переродження .

Мета:  Розглянути поняття сюжет та композиція твору і розвивати навички  їх аналізу у повісті ; вдосконалювати навички характеристики літературного героя; розвивати образне та асоціативне мислення учнів, уміння робити висновки; виховувати морально-вольові якості учнів (доброту, щирість, щедрість, людяність), негативне ставлення до скнарості та жадібності.

.

                                 Епіграф: Не гроші роблять людину щасливою, а людяність.

                                                                                                                    Ч. Діккенс

 

                                                     Хід уроку

 

І. Організаційний момент. Актуалізація опорних знань.

 

.1. Гра «Заморочки iз бочки».( Учнi дiстають питання iз бочки, дають вiдповiдi)

1.Назвiть головного героя повiстi»Рiздвяна пiсня у прозi»

2. Що вам вiдомо про Скруджа?

3.Чому Скрудж не любить Рiздва?( вважає це дурницями)

4. Хто зявився вночi до Скруджа?( привид Марлi)

5.З якою метою привид  прийшов до Скруджа?(намагається застерегти вiд помилок , якi зробив сам)

6. Про що попередив Марлi Скруджа( що до Скруджа прийдуть три духи)

7.Яку подорож запропонував дух Минулого Рiздва?(подорож у дитинство та юнiсть)

8.Що побачив герой пiд час подорожi з духом Теперiшнiх свят(своє теперiшнє життя та ставлення до оточуючих)

9.Що налякало Скруджа у Минулому(власна смерть i самотнiсть немiчного нiкому не потрiбного старого)

 

111. Мотивація навчальної діяльностi.

 

  1.Слово вчителя.

— Герой на ім’я Скрудж добре вам відомий з мультсеріалу Уолта Діснея

«Качині історії». У цих мультфільмах Скрудж Мак Дак — скупий і розважливий

дядько чарівних каченят. Те саме ми бачимо й у Діккенса — герой-скнара має

життєрадісного, доброго племінника. Ім’я діккенсовського містера Скруджа

(«Scrooge» в перекладі з англійської — скнара, скупий) стало загальним ще у

ХІХ столітті. Образ скупого, схожого на Скруджа, багатія є у багатьох творах

світової літератури.

 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

 

 Сьогодні на уроці ми дiзнаємось, що таке сюжет та композицiя ,а також дамо характеристику  головному герою повiстi і з;ясуємо, що

ж трапилося зі Скруджем, чому він став таким і як змінився.

Отже, тема нашого уроку: «Сюжет та композицiя повiстi. Характеристика образу Скруджа , та причини його духовного переродження  (запис у зошити)

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 

        1.Робота над поняттями з теорii лiтератури. Прочитайте вiршовані рядки i спробуйте дати визначення  сюжету  та композицiї

 

Тут герої, їхнi мрiї,

По порядку, зрозумiлi

Це план твору, не секрет,

Ланцюжок подiй - Сюжет.

Композицiї елементи

Всi, немов в апартаментах:

Експозицiя - початок,

Час i мiсце показати,

А Завязка – це подiя,

Вiд якої iнша дiя.

От про що у творi йдеться

В Дiї розвитку ведеться

Про напруження у творi

Кульмiнацiя говорить

Елементiв цiла вязка-

Все завершуєРозвязка

 

2.Словникова робота(запис у зошити)

Сюжет-це одна чи кiлька подiй покладенi в основу художнього твору,що послiдовно розвиваються

Композицiя-побудова твору, доцiльне поєднання всiх його компонентiв

3. Спостереження за композицією твору.Давайте визначимо елементи коипозицii.

 Композицiя твору:

Експозицiя - розповідь про Скруджа та його контору

Завязка - поява привида Марлi

Розвиток дii -подорожi з духами

Кульмiнацiя -присутнiсть Скруджа на власних похорона

Розвязка - переродження героя

          (запис у зошити)

4. Робота над характеристикою героя .Бесіда з елементами вибіркового читання.

- Знайдіть і зачитайте портрет Скруджа.

- Які відомі вам художні засоби використав автор у цьому

уривку?(Порівняння: кліщ, слимак, кремінь; метафори: голос скрипів,

холодний іней лежав на голові…)

- Чим вони вам допомагають?

- Як ставився Скрудж до Різдва? Чому?

- Що стало для нього головним у житті? (гроші)

- Чи вважає він себе щасливою людиною, адже у нього є те, про що

він мріє? (Так)

-Чи принесли вони йому щастя. Пiдтвердiть словами iз тексту(Нi.Один як перст на всьому бiлому свiтi)

-Подумайте у чому криється причина душевного холоду Скруджа(у дитинствi позбавлений батькiвського тепла, родинного кола.Був самотнiм. Тому неначе охолов)

-Шо призвело героя до самотностi?

5.Прийом «Ланцюжок помилок Скруджа»

Спробуємо скласти ланцюжок помилок Скруджа.

- Отже, ви сказали, що герой мав несамовиту любов до грошей. А як

поводився Скрудж із грошима? Наведіть приклади.

- Це була помилка? Продовжимо ланцюжок.

- Чи правильне моє твердження : «Скрудж хоч і жадібний, але перед

Різдвом завжди допомагав бідним, давав гроші тим, хто просить»»? (Ні)

- А як він ставився до оточуючих? (Байдуже) Чи можемо ми вважати це

його наступною помилкою?

- Чи є в повісті люди, яких він любив?

- Чи були в нього друзі, кохана? Чому? (Він їх зрадив)

- Зрада – це помилка?

- Чи можемо ми сказати, що Скрудж помилявся, коли вважав, що тільки гроші

принесуть йому щастя? (Так).

- Яку «нагороду» отримав Скрудж ? (Самотність)

 

.Любов до грошей---жадiбнiсть----байдужiсть до оточуючих---- жорстокiсть у стосунках----зрада коханоi , друзiв---самотнiсть

 

- Ось який шлях пройшов герой і став самотньою людиною. Та iз розвязки ми дiзнаємось, що герой перероджується

 

6.Робота в групах(згрупуйтеся за кольором вашої картки , обґрунтуйте вибір кольору сердечка)

-На сердечках голубого кольору напишіть риси характеру героя до зустрічі з духами(Похмурий, байдужий, скнара,  жорстокий)

-На сердечках червоного кольору-риси характеру після перетворення(Добро, милосердя,

людянiстьедрiсть, спiвчуття, радiсть)

 

7.Бесіда

-Як ви вважаєте, що сприяло переродженню Скруджа(страшнее видовище власної смертi i те, що воно не викликало нi в кого спiвчуття)

-Яким шляхом Скрудж iшов до переродження(Вiн розкаявся у своїх  грiхах .А спокута грiхiв веде до очищення)

 

ІV. Закрiплення вивченого матерiалу

 

1. Складання фанфіку за образом Скруджа у формі анкети героя.(Фанфiк –лiтературний твiр заснований на оригiнальному творi. Фанфiк може бути продовженням , предiсторiєю твору…)

- Діти, а зараз ви пофантазуєте, як склалося життя переродженого, нового

Скруджа, які у нього цінності, що він любить, і спробуєте cкласти анкету                                                                                           до образу зміненого Скруджа.

        Новий Скрудж

Цінує _________________________________

Дружить з ______________________________

Захоплюється ___________________________

Улюблене свято _________________________

Улюблені книги _________________________

Мріє про _______________________________

 

2. Робота з епіграфом.

- Очищення від зла, що панувало в душі Скруджа, відродило і серце героя.

Скам’яніле від душевного холоду, воно було здатне на вияв лише  негативних

рис. Під впливом різдвяної подорожі воно розтало  і стало здатним на добро,

милосердя, співчуття, щедрість, людяність. І тільки тепер Скрудж відчув себе

щасливим.

Ч.Діккенс доходить геніального висновку (звернення до епіграфу): „ Не

гроші роблять людину щасливою, а людяність ”. Митець вірив у духовне

відродження людини і прагнув донести це до свідомості читачів.

.

V. Підсумок уроку.

1.Підсумкова бесіда

- Як ви думаєте, чи легко змінити своє життя так, як це зробив Скрудж, а

саме: свої погляди, переконання, вподобання, стиль життя? З огляду на це, як

ви оцінюєте його вчинок?

- Чи могли б ви поспівчувати Скруджу, як це робив його бідний племінник

і чому?

- Письменник намалював нам картину гіркої долі Скруджа в майбутньому,

якщо той не зміниться. Давайте пофантазуємо і намалюємо картину

майбутнього Скруджа після змін в його житті.

- Чи є люди, подібні до Скруджа в сучасному світі?А що сталося б, якби ці

люди також змінили своє життя так, як це зробив Скрудж?

- Дайте характеристику переродження Скруджа одним реченням.

2. Складання діаманти на тему «Скрудж»

Інструктування

«Діаманта» - це віршована форма з семи рядків, перша і остання з яких, -

поняття з протилежним значенням. Схема вірша:

1-ий рядок -  тема (1 іменник)

2 -ий рядок -  означення (2 прикметника) 

3-ій рядок -  дія (3 дієслова)

4-ий рядок -  асоціації (4 іменника)

5-ий рядок -  дія (3 дієслова)

6-ий рядок -  означення (2 прикметника) 

7-ий рядок -  тема  (1 іменник)

 

Виконання завдання учнями.

Наприклад, діаманта до образу Скруджа

Скнара

холодний, черствий;

злиться, лютує, знущається;

подорож, сльози, прозріння, каяття;

радіє, веселиться, святкує;

турботливий, щедрий;

Людина.

 

 

V. Домашнє завдання.1. Словесно намалювати обкладинку для повісті “Різдвяна пісня в прозі”.(уявіть собі, що ви художники і вам потрібно намалювати

обкладинку для повісті “Різдвяна пісня в прозі”.

- На якому фоні і що б ви намалювали?

- Які кольори б переважали у вашій книжці?- Яким би зобразили головного героя повісті?

2. Підготувати повідомлення про традиції святкування Різдва в Україні.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
3.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Рафс Генерал
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Пахер Галина
  Цікава сучасна модель уроку. Готовий конспект с питаннями та відповідями на них. Привабливі нетрадиційні форми роботи.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
17 січня 2018
Переглядів
22081
Оцінка розробки
3.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку