Тема уроку: " In the world of professions”

Про матеріал
Мета: навчальна: презентувати новий граматичний i лексичний матерiал за темою “Професії”, практична: практикувати мовні засоби за темою ”Професії”, формувати навички вживання нових лексичних одиниць, вдосконалювати компетенцii читання, аудiювання й усного монологiчного та діаогічного мовлення; розвивальна: вчити уважно стежити за презентованою iнформацiсю, ефективно співпрацювати пiд час парної роботи, мотивувати готовнiсть братии участь в iншомовному спiлкуваннi, розвивати рiзнi типи пам'ятi - слухову, зорову, увагу, уяву, учити працювати у парi, логiчно висловлювати думку; виховна: виховувати умiння концентруватися, слухати iнших, формувати доброзич- ливу атмосферу в класi.
Перегляд файлу

Клас: 3 (за підручником та робочим зошитом Несвіт)

Тема уроку: " In the world of professions”

Мета:

навчальна: презентувати новий граматичний i лексичний матерiал за темою “Професії”,

практична: практикувати мовні засоби за темою ”Професії”, формувати навички вживання нових лексичних одиниць, вдосконалювати компетенцii читання, аудiювання й усного монологiчного та діаогічного мовлення;

розвивальна: вчити уважно стежити за презентованою iнформацiсю, ефективно співпрацювати пiд час парної роботи, мотивувати готовнiсть братии участь в iншомовному спiлкуваннi, розвивати рiзнi типи пам'ятi - слухову, зорову, увагу, уяву, учити працювати у парi, логiчно висловлювати думку;

виховна: виховувати умiння концентруватися, слухати iнших, формувати доброзич-

ливу атмосферу в класi.

Хід уроку

I.Початок уроку

1.Організаційний момент (Слайд 1 )

 Good morning! I’m glad to see you again!

Sit down, please. Get ready for the English lesson. Let’s start our English  lesson now.

 

2.Мовленнєва розминка (Слайд 2 )

And now tell me, please

-What is your name? «p»

-What is your name? «r»

-How old are you? «o»

-How old are you? «f»

-How old are you? «e»

-Where do you live? «s»

-How are you? «s»

-How are you? «i»

-How are you? «o»

-What day is it today? «n»

-What date is it today «s»

(Діти відповідають на питання вчителя, і в якості подарунка отримують  одну із наступних літер: p, r, o, f, e, s, s, i, o, n, s.) (Слайд 3 )

T:Who has letter «p»?                  T:Who has letter «s»?

P1:I have letter «p».                      P6:I have letter «s»

T:Who has letter «r»?                   T:Who has letter «i»?

P2:I have letter «r».                       P7:I have letter «i»

T:Who has letter «o»?                   T:Who has letter «o»?

P3:I have letter «o».                       P8:I have letter «o»

T:Who has letter «f»?                    T:Who has letter «n»?

P4:I have letter «f».                        P9:I have letter «n»

T:Who has letter «e»?                    T:Who has letter «s»?

P5:I have letter «e».                       P10:I have letter «s»

 (Діти виходять на середину з літерами і читають  слово «professions»)

T:Let`s read and translate, please. Thank you, take your  places.

 

3. Повідомлення теми та мети уроку. (Слайд 4 )

The topic of our lesson is " In the world of professions”.

Today we are going:

 • to speak about professions;
 • to read;
 • to write.

At the end of the lesson you must name the professions, speak about some of the professions, tell what you want to be. (Наприкінці уроку ви повинні назвати професії, розповісти про деякі професії, сказати, яким ви хочете бути.)

 

II.Основна частина уроку

 

1.Введення нової лексики. Робота з презентацією (Слайд 5-10 )

There are more than 2000 jobs and professions in the world. Some of them enjoy a great popularity in the society, others do not, but they are all very important.

Look at the screen, please. Listen, retell new words and then try to translate them.

       A  TEACHER                                A  DOCTOR   

        A  FARMER                                  A  BUS DRIVER   

        A  COOK                                        A BAKER

 • Excellent! Good for you!

Look at the screen, again.Name the professions. (Слайд 11 )

 

2. Активізація нового лексичного матеріалу.

1)Робота з підручником

Now open your books on page 48 exercise 1. (Слайд 12 )

Look at the pictures.

Listen and say (р. 48, ех. 1)

 • Подивіться на картинки. Чи знаєте ви ці професії. Назвіть їх (хором)
 • Зараз я прочитаю вправу а ви слідкуйте.
 • Чи знаєте ви слова на дошці? Прочитайте їх хором і запамятайте  (Слайд 13)

teach [ tiːtʃ  ]вчити

sick [  sɪk ]хворий

bus [ bʌs  ]автобус

 • Прочитайте вправу (вибірково) (Слайд 12 )

 

2)Робота в зошиті

Let’s write something. Make up sentences ( підписати малюнки) (p.23 ex. 1) (Слайд 14 )

 

Фізкультхвилинка (Слайд 15 )

So, we are very tired. Давайте проведем фізкульт хвилинку

Stand up, please!

Учні повторюють фрази та дії декілька раз

 

Hands up, hands down,

Hands on the hips, sit down.

Stand up, hands to the sides,

Bend left, bend right.

One, two, three, hop!

One, two, tree, stop!

Stand still!

 

3.Розвиток навичок діалогічного мовлення. Робота в парах. (Слайд 16 )

*Ask and answer (р. 48, ех. 2) (Слайд 17 )

 • Утворіть речення
 • Поспілкуйтеся в діалоці. Один учень питає а інший відповідає.

What do the doctors do? – They help sick people.

• What do … do? – They … .

 

*а) Listen and say (р. 48, ех. 3) (Слайд 18 )

 • Look at the picture. What profession is this?
 • Що означає make bread?
 •  

b) Make up your dialogues about other jobs

 • усно складіть свій діалог за малюнками

 

с) Talk with уоur friend (р. 48, ех. 4) (Слайд 19 )

-  look at the pictures and name the profession.

- Прочитайте вправу

- Складіть власний діалог за малюнками

 

4.Закріплення вивченого матеріалу

1)Робота в зошиті(Слайд 20 )

Open your copy-books, please. Write down the date.

And now look at the screen again. I have one more task for you. On the screen you can see professions and actions. Your task is to match them. The pictures on the bottom will help you.

Write down your answers in your copy-books, please.

 1. a doctor                                        a)teaches pupils

 2 .a teacher                                      b)looks after sheep, pigs and hens

 3 .a driver                                        c)helps sick people

 4. a farmer                                       d)drives cars

 5. a cook                                          e)makes cakes

Are you ready? So, let’s check. (Слайд 21 )

1c,2a,3d,4b, 5e.

Good work! Thank you!

 

2) And now one more task for you. Fill in the blanks and match. (Слайд 22-23 )

- Заповніть пропуски та знайдіть професію

 

3)Відгадування загадок про професії (Слайд 24)

 

You know a lot of professions. Listen and say what these people are.

 1. I like children very much. I like to read books, to write on the blackboard too. What am I? (a teacher.)

 2. I like children very much, but I do not like to write on the blackboard.I go to the hospital every day. What am I? (a doctor.)

 3. I like cars and buses. I like to travel very much. I can drive a car,

 a bus or a tram too. What am I? (a driver)

 4. I like flowers and trees. Every day I go to the garden and water flowers there. What am I? (a  farmer)

 

- You are very good pupils. And now tell me, please, what other professions do you know?

 

4)Розвиток навичок монологічного мовлення

It`s very interesting to know about your fathers and mothers. Use card 1 and tell us about the members of your families.

(учні використовують зразок картки №1 і говорять про членів своїх родин)

Card 1

I have got a father. He is …. (років)   He is a …..(професія)

  He works  ….(місце)  He ….(що робить)

I have got a mother. She is …. (років)   She is a …..(професія)

  She works  ….(місце)  She ….(що робить)

III.Кінець уроку

1.Підсумок уроку

At the end of our lesson I want you to tell us what you want to be. Our screen will help you.

Thank you! You have worked a lot.

2.Оцінювання (Слайд 25)

We have done much work today.I must say your are good pupils.Your marks are…

3.Домашнє завдання(Слайд 26)

 Open your day-books and write down your home task. Read (р. 48, ех. 1)

Write your parents' professions.

Draw оr stick pictures.

(Слайд 27)

 


Card 1

I have got a father. He is …. (років)   He is a …..(професія)

  He works  ….(місце)  He ….(що робить)

I have got a mother. She is …. (років)   She is a …..(професія)

  She works  ….(місце)  She ….(що робить)

 

Card 1

I have got a father. He is …. (років)   He is a …..(професія)

  He works  ….(місце)  He ….(що робить)

I have got a mother. She is …. (років)   She is a …..(професія)

  She works  ….(місце)  She ….(що робить)

 

Card 1

I have got a father. He is …. (років)   He is a …..(професія)

  He works  ….(місце)  He ….(що робить)

I have got a mother. She is …. (років)   She is a …..(професія)

  She works  ….(місце)  She ….(що робить)

 

Card 1

I have got a father. He is …. (років)   He is a …..(професія)

  He works  ….(місце)  He ….(що робить)

I have got a mother. She is …. (років)   She is a …..(професія)

  She works  ….(місце)  She ….(що робить)

 

Card 1

I have got a father. He is …. (років)   He is a …..(професія)

  He works  ….(місце)  He ….(що робить)

I have got a mother. She is …. (років)   She is a …..(професія)

  She works  ….(місце)  She ….(що робить)

 

Card 1

I have got a father. He is …. (років)   He is a …..(професія)

  He works  ….(місце)  He ….(що робить)

I have got a mother. She is …. (років)   She is a …..(професія)

  She works  ….(місце)  She ….(що робить)

P  r  o  f  e  s  s  i  o  n  s

docx
Додано
18 травня 2020
Переглядів
470
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку