Тема уроку: Кількість, розміщення і природний рух населення. Практична робота № 3 « Побудова графіка зміни кількості населення за певний період».

Про матеріал

Урок №1

Тема уроку: Кількість, розміщення і природний рух населення. Практична робота

№ 3 « Побудова графіка зміни кількості населення за певний період».

Мета уроку:навчити визначати суттєві ознаки понять « природний рух населення», «природний приріст», «депопуляція», формувати знання про кількість населення в Україні , з'ясувати чисельність і густоту населення України; пояснити причини депопуляції населення, соціально-економічні фактори, що впливають на народжуваність і смертність; сформувати уявлення про чинники, що впливають на природний рух населення ;формувати навички створення та аналізу графіків зміни кількості населення в часі;

-розвивати комунікативні компетенції, уяву, уміння працювати з картами, текстом підручника; розвивати самостійність учнів; уміння будувати й аналізувати графіки зміни кількості населення.

-виховувати почуття любові до Батьківщини, гордості за свій народ; відповідальність , аналітичні здібності та комунікабельність у спілкуванні з різними верстами населення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, комбінований.

Обладнання: політична і фізична карта України, діаграми, схеми, статистичний матеріал, комп'ютер, кольорові фото населення, відеофільм про Україну.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

Прийом «Ланцюжок асоціацій»

З яким словом у вас асоціюється вираз «Населення України»

III. Вивчення нового матеріалу.

Учитель: Основа кожної держави – це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його працездатності, виробничої і духовної культур. Поки живе український народ – живе Україна. Отже, головне багатство України - населення, що мешкає на її території. Саме люди формують найдорожче – генофонд нації. Тому дуже важливо сучасній молоді знати історію свого народу, видатних людей нашої країни, кількість населення, його національний склад. Усі ці питання ми вивчатимемо у ході вивчення теми «Населення України».

1.Прийом «Історична довідка» (Доповідь учня, випереджальне завдання)

Відомості про кількість населення в давні часи.

У науковій та літературних джерелах не збереглося достовірних відомостей про чисельність населення України. Перші переписи проводилися в III тис. до н.е. у Єгипті та Китаї. У IX ст.. у Київській Русі населення переписувалися з метою обкладання його податями. Петро I зробив «ревізії» населення обов'язковими в Росії. З 1897 року перепис відбувався в Росії кожні 10 років. Вважають, що на початку XYI ст.. чисельність населення в Україні складала приблизно 4,4 млн. чоловік, на початку XYII ст. – 5,2 млн. чол. Незначний природний приріст в той час пояснюється затяжними війнами, масовими епідеміями, засухами та іншими несприятливими явищами. Згідно з оцінками вчених у XYIIст. На українських землях жило приблизно 9 млн. чоловік. На початку XIX ст.. – понад 30 млн. чоловік.

За даним Державного комітету статистики, населення України на 01.01.2009 року становило 46,1 млн. чоловік.

2. Перепис населення

За кількістю населення Україна посідає шосте місце в Європі, після Росії, Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції. Таким чином, Україна – одна з найбільших держав Європи.

Точні дані про кількість населення дає перепис населення, який проводиться регулярно кожні 10 років. Останній перепис населення проводився 1 грудня 2001 року.

3.Робота з підручником.

Мал. 8- графік зміни кількості населення , аналіз.

Мал.9 - чисельність населення України на рубежі XX і XXI ст.

Проблемна ситуація.

Чисельність населення – показник, який постійно змінюється. А чому? Від чого залежить цей показник?

4.Словникова робота.

Запис у зошитах понять:

Населення – природно-історична сукупність людей, що формується й постійно відтворюється в процесі виробництва самого життя.

Демографія – наука, що вивчає населення, виходячи з його природного й механічного руху, статі, віку, роду занять та інших

Густота населення - це кількість жителів, що проживають на одному квадратному кілометрові.

5.Робота з картою та атласами. Аналіз карти, визначення районів, де густота населення перевищує середній показник, а де , навпаки , менший

Зачитати рубрику «Наука стверджує» на стор.28. Обговорення.

6.Колективне складання схеми.

Рух населення

Природний

Механічний

(міграції)

Н народжуваність

смертність

зовнішня

внутрішня

Під природним рухом розуміють процеси народжуваності, смертності, одруження.

Природний рух населення – це зміна кількості населення природним, біологічним шляхом, тобто в наслідок народження та смерті.

Природний приріст – різниця між кількістю народжених живими і померлих.

ПП= Н-С. Якщо смертність (С) перевищує народжуваність (Н), то говорять, що природний приріст (ПП) від'ємний.

Аналіз за даними таблиці зміни ПП за останні десятиліття.

Висновок. Природний приріст населення в останнє десятиліття постійно змінюється. Чим це обумовлено

Основні фактори, що впливають на чисельність населення:

 • -Зниження природного приросту населення;
 • --масові міграції населення в кінці XIX і XX століть;
 • -Репресії, голодомор, виселення українців;
 • -Участь України у Другій світовій війні й німецько-фашистська окупація;
 • -Участь українців в освоєнні цілинних земель Казахстану, великих комсомольських будівництв Сибіру БАМ;
 • -Чорнобильська трагедія, погіршення здоров'я населення країни
 • Депопуляція – це явище, коли кількість населення країни постійно зменшується.
 • Колективне обговорення демографічної політики в Україні.
 • Висновок: поступовий розвиток економіки, реальні кроки уряду, спрямовані на підвищення добробуту населення, - досить важливий аргумент щодо поліпшення в майбутньому демографічної політики в Україні.

Y. Закріплення вивченого матеріалу.

7.Прийом «Географічний практикум»

Практична робота № 3 «Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.» Побудувати графік за даними в таблиці.

YI. Підсумок уроку.

Прийом «Роблю висновок»

Відтворення населенняце безперервний процес зміни поколінь. Народження і смерть – біологічні явища, проте вирішальний вплив на процес відтворення населення мають соціально-економічні умови.

YII. Домашнє завдання.

 • -Прочитати параграф 5 і 6 до стор.32.
 • -Розробити проект заходів, спрямованих на покращення демографічної ситуації в Україні;
 • -Творча робота «З нас витікає Україна» (жанр будь-який, можна есе).
Перегляд файлу

                                    Розробка уроків по темі «Населення України» 9 клас

Урок №1

Тема уроку: Кількість, розміщення і природний рух населення. Практична робота

№ 3 « Побудова графіка зміни кількості населення за певний період».

Мета уроку:навчити визначати суттєві ознаки понять « природний рух населення», «природний приріст», «депопуляція»,  формувати знання про кількість населення в Україні , з’ясувати чисельність і густоту населення України; пояснити причини депопуляції населення, соціально-економічні фактори, що впливають на народжуваність і смертність; сформувати уявлення про чинники, що впливають на природний рух населення ;формувати навички  створення та аналізу графіків зміни кількості населення в часі;

-розвивати комунікативні компетенції, уяву, уміння працювати з картами, текстом підручника;  розвивати самостійність учнів; уміння будувати й аналізувати графіки  зміни кількості населення.

-виховувати  почуття любові  до Батьківщини, гордості за свій народ; відповідальність , аналітичні здібності та комунікабельність у спілкуванні з різними верстами населення.

 Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, комбінований.

Обладнання: політична і фізична карта України, діаграми, схеми, статистичний матеріал, компютер, кольорові фото населення, відеофільм про Україну.

                                         ХІД  УРОКУ                                

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Фото насел\Prokop.jpgI.Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

Прийом «Ланцюжок асоціацій»

З яким словом у вас асоціюється вираз «Населення України»

III. Вивчення нового матеріалу.

Учитель: Основа кожної держави – це населення, люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його працездатності, виробничої і духовної культур. Поки живе український народ – живе Україна. Отже, головне багатство України -  населення, що мешкає на її території. Саме люди формують найдорожче – генофонд нації. Тому дуже важливо сучасній молоді знати історію свого народу, видатних людей нашої країни, кількість населення, його національний склад. Усі ці питання ми вивчатимемо у ході вивчення теми «Населення України».

1.Прийом «Історична довідка» (Доповідь учня, випереджальне завдання)

Відомості  про кількість населення в давні часи.

У науковій та літературних джерелах не збереглося достовірних відомостей  про чисельність населення   України. Перші переписи проводилися в III тис. до н.е. у Єгипті та Китаї. У IX ст.. у Київській Русі населення переписувалися з метою  обкладання його податями. Петро I зробив «ревізії» населення обов’язковими в Росії.  З 1897 року перепис відбувався в Росії кожні 10 років. Вважають, що на початку XYI ст.. чисельність населення  в Україні  складала приблизно  4,4 млн. чоловік, на початку XYII ст. – 5,2 млн. чол. Незначний природний приріст в той час пояснюється  затяжними війнами,  масовими епідеміями,  засухами та іншими несприятливими явищами. Згідно з оцінками вчених  у XYIIст. На українських землях жило приблизно 9 млн. чоловік. На початку XIX ст.. – понад 30 млн. чоловік.

За даним Державного комітету статистики, населення України на 01.01.2009 року становило 46,1 млн. чоловік.

2. Перепис населення

За кількістю населення Україна посідає  шосте місце в  Європі, після Росії, Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції. Таким чином, Україна – одна з найбільших держав Європи.

Точні дані про кількість населення дає перепис населення, який проводиться регулярно кожні 10 років. Останній перепис населення проводився 1 грудня 2001 року.

3.Робота з підручником.

Мал. 8-  графік зміни кількості населення , аналіз.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Фото насел\Demografy_S.jpgМал.9 - чисельність населення України на рубежі XX і XXI ст.

Проблемна ситуація.

Чисельність населення – показник, який постійно змінюється. А чому? Від чого залежить цей показник?

4.Словникова робота.

 Запис у зошитах понять:

Населення – природно-історична сукупність людей, що формується й постійно відтворюється в процесі виробництва самого життя.

Демографія – наука, що вивчає населення, виходячи з його природного й механічного руху, статі, віку, роду занять та інших

 Густота населення -  це кількість жителів, що проживають на одному квадратному кілометрові.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Населення України\570278025424.gif                             C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Населення України\ukr_population_1990_2009.gif

5.Робота з картою  та атласами. Аналіз карти, визначення районів, де густота населення перевищує середній показник, а де , навпаки , менший

Зачитати рубрику «Наука стверджує» на стор.28. Обговорення.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Населення України\UkraineDensity10.PNG                               C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Населення України\Populat8910.PNG

6.Колективне складання схеми.

Рух населення

Природний

 

Механічний

(міграції)

Н    народжуваність

 

смертність

 

зовнішня

 

внутрішня

 

Під природним рухом розуміють процеси  народжуваності, смертності, одруження.

 Природний рух населення – це зміна кількості населення  природним, біологічним шляхом, тобто в наслідок народження та смерті.

Природний приріст – різниця між кількістю народжених живими і померлих.

ПП= Н-С. Якщо смертність (С) перевищує народжуваність (Н), то говорять, що природний приріст (ПП) відємний.

Аналіз за даними таблиці зміни ПП за останні десятиліття.             C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Населення України\BirthRate2010ua.PNG                   C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Населення України\Deathrate2009urb-rur.PNG

 Висновок. Природний приріст населення в останнє десятиліття постійно змінюється. Чим це обумовлено

Основні фактори, що впливають на чисельність населення:

 • Зниження природного приросту населення;
 • -масові міграції населення в кінці XIX і XX століть;
 • Репресії, голодомор, виселення українців;
 • Участь України у Другій світовій війні й німецько-фашистська окупація;
 • Участь українців в освоєнні цілинних земель Казахстану, великих комсомольських будівництв Сибіру БАМ;
 • Чорнобильська трагедія, погіршення здоровя населення країни

Депопуляція – це явище, коли кількість населення країни постійно зменшується.

Колективне обговорення демографічної політики в Україні.

Висновок: поступовий розвиток економіки, реальні кроки уряду, спрямовані на підвищення добробуту населення, - досить важливий аргумент щодо поліпшення в майбутньому демографічної політики в Україні.

Y. Закріплення  вивченого матеріалу.

7.Прийом «Географічний практикум»

Практична робота № 3 «Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.» Побудувати графік за даними в таблиці.

YI. Підсумок уроку.

Прийом «Роблю висновок»

Відтворення населенняце безперервний процес зміни поколінь. Народження і смерть – біологічні явища, проте вирішальний вплив  на процес відтворення  населення мають  соціально-економічні умови.

YII. Домашнє завдання.

 • Прочитати параграф 5 і 6 до стор.32.
 • Розробити проект заходів, спрямованих на покращення демографічної ситуації в Україні;
 • Творча робота «З нас витікає Україна» (жанр будь-який, можна есе).

 

docx
Додав(-ла)
Удод Мария
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
11 січня
Переглядів
265
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку