2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Тема уроку: "Застосування технології критичного мислення на уроках німецької мови"

Про матеріал
Одним із основних напрямів розвитку сучасної освіти є технологізація навчального процесу. Використання різноманітних освітніх технологій допомагає вчителю підвищити мотивацію учнів, більш раціонально побудувати процес навчання й таким чином досягти більш високих та гарантованих результатів педагогічної діяльності. Така технологія, як розвиток критичного мислення, допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку мовленнєвих функцій, особистісних якостей дитини. Розвиток комунікативного навчання та саме критичного мислення, як одної із найважливіших його складових, використовується у вітчизняній педагогічній практиці вже більше десяти років. У часи стрімких змін у суспільстві, коли є об’єктивна необхідність пристосування до нових обставин, постійно розв’язувати нові проблеми це стає життєвою необхідністю.
Перегляд файлу

Застосування технології критичного мислення на уроках німецької мови.

 

           Одним із основних напрямів розвитку сучасної освіти є технологізація навчального процесу. Використання різноманітних освітніх технологій допомагає вчителю підвищити мотивацію учнів, більш раціонально побудувати процес навчання й таким чином досягти більш високих та гарантованих результатів педагогічної діяльності. Така технологія, як розвиток критичного мислення, допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку мовленнєвих функцій, особистісних якостей дитини. Розвиток комунікативного навчання та саме критичного мислення, як одної із найважливіших його складових, використовується у вітчизняній педагогічній практиці вже більше десяти років. У часи стрімких змін у суспільстві, коли є об’єктивна необхідність пристосування до нових обставин, постійно розв’язувати нові проблеми це стає життєвою необхідністю.

          Технологія формування та розвитку критичного мислення – система діяльності, що базується на досліджені проблем та ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації для особистісних потреб і цілей. Критичне мислення є досить складним процесом творчої переробки інформації, пов’язаною з її усвідомленням, переосмисленням та творчою генерацією ідей у результаті такої діяльності. Критичне мислення – це процес, який найчастіше починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і осмисленням інформації, закінчується прийняттям рішення щодо розв’язання поставленої проблеми.

         Педагог повинен розуміти проблеми своїх учнів, особливості певного учнівського колективу, повинен зуміти зорієнтувати їх на критичне осмислення будь-якої проблеми, своєї ролі в її розв’язанні, власної здатності до індивідуальної чи групової роботи. При цьому необхідно пам’ятати, критично мислити учень може у будь-якому віці, але навчитися мислити критично не можна протягом одного уроку. Для цього необхідне систематичне застосування прийомів і методів, які б навчали учнів мислити критично та вдосконалювати і розвивати ці вміння. Критичне мислення формується поступово, воно є результатом щоденної кропіткої роботи вчителя й учня, з уроку в урок, з року в рік. Не можна виділити чіткий алгоритм дій вчителя з формування критичного мислення в учнів. Але можна виділити певні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення. Головним з них є такі:

       1.Час. Учні повинні мати достатньо часу для збору інформації за заданою проблемою, її обробки, вибору оптимального способу презентації свого рішення. Робота з формування критичного мислення може вестись не тільки на уроці, а й перед ним і після нього.

       2. Очікування ідей. Учні повинні усвідомлювати, що від них очікується висловлення думок та ідей у будь-якій формі, їх діапазон може бути необмеженим,ідеї можуть бути різноманітними, нетривіальними.

       3. Спілкування. Учні повинні мати можливість для обміну думками. Внаслідок цього вони можуть бачити свою значущість і свій внесок у розв’язання проблеми.

      4. Цінування думок інших. Учні повинні вміти слухати і цінувати думки інших. При цьому вони мають усвідомлювати, що для знаходження оптимального розв’язання проблеми дуже важливо вислухати всі думки зацікавлених людей, щоб мати можливість остаточно сформулювати власну думку з проблеми, яка може бути скоригована «колективною мудрістю».

        5. Віра в сили учнів. Учні повинні знати, що їм можна висловлювати будь-які думки, мислити поза шаблоном. Вони мають бути впевнені, що можуть внести свою «цеглинку» у зведення «будинку», яким є розв’язання проблеми. Учитель повинен створити середовище, вільне від жартів,  глузувань.

       6. Активна позиція. Учні повинні займати активну позицію у навчанні, отримувати справжнє задоволення від здобування знань. Це стимулює їх роботи на складнішому рівні, до прагнення мислити нестандартно, критично.

      Для більшої наочності відобразимо ці умови на малюнку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Умови критичного мислення

       Урок критичного мислення має певну структуру та складається з п’яти основних етапів.

 1. Розминка
 • Замінює так звані організаційні моменти класичного уроку.

Головна функція – створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

 1. Обгрунтування навчання
 • Постановка мети уроку.
 • Розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми та предмета в цілому.
 1. Актуалізація
 • Девіз етапу: «Пробудіть, викличте зацікавленість, схвилюйте, спровокуйте учнів пригадати те, що вони знають.
 • На цьому етапі відтворюються знання, вміння, встановлюється рівень досягнень з теми, потрібних для наступних етапів уроку.
 1. Усвідомлення змісту
 • Учень знайомиться з новою інформацією.
 • На цьому етапі вчитель має найменший вплив на учня. Учень аналізує інформацію, визначає її особисте розуміння
 1. Рефлексія
 • Учень стає власником ідеї, інформації знань. У нього є можливість використати набуті знання, здійснити обмін з іншими учнями, оцінити та само оцінити діяльність.

Рис. Основні етапи уроку критичного мислення німецької мови.

docx
Додано
11 червня
Переглядів
140
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку