Тема уроку: Правовідносини

Про матеріал

Підвести учнів до розуміння правовідносин, правоздатності та дієздатності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування знань, умінь, навичок.

Перегляд файлу

 Правознавство  10 клас  Урок № 9

Тема уроку: Правовідносини

Мета уроку: підвести учнів до розуміння правовідносин, правоздатності та дієздатності.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 пояснювати поняття: «правовідносин», «правоздатність», «юридичний факт», «об’єкт, суб’єкт правовідносин»;

 перерахувати структурні елементи правовідносин;

 характеризувати ознаки, види та склад правовідносин;

● застосовувати здобуті знання на практиці та критично       переосмислювати життєвий досвід.

Обладнання уроку: Гаврик С. Правознавство: підруч. для 10 кл. загально освіт.  навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень/ С.Б.Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М.Філіпенко. – К.: Ґенеза, 2010. – С.112-124; схеми і таблиці, передбачені презентацією уроку, комп'ютер, інтерактивна дошка.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування знань, умінь, навичок.

 

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Урок проходить під хештегом:    #мислимокритично

епіграф:    «Усе піддавайте сумніву. Особливо те, що говорять  авторитети. Особливо  я.» - каже нам Сократ. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Завдання  « Правова розминка»

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

  1. Поняття, ознаки та види правовідносини – слайди презентації № 2-4, ст. 113 підручника.

Учитель аналізує наведені  схеми і таблиці, вказавши, що в усіх цих випадках мають місце правовідносини.

Правовідносини — суспільні відносини, які регулюються нормами права.

Ознаки правових відносин:

1) виникають тільки між людьми (суб’єктами права визнаються тільки люди).

2) правовідносини є результатом свідомої діяльності людини (особи, які не можуть усвідомлювати значення своїх дій (наприклад, визнані судом недієздатними;

3) правовідносини нерозривно пов'язані з нормами права, оскільки виникають на їхній основі. Реально можуть виникати лише ті правовідносини, на котрі вказує юридична норма.у правовідносинах реалізація суб'єктивних прав і здійснення юридичних обов'язків забезпечується можливістю застосування заходів державного примусу;

4) правовідносини — це вольове відношення між суб'єктами, тобто для його виникнення потрібне виявлення їхньої волі. При цьому, є правовідносини, для виникнення яких потрібне волевиявлення всіх його учасників (наприклад, укладення шлюбу, договір купівлі-продажу), а також правовідносини, для виникнення яких досить волевиявлення лише одного з його учасників (наприклад, проведення обшуку, накладення адміністративного стягнення).

2.  Суб'єкти права та правовідносин. правосуб'єктність осіб - слайди  презентації № 5-8.

Склад (структуру) правовідносин складають суб'єкти, об'єкти і зміст правовідносин.

Суб'єкт правовідносин — це правоздатний суб'єкт суспільного життя, який є носієм юридичних прав і обов'язків.

Об'єкт правовідносин — це матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких суб'єкти правовідносин вступають між собою у певні правові відносини. Тобто, об'єкт правовідносин — це те, з приводу чого виникають правовідносини.

 Об'єкти правовідносин поділяються на:

1) предмети матеріального світу: речі, цінності, майно тощо.

2) послуги виробничого і невиробничого характеру — виконання роботи, обумовленої договором або контрактом.

3) продукти духовної та інтелектуальної творчості — твори мистецтва, літератури, живопису, кіно, інформація, комп'ютерні програми.

4) особисті немайнові блага — життя, здоров'я, честь, гідність, право на освіту та інші права і свободи.

3.    Зміст правовідносин—слайд № 9.

Виходячи з того, що у правовідношенні поєднуються фактичні суспільні відносини і юридичні (правові) норми, розрізняють його юридичний і фактичний зміст.

Юридичний зміст правовідносин — це зафіксовані в нормах права суб'єктивні права та юридичні обов'язки їхніх учасників.

Суб'єктивне право — міра можливої поведінки, що належить уповноваженій особі для задоволення її інтересів та потреб і яка забезпечується відповідними юридичними обов'язками інших (зобов'язаних) осіб.

Юридичний обов'язок — це покладена на зобов'язану особу і забезпечена можливістю застосування засобів державного примусу міра необхідної поведінки, яку вона зобов'язана здійснювати в інтересах уповноваженої особи.

Фактичний зміст правовідносин — це реально здійснювані учасниками правовідносин дії, спрямовані на реалізацію їхніх суб'єктивних прав та юридичних обов'язків.

ІV. Представлення проекту  « Правовідносини в Німеччині. Шлюб і сім'я». Проект підготували учениці 9-го класу Стукало Марія та Суховій Анастасія.

V. Закріплення знань та підсумки уроку.

Учні виконують вправу зі складання пазлів на тему «Правосуб'єкність особи» і в разі правильного виконання відкривають зображення портрета Сократа.

 

VІ. Домашнє завдання  § 9-10 (п. 1-5), ст. 112-119.

 

docx
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
1492
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку